Rejestracja

Rejestrujesz się do biegu DUKLA WOLF RUN 2018

Imię:

Nazwisko:

Data urodzenia:
Format: rrrr-mm-dd

Płeć:
Mężczyzna
Kobieta

Kraj:

Miejscowość:

Klub\Szkoła:

E-mail:

Telefon:

Kategoria:

„Oświadczam, że znam regulamin zawodów i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb biegu i klasyfikacji zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 z dnia 3 września 2014 roku).
Na podstawie par.2 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001r. w sprawie szczególnych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oświadczam, że jestem zdolny do udziału w zawodach sportowych, a w szczególności nie występują w przypadku mojej osoby żadne przeciwwskazania zdrowotne .”