Zawody

Nazwa zawodów:

Bieg Malucha w Biegu z Europ?

Miejsce i termin: Jaros??aw, 2017-09-03
Organizator: Miejski O??rodek Sportu i Rekreacji w Jaros??awiu
Urz?d Miasta Jaros??awia;
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Jaros??awskiego
Jaros??awska Grupa Biegowa ??Sok?????;

Adres kontaktowy:

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Jaros??awskiego, ul. Cerkiewna ž ,37-500 Jaros??aw
Tel.16 624 87 32 lub 574 230 560
Email:biuro@srp.jaroslaw.pl

Opis zawodów: Data 3 wrze??nia 2017 r.
?? start i meta ?? Jaros??aw ?? RYNEK
?? godzina 16.00 ?? start Biegu Malucha w Biegu z Europ?

Wi?cej w regulaminie.

Regulamin zawodów: PDF
Lista opłaconych: Lista zawodników z potwierdzoną płatnością
Lista nieopłaconych: Lista zawodników bez potwierdzonej płatności

Rejestracja zamknięta

Lista zapisanych zawodników:

Lp. Nazwisko i Imię Miejscowość Kategoria Klub Wpłata
1 Antosz Emilia Sieniawa Bieg malucha Brak NIE
2 Babis Amelka Jod????wka Bieg malucha Szkola Podstawowa Jod????wka NIE
3 Babula Olaf Rzesz??w Bieg malucha Brak NIE
4 Ba??ko Julia Jaros??aw Bieg malucha Brak NIE
5 Bazan Antonina Jaros?aw Bieg malucha PRZEDSZKOLE “10” DZIESI?TECZKA NIE
6 Bia??y Gabriel Stare Sio??o Bieg malucha Brak NIE
7 B??otniak Kacper Zapa????w Bieg malucha Brak NIE
8 Boruta Dawid Jaros??aw Bieg malucha Brak NIE
9 Boruta Oliwia Jaros??aw Bieg malucha Brak NIE
10 Bronowska Eliza Jaros??aw Bieg malucha Szko??a Podstawowa Nr 11 z Oddzia??ami Integracyjnymi NIE
11 Chlebowski Kacper Jaros??aw Bieg malucha Szko??a Babci NIE
12 Chrupca??a Hanna Jaros??aw Bieg malucha Brak NIE
13 Cisek Dominik O??a??sk Bieg malucha Brak NIE
14 Czoga??a Oliwia Jaros??aw Bieg malucha MP nr 1 NIE
15 Czuczkiewicz Wiktoria Ostr??w Bieg malucha Brak NIE
16 D?bek Jakub Rzesz??w Bieg malucha Brak NIE
17 D?bek Miko??aja Rzesz??w Bieg malucha Brak NIE
18 Dry?? Adam Jaros??aw Bieg malucha Brak NIE
19 Dry?? Agnieszka Jaros??aw Bieg malucha Brak NIE
20 Fedan Konstancja Laszki Bieg malucha Brak NIE
21 Fellini Gaia Avezzano Bieg malucha Brak NIE
22 Fellini Nickolas Avezzano Bieg malucha Brak NIE
23 Flis Maciej Jaros??aw Bieg malucha Brak NIE
24 Flis Zuzanna Jaros??aw Bieg malucha Brak NIE
25 Frankiewicz Maja Munina Bieg malucha Podstawowa NIE
26 Gr?da Agata Or??y Bieg malucha Brak NIE
27 Gr?da Agata Or??y Bieg malucha Brak NIE
28 Gre?? Filip Jaros??aw Bieg malucha Brak NIE
29 Halon Nikola Jaros??aw Bieg malucha Brak NIE
30 Hanas Sebastian Jaros??aw Bieg malucha JKS NIEBIESCY NIE
31 Jop Patrycja Jaros??aw Bieg malucha Brak NIE
32 Kania Marlena Laszki Bieg malucha Brak NIE
33 Kania Marlena Laszki Bieg malucha Brak NIE
34 Klasik Miko??aj Rudo??owice Bieg malucha bieg z mam? NIE
35 Klasik Sebastian Rudo??owice Bieg malucha SP w Rudo??owicach NIE
36 Kochma??ska Aleksandra Markowa Bieg malucha Brak NIE
37 Ko??cz Julia Mirocin Bieg malucha Brak NIE
38 Ko??cz Julia Mirocin Bieg malucha Punkt przedszkolny Kompetentne Przedszkolaki w Mirocinie NIE
39 Kosa??ka Alan Jaros??aw Bieg malucha przedszkole NIE
40 Kubrak Laura Sz??wsko Bieg malucha Brak NIE
41 Kudyba Paulina Koniacz??w Bieg malucha SP w Makowisku NIE
42 Ku??ma Micha?? Jaros??aw Bieg malucha Szko??a Podstawowa nr 4 NIE
43 Ku??aj Niemczyk Julia Jaros??aw Bieg malucha Szko??a nr 2 NIE
44 ??yta Maciej Jaros??aw Bieg malucha Brak NIE
45 Maciejko Emilia Dachn??w Bieg malucha Publiczne Przedszkole w Dachnowie NIE
46 Madaj Amelia Jaros??aw Bieg malucha MP nr 1 NIE
47 Majcher Julia Jaros??aw Bieg malucha Brak NIE
48 Makar Wiktor Jaros??aw Bieg malucha Brak NIE
49 Makar Maciej Jaros??aw Bieg malucha Brak NIE
50 Materna Mi??osz Rzesz??w Bieg malucha Brak NIE
51 M?tkowski Anto?? Jaros??aw Bieg malucha Miejskie przedszkole nr 8 Montessori w Jaros??awiu NIE
52 Mi?dlar Antoni Jaros??aw Bieg malucha Brak NIE
53 M??ynarska Karolina Jaros??aw Bieg malucha Brak NIE
54 Motyka Jakub Jaros??aw Bieg malucha Jaros??awska Grupa Biegowa Sok???? NIE
55 Mucha Zofia Jaros??aw Bieg malucha Przedszkole nr 1 w Jaros??awiu NIE
56 Niedziela Emilia Jaros??aw Bieg malucha Przedszkole nr 10 w Jaros??awiu NIE
57 Nykiel Wiktoria Laszczyny Bieg malucha Laszczyny NIE
58 Oczak Izabela Cz?stkowice Bieg malucha Brak NIE
59 Oczak Piotr Cz?stkowice Bieg malucha Brak NIE
60 Pajda Jakub Jaros??aw Bieg malucha Brak NIE
61 Pa??tak Ada Bia??obrzegi Bieg malucha Bia??obrzegi NIE
62 Paryniak Pawe?? Korczowa Bieg malucha Brak NIE
63 Paryniak Patryk Korczowa Bieg malucha Brak NIE
64 Pieni???ek Franciszek Jaros??aw Bieg malucha Brak NIE
65 Pieni???ek Jan Jaros??aw Bieg malucha Szko??a Podstawowa nr 10 NIE
66 Pigan Micha?? Sz??wsko Bieg malucha BBL-Jaros??aw NIE
67 Pigan Micha?? Rzesz??w Bieg malucha Brak NIE
68 Piszczek ?ucja Przemy??l Bieg malucha Brak NIE
69 Pola??ska Maja Pola??ska Jaros??aw Bieg malucha Miejskie przedszkole nr.12 w Jaros??awiu NIE
70 Pukas Emilia Zalesie Bieg malucha Brak NIE
71 Rokosz Kornel Sz??wsko Bieg malucha Sp. Nr 4 w Jaros??awiu NIE
72 Ryznar Zuzanna Ga? Bieg malucha Brak NIE
73 Skiba Micha?? Lubacz??w Bieg malucha Brak NIE
74 Skop Karolina Jaroslaw Bieg malucha Przedszkole nr 8 I’m.Monttesori NIE
75 Skrzypska Magdalena Jaros??aw Bieg malucha SP 11 NIE
76 Stachowski Hubert Jaros??aw Bieg malucha Brak NIE
77 St?ch?y Miko??aj Jaros??aw Bieg malucha Szko??a Podstawowa nr 6 NIE
78 St?ch?y Amelia Jaros??aw Bieg malucha Szko??a Podstawowa nr 6 NIE
79 Stec Miko??aj Jaros??aw Bieg malucha Szko??a Podstawowa nr.4 w Jaros??awiu NIE
80 Stolarski Adam Jaros??aw Bieg malucha Przedszkole nr 10 NIE
81 Szablan Natalia Jaros??aw Bieg malucha Jaros??awska Grupa Biegowa Sok???? NIE
82 Szumi??ski Adrian Jaros??aw Bieg malucha Brak NIE
83 Szyma??ska Nina Munina Bieg malucha Wichurka Jaros??aw NIE
84 Turza Maja Dachn??w Bieg malucha Publiczne Przedszkole w Dachnowie NIE
85 Wasyliszyn Jakub Jaros??aw Bieg malucha Jaroslawska Grupa Biegowa Sok???? NIE
86 Wojciechowski Nikodem Jaros??aw Bieg malucha Bieg z mama NIE
87 Wojtaszek Aniela Sz??wsko Bieg malucha Brak NIE
88 Wywr??t Igor Jaros??aw Bieg malucha Brak NIE
89 Wywr??t B??a??ej Jaros??aw Bieg malucha Brak NIE
90 Zuchowska Oliwia Wietlin Bieg malucha Przedszkole nr 8 I’m Monttesori NIE