Rejestracja

Rejestrujesz się do zawodów: Bieg 5-10-15

Imię/ First Name:

Nazwisko/ LastName:

Data ur./ Date of birth:
Format: rrrr-mm-dd

Płeć/ Sex:

Mężczyzna
Kobieta

Kraj/ Country:

Miejscowość/ City:

Klub/ Club:

E-mail:

Telefon/ Cell Phone:

Rozmiar koszulki/ T-shirt size:

Kategoria-Dystans/ Category or Contest:

„Oświadczam, że znam regulamin zawodów i zobowiązuje się do jego przestrzegania.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.922) w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem biegu.
Na podstawie par.2 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001r. w sprawie szczególnych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oświadczam, że jestem zdolny do udziału w zawodach sportowych, a w szczególności nie występują w przypadku mojej osoby żadne przeciwwskazania zdrowotne .”