Zawody

Nazwa zawodów:

V Bieg ??????wia

Miejsce i termin: Grodzisko Dolne, 2019-07-06
Organizator: Organizator:
??? Stowarzyszenie ? W Naszych Stronach?
??? Grodziska Grupa Biegowa ? Szalone ??????wie?

3. Partnerzy:
??? Gmina Grodzisko Dolne.

Opis zawodów: .Termin i miejsce:
??? 06 lipiec 2019r. Grodzisko Dolne zalew ??czyste? Bar ??U ??usta?

6. Trasa i Dystans Biegu G????wnego:
??? Start i meta biegu znajduje si? na terenie baru ??u ??usta? przy zalewie ? czyste? ??? Trasa liczy 12 km jedna p?tla, 60% to droga asfaltowa a 40% to droga gruntowa polna.
??? Trasa bez atestu. B?dzie oznakowana co 1km znakami pionowymi lub poziomymi.
??? Zawodnik??w obowi?zuje limit czasowy 120 minut. Zawodnicy kt??rzy nie uko??cz? biegu w
regulaminowym czasie zobowi?zani s? do zej??cia z trasy, zdj?cia numeru startowego i zwrotu
(czipa) do punktu zwrotu przy mecie lub biura zawod??w.
??? Na 6 i 8 km trasy b?dzie znajdowa?? si? punkt nawadniaj?cy (woda ).

??? Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu b?dzie w??asnor?czne podpisanie za??wiadczeni o
braku przeciwwskaza?? zdrowotnych do uczestnictwa w biegu oraz okazanie dokumentu
to??samo??ci, celem weryfi kacji danych osobowych.

??? Kwota wpisowego:
30 z?? do dnia 30 maja 2019r.
45 z?? do dnia 5 lipca 2019r.
60 z?? w dniu zawod??w.
Z op??aty startowej zwolnione s? osoby kt??re do dnia zawod??w 7 lipca 2019r uko??czy??y 60 lat.

Regulamin zawodów: PDF
Lista opłaconych: Lista zawodników z potwierdzoną płatnością
Lista nieopłaconych: Lista zawodników bez potwierdzonej płatności

Rejestracja zamknięta

Lista zapisanych zawodników:

Lp. Nazwisko i Imię Miejscowość Kategoria Klub Wpłata
1 Antosz Bogdan Sieniawa Bieg 12km Brak TAK
2 B?k Jolanta ??o??ynia Bieg 12km Grodziska Grupa Biegowa Szalone ??????wie TAK
3 Bemben Anna Nowa Sarzyna Bieg 12km Brak NIE
4 Bester Monika Kosina Bieg 12km Brak TAK
5 Biel??wka Roman Budy ?a??cuckie Bieg 12km Grodziska Grupa Biegowa Szalone ??????wie TAK
6 Bocek S??awomir Boguchwa??a Bieg 12km Wataha NIE
7 Bocek – Telka Aldona Grodzisko Dolne 611 G Bieg 12km Grodziska Gropa Biegowa Szalone ??????wie TAK
8 Bochenek Sylwia Rudnik Nad Sanem Bieg 12km Brak TAK
9 Boro?? Ewelina Zmys????wka Bieg 12km Brak NIE
10 Bronhard Rafa?? Rzesz??w Bieg 12km 21 BSP NIE
11 Buchman Sebastian Nowy S?cz Bieg 12km Akademia Bosego Wirusa TAK
12 Chamera Wies??aw Lipa Bieg 12km Stalowowolski Klub Biegacza NIE
13 Chamera Wies??aw Lipa Bieg 12km Stalowowolski Klub Biegacza NIE
14 Chmaj Piotr ?a??cut Bieg 12km ?a??cut TAK
15 Chmura Paulina Laszczyny Bieg 12km Brak TAK
16 Chmura Jadwiga D?bica Bieg 12km Akademia Bosego Wirusa TAK
17 Cie??la ?ukasz ??o??ynia Bieg 12km ??o??ynia Biega NIE
18 Cie??la ?ukasz ??o??ynia Bieg 12km ??o??ynia Biega TAK
19 Czwakiel Danuta Le??ajsk Bieg 12km Brak TAK
20 Czwakiel Wac??aw Le??ajsk Bieg 12km Brak TAK
21 Daz Waldemar Glogow Mlp Bieg 12km Tkkf Sokol Glogow Mlp. TAK
22 Dr?g Piotr Krzaki Bieg 12km Brak TAK
23 Dr?g Pawe?? Rzesz??w Bieg 12km DecaRun Rzesz??w TAK
24 Dryla Jakub Przeworsk Bieg 12km 1 batalion czo??g??w TAK
25 Dryla Piotr Przeworsk Bieg 12km 1 batalion czo??g??w TAK
26 Dryps Ryszard Nowa Sarzyna Bieg 12km NGB NIE
27 F Bartosz ?a??cut Bieg 12km SuperklubB NIE
28 Ferenc Beata Lubacz??w Bieg 12km Biegomania Lubacz??w NIE
29 Fus Przemys??aw ??o??ynia Bieg 12km Grodziska Grupa Biegowa Szalone ??????wie TAK
30 Ga??usza Marek Grodzisko G??rne Bieg 12km Brak TAK
31 Gole?? Grzegorz Giedlarowa Bieg 12km Brak TAK
32 Goraj-Przybylska Dorota Pe??natycze Bieg 12km Brak NIE
33 Grasza Ireneusz Przemy??l Bieg 12km Przemyski Klub Biegacza NIE
34 Grzywacz Pawe?? ?a??cut Bieg 12km Brak TAK
35 Gujda Janusz Przewosk Bieg 12km Brak NIE
36 Hala Lucyna Wi?zownica Bieg 12km Brak TAK
37 Haszto Zdzis??aw Le??ajsk Bieg 12km Nowosarzy??ska Grupa Biegowa NIE
38 Holub Agata Jaros?aw Bieg 12km JAROS?AWSKI BIEGACZ NIE
39 Ho?ub Wac?aw Jaros?aw Bieg 12km JAROS?AWSKI BIEGACZ NIE
40 Jandzi??ski Waldemar Jelna Bieg 12km Brak TAK
41 Jaworski Krzysztof Stary S?cz Bieg 12km Visegrad Maraton Rytro NIE
42 J?drek Grzegorz ??townia Bieg 12km ??towski biegacz TAK
43 Jednacz Kamil Jasiennik Stary Bieg 12km Brak TAK
44 Jonik ?ukasz Giedlarowa Bieg 12km Brak TAK
45 Kaczy??ska Alicja Rzesz??w Bieg 12km Perfect Runner Team NIE
46 Karasi??ski Radek Tarnobrzeg Bieg 12km Brak NIE
47 Karnat Dariusz Nowa D?ba Bieg 12km ZMITEK TEAM NOWA D?BA NIE
48 Karwan Zbigniew Lublin Bieg 12km BBL TAK
49 Kasperski Tomasz Rzesz??w Bieg 12km Brak NIE
50 K?dzierski Rados??aw Rzesz??w Bieg 12km Brak NIE
51 K?pka Andrzej Przeworsk Bieg 12km Przeworska Grupa Biegowa TAK
52 Kobielski Marcin Przeworsk Bieg 12km Brak TAK
53 Kosior Krzysztof ??o??ynia Bieg 12km ??o??y??ska Grupa Biegowa “ZO??KA” TAK
54 Kowal ?ukasz Nowosielce Bieg 12km Brak NIE
55 Kowalczyk Mateusz Przeworsk Bieg 12km Minutka / Przeworska Grupa Biegowa TAK
56 Kraso?? Marcin Hucisko Bieg 12km Brak TAK
57 Kubas Robert Pruchnik Bieg 12km Jaros??awski Biegacz NIE
58 Kubit Piotr Rzesz??w Bieg 12km Szare?osie TAK
59 Kucharczyk Maciej Studzian Bieg 12km Brak TAK
60 Kulpa Monika Gwizd??w Bieg 12km Grodziska Grupa Biegowa TAK
61 Kury??o Joanna Przeworsk Bieg 12km PGB TAK
62 Kwoka Roman Bobr??wka Bieg 12km Brak TAK
63 Lechman Agnieszka Jaros??aw Bieg 12km Jaros??awska Grupa Biegowa Sok???? NIE
64 Lipert Jolanta Grodzisko Dolne Bieg 12km GRODZISKA GRUPA BIEGOWA SZALONE ?????WIE TAK
65 Lizak Wojciech Jastrz?bie Bieg 12km Brak NIE
66 ??abczy??ski Robert Nowa D?ba Bieg 12km Brak NIE
67 ??urawski Mieczys??aw Stalowa Wola Bieg 12km Stalowowolski Klub Sportowy TAK
68 ?abuz Pawe?? Rzesz??w Bieg 12km PAVLO TEAM NIE
69 ?abuz Pawe?? Rzesz??w Bieg 12km PAVLO TEAM TAK
70 ?api??ska Anna Przemy??l Bieg 12km Przemyski Klub Biegacza/Hot’n Ride NIE
71 Machniak Fabian Nowosielce Bieg 12km Brak TAK
72 Ma??ek Pawe?? Rzesz??w Bieg 12km DecaRUN Rzesz??w TAK
73 Martinez Cesar Le??ajsk Bieg 12km Brak TAK
74 Materna Dawid Rzesz??w Bieg 12km Asseco Active Team TAK
75 Matysiak Agnieszka Tarnobrzeg Bieg 12km Kopalnia Mocy Tarnobrzeg NIE
76 M??ynarski Stanis??aw Zarzecze K. Niska Bieg 12km Stalowowolski Klub Biegacza NIE
77 Moszkowicz Eugeniusz Warszawa Bieg 12km Kondycja NIE
78 Nato??ski Grzegorz ??o??ynia Bieg 12km Brak TAK
79 Niemczak Micha?? Markowa Bieg 12km Przeworska Grupa Biegowa TAK
80 Nowakowski Patrycjusz Przemy??l Bieg 12km KMIECIE NIE
81 Nowakowski Mi??osz Smolarzy Bieg 12km Grodziska grupa biegowa Szalone ??????wie NIE
82 Nowicki Tomasz Rakszawa Bieg 12km Brak TAK
83 Nowicki Miroslaw Zolynia Bieg 12km Brak TAK
84 Nycz Mariusz Stalowa Wola Bieg 12km Stalowowolski Klub Biegacza NIE
85 Nykiel Grzegorz Laszczyny Bieg 12km Grodziska Grupa Biegowa – Szalone ??????wie- Bester Sklejki – TAK
86 Nykiel Tomasz Przemy??l Bieg 12km Przemyski Klub Biegacza NIE
87 Olewniczak-Oleszczuk Edyta Grodzisk Mazowiecki Bieg 12km Brak NIE
88 O??ga Mateusz Rzesz??w Bieg 12km Brak TAK
89 O??ga Mateusz Rzesz??w Bieg 12km Brak NIE
90 Palmerska Anna Kowary Bieg 12km Grodziska Grupa Biegowa TAK
91 Pasierb Grzegorz Rzesz??w Bieg 12km DECARUN Rzesz??w TAK
92 Paw??owski Krzysztof Nisko Bieg 12km Brak TAK
93 Paw??owski Jacek Nisko Bieg 12km Brak TAK
94 Pelc Anita Grodzisko Dolne Bieg 12km Brak NIE
95 Piela Ma??gorzata Grodzisko Dolne Bieg 12km Grodziska Grupa Biegowa TAK
96 Piela Andrzej Grodzisko Dolne Bieg 12km Grodziska Grupa Biegowa TAK
97 Piszczek Stanis??aw Przemy??l Bieg 12km Brak NIE
98 Piz??o Tomasz Rzesz??w Bieg 12km Decathlon Rzesz??w TAK
99 Przybylski Damian Rzesz??w Bieg 12km Brak TAK
100 Rabiejewski Zbigniew Rzesz??w Bieg 12km W??W Rzesz??w TAK
101 Rachwa?? ?ukasz Mielec Bieg 12km Brak NIE
102 Rutkowski Zygmunt Nowa D?ba Bieg 12km ZMITEK TEAM NIE
103 Rybczak Ryszard Rzesz??w Bieg 12km Brak NIE
104 Rzeszutek Andrzej Rzesz??w Bieg 12km Brak NIE
105 Sarzy??ski Stanis??aw ?a??cut Bieg 12km Brak TAK
106 Sebzda Malgorzata B???dowa Tyczy??ska Bieg 12km Husaria Race Team NIE
107 Siembida Ma??gorzata Ulan??w Bieg 12km Stalowowolski Klub Biegacza TAK
108 Skoczylas Alicja Rzesz??w Bieg 12km Szare ?osie TAK
109 Skoczylas Robert Rzesz??w Bieg 12km Szare ?osie TAK
110 Skoczylas Aleksander Rzesz??w Bieg 12km Szare ?osie NIE
111 Sojka Anna Zarzecze /nisko Bieg 12km stalowowolski klub biegacza TAK
112 Starzec Micha?? Przeworsk Bieg 12km Przeworska grupa biegowa TAK
113 St??j Krzysztof Jaros??aw Bieg 12km Brak TAK
114 Szablan Wioletta Jaros??aw Bieg 12km Jaros??awska Grupa Biegowa Sok???? NIE
115 Szawan Pawe?? Przeworsk Bieg 12km PRZEWORSKA GRUPA BIEGOWA TAK
116 Szcz?ch Zdzis??aw Pr?gowo Bieg 12km emeryt NIE
117 Szczepanik Antoni Brz??za Kr??lewska Bieg 12km Active Team Brz??za Kr??lewska TAK
118 Szkoda Robert Bi??goraj Bieg 12km Bi??goraj Biega TAK
119 Szymczak Karolina Warszawa Bieg 12km PAVLO TEAM NIE
120 Tryniecka Honorata ??o??ynia Bieg 12km Grodziska grupa biegowa Szalone ??????wie TAK
121 Tryniecki Krystian ??o??ynia Bieg 12km Brak TAK
122 Tryniecki Tomasz ??o??ynia Bieg 12km Grodziska grupa biegowa Szalone ??????wie TAK
123 Trznadel Tomasz Gluchow Bieg 12km GRODZISKA GRUPA BIEGOWA SZALONE ZOLWIE TAK
124 Trzonek Andrzej Jaros??aw Bieg 12km Jaroslawska Grupa Biegowa Sokol NIE
125 Turza Miros??aw Dachn??w Bieg 12km KRESOWIANIE TAK
126 Urba??ska Alina Nowa D?ba Bieg 12km ZMITEK TEAM NOWA D?BA NIE
127 Urba??ski Zbigniew Nowa D?ba Bieg 12km ZMITEK TEAM NOWA D?BA NIE
128 Urban Marek Przeworsk Bieg 12km PRZEWORSKA GRUPA BIEGOWA TAK
129 Walania Kinga G??og??w Ma??opolski Bieg 12km TKKF Sok???? G??og??w Ma??opolski TAK
130 Walanus Daniel Laszczyny Bieg 12km Brak TAK
131 Warecki Rados??aw Przeworsk Bieg 12km Przeworska Grupa Biegowa TAK
132 W??jcik Tomasz Gorzyce Bieg 12km ZMITEK TEMA NOWA D?BA NIE
133 W??jtowicz Piotr Rzesz??w Bieg 12km Brak TAK
134 Zaj?c Barbara Zarzecze /nisko Bieg 12km stalowowolski klub biegacza TAK
135 Zaj?c Jacek Cieszan??w Bieg 12km RCU Ubezpieczenia TAK
136 Zalepa Alicja Grodzisko Dolne Bieg 12km Brak TAK
137 Zalepa Krzysztof Grodzisko Dolne Bieg 12km Brak TAK
138 Zamorski Adam Cetula Bieg 12km Jaros??awska Grupa Biegowa ” Sok????” TAK