Zawody

Nazwa zawodów:

Biegi Górskie Sanok 2019- 124km ANART

Miejsce i termin: Sanok, 2019-09-20
Organizator: Łukasz Łagożny
F.H.U. LUKALL Łukasz Łagożny
ul. Przemyska 70
38-500 Sanok
NIP 687 172 86 01
Opis zawodów: TERMIN I MIEJSCE

20-21 września 2019 r. Sanok, Muzeum Budownictwa Ludowego, Park Etnograficzny ,
ul. Rybickiego 3, 38-500 Sanok.

UCZESTNICTWO

W biegu głównym prawo startu mają osoby, które wypełniły formularz zgłoszeniowy, wpłaciły wpisowe i ukończyły 16 lat do 20 września 2019 r. Osoby niepełnoletnie mogą startować w biegu za okazaniem pisemnej zgody prawnego opiekuna. W biegu na 124 km osoby niepełnoletni nie mogą wziąć udziału.
Limit uczestników biegu wynosi:
10 km : 200 osób,
30 km : 200 osób,
50 km : 200 osób,
124 km : 100 osób.

Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów
w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń lub z innych niezależnych od organizatora powodów.

Zapisy do biegu głównego odbywać się będą przy pomocy formularza elektronicznego dostępnego na stronie www.biegigorskiesanok.pl od 01.02.2019 do 15.09.2019 r . po wpłaceniu wpisowego lub osobiście 20 i 21 września 2019 roku w biurze zawodów – tylko w przypadku wolnego limitu zgłoszeń. Organizator może odmówić przyjęcia zgłoszenia z innych przyczyn.

Osoba zarejestrowana powinna w ciągu 14 dni od rejestracji opłacić start. Jeżeli wpłata nie zostanie zarejestrowana, osoba ta zostanie skreślona z listy. Osoby zarejestrowane po dniu 10.09.2019 muszą opłacić start do dnia 15.09.2019, w przeciwnym razie zostaną skreślone z listy startowej.

Uczestnicy biegu na 124 km zobowiązani są do wpłacenia wpisowego:
160 zł – przy wpłacie na konto od dnia 1 lutego do dnia 30 czerwca 2019r.
190 zł – przy wpłacie na konto od dnia 1 lipca do dnia 15 września 2019r
220 zł – przy wpłacie w biurze zawodów.

Wpłat można dokonywać za pomocą formularza zgłoszeniowego lub na konto: 12 1240 2340 1111 0010 4748 6798, w tytule wpłaty proszę napisać imię i nazwisko zawodnika oraz bieg, np: „Jan Kowalski, bieg Orli”.
Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów, zostały zdyskwalifikowane lub też nie wzięły udziału w zawodach.
Organizator dopuszcza przekazywanie wpisowego oraz miejsca na liście startowej na rzecz innej osoby najpóźniej do dnia 01.09.2019r. W przypadku wycofania się zawodnika z biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi.

Faktury: za udział w biegu są wystawiane maksymalnie do 15 dnia następnego miesiąca od daty wpłaty oraz tylko przy bezpośredniej wpłacie na konto organizatora (nie za pomocą formularza zgłoszeniowego!) – po tym terminie nie ma możliwości wystawienia faktury.

Strona WWW: https://www.biegigorskiesanok.pl/regulamin/
Regulamin zawodów: PDF
Lista opłaconych: Lista zawodników z potwierdzoną płatnością
Lista nieopłaconych: Lista zawodników bez potwierdzonej płatności

Rejestracja zamknięta

Lista zapisanych zawodników:

Lp. Nazwisko i Imię Miejscowość Kategoria Klub Wpłata
1 Pałys Tomasz Stalowa Wola 124km ANART Aktywni

2 Pietryszyn Mariusz Brylińce 124km ANART SOLINA TEAM

3 Wąsik Jacek Lublin 124km ANART cbfs

4 Wolf Weronika Sanok 124km ANART 3 PBOT Pozytywny Zabiegani Sanok