Zawody

Nazwa zawodów:

Bieg 100-lecia odzyskania Niepodleg??o??ci-zapisy dla pe??noletnich

Miejsce i termin: Jaros??aw, 2018-09-08
Organizator: O??rodek Kultury i formacji Chrze??cija??skiej w Jaros??awiu

Dyrektor Pielgrzymki Biegowej ?? Dominika Biela tel. 883 944 551
Koordynator Pielgrzymki Biegowej ?? Dorota Trudzik, tel. 509 309 861

Opis zawodów: Bieg zostanie zorganizowany w Jaros??awiu w duchu wdzi?czno??ci za 100 lat Niepodleg??o??ci. Przewidujemy, ??e w Biegu udzia?? we??mie 1918 uczestnik??w, pokonuj?c 1918 metr??w. Wszystkich zach?camy do u??ycia symboli narodowych, np. w postaci bia??o-czerwonych opasek, chor?giewek, ubra?? w tych barwach, malowania twarzy, itp. Na mecie wszyscy otrzymaj? medale i pami?tkowe dyplomy nawi?zuj?ce do 100-lecia Niepodleg??o??ci, a najlepsi zawodnicy w poszczeg??lnych kategoriach zostan? dodatkowo nagrodzeni analogicznymi statuetkami. Wolontariuszy obs??uguj?cych zadanie zach?cimy do korzystania ze stroj??w b?d?cych nawi?zaniem do ??klimatu? sprzed 100 lat.

Kategorie:

Klasyfikacja OPEN kobiet i m???czyzn
Klasyfikacja duchowie??stwa i os??b konsekrowanych
Klasyfikacja s??u??b mundurowych
Klasyfikacja os??b niepe??nosprawnych
Klasyfikacja najliczniejszej szko??y, (w polu ??klub? prosz? wpisa? tak? sam? nazw? szko??y dla wszystkich zg??aszanych zawodnik??w!)
Klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet i m???czyzn

Op??ata za pomiar czasu wynosi 10 z?? (osoby do 18 roku ??ycia ?? 5 z??, dzieci do 5 roku ??ycia s? zwolnione z op??aty)

REGULAMIN ?? http://opactwo.pl/bieg/regulamin/

Strona WWW: http://www.opactwo.pl/bieg
Regulamin zawodów: PDF
Lista opłaconych: Lista zawodników z potwierdzoną płatnością
Lista nieopłaconych: Lista zawodników bez potwierdzonej płatności

Rejestracja zamknięta

Lista zapisanych zawodników:

Lp. Nazwisko i Imię Miejscowość Kategoria Klub Wpłata
1 Alaux Jean-Gabriel Lyon 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
2 Aleksander Marcin Zarzecze 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
3 Aneta Socha Jaros?aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
4 Artym Magdalena Przemy??l 1918m- +18 (pe??noletni) Przemyski Klub Biegacza NIE
5 Babij Aleksandra Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
6 Baj Rados??aw Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
7 Balawender Leslaw Zarzecze 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
8 Balicka Natalia Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
9 Balicki ?ukasz Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
10 Banach Ma??gorzata Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) 1LO Jaros??aw NIE
11 Bana?? Krzysztof Narol 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
12 Banowicz Mateusz Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) 1LO Jaros??aw NIE
13 Baran Joanna Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
14 Baran Piotr Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
15 Baran Mariusz Rudo??owice 1918m- +18 (pe??noletni) SMHiT Rudo??owic TAK
16 Baran Monika Tuczempy 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
17 B?k Przemys??aw Boratyn 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
18 B?k Jakub Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
19 B?k Wies??aw Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Witkowski TAK
20 Bechta Stanis??aw Jaros?aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
21 Berwisz Pawe?? Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Witkowski NIE
22 Bhimavarapu Agata Rzessz??w 1918m- +18 (pe??noletni) SP 11 Jaros??aw NIE
23 Biela Dominika Zabrze 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
24 Bielecki Dominik Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) 1LO Jaros??aw NIE
25 Biesiadecka Magdalena Skoloszow 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
26 Binko Ryszard Nienadowa 1918m- +18 (pe??noletni) JW 3411 NIE
27 Blajer Elzbieta Rzesz??w 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
28 Blajer Maciej Rzesz??w 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
29 Bory??o Ewa Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
30 Bory??o Agata Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
31 Botwina Marek Jagie????a 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
32 Botwina Stanis??aw Jagie????a 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
33 Broda Kamil Radymno 1918m- +18 (pe??noletni) ZSTiO NIE
34 Broda Grzegorz Bobr??wka 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
35 Broda ?ukasz Rzesz??w 1918m- +18 (pe??noletni) Pi?kne i Brodacze NIE
36 Brodowicz Ma??gorzata Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) BBL Jaros??aw NIE
37 Bronowski Jacek Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) SP 11 Jaros??aw NIE
38 Buczko Tomasz Ryszkowa Wola 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
39 Buczko Grzegorz Lubacz??w 1918m- +18 (pe??noletni) Biegomania Lubacz??w/ IPA Przemy??l TAK
40 Buczny Bernard Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Platinium Team TAK
41 Budyn Angelika Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) SP 11 Jaros??aw NIE
42 Buksa Ewelina Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Witkowski NIE
43 Bulanowski Wojciech Bystrowice 1918m- +18 (pe??noletni) TSZ BYSTROVIA TAK
44 Bursztyka Grzegorz Manasterz 1918m- +18 (pe??noletni) SP Suroch??w NIE
45 Bury??o Mateusz Jod????wka 1918m- +18 (pe??noletni) Perfect Runner Team/Jaros??awski Biegacz TAK
46 Cal Sylwester Nowa Sarzyna 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
47 Capi??ska Anna Str????a 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
48 Cetnar Sonia Munina 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
49 Cetnar Miros??aw Munina 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
50 Chanas Klaudia Tuchla 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
51 Chrupca??a Hanna Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
52 Chrupca??a Pawe?? Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
53 Chudzik Alicja Radymno 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
54 Cie??la Dorota Nisko 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
55 Cie??lik Alicja Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) EKONOMIK JAROS?AW NIE
56 Cio??ek Karolina Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
57 Cocha Aneta Jaros?aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
58 Cyrek Jaros??aw Rzesz??w 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
59 Czaja Wac??aw Przemy??l 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
60 Czajka Dorota Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) SP 11 Jaros??aw NIE
61 Czarniecki Norbert Pruchnik 1918m- +18 (pe??noletni) ZSTiO NIE
62 Czebanyk Monika Za??u??e 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
63 Czech Sebastian Przemy??l 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
64 Czepiel Sy Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
65 Czerkas Magdalena Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
66 Czerkas Franciszek Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) SP 11 NIE
67 Czerkas Krzysztof Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Zstio TAK
68 Czeszek Dawid Wysoka 1918m- +18 (pe??noletni) ZHR NIE
69 Czubi??ski Jakub Przemy??l 1918m- +18 (pe??noletni) Blik_b NIE
70 Czuczkiewicz Tomasz Ostr??w 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
71 Czuczkiewicz Dorota Ostr??w 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
72 Czura Barbara Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
73 D?biec Przemys?aw Rzesz??w 1918m- +18 (pe??noletni) KRO??NIE??SKI KLUB BIEGACZA MOSIR KROSNO TAK
74 D?browski Jacek Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
75 Dechto?? Agnieszka Jaros?aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
76 Dechto?? Dominik Jaros?aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
77 Drabicki Szymon ?a??cut 1918m- +18 (pe??noletni) ZHR NIE
78 Drabicki Szymon ?a??cut 1918m- +18 (pe??noletni) ZHR NIE
79 Dragan Krystian Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
80 Drobny Wiktoria Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) EKONOMIK JAROS?AW TAK
81 Drozdowicz Jaros??aw Jaroslaw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
82 Drzyma?a Katarzyna Jankowice 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
83 Duda Piotr Przemy??l 1918m- +18 (pe??noletni) 5BSP TAK
84 Duda Piotr Przemy??l 1918m- +18 (pe??noletni) ZOOLAND NIE
85 Duszy??ska Iwona Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
86 Duszy??ski Witold Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
87 Duszy??ski Maciej Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
88 Dziadecki Pawe?? Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
89 Dziadek Justyna Orzechowce 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
90 Dzie?? Karol Pruchnik 1918m- +18 (pe??noletni) ZSDGiL NIE
91 Fedio Karolina Ostr??w 1918m- +18 (pe??noletni) 5 Batalion Strzelc??w Podchalanskich TAK
92 Fedio Karolina Ostr??w 1918m- +18 (pe??noletni) 5 Batalion Strzelc??w Podchalanskich NIE
93 Fedio Marek Ostr??w 1918m- +18 (pe??noletni) Szafa Biegacza Team/5BSP TAK
94 Fil Hubert Munina 1918m- +18 (pe??noletni) ZSTiO NIE
95 Fin-Szumowski Waldemar Przemy??l 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
96 Flis Katarzyna Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
97 Flis Stanis??aw Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
98 Flis Katarzyna Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
99 Florek Wiktoria O??a??sk 1918m- +18 (pe??noletni) 1LO Jaros??aw NIE
100 Florko Patrycja Sko??osz??w 1918m- +18 (pe??noletni) 1LO Jaros??aw NIE
101 Fo??ta Wies??aw Przeworsk 1918m- +18 (pe??noletni) Witkowski NIE
102 Fo??ta J??zefa Przeworsk 1918m- +18 (pe??noletni) Witkowski NIE
103 Fortuna-Kawalec Iwona Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
104 Frankiewicz Maja Munina 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
105 Frankiewicz Sabina Munina 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
106 Frankiewicz Maja Munina 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
107 Fudali Jacek Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
108 Fudali Kamil Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
109 Fudali Monika Munina 1918m- +18 (pe??noletni) ZSTiO TAK
110 Fudali Grzegorz Munina 1918m- +18 (pe??noletni) TAK
111 Fudali Tomasz Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
112 Furga??a Pawe?? Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
113 Furman Kacper Pruchnik 1918m- +18 (pe??noletni) ZSDGiL w Jaros??awiu NIE
114 Gajda Natalia Rzesz??w 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
115 Gamracy Gra??yna Cetula 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
116 Gawro??ski Marcin Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
117 G??recki Patryk Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) PG FOTO NIE
118 Gembrowicz Ryszard Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
119 Gembrowicz Barbara Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
120 Gemra Dawid Pruchnik 1918m- +18 (pe??noletni) ZSTIO NIE
121 Gilarska Magdalena Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
122 Gilarski Robert Przeworsk 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
123 Gliwa Marek Boguchwa??a 1918m- +18 (pe??noletni) M&G TAK
124 G???b Tomasz Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
125 G??uszyk Paulina Dachn??w 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
126 G??uszyk Sylwia Dachn??w 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
127 Gola??ska Agnieszka Przemy??l 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
128 Gola??ska Agnieszka Przemy??l 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
129 Gola??ska Agnieszka Przemy??l 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
130 Golik Pawe?? Medyka 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
131 Go??da Emilia Przeworsk 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
132 Goraj Stanis??awa Sienn??w 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
133 Goraj-Kolcz Sylwia Jaroslaw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
134 Goraj-Kolcz Sylwia Jaroslaw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
135 Goraj-Kolcz Sylwia Jaroslaw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
136 Goraj-Kolcz Sylwia Jaroslaw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
137 Goraj-Ko??cz Sylwia Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
138 Goraj-P??ocica Amelia Ro??niat??w 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
139 Goraj-Przybylska Dorota Zarzecze 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
140 Gorczyca Rajmund Orzechowce 1918m- +18 (pe??noletni) NIE
141 Grzesiowski Rados??aw Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
142 Guminiak Jolanta Paw??osi??w 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
143 Hajnus Pawel Jaroslaw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
144 Hala Lucyna Wi?zownica 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
145 Halucha Przemek Lubacz??w 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
146 Halwa Janusz Sz??wsko 1918m- +18 (pe??noletni) BBL TAK
147 Ha??o?? Kamil Zarzecze 1918m- +18 (pe??noletni) 5 Batalion Strzelc??w Podhala??skich NIE
148 Hartleb Dawid Sieniawa 1918m- +18 (pe??noletni) 1Batalion Strzelc??w Podhala??skich NIE
149 Hata?? Agnieszka Przemy??l 1918m- +18 (pe??noletni) Przemyski Klub Biegacza NIE
150 Hendzel ?ukasz Ciemi?rzowice 1918m- +18 (pe??noletni) 5BSP TAK
151 Ho??owacz Aleksandra Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
152 Ho?ub Aleksandra Jaros?aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
153 Ho?ub Agata Jaros?aw 1918m- +18 (pe??noletni) JAROS?AWSKI BIEGACZ TAK
154 Hulak Hubert Jaroslaw 1918m- +18 (pe??noletni) ZSTiO NIE
155 Idzik Marcin Bystrowice 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
156 Iwanowski Tomasz Jaros?aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
157 Jacek Pawe?? Trzebo?? 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
158 Jacek Beata Trzebo?? 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
159 Jacek Justyna Trzebo?? 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
160 Jamr??z Agnieszka Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) ZSDGiL Jaros??aw TAK
161 Jamr??z Robert Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
162 Janawa Justyna Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) SP 2 TAK
163 Janicki Arkadiusz Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) JAROS?AWSKA GRUPA BIEGOWA SOK??? TAK
164 Jarosz Aneta Pe??kinie 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
165 Jop Pawe?? Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Jaros??awska Grupa Biegowa Sok???? TAK
166 Jop Marta Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Jaros??awska Grupa Biegowa Sok???? TAK
167 Jurek Szymon ?a??cut 1918m- +18 (pe??noletni) ZHR NIE
168 Kajdzik Adrian Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
169 Kalinowska Ewa Przemysl 1918m- +18 (pe??noletni) PRZEMYSKI KLUB BIEGACZA NIE
170 Kalinowska-B?k Ewa Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Witkowski TAK
171 Kaltenbek Piotr Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
172 Kaltenberg Janusz Jaroslaw 1918m- +18 (pe??noletni) Sp2 TAK
173 Kami??ska Paulina Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Active Style NIE
174 Kandefer Beata Korczyna 1918m- +18 (pe??noletni) aktywnakorczyna.pl TAK
175 Kandefer Wojciech Korczyna 1918m- +18 (pe??noletni) aktywnakorczyna.pl TAK
176 Kandefer Wojciech Korczyna 1918m- +18 (pe??noletni) aktywnakorczyna.pl NIE
177 Kapu??ci??ska El??bieta ?ancut 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
178 Kapu??ci??ski Mariusz Jaros?aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
179 Kapusta Agnieszka Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Szko??a Podstawowa Nr 10 w Jaros??awiu NIE
180 Kasiurak Agata Laszki 1918m- +18 (pe??noletni) EKONOMIK JAROS?AW NIE
181 Kasperski Marcin Zarzecze 1918m- +18 (pe??noletni) brak TAK
182 Kaszycka Klaudia Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
183 Katan Rafa?? Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
184 Katan Urszula Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
185 Katarzy??ski Tomasz Sz??wsko 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
186 Kawalec Jacek Trzciana 1918m- +18 (pe??noletni) Team Iwo TAK
187 Kawalec Bart??omiej Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
188 Kawalerski Kamil Lukawiec 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
189 K?dzierska Katarzyna Rzesz??w 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
190 K?dzierski Rados??aw Rzesz??w 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
191 K?ka??a Antonina Pe??kinie 1918m- +18 (pe??noletni) 1LO Jaros??aw NIE
192 Kiczek Anna Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Witkowski TAK
193 Kijanka Jadwiga Rokietnica 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
194 Kisielewicz Andrzej Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
195 Klasik Mariola Rudo??owice 1918m- +18 (pe??noletni) brak TAK
196 Kluczy??ska Izabela Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
197 K??ak Katarzyna Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
198 K??ak Joanna W??lka Pe??ki??ska 1918m- +18 (pe??noletni) 1LO Jaros??aw NIE
199 Kobia??ka Sylwia Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
200 Kociuba Adrian Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) EKONOMIK JAROS?AW TAK
201 Kocy??a Katarzyna Przemy??l 1918m- +18 (pe??noletni) PSONI Przemy??l TAK
202 Kolasa Anna Jod????wka 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
203 Ko??odziej Anna Wietlin 105 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
204 Ko??odziej Julia Wietlin 105 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
205 Kondryszyn Magdalena Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) 1LO Jaros??aw NIE
206 Kopciuch Weronika Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) 1LO Jaros??aw NIE
207 Korczewski Damian Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
208 Kordas Dorota Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
209 Korzeniowski W??adys??aw Przemy??l 1918m- +18 (pe??noletni) Przemyski Klub Biegacza NIE
210 Kotli??ski Tomasz Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
211 Kotyla Piotr Sz??wsko 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
212 Kowal Krzysztof Jaros?aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
213 Kowalczyk Ewa Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Husaria Race Team TAK
214 Kowalski Jakub Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Run Team Jaros??aw TAK
215 Kozak Micha?? Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) biegnijsercem.pl NIE
216 Kozak Marcin Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
217 Kozdrowicz Andrzej Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
218 Krajewska Anna ??wi?te 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
219 Krajewski Mi??osz ??wi?te 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
220 Krawiec Iwona Jaroslaw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
221 Kr?pa Agnieszka Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
222 Kru? Agnieszka Nienadoea 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
223 Kruba Marcin Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Jaros??awska Grupa Biegowa Sok???? TAK
224 Kruk-Babik Katarzyna Oleszyce 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
225 Krzanowski Grzegorz Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Jaros??awskie W????czykije TAK
226 Krzeszowski Micha?? Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Run Team Jaros??aw TAK
227 Kubas Robert Pruchnik 1918m- +18 (pe??noletni) Aktywny Pruchnik TAK
228 Kubas Marcin Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
229 Kubicki Grzegorz Kramarz??wka 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
230 Kucab-B?k Katarzyna Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) PWSTE TAK
231 Kucza Kacper Jaroslaw 1918m- +18 (pe??noletni) ZSTiO NIE
232 Kuczynski Krystian Przemysl 1918m- +18 (pe??noletni) Szafa Biegacza Team / 5 BSP TAK
233 Kudyba Piotr Koniacz??w 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
234 Kudyba Iwona Koniacz??w 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
235 Kulak Janina Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
236 Kulikowska Marzena Jaroslaw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
237 Ku??ma Krzysztof Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
238 Ku??niar Pawe?? Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
239 Ku??niar Jolanta Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
240 Ku?niar Jacek Rozb??rz D?ugi 1918m- +18 (pe??noletni) 5 BSP TAK
241 Kunert Jerzy Przemysl 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
242 Kunert Jerzy Przemy??l 1918m- +18 (pe??noletni) ZOOLAND NIE
243 Kuropatwa Kazimierz Przemy??l 1918m- +18 (pe??noletni) Szafa Biegacza Team TAK
244 Kurzyd??o Daria Cieszacin Wielki 1918m- +18 (pe??noletni) 1LO Jaros??aw NIE
245 Kusz Krzysztof Przemy???? 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
246 Kwarerczak Marcin Munina 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
247 Kwoka Roman Bobr??wka 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
248 Lasek -Bia??y Marzena Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
249 L?cznar Piotr Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
250 Lechman Agnieszka Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
251 Legeny Tomasz Jarosaw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
252 Lepa Adam Pe??kinie 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
253 Lesiak Wojciech Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) 1LO Jaros??aw NIE
254 Lis Izabela Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
255 Liszewska Justyna Munina 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
256 ??ak Dorota Wola Krzywiecka 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
257 ??o??yniak Anna Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) SP2 Jaros??aw TAK
258 ??o??yniak Hubert Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
259 ??o??yniak Bart??omiej Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
260 ??yta Jadwiga Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
261 Lukarski Szymon Lancut 1918m- +18 (pe??noletni) ZHR NIE
262 ??cibor Kamil Nienadowa 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
263 ??cis??owicz Janusz Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
264 ??wi?der Ma??gorzata Sieniawa 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
265 ??wi?tek Barbara Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
266 ??wi?tek Artur Tywonia 1918m- +18 (pe??noletni) AZS PWSTE Jaros??aw TAK
267 Mac ?ukasz Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
268 Mach Karol W??lka Pe??ki??ska 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
269 Macha??a Maciej Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
270 Macha??a Maciej Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
271 Macia??ek Izabela Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
272 Macia??ek Izabela Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
273 Maciejko Rafa?? Dachn??w 1918m- +18 (pe??noletni) Kresowianie NIE
274 Madej Leszek Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
275 Madej Aleksandra Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
276 Madej Krystian Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) ZSDiG Jaros??aw NIE
277 Majkut Jakub Tuczempy 1918m- +18 (pe??noletni) 21 daplot TAK
278 Makowicz Rados??aw Przeworsk 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
279 Makuch Joanna Cieszan??w 1918m- +18 (pe??noletni) Biegomania Lubacz??w TAK
280 Malinowski Jacek Przemysl 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
281 Ma??lanka Jacek Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Jaros??awska Grupa Biegowa Sok???? TAK
282 Marchut Kazimierz Jelna 1918m- +18 (pe??noletni) Nowosarzy??ska Grupa Biegowa TAK
283 Marek Adam Jaros?aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
284 Marmu??niak Stanis??aw Jaros?aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
285 Marmu??niak Halina Jaros?aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
286 Martyn Bogus??aw Widna G??ra 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
287 Martyn-Fudali Sandra Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
288 Maruszak Barbara Nowosielce 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
289 Maruszak Micha?? Nowosielce 1918m- +18 (pe??noletni) MKS Wierzbna TAK
290 Maruszak Piotr Nowosielce 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
291 Masternak Izabela Or??y 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
292 Matyja Marcin Wola Buchowska 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
293 Mazur Stanis??awa Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
294 Michalik Edyta Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
295 Michno Andrzej Pe??kinie 1918m- +18 (pe??noletni) Jaros??awski Biegacz TAK
296 Michno Ma??gorzata Pe??kinie 1918m- +18 (pe??noletni) Jaros??awski Biegacz TAK
297 Mielnicki Robert Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) 34 Batalion Lekkiej Piechoty Obrony Terytorialnej NIE
298 Mierzwa- Pupka Aneta Jaroslaw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
299 Miko?? Dariusz Przemy??l 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
300 Miku??a Tomasz Przeworsk 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
301 Mi??ko Agata Boratyn 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
302 Mirek Kazimierz Maleniska 1918m- +18 (pe??noletni) OSP Paw??osi??w NIE
303 Mirek Pawe?? Maleniska 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
304 M??odzi??ska Ma??gorzata Lubacz??w 1918m- +18 (pe??noletni) Biegomania Lubacz??w TAK
305 M??odzi??ski Les??aw Lubacz??w 1918m- +18 (pe??noletni) Biegomania Lubacz??w TAK
306 Motyka Kamil Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Jaros??awska Grupa Biegowa Sok???? NIE
307 Motyka Sylwester Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) KAMIL – BIEGA TEAM NIE
308 Motyka Beata Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) KAMIL – BIEGA TEAM NIE
309 Motyka Justyna Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) KAMIL – BIEGA TEAM NIE
310 Mr??z ?ukasz Przeworsk 1918m- +18 (pe??noletni) ZHR NIE
311 Mroczka Magdalena W??lka Pe??ki??ska 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
312 Mroczka Wies??aw W??lka Pe??ki??ska 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
313 Mroczka Agnieszka Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) BBL Jaros??aw TAK
314 Mroczka Gabriela W??lka Pe??ki??ska 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
315 Mroczka Mariola Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) SP 11 Jaros??aw NIE
316 Mrozowicz Marcin Radymno 1918m- +18 (pe??noletni) ZSTiO NIE
317 Mrozowicz Marzena Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) 14 dywizjon artylerii samobie??nej NIE
318 Mul Mariusz Sieniawa 1918m- +18 (pe??noletni) Active Team Brz??za Kr??lewska TAK
319 Mulawka Sylwia Pe??kinie 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
320 Mussur Henryk Krosno 1918m- +18 (pe??noletni) KTC Krosno NIE
321 Mussur Henryk Krosno 1918m- +18 (pe??noletni) KTC Krosno NIE
322 Nienajadlo Bartek Cieszanow 1918m- +18 (pe??noletni) Sportowy Cieszanow TAK
323 Nowakowska Barbara Jaros?aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
324 Nowicka Urszula ?a??cut 1918m- +18 (pe??noletni) ?TC TAK
325 Nowicka Urszula ?a??cut 1918m- +18 (pe??noletni) ?TC NIE
326 Nowicki Tomasz Rakszawa 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
327 Nykiel Tomasz Przemy??l 1918m- +18 (pe??noletni) Przemyski Klub Biegacza TAK
328 Nykiel Andrzej Rzesz??w 1918m- +18 (pe??noletni) Wojew??dzki Sztab Wojskowy TAK
329 Nykiel Miko?aj Jaroslaw 1918m- +18 (pe??noletni) ZSTiO NIE
330 Olejarka Sebastian Jaroslaw 1918m- +18 (pe??noletni) ZSTiO NIE
331 Olejarski Marcin Pruchnik 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
332 Olejarz Andrzej Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
333 O??ga Daniel Sz??wsko 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
334 O??ga Jerzy Sz??wsko 1918m- +18 (pe??noletni) Jaros??awska Grupa Biegowa Sok???? TAK
335 Opiela Ewelina Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
336 Or??owski Pawe?? Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
337 Osikowski Tomasz Bia??oboki 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
338 Osi??ski Adam Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
339 Ospelt Dominika Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
340 Pabis Bogumi??a Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
341 Pabis Bogumi??a Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
342 Pacion Aleksandra Mi?kisz Nowy 1918m- +18 (pe??noletni) 1LO Jaros??aw NIE
343 Pajda Dagmara Morawsko 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
344 Pajda Kamil Morawsko 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
345 Pa?ys Hubert Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
346 Paradowski Andrzej Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) ZSBiO Jaros??aw NIE
347 Paryniak Sylwia Korczowa 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
348 Pasik Andrzej Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) SP 2 im. St. Konarskiego w Jaros??awiu NIE
349 Pasterska-St?ch??y Kamila Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
350 Pawe?? ?abuz Rzesz??w 1918m- +18 (pe??noletni) PAVLO TEAM NIE
351 Pawlus Julia Munina 1918m- +18 (pe??noletni) ZSTiO NIE
352 P????ch??opek Dominik Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
353 P?kosz Agnieszka Przemysl 1918m- +18 (pe??noletni) PKB NIE
354 Pelczar Pawe?? Ka??czuga 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
355 Pels Marzena Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) SP 11 TAK
356 Pempek Natalia Jagie????a 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
357 Pempek Magdalena Jagie????a 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
358 Pempu?? Bernard Przemy??l 1918m- +18 (pe??noletni) UKS Tempo 5 / Przemyski Klub Biegacza NIE
359 Perczyk Grzegorz Malkowice 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
360 Piecuch Micha?? Rzesz??w 1918m- +18 (pe??noletni) Wojew??dzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie TAK
361 Pieszko Pawe?? Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Jaros??awska Grupa Biegowa Sok???? NIE
362 Pietrzkiewicz Krystian Sanok 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
363 Piotr??w Julia Tuczempy 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
364 Piszczek Stanis??aw Przemy??l 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
365 Plebanek Andrzej Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) SP 11 Jaros??aw NIE
366 P??ocica Robert Ro??niat??w 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
367 P??osko?? Renata Cieszan??w 1918m- +18 (pe??noletni) biegam bo Jurek nie mo??e NIE
368 Podraza Marek Gorlice 1918m- +18 (pe??noletni) Gorlicka Grupa Biegowa NIE
369 Polnik Anna Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
370 Posiak Patryk Jaros?aw 1918m- +18 (pe??noletni) ZSTiO NIE
371 Potoczna Elzbieta Przemysl 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
372 Potoczna Elzbieta Przemysl 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
373 Potoczny Krzysztof Przemysl 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
374 Prajsnar Marek Korczyna 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
375 Prajsnar Justyna Korczyna 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
376 Prokop Leszek Przemy??l 1918m- +18 (pe??noletni) IPA Region Bieszczadzki SG TAK
377 Pruchnicka Ewelina Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
378 Prymon Krystian Pe??kinie 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
379 Przep??ata ?ukasz Cetula 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
380 Przybylski Adam Pe??natycze 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
381 Pudlowska Renata Przemy??l 1918m- +18 (pe??noletni) PSONI Przemy??l TAK
382 Pukalska Edyta Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) szko?? podstawowa nr4 NIE
383 Pukas Marzena M??od??w 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
384 Pupka Boguslaw Jaroslaw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
385 Pyra ?ukasz Przemy??l 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
386 Raczy??ska Dominika Jaros?aw 1918m- +18 (pe??noletni) BRAK NIE
387 Radocho??ska Anna ??urawica 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
388 Radocho??ski Mariusz ??urawica 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
389 Radyk Jakub Przemy??l 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
390 Radyk Joanna Przemy??l 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
391 Rawska – ??mieciuch Anna Lubacz??w 1918m- +18 (pe??noletni) Biegomania Lubacz??w TAK
392 R????ycka Monika Przemy??l 1918m- +18 (pe??noletni) Kukiz’15 TAK
393 Reczko Micha?? Paw??osi??w 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
394 Roga Ryszard Cz?stkowice 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
395 Rokosz Rafa?? Jaros?aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
396 Rokosz Kamil Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
397 Rokosz Ma??gorzata Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
398 Rokoszy??ski Krzysztof Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
399 Ro??ek Magdalena Sz??wsko 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
400 Ro??ek Magdalena Sz??wsko 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
401 Romaniak Anna Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
402 Rusinowski Rafa?? Medyka 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
403 Rutkowska Ma??gorzata Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
404 Rycyk ?ukasz Sanok 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
405 Ry?? Katarzyna Olszany 1918m- +18 (pe??noletni) Przemyska Klub Biegacza TAK
406 Rz?sa Tomasz Zarzecze 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
407 Rzepka Krzysztof Przemy??l 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
408 Rzeszutek Andrzej Rzesz??w 1918m- +18 (pe??noletni) AndyTEam TAK
409 Sadowy Janusz Przemy??l 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
410 Samborski Adrian Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
411 Sanocka Ma?gorzata Radymno 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
412 Sawa Mateusz Ro??wienica 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
413 S?czawa Ewa Munina 1918m- +18 (pe??noletni) BBL JAROS?AW TAK
414 Seku??a Anna Krasiczyn 1918m- +18 (pe??noletni) Andy Team TAK
415 Semerko Edyta Przemy??l 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
416 Semerko Aneta Przemy??l 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
417 Sienkiewicz Tomasz Makowisko 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
418 Sieradzki Marek Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
419 Skiba Marek Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
420 Skiba Agnieszka Hruszowice 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
421 Skiba Agnieszka Hruszowice 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
422 Skowronek Ryszard Przemy??l 1918m- +18 (pe??noletni) PRZEMYSKI KLUB BIEGACZA TAK
423 Skrzypek Wojciech Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) WICHURA JAROS?AW TAK
424 Skrzypska Iwona Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
425 Skrzypski Marcin Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
426 Smoliniec Tomasz Dachn??w 1918m- +18 (pe??noletni) BIEGOMANIA LUBACZ??W TAK
427 Smoliniec Anna Dachn??w 1918m- +18 (pe??noletni) BIEGOMANIA LUBACZ??W NIE
428 Smoliniec Paulina Dachn??w 1918m- +18 (pe??noletni) BIEGOMANIA LUBACZ??W NIE
429 Smor?g Mateusz Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
430 Sobolewska Ewa Ryszkowa Wola 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
431 Socha Karolina Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) 1LO Jaros??aw NIE
432 Socha Pawe?? Jaros?aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
433 Socha?? Bo??ena Lubacz??w 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
434 Soli??ska Magdalena Jankowice 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
435 Soli??ska Magdalena Jankowice 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
436 Solska Emilia Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
437 Solski Rafa?? Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
438 So??ek Agnieszka Jankowice 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
439 So??ek Ma??gorzata Jankowice 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
440 Sopel Wies??awa Lubacz??w 1918m- +18 (pe??noletni) Biegomania Lubacz??w TAK
441 Sowa Tomasz Nienadowa 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
442 Sowi??ska Anna Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
443 Sta??kowski Dariusz Krasiczyn 1918m- +18 (pe??noletni) Openfit TAK
444 Staniszewski Janusz Krowica-Lasowa 41 1918m- +18 (pe??noletni) Akademia Sportu Lubacz??w TAK
445 Stanowski ?ukasz Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
446 St?ch?y Artur Przeworsk 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
447 Stec Antoni Jaroslaw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
448 Stec Marek Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
449 Stec Mikolaj Jaroslaw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
450 Stec Aneta Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
451 Stec Dorota Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) BBL Jaros??aw TAK
452 Stec Aneta Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) SP 11 Jaros??aw NIE
453 Stempak Marcin Sz??wsko 1918m- +18 (pe??noletni) Jaros??awska Grupa Biegowa Sok???? TAK
454 Stochma??ska Barbara Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
455 Stochma??ski Miros??aw Sobiecin 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
456 Stopa Mariusz Rzesz??w 1918m- +18 (pe??noletni) Wojew??dzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie TAK
457 Streit Beata Lubacz??w 1918m- +18 (pe??noletni) Biegomania TAK
458 Streit Beata Lubacz??w 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
459 Stysia? Witold Nowa D?ba 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
460 Sum Micha?? Przeworsk 1918m- +18 (pe??noletni) Zhr NIE
461 Swigon Iwona Srednia 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
462 Szablan Lucjan Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Jaros??awska Grupa Biegowa Sok???? TAK
463 Szablan Wioletta Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Jaros??awska Grupa Biegowa Sok???? TAK
464 Szajny Jan Zarzecze 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
465 Szczerek Monika Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Platinium Fitness Jaros??aw TAK
466 Szczerek Monika Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Platinium Fitness Jaros??aw NIE
467 Szczygie?? Anna Lubacz??w 1918m- +18 (pe??noletni) Biegomania Lubacz??w TAK
468 Szewczyk S??awomir Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) EKONOMIK JAROS?AW TAK
469 Szko??a Mateusz Pruchnik 1918m- +18 (pe??noletni) 21daplot/Aktywny Pruchnik TAK
470 Szkoruda Szymon Munina 1918m- +18 (pe??noletni) ZSTiO NIE
471 Szostecka Paulina Trzebo?? 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
472 Szramik Magdalena Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Witkowski NIE
473 Szramik Tomasz Pe??kinie 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
474 Szwajczak Paulina Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
475 Szyk Anna Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
476 Szyk Artur Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Jaros??awska Grupa Biegowa Sok???? TAK
477 Szymu?? Krystian Zamiech??w 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
478 Tarnowski Grzegorz Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Jaros??awska Grupa Biegowa Sok???? TAK
479 Tasior Wioletta Pantalowice 1918m- +18 (pe??noletni) RAM NIE
480 Tkaczyk Jan Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
481 Tomaka-Pasternak Renata Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Witkowski NIE
482 Tomaszewski Maciej Widna G??ra/paw??osi??w 1918m- +18 (pe??noletni) JGB ‘Sok????’ Jaros??aw/Resovia Rzesz??w NIE
483 Trawka Anna ?a??cut 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
484 Trawka Robert ?a??cut 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
485 Trojnar Bogus??aw Przemy??l 1918m- +18 (pe??noletni) Openfit TAK
486 Trznadel Tomasz Gluchow 1918m- +18 (pe??noletni) GRODZISKA GRUPA BIEGOWA SZALONE ZOLWIE TAK
487 Trzonek Andrzej Zapalow 1918m- +18 (pe??noletni) jaroslawska grupa biegowa sokol NIE
488 Trzonek Andrzej Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Jaros??awska grupa biegowa sok???? TAK
489 Tuczapski Krzysztof Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) WITKOWSKI TAK
490 Turo?? Tomasz Jaros?aw 1918m- +18 (pe??noletni) ZSTiO NIE
491 Tymoczko Bogdan Zarzecze 1918m- +18 (pe??noletni) ETO-ZARZECZE TAK
492 Uberman Jakub Przeworsk 1918m- +18 (pe??noletni) ZHR NIE
493 Walczak Grzegorz Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) JGB Sok???? TAK
494 Ward?ga Adrian Du??kowiczki 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
495 Warenica Henryk Le??ajsk 1918m- +18 (pe??noletni) Kr??lewskie Miasto Le??ajsk TAK
496 Wasyliszyn Janusz Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
497 Wasyliszyn Bernadetta Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Jaros??awska Grupa Biegowa Sok???? NIE
498 W??jcicka Gabriela Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
499 Wereszczak Arkadiusz Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Jaros??awska Grupa Biegowa “Sok????” TAK
500 Weselak Adam Urzejowice 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
501 Wikar Marta Przemy??l 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
502 Wilk Pawe?? Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
503 Winiarz Beata Cieszan??w 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
504 Witko Agnieszka Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
505 Wlazlo Franciszek Przeworsk 1918m- +18 (pe??noletni) 1PDH Borek NIE
506 Wodzisz Konrad Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
507 Wojciechowska Ewa Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
508 Wojciechowski Pawe?? Jaros?aw 1918m- +18 (pe??noletni) Jaoslawska grupa biegowa sok???? TAK
509 Wojdy??a Mateusz Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
510 Wojdy??a Zofia Wola W?gierrska 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
511 Wojdy??a Iwona Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) szko??a podstawowa nr 2 TAK
512 Wojtasiewicz Wincenty Tarnowiec 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
513 Wojtowicz Krzysztof Chlopice 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
514 Wo?? Andrzej Makowisko 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
515 Wo?? Monika Makowisko 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
516 Wszo?a Justyna Lubacz??w 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
517 Zaborniak Karol Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
518 Zaborowski Miros??aw Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
519 Zaj?c J??zef Tulig??owy 1918m- +18 (pe??noletni) Jaros??awska Grupa Biegowa Sok???? NIE
520 Za??uski Stanis??aw Lubacz??w 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
521 Za??uski Piotr Lubacz??w 1918m- +18 (pe??noletni) Biegomania Lubacz??w TAK
522 Zamorski Adam Cetula 1918m- +18 (pe??noletni) OSP Cetula NIE
523 Zazula Pawe?? Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
524 Zazula Magdalena Jaros??aw 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
525 Z??omko Monika Munina 1918m- +18 (pe??noletni) Brak NIE
526 Zuchowska Ewa Wietlin 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
527 Zych W??adys??aw Medyka 1918m- +18 (pe??noletni) Brak TAK
528 Zyga Ma??gorzata Makowisko 1918m- +18 (pe??noletni) Szko??a Podstawowa w Makowisku NIE