Zawody

Nazwa zawodów:

Bieg Po Serce Zb??ja Spod Z??otej G??rki

Miejsce i termin: Andrych??w, 2018-09-16
Organizator: Wydzia?? Turystyki, Sportu i Kultury Urz?du Miejskiego w Andrychowie

WSP???ORGANIZATORZY:

1. Fundacja Promyczek w Andrychowie.
2. Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie.

Opis zawodów: Bieg po serce Zb??ja spod Z??otej G??rki jest imprez? charytatywn?. Wpisowe oraz kwota zebrana podczas biegu przekazana b?dzie na leczenie ci???ko chorego Bartosza z Andrychowa.
Op??ata startowa wynosi 10 z??. Osoby chc?ce wesprze? Bartusia wy??sz? kwot? prosimy o przelew na konto:

73 1240 4197 1111 0010 6485 6853

Fundacja ??Promyczek?,
ul. Starowiejska 17 A, 34-120 Andrych??w
lub wp??aty do puszek w dzie?? biegu.

Organizatorzy wyznaczaj? dwie trasy:
?? tras? piesz? mo??na pokonywa? w dowolnym tempie, spacerem, biegiem, pojedynczo lub w grupie
?? trasa rowerowa przeznaczona jest dla rowerzyst??w jak r??wnie?? dla os??b poruszaj?cych si? na deskorolce, rolkach czy hulajnodze.
Nie liczy si? czas przebycia tych tras lecz ilo??? pokonanych okr???e?? poniewa?? za ka??de okr???enie,
sponsor przekazuje kwot? pieni???n? na pomoc ci???ko choremu Bartoszowi.

Plan:
9:00
?? Otwarcie biura zawod??w

11:40
?? Rozgrzewka

12:00
?? Uroczyste rozpocz?cie Biegu po Serce Zb??ja spod Z??otej G??rki
?? Pierwsze okr???enie w towarzystwie Orkiestry D?tej Andropol z Andrychowa

12.00 ?? 16.00
?? Uczestnicy imprezy pokonuj? tras? wybran? technik? (trasa piesza lub rowerowa)
?? Atrakcje i warsztaty dla dzieci
?? Zbi??rka na cel charytatywny

16:00
?? Zako??czenie biegu

17:00
?? Przekazanie nagr??d dla zwyci?zc??w
?? Podzi?kowania

Wi?cej w regulaminie.

Mapa

Aby dokona? op??aty startowej, kliknij przycisk ??op??a? start? znajduj?cy si? obok swojego nazwiska na li??cie uczestnik??w.

O??wiadczenie dla os??b niepe??noletnich (do pobrania)

Strona WWW: https://web.facebook.com/BiegPoSerceZbojaSpodZlotejGorki/
Regulamin zawodów: PDF
Lista opłaconych: Lista zawodników z potwierdzoną płatnością
Lista nieopłaconych: Lista zawodników bez potwierdzonej płatności

Rejestracja zamknięta

Lista zapisanych zawodników:

Lp. Nazwisko i Imię Miejscowość Kategoria Klub Wpłata
1 Adamus-Adamczyk Alicja Andrych??w Trasa piesza Promyczek NIE
2 Augustyniak Kamil Targanice Trasa piesza Brak NIE
3 ?wiertka Kamil Targanice Trasa rowerowa Brak TAK
4 Balon Iwona Andrych??w Trasa piesza Brak TAK
5 Biegun Dariusz Su??kowice Trasa piesza Andrych??w Running TAK
6 Bro??yna Jacek Rzyki Trasa rowerowa Brak TAK
7 Brudny Andrzej Czaniec Trasa rowerowa Brak NIE
8 Brusik Alicja Andrych??w Trasa piesza brak TAK
9 Buda Agata Andrych??w Trasa piesza Brak TAK
10 Buda Krzysztof Andrych??w Trasa piesza Brak TAK
11 Buda Andrzej Andrych??w Trasa piesza Brak TAK
12 Buda Anna Andrych??w Trasa piesza BBT – Team TAK
13 Bylica Waldi Andrych??w Trasa rowerowa Mamnewsa.pl TAK
14 Che??mecka Emilia Andrych??w Trasa rowerowa Brak NIE
15 Che??mecka Marta Andrych??w Trasa rowerowa Brak NIE
16 Che??mecka Natalia Andrych??w Trasa rowerowa Brak TAK
17 Che??mecki Piotr Andrych??w Trasa rowerowa Brak TAK
18 Chmura Jacek Czaniec Trasa piesza Brak TAK
19 Cinal Jakub Roczyny Trasa rowerowa Brak NIE
20 Czarny Micha?? Andrych??w Trasa piesza Brak TAK
21 Dunat Angelika ??lemie?? Trasa piesza Brak NIE
22 Duszczyk Krzysztof Czechowice-Dziedzice Trasa piesza Brak TAK
23 Fa??owska Sonia Andrych??w Trasa piesza KS SPRINT BIELSKO-BIA?A NIE
24 Flisek-Karama??ska Agnieszka Andrych??w Trasa rowerowa Brak TAK
25 Frydel Dominika Roczyny Trasa rowerowa Brak TAK
26 Frydel Patrycja Roczyny Trasa rowerowa Brak TAK
27 Frydel Sabina Roczyny Trasa rowerowa Brak TAK
28 Frydel Marcin Roczyny Trasa rowerowa Brak TAK
29 Fujawa Joanna Andrych??w Trasa piesza Brak TAK
30 Gajczak Adrian Roczyny Trasa piesza Brak NIE
31 Gaw?da Patrycja Su??kowice Trasa rowerowa mamNewsa.pl TAK
32 G??ra Ma??gorzata Su??kowice Trasa rowerowa Brak TAK
33 G??ra Krzysztof Su??kowice Trasa rowerowa Brak TAK
34 G??ra Szymon Su??kowice Trasa rowerowa Brak TAK
35 Gierszewska Agnieszka Roczyny Trasa piesza Brak NIE
36 Grygier Wiktora O??wi?cim Trasa rowerowa Brak NIE
37 Grygier Karina O??wi?cim Trasa rowerowa Brak NIE
38 Handerska Joanna Andrych??w Trasa rowerowa Brak TAK
39 Hodur S??awomir Andrych??w Trasa rowerowa Brak TAK
40 Janosz-Jarzyna Agata Andrych??w Trasa piesza Promyczek NIE
41 Kabza Wiktor Malec Trasa rowerowa Brak TAK
42 Kajor Wioletta K?ty Trasa rowerowa Brak NIE
43 Kanik Krzysztof Andrych??w Trasa rowerowa Brak TAK
44 Kanik Kamil Andrych??w Trasa rowerowa Brak TAK
45 Kanik Blanka Andrych??w Trasa rowerowa Brak TAK
46 Karama??ski Tomasz Brzezinka Trasa rowerowa Brak TAK
47 Karama??ski Adam Andrych??w Trasa rowerowa Brak TAK
48 Kasperkieiwcz Krzysztof Rzyki Trasa piesza Brak NIE
49 Kasprzak Rados??aw Su??kowice Trasa piesza Brak NIE
50 Kido?? Gra??yna Brzezinka Trasa rowerowa PTTK ,,Cha??upa” TAK
51 Kierczak Ma??gorzata Andrych??w Trasa rowerowa Brak TAK
52 Kilian Dominika Andrych??w Trasa rowerowa Brak TAK
53 Kilian Dominika Andrych??w Trasa rowerowa Brak NIE
54 Kocia Witold Andrych??w Trasa piesza BBT – Team TAK
55 Koczur Arkadiusz Targanice Trasa piesza Brak TAK
56 Kolber Pawe?? Targanice Trasa rowerowa Brak TAK
57 Kolber Julia Roczyny Trasa piesza Brak NIE
58 Kolber Barbara Andrychow Trasa piesza Brak NIE
59 Kolber Mateusz Targanice Trasa rowerowa MKS Andrych??w TAK
60 Kolber Patrycja Su??kowice Trasa piesza Brak NIE
61 Kolber Beata Su??kowice Trasa piesza Brak NIE
62 Kolber Joanna Su??kowice Trasa piesza Brak NIE
63 Kopczynski Alan Andrych??w Trasa rowerowa Brak TAK
64 Kopczynski Sebastian Andrych??w Trasa rowerowa Brak TAK
65 Kosek Adrian Andrych??w Trasa rowerowa Brak TAK
66 Kosek Wojtek Andrych??w Trasa piesza Brak TAK
67 Kowal??wka Maja Andrych??w Trasa rowerowa Brak TAK
68 Kowal??wka Mateusz Andrych??w Trasa rowerowa Brak TAK
69 Krawczyk Aleksandra Targanice Trasa piesza Brak NIE
70 Krzywoszyja Zofia Andrych??w Trasa rowerowa Brak NIE
71 Krzywoszyja Agata Andrych??w Trasa rowerowa Brak NIE
72 Kudela Piotr Andrych??w Trasa rowerowa Brak TAK
73 Kudela Wes??awa Andrych??w Trasa rowerowa Wiesia TAK
74 Kud??acik S??awomir Czaniec Trasa piesza Brak TAK
75 Kud??acik Dorota Czaniec Trasa piesza Brak TAK
76 Kujawa Renata Andrych??w Trasa rowerowa Andrower TAK
77 Kukie??a Szymon O??wi?cim Trasa piesza Brak NIE
78 Kukie??a Daniel Przybradz Trasa piesza Brak TAK
79 Luber Jan Pisarzowice Trasa rowerowa Brak TAK
80 Lupa Barbara Andrychow Trasa rowerowa Brak NIE
81 Lupa Barbara Andrychow Trasa rowerowa Brak TAK
82 Lupa Mikolaj Andrychow Trasa rowerowa Brak TAK
83 ??wierczy??ska Ewa Andrych??w Trasa rowerowa Brak NIE
84 Ma??usecka Magdalena ??kawica Trasa piesza Brak TAK
85 Ma??usecka Klaudia ??kawica Trasa piesza Brak TAK
86 Matejko Katarzyna Rzyki Trasa piesza Brak TAK
87 Matlak Tomasz Wadowice Trasa rowerowa Brak NIE
88 Matusik Miros??aw Wadowice Trasa rowerowa SAMORAMOIDYNAMO TAK
89 Matyjasik Artur G???bowice Trasa rowerowa Brak TAK
90 Micha??owska Izabella Andrych??w Trasa rowerowa Brak NIE
91 Mistygacz Magdalena Andrych??w Trasa piesza Brak NIE
92 Mistygacz Jan Andrych??w Trasa piesza Brak NIE
93 Mitoraj Katarzyna K?ty Trasa piesza Promyczek TAK
94 Mitoraj Hanna K?ty Trasa piesza Promyczek TAK
95 Mizera Roman Andrych??w Trasa piesza Andrych??w Running NIE
96 Mrowiec Szymon Bulowice Trasa piesza Koper Team NIE
97 Mrzyg????d Katarzyna Su??kowice Trasa rowerowa Promyczek TAK
98 Mrzyg????d Dominik Su??kowice Trasa piesza Promyczek NIE
99 Mrzyg????d Leon Andrych??w Trasa rowerowa Promyczek NIE
100 Mrzyk Joanna Andrych??w Trasa piesza Weboski TAK
101 Oboza Anna Andrych??w Trasa piesza Brak NIE
102 Og??rek Wies??aw Andrych??w Trasa rowerowa Andrower TAK
103 Osowska El??bieta Su??kowice Trasa piesza Promyczek NIE
104 Pactwa Katarzyna Che??mek Trasa rowerowa Brak NIE
105 Palkij Julia Targanice Trasa rowerowa Brak NIE
106 Palkij Katarzyna Targanice Trasa rowerowa Brak NIE
107 Palkij Mateusz Targanice Trasa rowerowa Brak NIE
108 Pa?osz Patryk Andrych??w Trasa rowerowa TAK
109 Pa?osz Agnieszka Andrych??w Trasa rowerowa TAK
110 Pa?osz Zosia Andrych??w Trasa rowerowa TAK
111 Pietro?? Beata Andrych??w Trasa piesza Brak TAK
112 Poraj-Porawska Magdalena Andrych??w Trasa piesza Promyczek NIE
113 Putyra Marcin Wadowice Trasa piesza BBT – Team TAK
114 Rajda Anna Andrych??w Trasa piesza BBT-Team TAK
115 Ro??ek Ma??gorzata Targanice Trasa piesza Brak TAK
116 Ry??ko Andrzej Su??kowice Trasa piesza Andrych??w Running TAK
117 Saferna Artur Nidek Trasa piesza Andrych??w Running TAK
118 Schabowicz ?ukasz Roczyny Trasa rowerowa Brak TAK
119 Smolec Agnieszka Andrych??w Trasa rowerowa Brak TAK
120 Smolec Wojciech Andrych??w Trasa rowerowa Brak TAK
121 Sopicki Tomasz Andrych??w Trasa piesza Brak NIE
122 Sordyl Iwona Andrych??w Trasa piesza Brak TAK
123 Stec Iwona Wilkowice Trasa piesza Brak TAK
124 Szczur Ma??gorzata Andrych??w Trasa piesza Promyczek NIE
125 Szczur Jerzy Andrych??w Trasa piesza Promyczek NIE
126 Szwed Katarzyna Zag??rnik Trasa rowerowa SzweDZIKI TAK
127 Szwed Katarzyna Rzyki Trasa piesza Brak NIE
128 Szwed ?ukasz Zag??rnik Trasa rowerowa SzweDZIKI TAK
129 Szwed Marcin Zag??rnik Trasa rowerowa SzweDZIKI TAK
130 Szwed Mateusz Zag??rnik Trasa rowerowa SzweDZIKI TAK
131 Szwed Roman Zag??rnik Trasa rowerowa SzweDZIKI TAK
132 Szwed Dariusz Zag??rnik Trasa rowerowa SzweDZIKI TAK
133 Szymik-Kud??acik Renata Roczyny Trasa piesza Brak TAK
134 Targosz Ma??gorzata Roczyny Trasa piesza Brak NIE
135 Wala Andrzej Bielsko-Bia??a Trasa piesza BWM Team NIE
136 Wandor Mieczys??aw Andrych??w Trasa rowerowa Brak NIE
137 Wenda Jakub Andrych??w Trasa piesza iFitt Klub Fitness NIE
138 Wi?ckowski Marcin Roczyny Trasa rowerowa Brak NIE
139 W??odarczak Ewelina Roczyny Trasa piesza Brak TAK
140 Wn?k Aneta Andrych??w Trasa piesza BBT – Team NIE
141 Wykr?t Tatiana Andrych??w Trasa rowerowa Brak NIE
142 Zamys??owski Oliwier Andrych??w Trasa rowerowa Brak TAK
143 Zamys??owski ?ukasz Andrych??w Trasa rowerowa Brak NIE
144 Zawi??a Patryk Strysz??w Trasa piesza Brak TAK
145 Zi?ba Micha?? Bulowice Trasa rowerowa Brak TAK
146 Zi?ba Agata Bulowice Trasa piesza BBT – Team TAK