Zawody

Nazwa zawodów:

III Czernicki Bieg Dzieci?cy

Miejsce i termin: Czernica, 2017-06-15
Organizator: Stowarzyszenie Dzia??a?? Lokalnych Spichlerz, ul. Wolno??ci 58, 44-282 Czernica, tel. 506 195 691, email: sdlspichlerz@gmail.com oraz Gmina Gaszowice.
Opis zawodów: ?? Bieg przeznaczony jest dla Uczestnik??w, kt??rzy nie uko??czyli 13-go roku ??ycia,
?? Bieg startuje w trzech kategoriach wiekowych PRZEDSZKOLE, KLASY I-III i KLASY IV-VI
-Ka??dy uczestnik biegu zobowi?zany jest do przedstawienia o??wiadczenia rodzica lub opiekuna prawnego o zdolno??ci dziecka do udzia??u w zaj?ciach rekreacyjno-sportowych z podpisem rodzica b?d?? opiekuna prawnego, wyra??aj?cego zgod? na udzia?? dziecka w biegu i bior?cego za niego odpowiedzialno???,

Op??at? w wysoko??ci 20z?? nale??y ui??ci? w biurze SDL Spichlerz do 29 maja 2017, b?d?? na rachunek bankowy organizatora
BZ WBK 59 1090 1766 0000 0001 2040 8593
w tytule wpisuj?c BIEG DZIECI?CY oraz imi? i nazwisko dziecka

Regulamin zawodów: PDF
Lista opłaconych: Lista zawodników z potwierdzoną płatnością
Lista nieopłaconych: Lista zawodników bez potwierdzonej płatności

Rejestracja zamknięta

Lista zapisanych zawodników:

Lp. Nazwisko i Imię Miejscowość Kategoria Klub Wpłata
1 Appel Paulina ?uk??w ??l Klasa IV-VI SP Czernica TAK
2 Bierza Katarzyna Czernica Klasa I-III SP im. H.M.G??reckiego w Czernicy NIE
3 Brzezinka Karol Czernica Klasa IV-VI SP im. Henryka Miko??aja G??reckiego w Czernicy TAK
4 Cie??lik Tomasz Czernica Klasa IV-VI Brak NIE
5 Cojg Karol Czernica Klasa I-III SP w Czernicy TAK
6 Czarnecki Jakub Czernica Przedszkole Przedszkole bajkowe wzg??rze NIE
7 Dr??palov?? Eli??ka Litultovice Klasa I-III Hasiči Litultovice NIE
8 Dzier???ga Emilia Lyski Klasa IV-VI ZSP w Lyskach TAK
9 Gembalczyk Kacper Rydu??towy Przedszkole Brak TAK
10 Gruszka Blanka Rybnik Przedszkole Przedszkole nr 50 Rybnik TAK
11 Gruszka Julia Rybnik Klasa I-III Szko??a Podstawowa nr 16 w Rybniku TAK
12 Habram Wojciech Czernica Przedszkole Przedszkola Bajkowe Wzg??rze NIE
13 Halfarov?? Barbora Litultovice Klasa I-III Hasiči Litultovice NIE
14 Hopp Mat?j Litultovice Klasa IV-VI Hasiči Litultovice NIE
15 Horak Patrycja Racib??rz Klasa IV-VI kokon kartuzy TAK
16 J??zefowski Rafa?? Czernica Klasa I-III Podstawowa TAK
17 Ka??do??ska Oliwia ??erdziny Klasa I-III kokon kartuzy TAK
18 Ka??do??ska Hania ??erdziny Klasa IV-VI kokon kartuzy TAK
19 Kolonko Robert Czernica Przedszkole przedszkole Bajkowe Wzg??rze TAK
20 Kolonko Kamil Czernica Klasa IV-VI SZKO?A IM.HENRYKA G??RECKIEGO CZERNICA TAK
21 Kozik Patryk Czernica Klasa I-III SP Czernica TAK
22 Kuczera Eliza Czernica Klasa I-III SP Czernica TAK
23 Kukuczka Amelia Czernica Klasa IV-VI SP Czernica TAK
24 Kukuczka Hubert Czernica Klasa IV-VI SP Czernica TAK
25 Kula Ewelina Bogunice Klasa IV-VI Szko??a Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Lyskach TAK
26 Kula Patryk Bogunice Przedszkole Przedszkole TAK
27 Lazar Przemys??aw Lyski Klasa IV-VI Akademia Biegania Lyski TAK
28 ??urczak Maria Czernica Klasa IV-VI SP 1 Rydu??towy NIE
29 ??mietana Lena Radlin Przedszkole Brak TAK
30 ??mietanka Szymon Czernica Klasa I-III Sp.Czernica NIE
31 ?t?p??n Kavan Litultovice Klasa IV-VI Hasiči Litultovice NIE
32 Machnik Wiktor Czernica Klasa I-III SP Czernica TAK
33 Mandrysz Tomasz Czernica Klasa I-III Brak TAK
34 Marcol Kuba Rybnik Przedszkole Przedszkole NIE
35 Marszolik Milena Czernica Klasa I-III podstawowa TAK
36 Marszolik Karol Czernica Przedszkole przedszkole TAK
37 Mazurek Pawe?? Gaszowice Klasa I-III SP Gaszowice TAK
38 Mitko Micha?? Rydu??towy Klasa I-III Sp.Nr 3 im. Arki Bo??ka TAK
39 Mitko Jakub Rydu??towy Klasa IV-VI Sp.Nr 3 im. Arki Bo??ka TAK
40 Mordeja Anna Czernica Przedszkole Przedszkole “Bajkowe Wzg??rze” Czernica TAK
41 Mordeja Zofia Czernica Klasa I-III SP Czernica TAK
42 Mordeja-Pilch Samuel Czernica Przedszkole Przedszkole pod Nutk? NIE
43 Nantka Robert Rybnik Przedszkole Brak TAK
44 Nowak Amelia Rydu??towy Klasa I-III Szko??a im.H.M.G??reckiego w Czernicy NIE
45 Olejniczak Kamil Radlin Klasa I-III ZSS Radlin TAK
46 O??ga Miko??aj ?uk??w ??l?ski Przedszkole Przedszkole Bajkowe Wzg??rze TAK
47 Piejak Pawe?? Piece Klasa I-III SP Gaszowice NIE
48 Pytlik Tymoteusz Czernica Klasa IV-VI H.M. G??reckiego w Czernicy TAK
49 Pytlik Agata Czernica Klasa I-III SP H.M.G??reckiego w Czernicy TAK
50 Raczkowska Simona Rybnik Klasa IV-VI Brak TAK
51 Rataj Kamila Jejkowice Przedszkole Brak TAK
52 Rataj Mateusz Jejkowice Przedszkole Brak TAK
53 Regulski Maciej Czernica Klasa I-III S.p. W Czernicy NIE
54 Skrzypiec Maciej Rybnik Przedszkole Brak TAK
55 Sobczyk Grze?? Racib??rz Klasa I-III SP nr 15 Racib??rz NIE
56 Strupowska Agnieszka ?uk??w ??l?ski Klasa IV-VI Brak NIE
57 Szendzielorz Anna Racib??rz Klasa I-III SP nr 1 RACIB??RZ TAK
58 Szweda Larysa Czernica Przedszkole Przedszkole Czernica TAK
59 Szweda Roksana Czernica Klasa IV-VI SP Czernica TAK
60 Tomeczek Agata Czernica Klasa IV-VI Podstawowa w Czernicy NIE
61 Wala Anna Czernica Klasa IV-VI Brak TAK
62 Wala Aleksandra Czernica Przedszkole Brak TAK
63 Wita Zofia Rybnik Przedszkole Zesp???? Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Rybniku TAK
64 Wojtysiak Maurycy Rybnik Klasa I-III Szko??a Podstawowa nr 16 TAK
65 Wojtysiak Matylda Rybnik Przedszkole Przedszkole nr 50 Rybnik TAK
66 Zieli??ska Natalia Gaszowice Przedszkole PBW NIE
67 Zieli??ski Rafa?? Gaszowice Przedszkole PBW NIE
68 Zydek Zuzanna Czernica Klasa I-III Brak NIE