Zawody

Nazwa zawodów:

Biegi Górskie Sanok 2019- 10km DYCHA

Miejsce i termin: Sanok, 2019-09-21
Organizator: Łukasz Łagożny
F.H.U. LUKALL Łukasz Łagożny
ul. Przemyska 70
38-500 Sanok
NIP 687 172 86 01
Opis zawodów: TERMIN I MIEJSCE

20-21 września 2019 r. Sanok, Muzeum Budownictwa Ludowego, Park Etnograficzny ,
ul. Rybickiego 3, 38-500 Sanok.

UCZESTNICTWO

W biegu głównym prawo startu mają osoby, które wypełniły formularz zgłoszeniowy, wpłaciły wpisowe i ukończyły 16 lat do 20 września 2019 r. Osoby niepełnoletnie mogą startować w biegu za okazaniem pisemnej zgody prawnego opiekuna. W biegu na 124 km osoby niepełnoletni nie mogą wziąć udziału.
Limit uczestników biegu wynosi:
10 km : 200 osób,
30 km : 200 osób,
50 km : 200 osób,
124 km : 100 osób.

Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów
w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń lub z innych niezależnych od organizatora powodów.

Zapisy do biegu głównego odbywać się będą przy pomocy formularza elektronicznego dostępnego na stronie www.biegigorskiesanok.pl od 01.02.2019 do 15.09.2019 r . po wpłaceniu wpisowego lub osobiście 20 i 21 września 2019 roku w biurze zawodów – tylko w przypadku wolnego limitu zgłoszeń. Organizator może odmówić przyjęcia zgłoszenia z innych przyczyn.

Osoba zarejestrowana powinna w ciągu 14 dni od rejestracji opłacić start. Jeżeli wpłata nie zostanie zarejestrowana, osoba ta zostanie skreślona z listy. Osoby zarejestrowane po dniu 10.09.2019 muszą opłacić start do dnia 15.09.2019, w przeciwnym razie zostaną skreślone z listy startowej.

Uczestnicy biegu na 10 km zobowiązani są do wpłacenia wpisowego:
70 zł – przy wpłacie na konto od dnia 1 lutego do dnia 30 czerwca 2019r.
90 zł – przy wpłacie na konto od dnia 1 lipca do dnia 15 września 2019r.
110 zł – przy wpłacie w biurze zawodów.

Wpłat można dokonywać za pomocą formularza zgłoszeniowego lub na konto: 12 1240 2340 1111 0010 4748 6798, w tytule wpłaty proszę napisać imię i nazwisko zawodnika oraz bieg, np: „Jan Kowalski, bieg Orli”.
Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów, zostały zdyskwalifikowane lub też nie wzięły udziału w zawodach.
Organizator dopuszcza przekazywanie wpisowego oraz miejsca na liście startowej na rzecz innej osoby najpóźniej do dnia 01.09.2019r. W przypadku wycofania się zawodnika z biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi.

Faktury: za udział w biegu są wystawiane maksymalnie do 15 dnia następnego miesiąca od daty wpłaty oraz tylko przy bezpośredniej wpłacie na konto organizatora (nie za pomocą formularza zgłoszeniowego!) – po tym terminie nie ma możliwości wystawienia faktury.

Strona WWW: https://www.biegigorskiesanok.pl/regulamin/
Regulamin zawodów: PDF
Lista opłaconych: Lista zawodników z potwierdzoną płatnością
Lista nieopłaconych: Lista zawodników bez potwierdzonej płatności

Zarejestruj się

Lista zapisanych zawodników:

Lp. Nazwisko i Imię Miejscowość Kategoria Klub Wpłata
1 Artym Magdalena Przemyśl 10km DYCHA Przemyski Klub Biegacza

2 Ćwirlej Andrzej Rzeszów 10km DYCHA Brzozowski Klub Biegacza TAK
3 Bąk Michał Sanok 10km DYCHA Brak TAK
4 Błachnio Joanna Kraków 10km DYCHA Brak TAK
5 Gawroński Łukasz Sanok 10km DYCHA Pozytywnie zabiegani

6 Gawroński Łukasz Sanok 10km DYCHA Pozytywnie zabiegani TAK
7 Gazdowicz Michał Przysietnica 10km DYCHA Brzozowski Klub Biegacza

8 Gielar Marian Sanok 10km DYCHA Sanocka Grupa Miłośników Maratonu

9 Hydzik Łukasz Sanok 10km DYCHA Brak TAK
10 Jędrzejewska Daria Rzeszów 10km DYCHA Brak TAK
11 Łabuz Paweł Rzeszów 10km DYCHA PAVLO TEAM

12 Maślany Daniel Kostarowce 10km DYCHA Brak TAK
13 Marchel Iwona Sanok 10km DYCHA Brak TAK
14 Pałka Karolina Racławówka 10km DYCHA Centrum Animacji Społecznej

15 Pasternak Ilona Długie 10km DYCHA Brak

16 Różycka Dorota Jasło 10km DYCHA Nowy Styl Group Running Team

17 Skotniczny Michał Kraków 10km DYCHA Euroclear Running Team TAK
18 Trojnar Justyna Przemyśl 10km DYCHA Brak

19 Urban Ewa Stalowa Wola 10km DYCHA Stalowowolski Klub Biegacza

20 Węgrzyński Paweł Sanok 10km DYCHA ITMBW Kraków TAK
21 Winiarz Witek Ostrów 10km DYCHA Brak

22 Wojtuń Łukasz Pogwizdów Nowy 10km DYCHA Brak