Zawody

Nazwa zawodów:

Crossduathlon ŚcIganie

Miejsce i termin: Nowe Igany, 2018-04-07
Organizator: Stowarzyszenie Leniwce.pl

WSPÓŁORGANIZATORZY:
Triathlon Siedlce Club
Wójt Gminy Siedlce
Rada Sołecka w Nowych Iganiach,
Stowarzyszenie Nasze Iganie

Opis zawodów: KATEGORIE, KLASYFIKACJE, NAGRODY

D10 i K10 dzieci w wieku 10-13 K i M, czyli dziewczęta i chłopcy (rocznik 2005-2008)
K14 młodzik : dziewczęta w wieku 14-15 lat (rocznik 2004-2003)
M14 młodzik: chłopcy w wieku 14-15 lat (rocznik 2004-2003)
K16 junior młodszy: dziewczyny 16-17 lat (rocznik 2002-2001)
M16 junior młodszy: chłopcy w wieku 16-17 lat (rocznik 2002-2001)
K18: kobiet w wieku 18-19 lat (rocznik 2000-1999)
M18: mężczyzn w wieku 18-19 lat (rocznik 2000-1999)
K: kobiety w wieku 20-39 (rocznik 1998-1979)
M: mężczyźni w wieku 20-39 (roczniki 1998-19979)
K40: kobiet w wieku 40+ (rocznik 1978 i starsze)
M40: mężczyzn w wieku 40+ (rocznik 1978 i starsi)

Do startu dopuszczeni są zawodnicy w wieku co najmniej 10 lat.
Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę od opiekunów prawnych.
O przynależności do kategorii
wiekowej decyduje rok urodzenia.
Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub rozszerzenia kategorii w zależności od ilości zgłoszeń.
Przy większej liczbie zgłoszeń organizator przewiduje możliwość wprowadzenia
dodatkowych kategorii wiekowych. ​
Dekoracja zawodników w danej kategorii nastąpi
tylko i wyłącznie, gdy w danej kategorii zostanie sklasyfikowanych co najmniej 5 osób.
Organizator ​przewiduje nagrody dla 3 pierwszych zawodniczek i zawodników we wszystkich kategoriach.
WPISOWE I OPŁATY
20,00 PLN dla dzieci i młodzieży płatne na konto Stowarzyszenia do 20 marca 2018 lub w dniu zawodów

40,00 PLN​ płatne na konto ​S​towarzyszenia do 01 marca 2018 roku
50,00 PLN​ płatne na konto Stowarzyszenia w okresie od 01.03-20.03.2018

60,00 PLN ​płatne​ ​gotówką w dniu zawodów w biurze zawodów
Zawodnikom, którzy dokonają opłaty startowej po 20.03 2018 roku, organizator nie gwarantuje pełnych świadczeń startowych. Nie dotyczy dzieci i młodzieży do 16 roku życia .

Dane do przelewu:
Lukas Bank 53 1940 1076 3052 2789 0000 0000
Leniwce.pl, ul. Batorego 1/12, 08-110 Siedlce
tytułem: opłata startowa ​IV Duathlon​, imię, nazwisko​ zawodnika

Wpisowe nie podlega zwrotowi.

Strona WWW: http://www.duathlon.leniwce.pl
Regulamin zawodów: PDF

Zarejestruj się