Zawody

Nazwa zawodów:

IV Golejowska Dycha

Miejsce i termin: Staszów, 2019-10-20
Organizator: *Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Kultury ReKultura
Opis zawodów: *Impreza ma charakter otwarty. Prawo startu mają osoby które mają ukończone 18 lat, oraz spełnią warunki, o których mowa poniżej.
*Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 rok życia mogą wystartować w biegu pod warunkiem uzyskania zgody rodzica lub opiekuna prawnego. Zgodę, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, należy okazać w Biurze Zawodów przy odbiorze pakietu startowego
*Rodzice lub prawni opiekunowie rejestrujący osobę niepełnoletnią, przyjmują na siebie odpowiedzialność za start nieletniego i w tym zakresie zwalniają z odpowiedzialności Organizatora.

*Prawo do niższej opłaty startowej za uczestnictwo w Biegu mają osoby niepełnosprawne. Organizator zweryfikuje prawo do niższej opłaty startowej na podstawie orzeczenia lekarskiego o niepełnosprawności.

Regulamin zawodów: PDF
Lista opłaconych: Lista zawodników z potwierdzoną płatnością
Lista nieopłaconych: Lista zawodników bez potwierdzonej płatności

Zarejestruj się

Lista zapisanych zawodników:

Lp. Nazwisko i Imię Miejscowość Kategoria Klub Wpłata
1 Dołomisiewicz Sławomir Oględów Bieg 10km Brak

2 Jaworska Wioletta Staszów Bieg 10km STARiS

3 Kłosiński Michał Staszów Bieg 10km Brak

4 Korpacki Krzysztof Staszów Bieg 10km STARiS

5 Kulawiak Łukasz Połaniec Bieg 10km RUNNING POŁANIEC

6 Śledź Renata Staszów Bieg 10km Brak

7 Łukaszek Michał Połaniec Bieg 10km Running Połaniec

8 Maziarka Krzysztof Wołowice Bieg 10km Brak

9 Mączka Katarzyna Staszów Bieg 10km Brak

10 Pawlik Anna Staszów Bieg 10km Staris

11 PrzepiÓra Iwona Korzecko87 Bieg 10km Brak

12 Radkowski Tomasz Staszow Bieg 10km Brak

13 Ruchomski Wiesław Kieice Bieg 10km Brak TAK
14 Sławek Dawid Brzezie/pawłów Bieg 10km Brak

15 Słomińska Amanda Staszów Bieg 10km Brak

16 Stępień Renata Kielce Bieg 10km Brak

17 Szercer Jagoda Staszów Bieg 10km Brak TAK
18 Szercer Michał Staszów Bieg 10km ReKultura Power

19 Szewczyk Dominika Kloda Bieg 10km Skrzydlaci Dzieciom

20 Telka Paweł Kielce Bieg 10km Mechanik i Przyjaciele TAK
21 Uba Anna Wołowice Bieg 10km Brak