Zawody

Nazwa zawodów:

Tropem Wilczym- Bieg Pami?ci ??o??nierzy Wykl?tych

Miejsce i termin: Ustrzyki Dolne, 2018-03-04
Organizator: Organizator:
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych
Kontakt: 134712511,
promocja@bieszczadzki.pl, www.bieszczadzki.pl
Dyrektor Biegu: Kinga Szewczyk

tel: 606875388

ORGANIZATOR I KOORDYNATOR AKCJI OG??LNOPOLSKIEJ:
Fundacja Wolno??? i Demokracja
Al. Ujazdowskie 37 lok. 2
00-540 Warszawa
http://tropemwilczym.pl/

Opis zawodów: ?? Biegi i NW odb?d? si? 4 marca 2018r. w R??wni k/ Ustrzyk Dolnych
?? Dystans dla biegaczy wynosi 8.0 km lub 1963 m
?? Dystans Nordic Walking ?? 5.0 km
?? Start bieg??w na 8.0 km i 1963 m oraz NW godz. 12:00 ?? boisko szkolne przy Bieszczadzkim Zespole Szk???? Zawodowych, ul. Przemys??owa 15, Ustrzyki Dolne
?? Trasy b?d? zlokalizowane g????wnie w miejscowo??ci R??wnia k/ Ustrzyk.
?? Nawierzchnia asfaltowa na ca??ej d??ugo??ci wszystkich bieg??w i marszu NW.
?? Wszystkie trasy b?d? oznakowane i zabezpieczone.
?? Mapa i wskaz??wki dojazdu znajduj? si? na stronie Powiatu Bieszczadzkiego www.bieszczadzki.pl

START BEZP?ATNY. Limit 220 zawodnik??w.

Strona WWW: http://www.bieszczadzki.pl
Regulamin zawodów: PDF
Lista opłaconych: Lista zawodników z potwierdzoną płatnością
Lista nieopłaconych: Lista zawodników bez potwierdzonej płatności

Rejestracja zamknięta

Lista zapisanych zawodników:

Lp. Nazwisko i Imię Miejscowość Kategoria Klub Wpłata
1 Armaci??ski Filip Ustrzyki Dolne BIEG 8km Wojak team*** NIE
2 Armaci??ski Patrick Ustrzyki Dolne BIEG 8km KP PSP ustrzyki dolne NIE
3 Augustyn Klara Ustrzyki Dolne Nordic Walking 5km UKS Krzemie?? / Szko??a Podstawowa Nr 1 w Ustrzykach Dolnych NIE
4 Barud Krystian Stuposiany BIEG 8km PSG Ustrzyki G??rne NIE
5 Bator Alicja Ustrzyki Dolne BIEG 1963m UKS Krzemie?? / Szko??a Podstawowa Nr 1 w Ustrzykach Dolnych NIE
6 Bazylak Artur Ustrzyki Dolne BIEG 8km KP PSP Ustrzyki Dolne NIE
7 Bernat Tomasz Ustjanowa G??rna BIEG 8km Brak NIE
8 Bernat Micha?? Ustjanowa G??rna BIEG 1963m Brak NIE
9 Bihun Jacek Ustrzyki Dolne BIEG 8km UKS Czarna NIE
10 Blajer El??bieta Rzesz??w BIEG 8km Brak NIE
11 B??yskal S??awomir Ustrzyki Dolne BIEG 1963m MKS Halicz Ustrzyki Dolne NIE
12 B??yskal Krzysztof Ustrzyki Dolne BIEG 8km MKS Halicz Ustrzyki Dolne NIE
13 Bodniak Tomasz Ustrzyki Dolne BIEG 8km Brak NIE
14 Bojko Pawe?? Czarna G??rna BIEG 1963m UKS Czarna NIE
15 Bo??czak Filip Olszanica BIEG 1963m Spichlerz NIE
16 Borys Rafa?? Ustrzyki Dolne BIEG 1963m WOT NIE
17 Bruka??o Mariusz Ustjanowa G??rna BIEG 8km Brak NIE
18 Bube??a Jakub Ustrzyki Dolne BIEG 1963m Brak NIE
19 Budzyk Amelia D??winiacz BIEG 1963m Brak NIE
20 Budzyk Agnieszka D??winiacz BIEG 8km Brak NIE
21 Bu??ko Maciej Ustrzyki Dolne BIEG 8km MKS Halicz Ustrzyki Dolne / ZSL Ustrzyki Dolne NIE
22 Burzy??ski Pawe?? Ustrzyki Dolne BIEG 1963m Brak NIE
23 Buszewycki Grzegorz Czarna Dolna BIEG 1963m Brak NIE
24 Buszewycki Jan Czarna Dolna BIEG 1963m Brak NIE
25 Chlebi??ski Maciej Rzesz??w BIEG 8km Rzeszowskie Gazele i Gepardy NIE
26 Chmiel Kacper Ustrzyki Dolne BIEG 1963m LO im.J??zefa Pi??sudskiego Ustrzyki Dolne NIE
27 Chrapkiewicz Olivia Ustrzyki Dolne Nordic Walking 5km UKS Krzemie?? / Szko??a Podstawowa Nr 1 w Ustrzykach Dolnych NIE
28 Cichaczewski ?ukasz Czarna BIEG 1963m UKS Czarna NIE
29 Cichaczewski Bart??omiej Czarna G??rna BIEG 1963m UKS Czarna NIE
30 Ci??lik-Kaszany Anna Ustrzyki Dolne BIEG 8km Bieszczadzki Klub Nordic Walking NIE
31 Ciszek Anna Ustrzyki Dolne BIEG 1963m BZSZ NIE
32 D?bska Kinga Ustrzyki Dolne BIEG 1963m Brak NIE
33 D?bski Gracjan Ustrzyki Dolne BIEG 1963m Szko??a Podstawowa nr 1 Ustrzyki Dolne NIE
34 D?bski Miros??aw Ustrzyki Dolne BIEG 1963m Brak NIE
35 Domiszewska Maria Ustrzyki Dolne BIEG 8km MKS Halicz/Ustrzycki Klub Biegacza NIE
36 Domiszewski Ignacy Ustrzyki Dolne BIEG 8km MKS Halicz/ Ustrzycki Klub Biegacza NIE
37 Domiszewski Wojciech Ustrzyki Dolne BIEG 8km MKS Halicz/Ustrzycki Klub Biegacza NIE
38 Doro??a??ska Oliwia Czarna G??rna BIEG 1963m UKS Czarna NIE
39 Dutka Hania Ustrzyki Dolne BIEG 1963m NSS w Ustrzykach Dolnych NIE
40 Dutka Adam Ustrzyki Dolne BIEG 1963m Brak NIE
41 Dutka Sta?? Ustrzyki Dolne BIEG 1963m NSS w Ustrzykach Dolnych NIE
42 Fr?ckowiak Mieczys??aw Ustrzyki Dolne BIEG 8km Brak NIE
43 Fro?? Milena Polana BIEG 1963m UKS Czarna NIE
44 Fro?? Patryk Polana BIEG 1963m UKS Czarna NIE
45 Germanski Pawel Ustrzyki Dolne BIEG 1963m Bieszczadzki Zesp???? Szk???? Zawodowych NIE
46 Giefert Eryk Ustrzyki Dolne BIEG 8km Politechnika Rzeszowska NIE
47 Giefert Maciej Ustrzyki Dolne BIEG 8km Liceum Og??lnokszta??c?ce NIE
48 Gnot Zofia Ustrzyki Dolne BIEG 1963m Brak NIE
49 Gnot Dorota Ustrzyki Dolne BIEG 1963m Brak NIE
50 Grzebyk Marcelina Ustrzyki Dolne Nordic Walking 5km LO Ustrzyki Dolne NIE
51 Guzman Konrad Lipie BIEG 1963m UKS Czarna NIE
52 Handermander Agnieszka Ustrzyki Dolne BIEG 8km Brak NIE
53 Hebda Jacek Ustrzyki Dolne BIEG 1963m WOT NIE
54 Helma Seweryn Kamionka BIEG 8km Brak NIE
55 Homa Jaros??aw Ustrzyki Dolne BIEG 8km KP PSP ustrzyki dolne NIE
56 Jagielska Gabriela Ustrzyki Dolne BIEG 1963m MKS Halicz/ Ustrzycki Klub Biegacza NIE
57 Jakimiec Micha?? Ustrzyki Dolne BIEG 1963m Survival Bieszczady NIE
58 Jakubik Marcin Ustrzyki Dolne BIEG 8km PSG Kro??cienko NIE
59 Jakubik Karolina Ustrzyki Dolne BIEG 1963m Brak NIE
60 Jakubik Michal Ustrzyki Dolne BIEG 1963m Szko??a podstawowa nr 1 NIE
61 Jankowska Marta Ustjanowa Nordic Walking 5km Bieszczadzki klub nordic walking NIE
62 Janzer Janusz Przemy??l Nordic Walking 5km Brak NIE
63 Jasiurska Katarzyna Ustrzyki Dolne BIEG 1963m MKS Halicz/ Ustrzycki Klub Biegacza NIE
64 Jasiurski Karol Ustrzyki Dolne BIEG 1963m MKS Halicz/ Ustrzycki Klub Biegacza NIE
65 Jaworowska Maja Jaros??aw BIEG 1963m sp10 / ZHP NIE
66 Jaworowska Aleksandra Jaros??aw BIEG 1963m ZSEiO w Jaros??awiu / ZHP NIE
67 Jaworowski Filip Jaros??aw BIEG 1963m sp10 / ZHP NIE
68 Juszczuk Jakub Ustrzyki Dolne BIEG 1963m SP im.Miko??aja Kopernika Ustrzyki Dolne NIE
69 Kamil Rzeszowski Czarna Dolna BIEG 1963m Liceum Og??lnokszta??c?ce w Ustrzykach Dolnych NIE
70 Kamil Rzeszowski Czarna Dolna BIEG 1963m Liceum Og??lnokszta??c?ce Ustrzyki Dolne NIE
71 Kaseja Kacper Jab??onka BIEG 8km Brak NIE
72 Kaszany Piotr Ustrzyki Dolne BIEG 8km Bieszczadzki Klub Nordic Walking/KP PSP USTRZYKI DOLNE NIE
73 Kaszany Karol Ustrzyki Dolne BIEG 1963m MKS Halicz Ustrzyki Dolne, SP Nr 1 w Ustrzykach Dolnych NIE
74 Kawalec Grzegorz Rzesz??w BIEG 8km Brak NIE
75 K?kol Zbigniew Gwo??nica Dolna BIEG 8km Water Team NIE
76 Kleingartner Marek Ustrzyki Dolne BIEG 1963m Brak NIE
77 Kluczewski Krzysztof R??wnia BIEG 8km Brak NIE
78 K??odowski Dawid Ustrzyki Dolne BIEG 8km Brak NIE
79 Kobak Marcin Czarna G??rna BIEG 8km Brak NIE
80 Kocik Julia Ustrzyki Dolne Nordic Walking 5km UKS Krzemie?? / Szko??a Podstawowa Nr 1 w Ustrzykach Dolnych NIE
81 Kocik Mi??osz Ustrzyki Dolne Nordic Walking 5km UKS Krzemie?? / Szko??a Podstawowa Nr 1 w Ustrzykach Dolnych NIE
82 Koczera Grzegorz Ustrzyki Dolne BIEG 1963m Komenda Powiatowa Policji w Ustrzykach Dolnych NIE
83 Ko??czewska Bozena Ustrzyki Dolne Nordic Walking 5km MKS Halicz Ustrzyki Dolne /Bieszczadzki Klub NW NIE
84 Ko??odziej Beata Ustrzyki Dolne Nordic Walking 5km Brak NIE
85 Konik Jacek Stefkowa Nordic Walking 5km bieszczadzki klub nordic walking NIE
86 Konik Katarzyna Ustrzyki Dolne BIEG 8km Bieszczadzki Klub Nordic Walking NIE
87 Konik Aleksandra Stefkowa Nordic Walking 5km bieszczadzki klub nordic walking NIE
88 Konik Zuzanna Olszanica Nordic Walking 5km bieszczadzki klub nordic walking NIE
89 Konik Miko?aj Stefkowa Nordic Walking 5km bieszczadzki klub nordic walking NIE
90 Kosiba Ewa Ustrzyki Dolne BIEG 1963m UKS Krzemie?? / Szko??a Podstawowa Nr 1 w Ustrzykach Dolnych NIE
91 Kowalski Wojciech Ustrzyki Dolne BIEG 1963m UKS Czarna NIE
92 Kozak Szymon Ustrzyki Dolne BIEG 1963m Szko??a Podstawowa nr 1 w Ustrzykach Dolnych NIE
93 Kozak-G??adysz Anna Ustrzyki Dolne BIEG 1963m Bieszczdzki Zesp???? Szk???? Zawodowych w Ustrzykach Dolnych NIE
94 Krz?czkowski Konrad Ustrzyki Dolne BIEG 8km Brak NIE
95 Kuc Arkadiusz Ustrzyki Dolne BIEG 8km MKS Halicz/ ustrzyki klub biegacza NIE
96 Kuc Pawe?? Ustrzyki Dolne BIEG 1963m MKS Halicz Ustrzyki Dolne NIE
97 Kulka Judyta Ustrzyki Dolne Nordic Walking 5km Liceum Og??lnokszta??c?ce NIE
98 Ku?? Bart??omiej Ustrzyki Dolne BIEG 1963m MKS Halicz Ustrzyki Dolne NIE
99 Lachowska Ewa Ustrzyki Dolne Nordic Walking 5km MKS Halicz/ Ustrzycki Klub Biegacza NIE
100 Lizis Sabina Ustrzyki Dolne BIEG 1963m Brak NIE
101 ??uli??ska Julia Ustrzyki Dolne Nordic Walking 5km UKS Krzemie?? / Szko??a Podstawowa Nr 1 w Ustrzykach Dolnych NIE
102 ??urek Roksana Ustrzyki Dolne BIEG 1963m BZSZ NIE
103 ?azor Kacper Czarna G??rna BIEG 1963m UKS Czarna NIE
104 ?eszega Bartek Ustrzyki Dolne BIEG 1963m SPPA NIE
105 ??lusarczyk Natalia Hosz??w BIEG 1963m szko??a podstawowa nr 1 Ustrzyki dolne NIE
106 ??lusarczyk Piotr Lipie BIEG 1963m UKS Czarna NIE
107 ?ysyganicz Aleksandra Czarna G??rna BIEG 1963m UKS Czarna NIE
108 ?ysyganicz Anna Czarna G??rna BIEG 1963m UKS Czarna NIE
109 Maciaszek Robert Rzesz??w BIEG 8km Uniwersytet Rzeszowski NIE
110 Maciejewska Julia Ustrzyki Dolne Nordic Walking 5km UKS Krzemie?? / Szko??a Podstawowa Nr 1 w Ustrzykach Dolnych NIE
111 Majer Igor Ustrzyki Dolne BIEG 8km Wojak team*** NIE
112 Majer Kacper Ustrzyki Dolne BIEG 1963m MKS Halicz/ Ustrzycki Klub Biegacza NIE
113 Malawski Aleksy Czarna G??rna BIEG 1963m UKS Czarna NIE
114 Marcinik Janusz Rzesz??w BIEG 1963m Brak NIE
115 Markowski Dawid Ustrzyki Dolne BIEG 1963m MKS Halicz Ustrzyki Dolne NIE
116 Matiasik Karolina Ustrzyki Dolne BIEG 1963m MKS Halicz/ Ustrzycki Klub Biegacza NIE
117 Matiasik Alicja Ustrzyki Dolne BIEG 1963m MKS Halicz/ Ustrzycki Klub Biegacza NIE
118 Mazur Piotr Ustrzyki Dolne BIEG 1963m Komenda Powiatowa Policji w Ustrzykach Dolnych NIE
119 Micko?? Pawe?? Ustrzyki Dolne BIEG 8km Brak NIE
120 Miszczak Wiktoria R??wnia BIEG 1963m Zesp???? Szk???? Publicznych nr 1 w Ustrzykach Dolnych NIE
121 Mocur Paulina Mocur BIEG 8km Brak NIE
122 Mocur Paulina Mocur BIEG 8km Brak NIE
123 Mokrzycka Anastazja Ustrzyki Dolne BIEG 1963m Brak NIE
124 Mokrzycka Anna Ustrzyki Dolne BIEG 1963m Brak NIE
125 Mokrzycki Jonatan Ustrzyki Dolne BIEG 1963m Brak NIE
126 Mokrzycki Grzegorz Ustrzyki Dolne BIEG 1963m Brak NIE
127 N????ka Natalia ????obek BIEG 1963m UKS Czarna NIE
128 Niepok??j J??zef Wrocanka / Kolo Krosna BIEG 8km Brak NIE
129 Niepok??j Radoslaw Wrocanka Nordic Walking 5km Bieszczadzki Klub Nordic Walking NIE
130 Nowak Piotr Ustrzyki Dolne BIEG 8km Brak NIE
131 Oleksyk Grzegorz Ustrzyki Dolne BIEG 8km MKS Halicz/ Ustrzycki Klub Biegacza NIE
132 Oleksyk Ma?gorzata Ustrzyki Dolne Nordic Walking 5km MKS Halicz/ Ustrzycki Klub Biegacza NIE
133 Oskorip Micha?? Ustrzyki Dolne Nordic Walking 5km UKS Krzemie?? / Szko??a Podstawowa Nr 1 w Ustrzykach Dolnych NIE
134 Pencarski Maksymilian Ustrzyki Dolne BIEG 1963m BZSZ NIE
135 Pietru?? Damian Michniowiec BIEG 1963m UKS Czarna NIE
136 Pietru?? Wiktoria Michniowiec BIEG 1963m UKS Czarna NIE
137 Pietru?? Martyna Ustrzyki Dolne BIEG 1963m BZSZ NIE
138 Pietrus Rados??aw Lipie BIEG 1963m UKS Czarna NIE
139 P?eszka Marek Lutowiska BIEG 8km Otryt Lutowiska NIE
140 P??ocica Sebastian Czarna G??rna BIEG 1963m UKS Czarnaj NIE
141 Pociask Maciej Rzesz??w BIEG 8km Politechnika Rzeszowska NIE
142 Praso?? Urszula Ustrzyki Dolne Nordic Walking 5km Brak NIE
143 Praso??-Pawlak Ma??gorzata Ustrzyki Dolne Nordic Walking 5km Brak NIE
144 Przyby??a Jacek Ustrzyki Dolne BIEG 8km Stowarzyszenie Nowoczesne Bieszczady NIE
145 Przytu??a Marta Rzesz??w BIEG 1963m Brak NIE
146 Pszonak Damian Bystre BIEG 1963m UKS Czarna NIE
147 Pude??ko Ma??gorzata Ustrzyki Dolne BIEG 8km Brak NIE
148 Pukas Ma??gorzata Ustrzyki Dolne Nordic Walking 5km Bieszczadzki Klub Nordic Walking NIE
149 Rafalski Karol Ustrzyki Dolne BIEG 1963m SP B??brka NIE
150 Rajchel Piotr Przysietnica BIEG 8km Brzozowski Klub Biegacza NIE
151 Rogali??ski Tomasz Stefkowa BIEG 8km Brak NIE
152 Rosiek Anna Ustrzyki Dolne BIEG 1963m MKS Halicz Ustrzyki Dolne NIE
153 Rosiek Anna Ustrzyki Dolne BIEG 8km MKS Halicz Ustrzyki Dolne NIE
154 Rusin Anita Czarna G??rna BIEG 1963m UKS Czarna NIE
155 Rzeszowski Dariusz Czarna Dolna BIEG 1963m Brak NIE
156 Sa??adziak Jolanta Ustrzyki Dolne Nordic Walking 5km Brak NIE
157 Selwa Zuzanna Ustianowa G??rna Nordic Walking 5km “Krzemie??” Ustrzyki Dolne NIE
158 S??oboda Robert Ustrzyki Dolne BIEG 8km Politechnika Rzeszowska NIE
159 Soba??ski ?ukasz Ustrzyki Dolne BIEG 1963m Podkarpacka Szko??a Przedsi?biorczo??ci w Sanoku NIE
160 Sobota Dariusz Ustrzyki Dolne Nordic Walking 5km Bieszczadzki Klub Nordic Walking NIE
161 Soko??owski Kacper Ustrzyki Dolne BIEG 8km Brak NIE
162 Stanisz Jakub Ustrzyki Dolne BIEG 8km NIE
163 Stankiewicz Pawe?? Ustrzyki Dolne BIEG 1963m BZSZ NIE
164 Steciuk Wiktoria Czarna G??rna BIEG 1963m UKS Czarna NIE
165 Sty?? Kamila Czarna BIEG 1963m UKS Czarna NIE
166 Sty?? Kamila Czarna BIEG 1963m UKS Czarna NIE
167 Szczygie?? Konrad Ustrzyki Dolne BIEG 8km Brak NIE
168 Szmyd Barbara Sta??kowa BIEG 1963m Brak NIE
169 Szmyd Zuzanna Sta??kowa BIEG 1963m ZSP w Ropience NIE
170 Szmyd J??zef Sta??kowa BIEG 1963m Brak NIE
171 Szmyd Sabastian Sta??kowa BIEG 8km Brak NIE
172 Szmyd Kamil Ustrzyki Dolne BIEG 8km Miejsce na twoj? reklame NIE
173 Szmyd-Rygiel Sabina Sta??kowa BIEG 1963m Brak NIE
174 Szymula Paula Ustjanowa G??rna BIEG 8km MZSP Miejsce Piastowe NIE
175 Szyszka Oskar Ustrzyki Dolne BIEG 1963m BZSZ NIE
176 Tajak Emilia ????obek BIEG 1963m UKS Czarna NIE
177 Tarsudis Tomasz Ustrzyki Dolne BIEG 1963m BZSZ NIE
178 Tarsudis Oliwia Ustrzyki Dolne BIEG 1963m MKS Halicz/ Ustrzycki Klub Biegacza NIE
179 Tomaszek Wiktoria Ustrzyki Dolne BIEG 1963m BZSZ NIE
180 Tomaszek Hubert R??wnia BIEG 1963m MKS Halicz Ustrzyki Dolne NIE
181 Tomaszek Zbigniew R??wnia BIEG 8km Brak NIE
182 Tomaszewski Janusz Czarna G??rna BIEG 8km Brak NIE
183 Tomk??w Rafa?? Ustrzyki Dolne BIEG 8km LO Ustrzyki Dolne NIE
184 Tomkiewicz Aleksandra Czarna G??rna BIEG 1963m UKS Czarna NIE
185 Urban Grzegorz Ustrzyki Dolne BIEG 1963m 2 klp Bieszczady NIE
186 Urban Ryszard Ustrzyki Dolne BIEG 1963m BZSZ NIE
187 Uzdejczyk Kamil Ustrzyki Dolne BIEG 8km Brak NIE
188 Wac??awska Natalia Ustrzyki Dolne BIEG 8km Brak NIE
189 Wac??awska Natalia Ustrzyki Dolne BIEG 8km Brak NIE
190 Waleszczy??ski Jakub Ustrzyki Dolne Nordic Walking 5km UKS Krzemie?? / Szko??a Podstawowa Nr 1 w Ustrzykach Dolnych NIE
191 Warcho?? Mateusz Stalowa Wola BIEG 8km Brak NIE
192 W??jciak Wojciech Olszanica BIEG 8km Spichlerz NIE
193 Winkler Weronika Ustrzyki Dolne BIEG 1963m BZSZ NIE
194 Wituska Maja Ustrzyki Dolne BIEG 1963m szko??a podstawowa nr2 Ustrzyki Dolne NIE
195 Wo??niak S??awomir Bandr??w Narodowy BIEG 1963m Brak NIE
196 Wo??niak Sara Bandr??w Narodowy BIEG 1963m Brak NIE
197 Wo??niak Julia Bandr??w Narodowy BIEG 1963m Szko??a Podstawowa Nr 1 w Ustrzykach Dolnych NIE
198 Wo??niak Anna Bandr??w Narodowy BIEG 1963m Brak NIE
199 Wo??ny Artur Bandr??w Narodowy BIEG 1963m BZSZ NIE
200 Wronowska Aneta Ustrzyki Dolne BIEG 1963m Brak NIE
201 Wronowska Aneta Ustrzyki Dolne Nordic Walking 5km Brak NIE
202 Wronowski Daniel Ustrzyki Dolne BIEG 8km Delfiek/ Ustrzycki Klub Biegacza NIE
203 Za??awa Jagoda Ustrzyki Dolne BIEG 1963m BZSZ NIE
204 Zapa?? Pamela Michniowiec BIEG 1963m UKS Czarna NIE
205 Zieli??ski Mi??osz Ustrzyki Dolne BIEG 1963m LO im.J??zefa Pi??sudskiego Ustrzyki Dolne NIE
206 Zieli??ski Janusz Ustrzyki Dolne BIEG 1963m 2 klp Bieszczady NIE
207 Ziembikiewicz Anna Ustrzyki Dolne Nordic Walking 5km Liceum Og??lnokszta??c?ce w Ustrzykach Dolnych NIE