Zawody

Nazwa zawodów:

Bieg Niez??omnych- 10km

Miejsce i termin: Hy??ne, 2018-09-15
Organizator: Stowarzyszenie Czarna JEDYNKA

Kontakt:

Piotr Twardowski

tel. 502339008

e-mail: bieg@czarnajedynka.com

Opis zawodów: Miejsce i termin zawod??w:

Biuro Zawod??w, Start i Meta:

Szko??a Podstawowa im. gen. W??. Sikorskiego

Hy??ne 615a

Op??aty startowe.

Start bezp??atny dla:

?? m??odzie??y do 15 lat,

?? mieszka??c??w Gminy Hy??ne i B??a??owa,

?? uczestnicy wy??cigu os??b niepe??nosprawnych poruszaj?cych si? na w??zkach

UWAGA:

Tylko przy zapisach internetowych do 10 wrze??nia 2018 r.

Po tym terminie op??ata za start dla wy??ej wymienionych os??b 15 z??.

Op??aty startowej mo??na dokona? przelewem z dopiskiem ??Imi? i nazwisko zawodnika, wpisowe 10 km?, ??Imi? i nazwisko zawodnika, wpisowe P???MARATON? bezpo??rednio ze strony timekeeper.pl lub wp??aca? na konto:

Stowarzyszenie Czarna JEDYNKA

1419 5000 0120 0608 0691 060002

Strona WWW: http://www.czarnajedynka.com
Regulamin zawodów: PDF
Lista opłaconych: Lista zawodników z potwierdzoną płatnością
Lista nieopłaconych: Lista zawodników bez potwierdzonej płatności

Rejestracja zamknięta

Lista zapisanych zawodników:

Lp. Nazwisko i Imię Miejscowość Kategoria Klub Wpłata
1 ?wik??a Agnieszka Morawsko 10km Wichura jaros??aw NIE
2 Bartnik Agnieszka Budy ?a??cuckie 10km Grodziska Grupa Biegowa Szalone ??????wie NIE
3 Bocek S??awomir Lutory?? 10km Brak TAK
4 Borowiec Jaromir Rzesz??w 10km JERRY TEAM NIE
5 Bronhard Rafa?? Rzesz??w 10km 21 Batalion Dowodzenia TAK
6 Buka??a Marcin Hy??ne 10km Brak TAK
7 Bu??dak Andrzej Rzesz??w 10km polmot TAK
8 Burghardt Jakub Rzesz??w 10km KWP RZESZ??W NIE
9 Buszta Patryk Rzesz??w 10km 21 BATALION DOWODZENIA / KOMPANIA ROZPOZNAWCZA TAK
10 Chlebek Tomasz Rzesz??w 10km Resovia TAK
11 Cholewa Beata ?a??cut 10km Brak TAK
12 Chuchla-Pecka Ma??gorzata B??a??owa 10km Brak TAK
13 Cyrek Jaros??aw Rzesz??w 10km Asseco Active Team TAK
14 Dec Katarzyna Rzesz??w 10km Brak TAK
15 Dymek Mateusz Rzesz??w 10km Brak NIE
16 Dymek Hubert Rzesz??w 10km Stal Rzesz??w TAK
17 Dymek Katarzyna Rzesz??w 10km Brak NIE
18 Dziopak S??awomir Hy??ne 10km Brak TAK
19 Fus-Zi?ba Eliza Rzesz??w 10km Brak NIE
20 Gancarski Marcin Lubla 10km Nowy Styl Group Running Team TAK
21 Garbacz Mateusz Rzesz??w 10km Husaria Race Team TAK
22 Gawron Gabriela Nowy Borek 10km Brak TAK
23 Gola??ski Andrzej D?browa 10km Bieszczadzkie Wilki TAK
24 Gw????d?? Urszula Munina 10km Wichura JAROS?AW NIE
25 Gw????d?? Andrzej Munina 10km Wichura JAROS?AW NIE
26 Haba Sylwia Rzesz??w 10km Brak TAK
27 Haba Oliwia Rzesz??w 10km 2 Rwdh-ek Zielona Dw??jka TAK
28 Hadam Ewa Dyn??w 10km Spartan Race Training Group Rzesz??w TAK
29 Hulb??j Jan Rzesz??w 10km SP 13 TAK
30 J?druch??w Maciej Nowa Wie?? 10km Brak TAK
31 Kandefer Weronika Rzesz??w 10km 2 Rwdh-ek Zielona Dw??jka TAK
32 Kijowski Waldemar Milcza 10km Brak TAK
33 Kobia??ka Piotr Rzesz??w 10km Brak TAK
34 Konieczny Aleksandra Trzebownisko 10km 2RwDh-ek Zielona Dw??jka TAK
35 Kuliberda Marek Rzesz??w 10km Brak NIE
36 Ku??mik Magdalena B??a??owa 10km Brak TAK
37 Ku??mik Wojciech B??a??owa 10km Brak TAK
38 Kwoka Mi??osz Rzesz??w 10km CZARNA JEDYNKA TAK
39 Legi?? Tymoteusz Grzegorz??wka 10km Czarna Jedynka TAK
40 ??muda Agnieszka ??ka 10km Brak TAK
41 ??muda Wiktor ??ka 10km Brak TAK
42 ?abuz Pawe?? Rzesz??w 10km PAVLO TEAM TAK
43 ??lazyk Bogus??aw Ustrzyki Dolne 10km Brak NIE
44 ??l?czka Beata B??a??owa 10km Brak TAK
45 ??l?czka-Bober El??bieta B??a??owa 10km Brak TAK
46 ??l?zak Martyna Rzesz??w 10km 2 RwDH TAK
47 ??wist Stanis??aw Wyr?by 10km OSP Wyreby TAK
48 Majnusz Micha?? Rzesz??w 10km Brak NIE
49 Malik Aleksandra Rzesz??w 10km Rzeszowski Hasacz TAK
50 Mokrzycki Janusz Jaros??aw 10km Wichura jaros??aw NIE
51 Motyka Jacek Rzesz??w 10km TEKNIA TAK
52 Nobis Kinga Rzesz??w 10km Brak TAK
53 Nowogrodzka Wiktoria Rzesz??w 10km Zielona Dw??jka TAK
54 Ostafi??ski Jerzy Munina 10km Wichura jaros??aw NIE
55 Ostrowski ?ukasz Hy??ne 10km Brak TAK
56 Ostrowski Kajetan Rzesz??w 10km ZHP TAK
57 Paku??a Przemek Rzesz??w 10km 21 BATALION DOWODZENIA TAK
58 Piecuch Micha?? Rzesz??w 10km Wojew??dzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie TAK
59 Pietruszka Pawe?? Rzesz??w 10km TEKNIA TAK
60 P??ocica Marek Jaros??aw 10km Wichura jaros??aw NIE
61 Popek Kacper Rzesz??w 10km Dobrawa TAK
62 Popio??ek Rafa?? Rzesz??w 10km Husaria Race Team NIE
63 Pruc ?ukasz Rzesz??w 10km Brak NIE
64 Roczniak Bogdan Rzesz??w 10km BM NIE
65 Rogala Tadeusz Rzesz??w 10km 34 Wojskowy Oddzia?? Gospodarczy Rzesz??w NIE
66 Rysz Franciszek Rzesz??w 10km Czarna Jedynka TAK
67 Rzeszutek Andrzej Rzesz??w 10km Andy Team TAK
68 S?k Wies??aw Pruchnik 10km Perfect Runner Team Jaros??awski Biegacz NIE
69 Sienko Mateusz Blazowa 10km Brak TAK
70 Skawi??ska Justyna Sanok 10km Brak TAK
71 Skawi??ski Tomasz Sanok 10km BiOSG TAK
72 Skrzypek Wojciech Jaros??aw 10km Wichura jaros??aw NIE
73 Skuratowski Jakub Rzesz??w 10km Brak TAK
74 S??aby Robert Dyn??w 10km Aktywny Dyn??w NIE
75 S??aby Robert Dyn??w 10km Aktywny Dyn??w NIE
76 Smo??kowicz Robert Rzesz??w 10km Szefek Team TAK
77 Snopek Sebastian Rzesz??w 10km Brak TAK
78 Sobolewski Dawid Rzesz??w 10km Brak TAK
79 Sta??ko Pawe?? Stuposiany 10km BiOSG TAK
80 Stec Mariusz Rzesz??w 10km Brak TAK
81 Stopa Mariusz Rzesz??w 10km Wojew??dzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie TAK
82 Szczypek Mariusz Lubenia 10km 3PBOT TAK
83 Szyd??ak Dariusz Rzesz??w 10km Xtr-Team NIE
84 Tomaka Agnieszka Nowa Wie?? 10km Brak TAK
85 Tomaka S??awomir B??a??owa Dolna 10km Brak NIE
86 Tomaszewski Maciej Widna G??ra/paw??osi??w 10km JGB ”Sok????” Jaros??aw/Resovia Rzesz??w NIE
87 Trznadel Tomasz Gluchow 10km GRODZISKA GRUPA BIEGOWA SZALONE ZOLWIE NIE
88 Walania Kinga G??og??w Ma??opolski 10km TKKF “Sok????” G??og??w Ma??opolski TAK
89 Warzecha Malwina Rzesz??w 10km ZIELONA DW??JKA TAK
90 W??jcik Sylwia Hermanowa 10km OSP KSRG HERMANOWA / Wybiegamy w Przysz??o??? TAK
91 W?grzyn Monika Wide??ka 10km UKS Tiki Taka Kolbuszowa NIE
92 Wiater Jerzy Hermanowa 10km OSP KSRG HERMANOWA / Wybiegamy w Przysz??o??? TAK
93 Wojtasik Dariusz Rzesz??w 10km Brak TAK
94 Zapo??och Bo??ena Sanok 10km Bieszczadzki Oddzia?? Stra??y Granicznej NIE
95 Zawadzka Agnieszka\ G??og??w Ma??opolski (podkarpackie) 10km Klub Sportowy PRESTIGE NIE
96 Zawadzki Grzegorz G??og??w Ma??opolski (podkarpackie) 10km Klub Sportowy PRESTIGE NIE