Zawody

Nazwa zawodów:

V Bieg Ekologiczny i Mistrzostwa Polski w Biegach Anglosaskich

Miejsce i termin: Ustrzyki Dolne, 2019-04-13
Organizator: • Stowarzyszenie Nowoczesne Bieszczady
• Stowarzyszenie Ustrzycki Klub Biegacza
• Starostwo Powiatu Bieszczadzkiego

Współorganizatorzy, partnerzy
• Polski Związek Lekkiej Atletyki,
• Gmina Ustrzyki Dolne,
• MKS „Halicz” Ustrzyki Dolne,
• Powiatowa Komenda Policji w Ustrzykach Dolnych.

Opis zawodów: Uwaga!!!

Nowe zasady startów w Mistrzostwach Polski, które muszą od tego roku spełnić wszyscy uczestnicy mistrzostw Polski w biegach górskich, odbywających się pod egidą Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

Kto chce być sklasyfikowany w mistrzostwach na krótkim/długim/ultra dystansie, w biegach alpejskich i anglosaskich, musi posiadać licencję klubu zrzeszonego w PZLA.
Pierwsze w tym roku imprezy mistrzowskie odbędą się w kwietniu. 13 kwietnia w Ustrzykach Dolnych o medale i tytuły najlepszych w kraju zawodnicy będą walczyli w biegach anglosaskich.
Poniżej link do zapisów:https://starter.pzla.pl/lista.php?sort=SB&impr=45Pierwsze w tym roku imprezy mistrzowskie odbędą się w kwietniu. 13 kwietnia w Ustrzykach Dolnych o medale i tytuły najlepszych w kraju zawodnicy będą walczyli w biegach anglosaskich.


Impreza odbędzie się w dniu 13.04.2019 r. w Ustrzykach Dolnych, na trasie wyznaczonej stokami
góry Kamienna Laworta – start i meta – ul. Gombrowicza w Ustrzykach Dolnych.

Trasa.
Trasa zawodów przebiegać będzie szlakiem spacerowym oraz trasą narciarską na górę Kamienna
Laworta (765 m n.p.m.) – START I META: Ustrzyki Dolne, ul. Gombrowicza.

Uczestnictwo i opłata startowa
• w zawodach o Mistrzostwo Polski w kategoriach U-16, U-18, U-20 oraz seniorów uczestniczyć mogą
zawodnicy posiadający aktualne licencje PZLA. W kategoriach dziecięcych (poniżej młodzika)
wskazane jest posiadanie licencji wystawionych przez Okręgowe ZLA, jednak nie jest to wymóg
obowiązkowy. W kategoriach starszych (seniorzy B i weterani) licencje nie są wymagane,
• prawa startu nie mają osoby aktualnie zdyskwalifikowane przez PZLA,
• wymagane:
– posiadanie aktualnej karty zdrowia, lub
– zaświadczenie lekarskie o zdolności do udziału w zawodach sportowych, lub
– oświadczenie uczestnika (dorosłego), trenera, kierownika ekipy o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do uczestnictwa w tego typu zawodach

• opłata startowa:
o dane do przelewów dla osób indywidualnych oraz dla Klubów do realizowania wpłat zbiorczych:
Stowarzyszenie Nowoczesne Bieszczady, ul. Plac Chopina 9/11, 38-700 Ustrzyki Dolne,
nr rachunku: 89 1240 2340 1111 0010 8431 5439

o wpłat online można dokonać na stronie biegu:
http://www.ustrzyckiklubbiegacza.pl/v-bieg- ekologiczny

o możliwość płatności gotówką w biurze zawodów (tylko w godzinach jego otwarcia w dniach
12-13.04.2019 r.)

Wysokość opłaty startowej:
• opłata startowa wpłacona do dnia 15.03.2019 r. seniorzy i weterani – 40 zł
• opłata startowa wpłacona do dnia 31.03.2019 r. seniorzy i weterani – 50 zł, młodzicy – juniorzy – 20 zł,
dzieci – 10 zł
• opłata startowa wpłacona w dniach 12-13.04.2019 r. seniorzy i weterani – 70 zł, młodzicy – juniorzy – 30 zł,
dzieci – 20 zł

Zawodnicy MKS Halicz i Ustrzyckiego Klubu Biegacza zwolnieni są z opłaty startowej

Więcej w regulaminie!

Strona WWW: http://www.ustrzyckiklubbiegacza.pl/v-bieg-ekologiczny/
Regulamin zawodów: PDF

Zarejestruj się