Zawody

Nazwa zawodów:

ELWID X Integracyjny Bieg Klimontowski

Miejsce i termin: Klimont??w, 2016-06-04
Organizator: ORGANIZATORZY
W??jt Gminy Klimont??w mgr in??. Marek Go??dziewski
Ochotnicza Stra?? Po??arna w Klimontowie
Ochotnicza Stra?? Po??arna w Zakrzowie
Uczniowski Klub Sportowy ??Orlik? w Klimontowie
Opis zawodów: Mistrzostwa Polski Os??b Niewidz?cych i S??abowidz?cych na 10 km
Mistrzostwa Polski Po??udniowo-Wschodniej S??u??b Mundurowych na 10km
Mistrzostwa Wojew??dztwa ??wi?tokrzyskiego Samorz?dowc??w na 1050m i 10km
Rywalizacja Nordic Walking 5km

Dystans 10km ,nawierzchnia asfaltowa oraz oko??o 500m polna droga ( odcinek specjalny). Trasa biegnie w??r??d malowniczych las??w, p??l i wiosek gminy Klimont??w. Oznaczenia trasy co 1 km pionowymi znakami.
Nordic Walking ?? 1km nawierzchnia asfaltowa, 4km teren le??ny z naturalnymi przeszkodami, wzniesieniami i spadkami terenu.

OP?ATA STARTOWA:
30Z? ?? DO 24 MAJA
40Z? ?? W BIURZE ZAWOD??W
15 Z? ?? DO 24 MAJA DLA MIESZKA??C??W GMINY KLIMONT??W
20 Z?- W BIURZE ZAWOD??W DLA MIESZKA??C??W GMINY KLIMONT??W

Uwaga!!! NR STARTOWY NADAWANY B?DZIE PO WERYFIKACJI OP?ATY WPISOWEJ PO ZAMKNI?CIU LISTY STARTOWEJ ONLINE -CZYLI 29 MAJA 2016 R.

?? Wpisowe nale??y wp??aca? na konto organizatora
Dane do przelewu:

Nadwi??la??ski Bank Sp????dzielczy w Solcu Zdr??j o/Klimont??w??
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ORLIK KLIMONT??W

02 8517 0007 0090 0935 9905 0001

z dopiskiem : (Bieg Open lub wybra? bieg z pozosta??ych imprez biegowych w kt??rych zamierzacie wystartowa?) ( imi? i nazwisko, nazwa klubu/miejscowo??ci oraz rok urodzenia).

Regulamin zawodów: PDF
Lista opłaconych: Lista zawodników z potwierdzoną płatnością
Lista nieopłaconych: Lista zawodników bez potwierdzonej płatności

Rejestracja zamknięta

Lista zapisanych zawodników:

Lp. Nazwisko i Imię Miejscowość Kategoria Klub Wpłata
1 Anio?? Krzysztof Leszczyny 10km-Bieg AZS UJK Kielce/UG G??rno/OSP Leszczyny NIE
2 Bargiel Marek Klimont??w 10km-Bieg Brak NIE
3 Berbe?? Agata P?ch??w 5km- Nordic Walking UKS Orlik Klimont??w TAK
4 Berny?? Krzysztof P?ch??w 10km-Bieg UKS Orlik Klimont??w TAK
5 Bogda??ski ?ukasz Zakrz??w 10km-Bieg UKS Orlik Klimont??w TAK
6 Bogda??ski Wojciech P?ch??w 10km-Bieg UKS Orlik Klimont??w TAK
7 Brogowicz St?pniewska Agnieszka Gr??jec 10km-Bieg Brak NIE
8 Brzyska Teresa Stalowa Wola 5km- Nordic Walking Brak NIE
9 Brzyski J??zef Stalowa Wola 5km- Nordic Walking Brak NIE
10 Brzyski Rados??aw Stalowa Wola 10km-Bieg Rados??aw Brzyski NIE
11 Chmielowiec Agnieszka P?ch??w 5km- Nordic Walking UKS Orlik Klimont??w NIE
12 Ci??la Wojciech Sandomierz 10km-Bieg Brak NIE
13 Czachor Rafa?? Nowa D?ba 10km-Bieg Brak TAK
14 Czarnecki Kamil Skar??ysko Kamienna 10km-Bieg KPP Skar??ysko Kamienna NIE
15 D??ugosz Jacek Starachowice ? 10km-Bieg Brak NIE
16 Dywan Krzysztof P?ch??w 5km- Nordic Walking UKS Orlik Klimont??w TAK
17 Dywan Dorota P?ch??w 5km- Nordic Walking UKS Orlik Klimont??w TAK
18 Furdyna Rafa?? Mielec 10km-Bieg Brak NIE
19 Golik Zygmunt Stalowa Wola 5km- Nordic Walking SKB Stalowa Wola TAK
20 Goral Mieczyslaw Gr?b??w 10km-Bieg Brak NIE
21 Gr?bowiec Mateusz Sandomierz 10km-Bieg TSA Sandomierz NIE
22 Gumu??a Monika Ba?kowice 5km- Nordic Walking UKS Orlik Klimont??w NIE
23 Iskrzycka Magdalena Rzesz??w 10km-Bieg aSPAwen TAK
24 J?drycha Damian Osiek 5km- Nordic Walking UKS Orlik Klimont??w NIE
25 Kaczorowski Damian Klimont??w 10km-Bieg UKS Orlik Klimont??w NIE
26 Kilarski Tomasz Klimontow 10km-Bieg UKS Orlik Klimontow NIE
27 Kraska Renata Dwikozy 10km-Bieg Urz?d Gminy Dwikozy TAK
28 Krempa Marek Tarnobrzeg 10km-Bieg Witar Tarnobrzeg NIE
29 Kubiec Dawid Klimont??w 10km-Bieg Brak NIE
30 Labziuk Valentyna Winnica 10km-Bieg Achilles Leszno, Klos NIE
31 Labziuk Oleksandr Winnica 10km-Bieg Achilles Leszno, Klos NIE
32 Lepiarz Sylwester Ostrowiec Swietokrzyski 10km-Bieg muks thm ostrowiec NIE
33 Lipiec Piotr Pokrzywianka 10km-Bieg Brak NIE
34 ?ojek Norbert Ostrowiec ??wi?tokrzyski 10km-Bieg Brak TAK
35 Mierzwa Marcin Tarnobrzeg 10km-Bieg Brak TAK
36 Miller Stefan ?ag??w 10km-Bieg Brak TAK
37 Momot Micha?? Jan??w Lubelski 10km-Bieg Brak NIE
38 Mucha Sebastian Ossolin 10km-Bieg UKS Orlik Klimont??w TAK
39 Niesyn Adam Gorzyce 10km-Bieg SPRINT GORZYCE NIE
40 Noga Damian K??oda 10km-Bieg Ochotnicza Stra?? Po??arna K?ODA TAK
41 Olech Aneta P?ch??w 5km- Nordic Walking UKS Orlik Klimont??w TAK
42 Olech Justyna P?ch??w 5km- Nordic Walking UKS Orlik Klimont??w TAK
43 Pasieczny Robert Gorzyce 10km-Bieg SPRINT Gorzyce NIE
44 Pasieka S??awomir Iwaniska 10km-Bieg ARiMR w Opatowie TAK
45 Pie??kosz Piotr D?blin 10km-Bieg Skok Chmielewskiego NIE
46 Podsiad??o Micha?? Sandomierz 10km-Bieg Tsa Sandomierz NIE
47 Pyclik Jan D?browa Rzeczycka 10km-Bieg Brak NIE
48 Rudny Wladyslaw Ropczyce 10km-Bieg Brak TAK
49 Salo Taras Lwow 10km-Bieg ULTRA NIE
50 Saniawa Pawe?? Klimont??w 10km-Bieg PSP Klimont??w NIE
51 Skubida Marcin Gorzyce 10km-Bieg Brak TAK
52 So??niak Dawid Nowa Wie?? 10km-Bieg UKS Orlik Klimont??w NIE
53 Sowi??ski Patryk Klimont??w 10km-Bieg UKS Orlik Klimont??w NIE
54 Stachura Damian Beczkow 10km-Bieg AZS UJK Kielce NIE
55 Urbaniak Marian Trze???? 5km- Nordic Walking Brak NIE
56 Urbaniak Jaros??aw Trze???? 5km- Nordic Walking Brak NIE
57 Wiatrowska Marianna Kaliszany 5km- Nordic Walking Brak TAK
58 Wiatrowski Zdzis??aw Kaliszany 5km- Nordic Walking Brak TAK
59 Wicha Miros??aw Opat??w 10km-Bieg Komenda Powiatowa Pa??stwowej Stra??y Po??arnej w Opatowie TAK
60 Wi??niewski Tomasz Lublin 10km-Bieg Mayday Team Lublin TAK
61 Wr??blewski Patryk Ossolin 10km-Bieg UKS Orlik Klimont??w TAK
62 Zi?ba Sabina ??wilcza 10km-Bieg Zi?ba Team NIE
63 Zi?ba Ewa Bratkowice 10km-Bieg Uniwersytet Rzeszowski NIE