Zawody

Nazwa zawodów:

III Bieg – Biegam Bo Lubi? Lasy

Miejsce i termin: Czerniawka pow. jaros??awski, 2017-09-30
Organizator: ?? G????wnym organizatorem biegu jest Nadle??nictwo Jaros??aw
?? W??jt Gminy Laszki,
?? Jaros??awska Grupa Biegowa ??Sok?????
?? Klub Sportowy Hetman Laszki,
?? SITLID ko??o przy Nadle??nictwie Jaros??aw

Dane do kontaktu:

?? Nadle??nictwo Jaros??aw,
?? Koniacz??w 1L,
?? 37-500 Jaros??aw,
?? Tel. 16 623 62 40,
?? e-mail jaroslaw@krosno.lasy.gov.pl
?? Wieslaw.Kruk@krosno.lasy.gov.pl , tel. 602 759 236

Opis zawodów: ?? Start : godz. 11.30
?? Trasy: I Kr??tka 6 km
?? II D??uga 12 km
?? Trasy przebiegaj? drogami le??nymi i gminnymi utwardzonymi 50% i gruntowymi 50% w terenach le??nych.
?? Trasy b?d? oznakowane na za??amaniach i skrzy??owaniach dr??g.

?? Dane do wp??aty:
Nadle??nictwo Jaros??aw
Koniacz??w 1 L; 37-500 Jaros??aw
Rachunek bankowy nr: 10 2030 0045 1110 0000 0077 5440 w BG?? BNP PARIBAS S.A. o/ Jaros??aw.
?? W tytule przelewu nale??y poda? ??IMI? I NAZWISKO, ADRES, op??ata startowa III BBL Lasy?
?? Wp??at przelewem na w/w konto nale??y dokonywa? pojedynczo za ka??dego uczestnika.
?? Nie ma mo??liwo??ci wp??acenia op??aty startowej got??wk? w dniu zawod??w w biurze zawod??w

ZAPISY NA PRO??B? ORGANIZATORA ZOSTA?Y WYD?U??ONE do 27 wrze??nia 2017r.

Regulamin zawodów: PDF
Lista opłaconych: Lista zawodników z potwierdzoną płatnością
Lista nieopłaconych: Lista zawodników bez potwierdzonej płatności

Rejestracja zamknięta

Lista zapisanych zawodników:

Lp. Nazwisko i Imię Miejscowość Kategoria Klub Wpłata
1 Antosz Bogdan Sieniawa 12km Brak TAK
2 Antosz Monika Sieniawa 6 km Brak TAK
3 ?wik??a Agnieszka Morawsko 6 km Wichura Jaros??aw TAK
4 Bacewicz Wioletta Oleszyce 6 km Chore c??rki NIE
5 Bana?? Mateusz Jaros??aw 12km KPP Jaros??aw TAK
6 Barna?? Bart??omiej Jaros??aw 6 km Brak TAK
7 Barna?? Katarzyna Jaros??aw 6 km Brak TAK
8 Bem Maciej Dachn??w 12km Brak NIE
9 Bia??y Szymon Stare Sio??o 6 km Brak TAK
10 Blajer Kamil Tuczempy 6 km Wichura Jaros??aw TAK
11 Blajer El??bieta Rzesz??w 6 km Brak TAK
12 Blok Magdalena Tuczempy 6 km Brak TAK
13 Borowiec Julia Oleszyce 12km Chore c??rki NIE
14 Borowiec Mariusz Stare Oleszyce 12km RUN RUN OLESZYCE TAK
15 Borowiec Patryk Oleszyce 12km Brak NIE
16 Brzuszko Jacek Sieniawa 6 km Brak NIE
17 Brzuszko Jacek Piskorowice 6 km Brak TAK
18 Buczko Marek Oleszyce 12km RUN RUN OLESZYCE TAK
19 Buczko Grzegorz Lubacz??w 6 km Biegomania Lubacz??w/ IPA Przemy??l TAK
20 Buczko Maria Oleszyce 6 km RUN RUN OLESZYCE TAK
21 Diawo??-Wodka Agnieszka Przemy??l 6 km Brak NIE
22 Dorota Zbyszek Oleszyce 12km Run Run Oleszyce/ Spartanie dzieciom TAK
23 Ferenc Beata Lubacz??w 6 km Biegomania Lubacz??w TAK
24 Frankiewicz Sabina Munina 6 km Brak TAK
25 Ga??uszka Bogus??aw Jaroslaw 12km Smakosz NIE
26 Ga??uszka Bogus??aw Jaroslaw 12km Smakosz NIE
27 Gembarowska Dorota Laszki 6 km Brak NIE
28 G?owacka Justyna Warszawa 12km Brak TAK
29 G??uszyk Sylwia Dachn??w 6 km Brak TAK
30 G??uszyk Marek Dachn??w 6 km Brak TAK
31 Golisz Pawe?? Jaros??aw 6 km BBL JAROS?AW TAK
32 Guminiak Kam Jaros??aw 6 km 1997 TAK
33 Guminiak Jolanta Paw??osi??w 6 km Brak TAK
34 Gw????d?? Andrzej Munina 6 km Wichura Jaros??aw NIE
35 Gw???d? Urszula Munina 6 km WICHURA JAROS?AW NIE
36 Halwa Janusz Sz??wsko 12km BIEGAM BO LUBI? NIE
37 Handziak Tomasz Lubacz??w 12km Brak TAK
38 Hypiak Bart??omiej Oleszyce 6 km Czarni Oleszyce NIE
39 Iskrzycka Magdalena Rzesz??w 12km aSPAwen TAK
40 Jagusztyn Alina Rzesz??w 6 km Czarna JEDYNKA Rzesz??w NIE
41 Jamr??z Robert Jaros??aw 12km Brak TAK
42 Janicki Arkadiusz Jaros??aw 6 km Jaros??awska Grupa Biegowa “Sok????” NIE
43 Kaltenberg Janusz Jaros??aw 12km Brak TAK
44 Kamuda Grzegorz Lubacz??w 6 km Biegomania Lubacz??w NIE
45 Kapu??ci??ski Mariusz Jaros??aw 6 km Brak NIE
46 Kawalerski Kamil ?ukawiec 6 km Resovia Rzesz??w TAK
47 Kawalerski Kamil ?ukawiec 12km Resovia Rzesz??w TAK
48 Kici??ska Dorota Przemy??l 6 km Brak NIE
49 Kie??tyka Zdzis??awa Jaros??aw 6 km Wichura Jaros??aw NIE
50 Kiper Maciej Jaroslaw 12km PERFECT RUNNER TEAM Jaroslawski Biegacz NIE
51 Kiszka Beata Dachn??w 6 km Kresowianie NIE
52 Kobia??ka Piotr Rzesz??w 12km Brak NIE
53 Konowalczuk ?ukasz Lubacz??w 12km Biegomania Lubacz??w \ ZS Lubacz??w NIE
54 Korecki Mateusz Tuczempy 6 km Wichura Jaros??aw TAK
55 Kosinski Andrzej Debica 12km Brak NIE
56 Kowalczyk Mateusz Studzian 12km Przeworska Grupa Biegowa TAK
57 Krajewska Anna ??wi?te 6 km Brak TAK
58 Kr??l Ryszard Korzenica 12km brak TAK
59 Kruba Marcin Jaros??aw 12km Jaros??awska Grupa Biegowa SOK??? NIE
60 Krygowski Zbigniew Lisie Jamy 12km AS Lubacz??w NIE
61 Ku??akowski Wojciech Lubacz??w 12km Klub Biegacza Lubacz??w NIE
62 Kurecka Joanna Jankowice 12km BBL Jaros??aw TAK
63 Kus Iwona Rzesz??w 12km Brak NIE
64 Lach Mateusz Radymno 6 km Brak TAK
65 Legi?? Tymoteusz Rzesz??w 6 km Czarna JEDYNKA Rzesz??w NIE
66 ??ak Jacek Jaros??aw 6 km Brak NIE
67 ??ak Arkadiusz Jaros??aw 6 km Jaros??awska Grupa Biegowa Sok???? NIE
68 ??wi?der Ma??gorzata Sieniawa 6 km Brak TAK
69 Maciejko Rafa?? Dachn??w 6 km Biegomania Lubacz??w # Sportowy Dachn??w TAK
70 Madejska Olga Tarnawatka-Tartak 6 km Brak TAK
71 Madejski Artur Tarnawatka-Tartak 12km Brak TAK
72 Makuch Joanna Cieszan??w 6 km Biegomania Lubacz??w NIE
73 Malik Aleksandra Rzesz??w 6 km Rzeszowski Hasacz TAK
74 Marusiak Piotr Jaros??aw 12km Jaros??awska Grupa Triathlonowa TAK
75 Mickiewicz Jerzy Jaros??aw 6 km BBL Jaros??aw TAK
76 Mickiewicz Julia Jaros??aw 6 km B B L Jaros??aw NIE
77 Miko?? Dariusz Przemy??l 6 km Brak TAK
78 M??odzi??ska Ma??gorzata Lubacz??w 6 km Biegomania Lubacz??w NIE
79 M??odzi??ska Ma??gorzata Lubacz??w 12km Biegomania Lubacz??w TAK
80 M??odzi??ski Les??aw Lubacz??w 6 km Biegomania Lubacz??w NIE
81 Mokrzycki Janusz Jaros??aw 6 km Wichura Jaros??aw TAK
82 Motyka Sylwester Zgoda 6 km Brak TAK
83 Motyka Mariusz Radymno 12km Jaros??awska Grupa Biegowa Sok???? TAK
84 Motyka Kamil Jaros??aw 6 km Jaros??awska Grupa Biegowa Sok???? TAK
85 Mozol-Borowiec Dorota Oleszyce 12km Brak TAK
86 Mroczka Agnieszka Jaros??aw 12km BBL Jaros??aw TAK
87 Mroczka Agnieszka Jaros??aw 6 km BBL Jaros??aw NIE
88 Nied??wiecka Beata Oleszyce 6 km RUN RUN OLESZYCE TAK
89 Niedziela Micha?? Jaros??aw 12km Brak NIE
90 Obcowski Jakub Stare Sio??o 6 km Brak NIE
91 Obcowski Artur Stare Sio??o 12km Run Run Oleszyce TAK
92 Obro??lak Grzegorz Lubacz??w 12km Traper -Biegomania Lubacz??w NIE
93 O??ga Jerzy Sz??wsko 12km Brak TAK
94 Oronowicz Marta Munina 12km Jaros??awska Grupa Biegowa Sok???? TAK
95 Ostafi??ski Jerzy Munina 6 km Wichura Jaros??aw TAK
96 Ostrykiewicz Henryk 22-600 Tomasz??w Lub 12km TAK
97 Paryniak Sylwia Korczowa 12km Brak NIE
98 Pazowski Dawid Kobylnica Wo??oska 12km Brak TAK
99 Pich Magdalena Cieplice 6 km Brak TAK
100 Picur Monika Lubacz??w 6 km Biegomania Lubacz??w NIE
101 Pieszko Roman Jaros??aw 12km Brak TAK
102 Pietrasiewicz Maciej Dachn??w 6 km Kresowianie/DKSA TAK
103 Pilawa Bogumi?? Lubacz??w 12km RUN RUN OLESZYCE TAK
104 P??ocica Marek Jaros??aw 12km Wichura Jaros??aw TAK
105 Potoczna Anna Jaros??aw 12km BBL Jaros??aw TAK
106 Potoczny Wojciech Jaros??aw 12km BBL Jaros??aw TAK
107 Potoczny Pawel Dubiecko 6 km Brak TAK
108 Przewrocki Adam Jaroslaw 12km Zsdgilo Jaroslaa NIE
109 Pukas Tomasz Zalesie 6 km Run Run Oleszyce TAK
110 Rajzer Pawe?? Jaros??aw 12km Jaros??aw TAK
111 Rawska-??mieciuch Anna Lubacz??w 12km Biegomania Lubacz??w NIE
112 Rawska-??mieciuch Anna Lubacz??w 6 km Biegomania Lubacz??w NIE
113 Ryba Anna Lubacz??w 12km Akademia Sportu Lubacz??w NIE
114 Ryzner Ewa Jaros??aw 12km Jaros??aw TAK
115 Sanocka Ma?gorzata Radymno 6 km Brak TAK
116 Sanok Dorota Dachn??w 6 km RAZ_SI?_??YJE TAK
117 Sanok Aleksandra Dachn??w 12km RAZ_SI?_??YJE TAK
118 Saramaga Janusz Bihale 6 km Brak NIE
119 S?czawa Ewa Munina 12km BBL Jaros??aw TAK
120 Sikora Mariusz Tomasz??w Lubelski 12km Tomaszowski Biegacz TAK
121 Skiba Witold Lubacz??w 6 km biegomania lubacz??w TAK
122 Skrzypek Wojciech Jaros??aw 6 km Wichura Jaros??aw TAK
123 Skrzypska Iwona Jaros??aw 12km BBL Jaros??aw TAK
124 Smoliniec Tomasz Dachn??w 6 km Biegomania Lubacz??w TAK
125 Smoliniec Karol Dachn??w 12km 1993 TAK
126 Smoliniec Karol Dachn??w 12km Raz_si?_??yje NIE
127 Sobota Anna Kida??owice 6 km LO im Baczy??skiego NIE
128 Socha Bogus??aw Jaros??aw 12km Jaros??awska Grupa Biegowa Sok???? TAK
129 Socha?? Bo??ena Lubacz??w 6 km AS NIE
130 Sopel Wies??aw Lubacz??w 12km Akademia Sportu Lubacz??w TAK
131 Sowa Tomasz Dubiecko 6 km brak TAK
132 Staniszewski Janusz Krowica-Lasowa 41 12km Akademia Sportu Lubacz??w TAK
133 Starzecka Joanna Jaros??aw 12km Brak TAK
134 Szablan Wioletta Jaros??aw 12km Jaros??awska Grupa Biegowa Sok???? TAK
135 Szady Tomasz Lubacz??w 12km Unia Hrubiesz??w NIE
136 Szczygie?? Anna Lubacz??w 6 km Biegomania Lubacz??w TAK
137 Szkoda Robert Bi??goraj 6 km Bi??goraj Biega TAK
138 Szumilak Marek Lubacz??w 12km BIEGOMANIA LUBACZ??W TAK
139 Tomaszewski Maciej Widna G??ra/paw??osi??w 6 km JGB ”Sok????” Jaros??aw/Resovia Rzesz??w TAK
140 Trzonek Andrzej Zapalow 12km Brak TAK
141 Turza Miros??aw Dachn??w 6 km Biegomania Lubacz??w TAK
142 Twardowski Piotr Rzesz??w 12km Czarna JEDYNKA Rzesz??w NIE
143 Tylka Pawe?? Jaros??aw 12km Jaros??awska Grupa Biegowa Sok???? TAK
144 Tymoczek Rafa?? Jaros??aw 12km Brak TAK
145 Wa??ach Zbigniew Pstr?gowa 12km Brak TAK
146 W?grzyn Krzysztof Lubacz??w 12km Brak TAK
147 Wielkiewicz Justyna Jaros??aw 12km BBL Jaros??aw NIE
148 Winiarz Beata Cieszan??w 6 km Brak TAK
149 Wodka Maciej Przemy??l 12km Nadle??nictwo Krasiczyn TAK
150 Wodzisz Konrad Jaros??aw 6 km Brak TAK
151 Wojciechowski Tomasz Lubacz??w 6 km Brak TAK
152 Wojciechowski Pawe?? Jaros??aw 6 km Jaros??awska Grupa Biegowa Sok???? TAK
153 Zajdel Monika Jaros??aw 12km Brak NIE
154 Zajdel S??awomir Jaros??aw 12km Mr??wka Active Team Jaros??aw NIE
155 Za??uski Piotr Za??u??e 6 km Biegomania Lubacz??w NIE