Zawody

Nazwa zawodów:

IV BIEG ZIEMI OPATOWSKIEJ-BIEG PATRIOTÓW w 80-tą rocznicę wybuchu II Wojny Światowej- Marsz NW 5km

Miejsce i termin: Opatów, 2019-09-01
Organizator: ORGANIZATOR.
Stowarzyszenie Ziemia Opatowska w Opatowie.

PARTNERZY.
1. Urząd Gminy w Iwaniskach.
2. Urząd Miasta i Gminy w Opatowie.
3. Starostwo Powiatowe w Opatowie.

Opis zawodów: ZGŁOSZENIA.
1.Zgłoszenia można dokonywać droga elektroniczną na stronie www.timekeeper.pl do
dnia 31 lipca 2019 r.
2. Po tym terminie, osobiście w dniu zawodów 1 września 2019 roku w Biurze
Zawodów (jeżeli nie zostanie przekroczony limit uczestników).

VIII. UCZESTNICTWO.
1. Prawo uczestnictwa w biegu głównym mają osoby które ukończyły 18 lat
i starsze. W marszu nordic walking nie obowiązuje limit wiekowy.
2. Zawodnik podpisując deklaracje uczestnictwa zaświadcza, że stan jego zdrowia
umożliwia mu udział w zawodach oraz że startuje na własną odpowiedzialność.

OPŁATY.
1. Opłata startowa za udział w biegu i nordic walking, płatna przelewem na
konto bankowe podczas rejestracji wynosi:
– do dnia 31 lipca br 30 zł

Regulamin zawodów: PDF
Lista opłaconych: Lista zawodników z potwierdzoną płatnością
Lista nieopłaconych: Lista zawodników bez potwierdzonej płatności

Zarejestruj się

Lista zapisanych zawodników:

Lp. Nazwisko i Imię Miejscowość Kategoria Klub Wpłata
1 Pietruszka Natalia Jugoszow Marsz NW-5km XXX