Zawody

Nazwa zawodów:

VIII Wy??cig MTB Boguchwa??a 2018 – dystans HOBBY

Miejsce i termin: Niechobrz, 2018-09-16
Organizator: Stowarzyszenie Sportowo Turystyczne Lubcza, siedzib? Stowarzyszenia jest Zesp???? Szk???? w Rac??aw??wce

adres e-mail dot. organizacji wy??cigu: mtbboguchwala@gmail.com
?? kontakt telefoniczny dot. organizacji wy??cigu: Jan Fularz 602-226-839

Opis zawodów: Miejsce wy??cigu:
1.Wy??cig odbywa si? na terenie Gminy Boguchwa??a.
2. Start i meta zlokalizowana jest na stadionie Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Niechobrzu w dniu 16 wrze??nia 2018 r.
3. Impreza jest bezalkoholowa i promuje zdrowy styl ??ycia.
Harmonogram:
?? biuro zawod??w 8:30 -10:30
?? start na dystansie Senior 11:00
?? start kategorii dzieci?cych 11:05
?? start kategorii Hobby 12:00
?? dekoracja dzieci 12:30
?? dekoracja na dystansie Senior i Hobby 14:00
?? 14:30 loteria fantowa
?? 15:30 zako??czenie imprezy
Strona WWW: http://sstlubcza.com/
Regulamin zawodów: PDF
Lista opłaconych: Lista zawodników z potwierdzoną płatnością
Lista nieopłaconych: Lista zawodników bez potwierdzonej płatności

Rejestracja zamknięta

Lista zapisanych zawodników:

Lp. Nazwisko i Imię Miejscowość Kategoria Klub Wpłata
1 Adam Zbigniew Iwonicz Zdr??j Dystans – HOBBY Brak NIE
2 Babicz ?ukasz Ropczyce Dystans – HOBBY RRs SKLADAK NIE
3 Barut ?ukasz Krosno Dystans – HOBBY Brak NIE
4 Bieniek Tadeusz Boguchwa??a Dystans – HOBBY SST LUBCZA NIE
5 Bieszczad Marek Rzeszow Dystans – HOBBY MOUNTAIN TEAM NIE
6 Bodkowska Sara Krosno Dystans – HOBBY JEDLICZE TEAM NIE
7 Bojda ?ukasz Boguchwa??a Dystans – HOBBY Zapiekanka TAK
8 Bo??ek Amelia D??ugie Dystans – HOBBY brak NIE
9 Bo??ek Amelia D??ugie Dystans – HOBBY Brak NIE
10 Buciak Katarzyna Przemy??l Dystans – HOBBY Brak TAK
11 Buczek Waldemar Brzoz??w Dystans – HOBBY MTB Brzoz??w Racing Team TAK
12 Burda Slawomir Dukla Dystans – HOBBY MTB Mosir Dukla NIE
13 Burda Renata Dukla Dystans – HOBBY MTB Mosir Dukla NIE
14 Bury Gabriela Rzesz??w Dystans – HOBBY Pertuch TAK
15 Cygan Rafa?? Zarzecze Dystans – HOBBY JSC TAK
16 Cygan Kamil ?ysa G??ra Dystans – HOBBY GIRO POLSKA NIE
17 Cyran Sebastian Jas??o Dystans – HOBBY JSC NIE
18 Cyran Sebastian Jas??o Dystans – HOBBY JSC NIE
19 Cywi??ski Pawe?? Rzesz??w Dystans – HOBBY SOWASPORT NIE
20 Cywi??ski Pawe?? Rzesz??w Dystans – HOBBY SOWASPORT NIE
21 Czech Andrzej Rzesz??w Dystans – HOBBY Brak NIE
22 Czech Andrzej Czudec Dystans – HOBBY Rzeszowski Klub Mors??w “Sopelek” NIE
23 Dela Kamil Rzesz??w Dystans – HOBBY NSB-MAXISPORT Team Rzesz??w TAK
24 Do????ycki Miros??aw Koma??cza Dystans – HOBBY ??bik- Koma??cza NIE
25 Do????ycki ?ukasz Koma??cza Dystans – HOBBY ??bik-Koma??cza NIE
26 Do????ycki Pawe?? Koma??cza Dystans – HOBBY ??bik-Koma??cza NIE
27 Domin Piotr Rzesz??w Dystans – HOBBY Brak TAK
28 Domin Pawe?? Rzesz??w Dystans – HOBBY Brak TAK
29 Duli??ski Micha?? Czudec Dystans – HOBBY Bike Team Czudec NIE
30 Dy??o Ryszard Boguchwa??a Dystans – HOBBY Brak TAK
31 Dziadykiewicz Tomasz Kolbuszowa Dystans – HOBBY Brak TAK
32 Fa??at Mateusz Jedlicze Dystans – HOBBY Jedlicze Team NIE
33 Filipczak-Stasicka Kamila Wola Zg??obie??ska Dystans – HOBBY SST Lubcza NIE
34 Gajdek Filip Rzesz??w Dystans – HOBBY UKN LAWORTA Ustrzyki Dolne NIE
35 Gawro??ski Maciej Rzesz??w Dystans – HOBBY Cafe Racing TAK
36 Gierczak Krzysztof Przemy??l Dystans – HOBBY Zryw Buszkowiczki TAK
37 Gierlach Robert Przemy??l Dystans – HOBBY Zryw Buszkowiczki NIE
38 G??ady?? Mateusz Rzesz??w Dystans – HOBBY Brak TAK
39 Grzebie?? Piotr Krosno Dystans – HOBBY Brak TAK
40 Jajko Micha?? Tarnobrzeg Dystans – HOBBY Sport Serwis Sandomierz NIE
41 J??zefczyk Kacper Rzesz??w Dystans – HOBBY Telecom ?a??cut Rzesz??w Racing Team NIE
42 Je?? Julia Jedlicze Dystans – HOBBY JEDLICZE TEAM NIE
43 Je?? Wiktor Jedlicze Dystans – HOBBY JEDLICZE TEAM NIE
44 Karnas Adrian Boguchwa??a Dystans – HOBBY Bike Team Czudec NIE
45 Klejnszmidt Wojciech ??wilcza Dystans – HOBBY Brak NIE
46 Kli?? Jakub Kielan??wka Dystans – HOBBY Brak NIE
47 K??eczek Magdalena Rzesz??w Dystans – HOBBY SST Lubcza NIE
48 Kosi??ski Kuba Jaros??aw Dystans – HOBBY Axel Sport Racing Team NIE
49 Kotowicz Andrzej Rzesz??w Dystans – HOBBY R.A.S sowasport NIE
50 Kozio?? Andrzej G??og??w Ma??opolski Dystans – HOBBY Brak TAK
51 Koz??owski Marek Rzesz??w Dystans – HOBBY SST LUBCZA NIE
52 Koz??owski Szymon Rzeszow Dystans – HOBBY ZKS Stal Rzesz??w NIE
53 Kruszy??ski Marek Przemy??l Dystans – HOBBY ZRYW Buszkowiczki NIE
54 Kruszy??ski Pawe?? Przemy??l Dystans – HOBBY ZRYW Buszkowiczki TAK
55 Ku??niar Wac??aw Wysoka Dystans – HOBBY Brak TAK
56 Ku??ak Andrzej Czudec Dystans – HOBBY FME MTB TEAM TAK
57 Kwater Kuba Strzy????w Dystans – HOBBY Brak NIE
58 Lasek Marcin Pstr?gowa Dystans – HOBBY Brak TAK
59 Lata??a Dawid Rzesz??w Dystans – HOBBY NSB Maxisport Team Rzesz??w NIE
60 Le??niak Bart??omiej Zarzecze Dystans – HOBBY Brak NIE
61 Lewko Krystian Rzesz??w Dystans – HOBBY Brak NIE
62 Lorenc Bartosz Rzesz??w Dystans – HOBBY Brak TAK
63 Lorenc Przemys??aw Rzesz??w Dystans – HOBBY Brak TAK
64 ??urek Dominika Chmielnik Dystans – HOBBY IPA Rzesz??w Racing Team TAK
65 ??urek S??awomir Chmielnik Dystans – HOBBY Brak TAK
66 Lubas Dominik Rzesz??w Dystans – HOBBY Brak NIE
67 Ludwig Dariusz Przemy??l Dystans – HOBBY BCG Przemy??l TAK
68 ?uszcz Czes??aw Bukowsko Dystans – HOBBY Brak TAK
69 ?uszcz Katarzyna Bukowsko Dystans – HOBBY Brak TAK
70 Machnik Maciek Dobieszyn Dystans – HOBBY Jedlicze Team TAK
71 Magry?? Monika Rzesz??w Dystans – HOBBY cafe racing TAK
72 Mat??osz Monika Nos??wka Dystans – HOBBY SST Lubcza NIE
73 Mazurek Patrycja Buszkowiczki Dystans – HOBBY Zryw Buszkowiczki TAK
74 Mazurkiewicz Bart??omiej Przemy??l Dystans – HOBBY Brak TAK
75 Medygra?? Piotr Rzesz??w Dystans – HOBBY Brak TAK
76 Miga?a Zbigniew S?dzisz??w Ma?opolski Dystans – HOBBY Brak TAK
77 Miklas-G??ady?? Joanna Rzesz??w Dystans – HOBBY Brak TAK
78 Mikos Mariusz Dukla Dystans – HOBBY Brak TAK
79 Mi??ek Jan Zg??obie?? Dystans – HOBBY SST LUBCZA NIE
80 Mr??z Micha?? Rzesz??w Dystans – HOBBY Brak TAK
81 Niemiec Jakub Rzesz??w Dystans – HOBBY Cafe Racing TAK
82 Norwicz Sebastian Rzesz??w Dystans – HOBBY Lucky Losers Cycling Team NIE
83 Opali??ski Mieszko Mogielnica Dystans – HOBBY Gramnakole Team NIE
84 Opali??ski Dariusz Mogielnica Dystans – HOBBY Gramnakole Team TAK
85 Otwinowski Pawe?? Lubenia Dystans – HOBBY MOUNTAIN TEAM NIE
86 Pa??ciak Marcin Tyczyn Dystans – HOBBY Brak TAK
87 Panek Maciej Krasne Dystans – HOBBY Cafe Racing TAK
88 Pazdan Krzysztof Paszczyna Dystans – HOBBY Huzar Bike Academy TAK
89 Prejznar Wojciech Jedlicze Dystans – HOBBY GASKOP MTB Strzy????w TAK
90 Pych Romek Wola Wielka Dystans – HOBBY DKK Gryf TAK
91 Pyrcz Miko??aj Przemy??l Dystans – HOBBY Zryw Buszkowiczki TAK
92 Pyziak Jakub Chmielnik Dystans – HOBBY Brak TAK
93 Rachwa?? Antoni Ropczyce Dystans – HOBBY Brak NIE
94 Roga??a Piotr Rzesz??w Dystans – HOBBY STWA MTB Team TAK
95 Rogowski Mateusz Rzesz??w Dystans – HOBBY NSB-MAXISPORT Team Rzesz??w TAK
96 Rojek Dominik Rzesz??w Dystans – HOBBY Brak TAK
97 Rozmund Micha?? Rzesz??w Dystans – HOBBY Alpaca Team TAK
98 Ryba Jacek Humniska Dystans – HOBBY Brak NIE
99 Rymut Grzegorz Ropczyce Dystans – HOBBY RRS SK?ADAK NIE
100 Rzucid??o Jan Rzesz??w Dystans – HOBBY Bbl NIE
101 Senderek Dawid Bi??goraj Dystans – HOBBY Agros Zamo??? NIE
102 Skalska Magdalena Rzesz??w Dystans – HOBBY Brak NIE
103 Skalski Micha?? Rzesz??w Dystans – HOBBY ZKS Stal Rzesz??w NIE
104 Stasicki Filip Wola Zg??obie??ska Dystans – HOBBY SST Lubcza NIE
105 Staszczak Kamil Rzesz??w Dystans – HOBBY Luzyx TAK
106 St??j Eugeniusz Brzoz??w Dystans – HOBBY MTB Brzoz??w Racing Team TAK
107 Strojek Jakub Rzesz??w Dystans – HOBBY Lucky Losers Cycling Team NIE
108 Such Przemys??aw Rzesz??w Dystans – HOBBY NSB-Maxisport Team Rzesz??w TAK
109 Szczepa??ski Piotr G??uch??w Dystans – HOBBY Brak TAK
110 Szczepanowicz Karol Buszkowiczki Dystans – HOBBY Zryw Buszkowiczki TAK
111 Szela J??zef Czudec Dystans – HOBBY FME MTB TEAM TAK
112 Szuban Bartosz Buszkowiczki Dystans – HOBBY Zryw Buszkowiczki TAK
113 Szubski Artur Boguchwa??a Dystans – HOBBY Brak TAK
114 Szybowicz Jaros??aw Rzesz??w Dystans – HOBBY AXEL SPORT RACING TEAM TAK
115 Trelka ??muda Ma??gorzata Rzesz??w Dystans – HOBBY Caf? Racing NIE
116 Walytek Krystian Zg??obie?? Dystans – HOBBY SST Lubcza NIE
117 Walytek Krystian Zg??obie?? Dystans – HOBBY SST Lubcza NIE
118 Wa??a Kamil Zabrat??wka Dystans – HOBBY Brak NIE
119 Warzocha – Lata??ska Agata Sandomierz Dystans – HOBBY M??awka Rzeczyca TAK
120 Wilk Patryk Czudec Dystans – HOBBY Brak NIE
121 Wilk Gabriel Czudec Dystans – HOBBY Brak NIE
122 Zaj?c Grzegorz Przemy??l Dystans – HOBBY BCG Przemy??l TAK
123 Zajchowska Monika Zaczernie Dystans – HOBBY Pertuch TAK
124 Ziaja Wac??aw Przemy??l Dystans – HOBBY przemy??l TAK
125 Zieli??ski Konrad Jasienica Rosielna Dystans – HOBBY NSB-Maxisport Team Rzesz??w TAK