Zawody

Nazwa zawodów:

Bieg 5-10-15

Miejsce i termin: E??k, 2017-08-20
Organizator: Organizatorem Biegu 5-10-15 s?:
Miejski O??rodek Sportu i Rekreacji w E??ku
pod patronatem Prezydenta Miasta E??ku i Rada Miasta E??ku

e-mail: mosir@mosir.elk.pl

Opis zawodów: 1. Bieg 5-10-15 odb?dzie si? 21 sierpnia 2016 roku o godz. 12.00 w E??ku.
2. Start i meta wyznaczone zosta??y przy Centrum Edukacji Ekologicznej w E??ku.
3. D??ugo??? trasy wynosi 5, 10 i 15 km.
4. Trasa tworzy zamkni?t? p?tl? i biegnie promenad? nad jeziorem E??ckim, ul. Zamkow? (asfalt ?? 40 %, kostka ?? 60%). P?tla ma d??ugo??? 5 kilometr??w. Zawodnicy biegn?cy na 5 km pokonuj? p?tl? 1 raz, zawodnicy biegn?cy na 10 km pokonuj? p?tl? 2 razy, a zawodnicy biegn?cy na 15 km pokonuj? p?tl? 3 razy.
5. Trasa b?dzie posiada??a oznaczone wszystkie kilometry: od 1 do 15.
6. Na trasie b?d? znajdowa??y si? punkty od??ywiania.

UWAGA! Limit 200 uczestnik??w z potwierdzon? p??atno??ci?.

Strona WWW: http://www.mosir.elk.pl/
Regulamin zawodów: PDF
Lista opłaconych: Lista zawodników z potwierdzoną płatnością
Lista nieopłaconych: Lista zawodników bez potwierdzonej płatności

Rejestracja zamknięta

Lista zapisanych zawodników:

Lp. Nazwisko i Imię Miejscowość Kategoria Klub Wpłata
1 Aleszczyk Stanis?aw E??k 5-10-15 km Brak TAK
2 Alicka Katarzyna Pisz 5-10-15 km PASIR Pisz TAK
3 Alicki Marcin Pisz 5-10-15 km Brak TAK
4 Banachowska Paulina Bia??a Piska 5-10-15 km Brak TAK
5 Bana?? Mateusz E??k 5-10-15 km Imperium Si??y NIE
6 Basaj Pawe? Suwa?ki 5-10-15 km BBL Suwa??ki TAK
7 B?k-Frylich Katarzyna E??k 5-10-15 km Brak NIE
8 Bernat Oskar Suchy Las 5-10-15 km UAM Triathlon Pozna?? TAK
9 Bernat Robert Suchy Las 5-10-15 km Brak TAK
10 Bielawska Magdalena August??w 5-10-15 km ATP August??w TAK
11 Bielawski Wojciech August??w 5-10-15 km ATP August??w TAK
12 Bieli??nas Paulius Tarprube?iai 5-10-15 km S??duva NIE
13 Bielska Katarzyna W?gorzewo 5-10-15 km W?gorzewo NIE
14 Bielski Bart??omiej W?gorzewo 5-10-15 km 11 Mazurski Pu??k Artylerii\W?gorzewo NIE
15 Bielski Tomasz Go??dap 5-10-15 km Stra?? Graniczna Go??dap TAK
16 Bochenko Daniel Brzozowa 5-10-15 km MZUNGU UGALI TAK
17 Bodziony Patryk Milewo 5-10-15 km Apollona NIE
18 Bodziony Marek Milewo 5-10-15 km Apollona NIE
19 Bodziony Paulina Milewo 5-10-15 km Apoolona NIE
20 Bodziony Maja Milewo 5-10-15 km Apollona NIE
21 Bogucki Andrzej Dywity 5-10-15 km Brak TAK
22 Borowski Micha?? Grajewo 5-10-15 km Maratonka Grajewi TAK
23 Boruta Karol Pietrasze 5-10-15 km Brak TAK
24 Borze??ski Artur Straduny 5-10-15 km Brak TAK
25 Borze??ski Wojciech Straduny 5-10-15 km Brak TAK
26 Bosiacki Jaros??aw Bia??ystok 5-10-15 km Brak TAK
27 Bry??a Artur Bartoszyce 5-10-15 km 20 Bartoszycka Brygada Zmechanizowana NIE
28 Budzi??ek Martyna Kadzid??o 5-10-15 km Brak TAK
29 Chmielewska Dorota Olecko 5-10-15 km Olecko Biega TAK
30 Chmielewski Tadeusz Wydminy 5-10-15 km BBL Wydminy TAK
31 Chojnowski Rafa?? E??k 5-10-15 km Lecimy Tutej TAK
32 Chylinski Kamil E??k 5-10-15 km czeladnicza NIE
33 Ciach Krystian E??k 5-10-15 km Brak TAK
34 Cwali??ski Marcin E??k 5-10-15 km Brak NIE
35 Czeczko Pawel Grodno 5-10-15 km Sokol NIE
36 Czokaj??o Maria Sejny 5-10-15 km Brak TAK
37 Czopek Jaros?aw E??k 5-10-15 km MARATONKA GRAJEWO TAK
38 Dawidejt Dariusz August??w 5-10-15 km ATP AUGUST??W TAK
39 D?browski Marek Wojciech E??k 5-10-15 km Maratonka Grajewo Team E??k TAK
40 D?browski Bogumi?? E?k 5-10-15 km Brak TAK
41 D?browski Andrzej D?br??wka 5-10-15 km Klub Mors??w w Piszu TAK
42 Dijokas Marius Vilnius 5-10-15 km No Limits. TAK
43 D??ugozima Wojciech Olsztyn 5-10-15 km Brak TAK
44 D??ugozima Tomasz Olsztyn 5-10-15 km Brak TAK
45 Dra??ba Dominik E??k 5-10-15 km Dru??yna Szpiku/Serduszko Team E??k TAK
46 Drozdowski Dariusz Woszczele 5-10-15 km Brak TAK
47 Dryglas Przemys??aw Sienkiewicze 5-10-15 km DrewnoFornir TAK
48 Dudko Adrian E??k 5-10-15 km Brak TAK
49 Frejtag Dawid Gi??ycko 5-10-15 km Brak TAK
50 Getek Marcin E??k 5-10-15 km Serduszko Team E??k TAK
51 Gniedziejko Robert E??k 5-10-15 km Brak TAK
52 Goc??owski Cezary Warszawa 5-10-15 km Brak TAK
53 Go??ek Arkadiusz E??k 5-10-15 km Brak TAK
54 Gra??ewicz Sabina Pozezdrze 5-10-15 km Brak TAK
55 Gra?ys Vytautas Paber?? 5-10-15 km RCN NIE
56 Grela Micha?? Katowice 5-10-15 km Kie??basa team NIE
57 Grzesiuk Ewa E?k 5-10-15 km Brak TAK
58 Gu??ewski Marian E??k 5-10-15 km Brak TAK
59 Herbszt Wojciech Elk 5-10-15 km Brak TAK
60 Ho?ownia Aneta E?k 5-10-15 km E?K FORCE ONE NIE
61 Ignatowicz Rados??aw E??k 5-10-15 km Motointegrator Running Team TAK
62 Jablonska Maria Ateny 5-10-15 km Brak NIE
63 Jag??owski Patryk Suwa??ki 5-10-15 km Brak TAK
64 Jakubiec Angelika E??k 5-10-15 km MOS E??k TAK
65 Janavicius Ricardas Vilkaviskis 5-10-15 km B?gimo klubas TAK
66 Jastrzebski Adam Go??dap 5-10-15 km Brak TAK
67 Jaszczuk Micha?? Piecki 5-10-15 km 15 Gi??ycka Brygada Zmechanizowana, D?browskiTeam TAK
68 Jaszkowski Tomasz E??k 5-10-15 km Brak TAK
69 Jateiko Tomas Nemenčin? 5-10-15 km RCN NIE
70 J??zwik Krzysztof E??k 5-10-15 km Brak TAK
71 Jegli??ski Kamil Olecko 5-10-15 km Olecko Biega TAK
72 Jurek Magda E??k 5-10-15 km Brak TAK
73 Kapusta Krzysztof Kolbuszowa 5-10-15 km kisplus TAK
74 Karczewski ?ukasz E??k 5-10-15 km Brak TAK
75 Karpowicz Szymon E??k 5-10-15 km Brak TAK
76 Kasperowicz-Pudlis Anna Miko??ajki 5-10-15 km Team Inulec TAK
77 Kemicer Monika E??k 5-10-15 km E??k Force One NIE
78 Kemicer Nikodem E??k 5-10-15 km E??k Force One NIE
79 Kierklo Weronika E??k 5-10-15 km Brak TAK
80 Kopania Grzegorz August??w 5-10-15 km ATP August??w TAK
81 Kowalczyk Roman Ostro???ka 5-10-15 km Biegamy dla zdrowia TAK
82 Kozera Karolina Warszawa 5-10-15 km Brak TAK
83 Koz??owski Mieczys??aw Gi??ycko 5-10-15 km Brak TAK
84 Kraty??ski Tomasz E??k 5-10-15 km V.I.P. Gym TAK
85 Kreft Ewa E??k 5-10-15 km Brak NIE
86 Krejczman Tomasz E??k 5-10-15 km Brak TAK
87 Krumin Zenon K?trzyn 5-10-15 km Brak NIE
88 Krysi??ski Jacek E??k 5-10-15 km Brak TAK
89 Kryszy??owicz Jacek Szczytno 5-10-15 km AKB GIm 1-SP2 Szczytno Trohim team TAK
90 Kuczy??ski Dawid E??k 5-10-15 km Brak TAK
91 Kulik Kamil E??k 5-10-15 km Brak TAK
92 Kunda Artur E??k 5-10-15 km Brak TAK
93 Kunda Monika E??k 5-10-15 km Infinity Beauty BMK TAK
94 Kurel Edyta Czarna Bia??ostocka 5-10-15 km Grupa Biegowa czarna Bia??ostocka TAK
95 Kurpiewska Dorota Pisz 5-10-15 km Klub Mors??w w Piszu TAK
96 Laskowski Leszek Gizycko 5-10-15 km Szary Wilk Gizycko TAK
97 Lelmacher Andrzej E??k 5-10-15 km Brak TAK
98 Lelmacher Justyna E??k 5-10-15 km Akademia Marynarki Wojennej TAK
99 Liniewski Jan Grajewo 5-10-15 km Brak TAK
100 ??abicka Marta Go??dap 5-10-15 km ?owcy Przyg??d Go??dap TAK
101 ??elazna Ma??gorzata E??k 5-10-15 km Brak TAK
102 ??elazny Jakub E??k 5-10-15 km Brak TAK
103 ??elazny Bartosz Prostki 5-10-15 km Brak TAK
104 ??ukowski Ryszard E?k 5-10-15 km MARATONKA GRAJEWO NIE
105 ??yczewski ?ukasz E??k 5-10-15 km Brak TAK
106 ?api??ska Patrycja E??k 5-10-15 km E??k Force One NIE
107 ??cis??owska Joanna Warszawa 5-10-15 km Brak TAK
108 ??liwa Alicja E?k 5-10-15 km MARATONKA GRAJEWO TAK
109 ??luz Pawe?? E??k 5-10-15 km Brak TAK
110 ?opienski Marcin Bia??ystok 5-10-15 km Brak TAK
111 ?otowska Katarzyna Dzikie 5-10-15 km Pal? wrotki TAK
112 ??owicka-Bry??a Izabela Bartoszyce 5-10-15 km 20 Bartoszycka Brygada Zmechanizowana TAK
113 ?owicka-Bry??a Izabela Bartosztce 5-10-15 km Brak NIE
114 ??widerski Patryk E??k 5-10-15 km I LO TAK
115 Maciejewski Szczepan W?gorzewo 5-10-15 km W?gorzewo TAK
116 Malinowska Karolina E??k 5-10-15 km Brak TAK
117 Malinowska Karolina E??k 5-10-15 km Brak NIE
118 Malinowski Pawe? E?k 5-10-15 km Brak TAK
119 Maliszewska Joanna Go??dap 5-10-15 km Brak TAK
120 Marcinkowski Daniel Elk 5-10-15 km KP PSP Grajewo TAK
121 Marciszewski B??a??ej E??k 5-10-15 km Brak NIE
122 Matys Edyta Oleszkowo 22a 5-10-15 km GRUPA BIEGOWA CZARNA BIA?OSTOCKA NIE
123 Miasoiedov Oleksii E??k 5-10-15 km Brak TAK
124 Micun Sebastian Czarna Bia??ostocka 5-10-15 km Grupa Biegowa czarna Bia??ostocka TAK
125 Milewski Marek Milewo 5-10-15 km Brak NIE
126 Miliszewski Dariusz E??k 5-10-15 km Brak TAK
127 Miniuk Pawe?? Bia??ystok 5-10-15 km Pal? Wrotki TAK
128 Minkiewicz Marek Dobrzyniewo Du??e 5-10-15 km Brak TAK
129 Morawski Jacek Bia??ystok 5-10-15 km Amator TAK
130 Mr??z Anna E??k 5-10-15 km Brak TAK
131 Myszka Marcin Grajewo 5-10-15 km Maratonka NIE
132 Nestorowicz Monika K?trzyn 5-10-15 km VRC K?TRZYN TAK
133 Nestorowicz Marek K?trzyn 5-10-15 km VRC K?trzyn TAK
134 Nied??wiecki Andrzej E??k 5-10-15 km Brak TAK
135 Obuchowski Krzysztof Go??dap 5-10-15 km ?owcy Przyg??d Go??dap NIE
136 Opara Roman Czarna Wie?? 5-10-15 km Brak TAK
137 Orze?? Grzegorz E??k 5-10-15 km Brak TAK
138 Pakie??a Krzysztof Bia??ystok 5-10-15 km Brak TAK
139 Pa??dyna Leszek Wydminy 5-10-15 km BBL Wydminy TAK
140 Parafiniuk Adam E??k 5-10-15 km Brak TAK
141 Petkevičius Darius Marijampol? 5-10-15 km S??duva NIE
142 Pianka Krzysztof-Maksymilian Kleosin 5-10-15 km dru??yna konopielki NIE
143 Pierczyk Artur E??k 5-10-15 km IdeaCarExpert TAK
144 Plizga Jakub Olsztyn 5-10-15 km 1985 TAK
145 P??usa Iwona Warszawa 5-10-15 km Parkrun-Br??dno TAK
146 P??usa Jerzy Warszawa 5-10-15 km Parkrun-Br??dno TAK
147 Podlewska Anna Olsztyn 5-10-15 km Brak NIE
148 Podlewski Tomasz Olsztyn 5-10-15 km Brak NIE
149 Popowska Edyta E??k 5-10-15 km Brak TAK
150 Por?ba Lech Wyszk??w 5-10-15 km Brak TAK
151 Por?ba Jaros??aw Piaseczno 5-10-15 km Brak TAK
152 Por?ba Feliks Piaseczno 5-10-15 km Brak TAK
153 Potaszkin Mariusz E??k 5-10-15 km Brak TAK
154 Pranaitis Sigitas Vilnius 5-10-15 km Na, pagauk! TAK
155 Prawdzik Renata E??k 5-10-15 km Brak TAK
156 Pryzmont Anna E??k 5-10-15 km Brak TAK
157 Przygodzinski Marcin E??k 5-10-15 km Brak NIE
158 Pudlis Marcin Miko??ajki 5-10-15 km Team Inulec TAK
159 Pultinavičius Tadas Vilkavi??kis 5-10-15 km Vilniaus BK “Jonas maratonas” TAK
160 Pysznik Ma??gorzata E??k 5-10-15 km MOSiR E??k TAK
161 Rado?? Paulina E??k 5-10-15 km Brak TAK
162 Ramotowska Dorota E??k 5-10-15 km Brak TAK
163 Ramotowski Pawe?? E??k 5-10-15 km Brak TAK
164 R????a??ski Dariusz E??k 5-10-15 km TAK
165 R????a??ski Krystian E??k 5-10-15 km Brak TAK
166 Remiszewski Zbigniew Baranowo 5-10-15 km BBL MIKO?AJKI NIE
167 Ro??ek Gerard Olecko 5-10-15 km Olecko Biega TAK
168 Rudzi??ski Maciej E??k 5-10-15 km Brak TAK
169 Rusinowicz Ewa Narew 5-10-15 km SG NIE
170 Rynkiewicz Tomasz Warszawa 5-10-15 km Brak NIE
171 Ryszka Martyna Milewo 5-10-15 km Apollona NIE
172 Sak Cezary K?trzyn 5-10-15 km KTM? NIE
173 Sawicki Adam Prostki 5-10-15 km MARATONKA GRAJEWO TAK
174 Sentek Dawid E??k 5-10-15 km Brak TAK
175 Siemieniuk Dorota Bia??ystok 5-10-15 km Studio Styl TAK
176 Sienkiewicz Karol Olecko 5-10-15 km OSPWL Bemowo Piskie TAK
177 Slapik Igor Grodno 5-10-15 km Sokol NIE
178 Smoli??ski S?awomir E??k 5-10-15 km Brak TAK
179 Socha Marek Sosnowiec 5-10-15 km Brak TAK
180 Sowa Kamil Olecko 5-10-15 km Brak TAK
181 Spy??a Daroslaw E??k 5-10-15 km Serduszko Team E??k TAK
182 Sta??ys Dovydas Vilnius 5-10-15 km Stajeris TAK
183 Starzy??ska Zuzanna E??k 5-10-15 km Brak TAK
184 St?pniak Agnieszka Pozezdrze 5-10-15 km Brak TAK
185 Strykowski Daniel Warszawa 5-10-15 km carrefour running team TAK
186 Suchocka Dorota Milewo 5-10-15 km Apollona NIE
187 Suchocka Angelika Milewo 5-10-15 km Apollona NIE
188 Suchodolska Edyta Olecko 5-10-15 km Olecko Biega NIE
189 Suchodolski Pawe?? Olecko 5-10-15 km Olecko Biega NIE
190 Suprunowicz-Plizga Katarzyna Olsztyn 5-10-15 km Brak TAK
191 Szumi??o Micha?? E??k 5-10-15 km LYSY 666 TAK
192 Szurc Rafa?? E??k 5-10-15 km Pan TAK
193 Szymenderska Katarzyna E??k 5-10-15 km Brak NIE
194 Talaga Danuta E??k 5-10-15 km Brak TAK
195 Talaga Miros??aw E??k 5-10-15 km Brak TAK
196 Tatol Tomasz Bartoszyce 5-10-15 km Brak NIE
197 Tondera Grzegorz E??k 5-10-15 km Brak TAK
198 Trochimowicz Artur Szczytno 5-10-15 km AKB GIMN 1-SP 2 SZCZYTNO TROHIM TEAM TAK
199 Tylutka Kinga Warszawa 5-10-15 km Biegam bo lubi? TAK
200 Tylutki Kamil Warszawa 5-10-15 km biegam bo lubi? TAK
201 Warykowski Stanis??aw Olecko 5-10-15 km Olecko Biega TAK
202 Wawremiuk W??odzimierz E??k 5-10-15 km Brak NIE
203 W?trobi??ska Olga E??k 5-10-15 km Brak TAK
204 Witkowska Natalia Elk 5-10-15 km Brak TAK
205 W??odarczyk Miros??aw E??k 5-10-15 km 15 Gi??ycka Brygada Zmechanizowana NIE
206 Wszeborowski Micha?? E??k 5-10-15 km Brak TAK
207 Wyrzykowski Arkadiusz E??k 5-10-15 km Brak TAK
208 Zab??ocki Zbigniew Olecko 5-10-15 km Brak TAK
209 Zajkowski Pawe?? Bia??ystok 5-10-15 km Brak NIE
210 Zielepuha Agata E??k 5-10-15 km Brak TAK
211 Zielinska Ewelina E??k 5-10-15 km Brak TAK
212 Zorczykowski Grzegorz E??k 5-10-15 km Brak TAK
213 Zub ?ukasz E?k 5-10-15 km STRA?? E?K TAK
214 Zubowicz Janina Sejny 5-10-15 km Brak TAK
215 Zyborowicz Bart??omiej Dubeninki 5-10-15 km Brak TAK
216 Zyskowska-Micun Klaudia Czarna Bia??ostocka 5-10-15 km Grupa Biegowa Czarna Bia??ostocka TAK
217 Zytyniec Monika E??k 5-10-15 km Brak TAK