Zawody

Nazwa zawodów:

IV Bieg Biegam Bo Lubi? Lasy

Miejsce i termin: Czerniawka- powiat jaros??awski, 2018-09-29
Organizator: ?? W??jt Gminy Laszki,
?? Jaros??awska Grupa Biegowa ??Sok?????
?? Klub Sportowy Hetman Laszki,
?? SITLID ko??o przy Nadle??nictwie Jaros??aw

Dane do kontaktu:
?? Nadle??nictwo Jaros??aw,
?? Koniacz??w 1L,
?? 37-500 Jaros??aw,
?? Tel. 16 623 62 40,
?? e-mail jaroslaw@krosno.lasy.gov.pl
?? Wieslaw.Kruk@krosno.lasy.gov.pl , tel. 602 759 236

Opis zawodów: ?? Bieg odb?dzie si? dnia 29 wrze??nia 2018 (sobota). Na terenie le??nictwa Czerniawka, ko??o szk????ki le??nej i kancelarii le??nictwa Czerniawka. Start: parking przed szk????k? le??n?; Meta: szk????ka le??na.
?? Biuro zawod??w czynne od godz. 9:30 do 11.00
?? Wsp??lna rozgrzewka: godz. 11.15
?? Start : godz. 11.30
?? Trasy: I Kr??tka 6 km
?? II D??uga 12 km
?? Trasy przebiegaj? drogami le??nymi i gminnymi utwardzonymi 50% i gruntowymi 50% w terenach le??nych.
?? Trasy b?d? oznakowane na za??amaniach i skrzy??owaniach dr??g.
?? Dystans na trasie oznakowany b?dzie co 1 km.
?? Na trasie biegu b?dzie znajdywa?? si? punkt ??ywieniowy
?? Tras? biegu zamyka samoch??d techniczny oznakowany

Wi?cej w regulaminie.

?? Koszt op??aty startowej:
Osoby doros??e 40 z??,
Uczestnicy powy??ej 75 roku ??ycia, uczestnicy w wieku od 14 do 18 roku ??ycia , osoby zaproszone przez organizatora oraz zwyci?zcy kategorii open kobiet i m???czyzn z roku 2017 zwolnieni s? z op??aty startowej.

Dane do wp??aty:

Nadle??nictwo Jaros??aw
Koniacz??w 1 L; 37-500 Jaros??aw
Rachunek bankowy nr:

10 2030 0045 1110 0000 0077 5440

w BG?? BNP PARIBAS S.A. o/ Jaros??aw.
?? W tytule przelewu nale??y poda? ??IMI? I NAZWISKO, ADRES, op??ata startowa IV BBL Lasy?
?? Wp??at przelewem na w/w konto nale??y dokonywa? pojedynczo za ka??dego uczestnika.

Organizator ustanowi?? limit 150 op??aconych zawodnik??w.

Regulamin zawodów: PDF
Lista opłaconych: Lista zawodników z potwierdzoną płatnością
Lista nieopłaconych: Lista zawodników bez potwierdzonej płatności

Rejestracja zamknięta

Lista zapisanych zawodników:

Lp. Nazwisko i Imię Miejscowość Kategoria Klub Wpłata
1 Antonik Anna Lubacz??w 6 km Promilki TAK
2 Antonik Mariola Przemy??l 12 km Brak TAK
3 ?wik??a Agnieszka Morawsko 12 km Wichura jaros??aw TAK
4 Bana?? Krzysztof Narol 6 km Brak TAK
5 Barna?? Katarzyna Jaroslaw 6 km Brak TAK
6 B?k Jakub Jaros??aw 6 km Alfaholicy Podkarpacie NIE
7 Bem Maciej Dachnow 12 km Kresowianie NIE
8 Biela Dominika Jaros??aw 6 km Brak TAK
9 Blajer Maciej Rzesz??w 6 km Brak TAK
10 Blajer El??bieta Rzesz??w 6 km Brak TAK
11 Bluczak Kacper Jaros??aw 6 km I LO im.Miko??aja Kopernika NIE
12 Broda Grzegorz Bobr??wka 6 km Brak TAK
13 Brodowicz Ma??gorzata Jaros??aw 6 km BBL Jaros??aw NIE
14 Buczko Marek Oleszyce 12 km Run Run Oleszyce TAK
15 Cal Sylwester Nowa Sarzyna 6 km Brak NIE
16 Chanas Klaudia Tuchla 6 km Brak TAK
17 Chanas Mateusz Tuchla 6 km Brak NIE
18 Chlebowska Paulina Jaros??aw 6 km Brak NIE
19 Chudzik Alicja Radymno 6 km Brak TAK
20 Cielecki Rafa?? Przemy??l 6 km Dalejlama poWolny Tybet TAK
21 Ciep??y Tadeusz Tymce 6 km Biegomania Lubacz??w TAK
22 Czernysz Janusz Lubacz??w 12 km Brak TAK
23 Ferenc Beata Rzesz??w 6 km Biegomania Lubacz??w TAK
24 Fil Hubert Munina 12 km Jaros??awski Biegacz NIE
25 Fil Bo??ena Munina 12 km Jaros??awski Biegacz NIE
26 Fus Pawe?? Radymno 12 km Brak TAK
27 Gajewska-Czernysz Ewelina Lubacz??w 12 km Brak TAK
28 Gajewska-Sopel Jolanta Lisie Jamy 12 km RUN FOR FUN NIE
29 Gamracy Gra??yna Cetula 6 km Brak NIE
30 Gilarski Tomasz Jaros??aw 6 km Brak TAK
31 Golisz Pawe?? Jaros??aw 12 km BBL TAK
32 Goraj-Przybylska Dorota Zarzecze 12 km Brak TAK
33 Guminiak Jolanta Paw??osi??w 6 km Brak TAK
34 Gw????d?? Waldemar Sieniawa 12 km PKBI NIE
35 Gw????d?? Urszula Munina 6 km Wichura JAROS?AW TAK
36 Gw????d?? Andrzej Munina 6 km Wichura Jaros??aw TAK
37 Halwa Janusz Sz??wsko 12 km BBL TAK
38 Ho?ub Agata Jaros?aw 6 km JAROS?AWSKI BIEGACZ TAK
39 Idzik Marcin Bystrowice 6 km Brak TAK
40 Jamr??z Robert Jaros??aw 12 km Brak NIE
41 Jamr??z Agnieszka Jaros??aw 6 km Brak NIE
42 Jaro?? Tomasz Jaros??aw 12 km Akademia Triathlonu Jaros??aw TAK
43 Jop Marta Jaros??aw 12 km Jaros??awska Grupa Biegowa Sok???? NIE
44 Kalinowska-B?k Ewa Jaros??aw 6 km Witkowski NIE
45 Kaltenberg Janusz Jaroslaw 12 km Brak TAK
46 Kawalerski Kamil ?ukawiec 12 km Brak TAK
47 K?pka Andrzej Przeworsk 12 km Przeworska Grupa Biegowa TAK
48 Kie??tyka Zdzis??awa Jaros??aw 12 km Wichura Jaros??aw TAK
49 Kmiecik Paulina Paw??osi??w 6 km Brak TAK
50 Kmiecik Pawe?? Paw??osi??w 12 km Akademia Triathlonu Jaros??aw TAK
51 Kmiecik Anna Paw??osi??w 6 km Brak TAK
52 Kokoszka Katarzyna Przeworsk 12 km Przeworska Grupa Biegowa TAK
53 Kowalczyk Mateusz Studzian 12 km Przeworska Grupa Biegowa TAK
54 Krajewska Anna ??wi?te 6 km Brak TAK
55 Kr??l Ryszard Korzenica 12 km Nadle??nictwo Jaros??aw TAK
56 Kruba Marcin Jaros??aw 12 km Jaros??awska Grupa Biegowa Sok???? TAK
57 Kusz Krzysztof Przemy??l 6 km Brak NIE
58 Kwoka Roman Bobr??wka 12 km Brak TAK
59 Lechman Agnieszka Jaros??aw 6 km Brak TAK
60 Lepa Adam Pe??kinie 6 km Brak TAK
61 Lepszy Katarzyna Jaros??aw 6 km Brak NIE
62 ??ak Jacek Jaros??aw 6 km Brak TAK
63 ??ak Arkadiusz Jaros??aw 6 km Jaros??awska Grupa Biegowa Sok???? NIE
64 Luft Anna Radymno 6 km Brak TAK
65 ?awrynowicz Katarzyna Lubacz??w 12 km Brak NIE
66 Macho?? Mariusz Tomasz??w Lubelski 12 km Brak TAK
67 Maciejko Rafa?? Dachn??w 12 km Kresowianie TAK
68 Madejska Olga Tarnawatka-Tartak 6 km Brak TAK
69 Madejski Artur Tarnawatka-Tartak 12 km Tomaszowska Grupa Biegowa TAK
70 Makarski Krzysztof Jaros??aw 6 km Jaros??awska Grupa Biegowa Sok???? TAK
71 Malik Aleksandra Rzesz??w 12 km Rzeszowski Hasacz NIE
72 Ma??ka Marta Tomasz??w Lubelski 12 km Tomaszowska Grupa Biegowa TAK
73 Marchut Kazimierz Jelna 6 km Nowosarzy??ska Grupa Biegowa NIE
74 Margas Marek Oleszyce 6 km Akademia Sportu Lubacz??w TAK
75 Michno Paulina Jaros??aw 6 km Brak TAK
76 Michno Andrzej Pe??kinie 6 km Jaros??awski Biegacz TAK
77 Michno Ma??gorzata Pe??kinie 6 km Jaros??awski Biegacz TAK
78 Mickiewicz Julia Jaros??aw 6 km B B L Jaros??aw NIE
79 Mickiewicz Jerzy Jaros??aw 12 km B B L Jaros??aw TAK
80 Miko?? Dariusz Przemy??l 6 km Brak TAK
81 Mokrzycki Janusz Jaros??aw 12 km Wichura jaros??aw TAK
82 Morawski Konrad Oleszyce 6 km Run Run Oleszyce NIE
83 Moskwiak Dariusz Jaros??aw 12 km San Dojo Radymno TAK
84 Motyka Artur Lubacz??w 6 km Promilki TAK
85 Motyka Sylwester Jaros??aw 6 km Brak TAK
86 Motyka Kamil Jaros??aw 12 km Jaros??awska Grupa Biegowa Sok???? NIE
87 Motyka Kamil Jaros??aw 6 km Jaros??awska Grupa Biegowa Sok???? TAK
88 Mucha Grzegorz Ch??opice 12 km Brak TAK
89 Nied??wiecka Beata Oleszyce 6 km Run Run Oleszyce TAK
90 Nie??cior Waldemar Tomasz??w Lubelski 12 km Tomaszowska Grupa Biegowa TAK
91 Nienajadlo Bartek Cieszanow 6 km Sportowy Cieszanow TAK
92 Obro??lak Grzegorz Lubacz??w 12 km Traper-Biegomania Lubacz??w TAK
93 O??ga Jerzy Sz??wsko 6 km Jaros??awska Grupa Biegowa Sok???? NIE
94 Oronowicz Marta Munina 12 km Jaros??awska Grupa Biegowa Sok???? NIE
95 Ostafi??ski Jerzy Munina 12 km Wichura jaros??aw TAK
96 Ostrykiewicz Henryk Tomaszow Lubelski 12 km Tomaszowska Grupa Biegowa TAK
97 Paryniak Beata Lisie Jamy 12 km Run for fun NIE
98 Pasieczny Jerzy Tomaszow Lubelski 12 km Tomaszowska Grupa Biegowa TAK
99 Pazowski Dawid Kobylnica Wo??oska 12 km Brak TAK
100 Pich Magdalena Adam??wka 12 km Brak TAK
101 Pieszko Pawe?? Jaros??aw 6 km Jaros??awska Grupa Biegowa Sok???? TAK
102 Pietrasiewicz Maciej Dachn??w 6 km Kresowianie TAK
103 Pigan Anna Sz??wsko 12 km BBL- JAROS?AW TAK
104 Pilawa Bogumi? Lubacz??w 12 km RUN RUN OLESZYCE TAK
105 Pilip Karolina Lubacz??w 6 km Promilki NIE
106 Piszczek Stanis??aw Przemy??l 6 km Brak TAK
107 P??ocica Marek Jaros??aw 12 km Wichura jaros??aw TAK
108 Potoczna Sylwia Jankowice 6 km Brak NIE
109 Rajzer Pawe?? Jaros??aw 12 km Jaros??aw TAK
110 Rawska – ??mieciuch Anna Lubacz??w 6 km Biegomania Lubacz??w TAK
111 Ryba Anna Lubacz??w 12 km Akademia Sportu Lubacz??w NIE
112 Ryzner Ewa Jaros?aw 12 km JAROS?AW TAK
113 Sanocka Ma?gorzata Radymno 6 km Brak TAK
114 Sanok Aleksandra Dachn??w 6 km Raz_si?_??yje TAK
115 Sanok Dorota Dachn??w 6 km Raz_si?_??yje TAK
116 Saramaga Janusz Lubacz??w 6 km Brak NIE
117 Sawiak Monika Tomasz??w Lubelski 6 km Brak TAK
118 Sawi??ski Henryk Jaros??aw 12 km Klub Piwosza TAK
119 S?czawa Ewa Munina 6 km BBL Jaros??aw TAK
120 Sikora Mariusz Tomaszow Lubelski 12 km Tomaszowska Grupa Biegowa TAK
121 Skiba Witold Lubacz??w 6 km Biegomania Lubacz??w TAK
122 Skrzypek Wojciech Jaros??aw 12 km Wichura jaros??aw TAK
123 Skrzypska Iwona Jaros??aw 12 km Brak TAK
124 Smoliniec Karol Dachn??w 6 km Raz_si?_??yje TAK
125 Smoliniec Tomasz Dachn??w 6 km BIEGOMANIA LUBACZ??W TAK
126 Sobk??w Adam Moszczanica 12 km Brak NIE
127 Socha Bogus??aw Jaros??aw 12 km Jaros??awska Grupa Biegowa TAK
128 Socha?? Bo??ena Lubacz??w 6 km Brak NIE
129 Soli??ska Magdalena Jankowice 6 km Brak TAK
130 Sopel Wies??aw Lubacz??w 12 km Akademia Sportu Lubacz??w TAK
131 Sosnowska Katarzyna Laszki 6 km Brak NIE
132 Sowa Tomasz Nienadowa 6 km Brak TAK
133 Staniszewski Janusz Krowica-Lasowa 41 12 km Brak TAK
134 Staromiejski ?ukasz Jaros??aw 6 km Brak TAK
135 Starzecka Joanna Jaroslaw 12 km Brak TAK
136 Streit Beata Lubacz??w 6 km BIEGOMANIA LUBACZ??W TAK
137 Sty?? Ludwika Jaros??aw 6 km Brak TAK
138 Suchy Pawe?? Radymno 6 km Brak NIE
139 Su??kowska Joanna Jaros??aw 6 km Brak NIE
140 Su??kowski Maciej Jaros??aw 12 km Triathlon Jaros??aw NIE
141 Szablan Lucjan Jaros??aw 6 km Jaros??awska Grupa Biegowa Sok???? NIE
142 Szablan Wioletta Jaros??aw 6 km Jaros??awska Grupa Biegowa Sok???? NIE
143 Szczotka Agata Jaros??aw 6 km JAROS?AWSKI BIEGACZ NIE
144 Szczotka Grzegorz Jaros??aw 6 km JAROS?AWSKI BIEGACZ NIE
145 Szumilak Marek Lubacz??w 12 km Biegomania Lubacz??w TAK
146 Szyma??ska Ewa Jaros??aw 12 km Jaros??awska Grupa Biegowa Sok???? NIE
147 Tarnowski Grzegorz Jaros??aw 6 km Jaros??awska Grupa Biegowa Sok???? TAK
148 Tomaszewski Maciej Widna G??ra/paw??osi??w 6 km JGB ”Sok????” Jaros??aw/Resovia Rzesz??w TAK
149 Tomaszewski Patryk Jaros??aw 6 km Brak NIE
150 Trzonek Andrzej Jaroslaw 12 km jaroslawska grupa biegowa sokol TAK
151 Turza Miros??aw Dachn??w 6 km KRESOWIANIE TAK
152 Tylka Pawe?? Jaros??aw 12 km Jaros??awska Grupa Biegowa Sok???? NIE
153 Wa?ach Zbigniew Pstr?gowa 6 km Brak TAK
154 W??jciak Piotr Lubacz??w 12 km Brak TAK
155 W??jciak Piotr Lubacz??w 12 km Brak NIE
156 W?grzyn Krzysztof Lubacz??w 6 km Brak TAK
157 Winiarz Beata Cieszan??w 6 km Brak TAK
158 Wodzisz Konrad Jaros??aw 6 km Brak TAK
159 Wojciechowski Pawe?? Jaros??aw 12 km Jaros??awska Grupa Biegowa Sok???? NIE
160 Wojdy??o Pawe?? Jaros??aw 6 km Brak TAK
161 Wojdy??o Joanna Jaros??aw 6 km Brak TAK
162 Wojtowicz Ma??gorzata Tomasz??w Lubelski 6 km Brak TAK
163 Wszo?a Justyna Lubacz??w 6 km Brak TAK
164 Wujek Dorota Laszki 6 km Korona Tuchla NIE
165 Za??uski Piotr Lubacz??w 6 km Biegomania Lubacz??w NIE
166 Zamorski Adam Cetula 12 km Jaros??awska Grupa Biegowa ” Sok????” TAK
167 Zi?ba Wojciech Jaros??aw 12 km Jaros??awska Grupa Biegowa “Sok????” TAK
168 Zi?zio Tomasz Tomasz??w Lubelski 12 km Aktywny Dyn??w TAK
169 Zi?zio Joanna Tomasz??w Lubelski 6 km Aktywny Dyn??w TAK
170 Zwolak Grzegorz Jaros??aw 12 km Brak TAK