Zawody

Nazwa zawodów:

XI Półmaraton Ełcki

Miejsce i termin: Ełk, 2018-10-14
Organizator: Organizatorem XI Półmaratonu Ełckiego są:
•Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku
•Prezydent Miasta Ełku i Rada Miasta Ełku
•Internet: www.mosir.elk.pl, e-mail: mosir@mosir.elk.pl
Opis zawodów: TERMIN I MIEJSCE
1.Impreza pod nazwą ,,XI Półmaraton Ełcki” odbędzie się 14 października 2017 roku o godz. 12.00 w Ełku.
2.Start i meta wyznaczone zostały przy Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku.
3.Przeprowadzone zostaną biegi na dystansach: Półmaraton – długość trasy wynosi 21,097 km
Ćwierćmaraton – długość trasy wynosi 10,55 km

Trasa tworzy zamkniętą pętlę i biegnie: centrum miasta, promenadą nad jeziorem Ełckim oraz okolicami miasta Ełk ( 90 % asfalt, 10 % kostka brukowa).
4.Trasa będzie posiadała oznaczone wszystkie kilometry: od 1 do 20.
5.Na trasie będą znajdowały się 4 punkty odżywiania.

UCZESTNICTWO
1.W XI Półmaratonie Ełckim (dystans półmaratonu i ćwierćmaratonu) mogą wziąć udział osoby, które do dnia 13 października 2018 r. ukończą 18 lat.
2.W czasie rejestracji, zawodnicy mają obowiązek przedłożenia dowodu tożsamości na żądanie organizatora.
3.Warunkiem startu w XI Półmaratonie Ełckim jest zgłoszenie się zawodnika/zawodniczki poprzez:
•wysłanie do dnia 12 października 2018, godz.10:00 – prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego on-line,

•wypełnienie formularza zgłoszeniowego w Biurze Zawodów w dniu 14 października 2018 oraz:
•podpisanie własnoręcznie oświadczenia o zdolności do udziału w takim biegu*
•wniesienie właściwej opłaty startowej. Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi.
4.Opłata startowa na dystans półmaratonu i ćwierćmaratonu w zależności od terminu wpłaty wynosi:
•50 zł – do 31 sierpnia 2018
•60 zł – do 30 września 2018
•80 zł – do 14 października 2018

!!! UWAGA !!! W związku z ustanowieniem limitu uczestników na 300 osób, brak wpłaty powoduje skreślenie z listy startowej.

•klasyfikacja drużynowa 3 zawodników bez względu na płeć reprezentujących klub sportowy bądź grupę biegową. Zawodnicy powinni dopilnować, aby w zgłoszeniach pojawiły się jednolite nazwy klubu.

Strona WWW: http://www.mosir.elk.pl
Regulamin zawodów: PDF

Zarejestruj się