Zawody

Nazwa zawodów:

Bieg o Kryszta??owe Jab??ko W??jta Gminy Obraz??w- 10km

Miejsce i termin: Obraz??w, 2019-09-07
Organizator: Stowarzyszenie ??NASZ REGION?
Opis zawodów: Bieg G???WNY 10 km
Zg??oszenia zawodnik??w do biegu g????wnego na dystansie 10 km przyjmowane s? drog? elektroniczn?: link do zapis??w znajduje si? na stronie www.obrazow.pl
i www.stowarzyszenienaszregion.pl oraz w biurze zawod??w w dniu 07.09.2019 r.
Rejestracja elektroniczna b?dzie obowi?zywa? do dnia 02.09.2019 r. do godziny 24:00. Op??ata startowa w biegu g????wnym dla zawodnik??w, kt??rzy dokonaj? p??atno??ci za po??rednictwem https://timekeeper.pl/zawody/:
?? do dnia 30 czerwca 2019 r. ?? 35 z??;
?? od 1 lipca do 2 wrze??nia 2019 r.?? 40 z??;
?? w biurze zawod??w w dniu 7 wrze??nia 2019 r. ?? 50 z??.

Obrazowskie Biegi o Puchar W??jta Gminy Obraz??w odb?d? si? w dniu 07.09.2019 r. (sobota) na terenie gminy Obraz??w. Biuro zawod??w b?dzie znajdowa? na placu targowym przy Zespole Gospodarki Komunalnej w Obrazowie, Obraz??w 54, 27-641 Obraz??w.
Biegi dzieci?co ?? m??odzie??owe odb?d? si? przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Obrazowie, Obraz??w 121, 27-641 Obraz??w.

Uwaga: Zawodnicy, kt??rzy zarejestruj? si? i op??ac? start w poszczeg??lnej konkurencji do 30 czerwca br. otrzymaj? koszulki z w??asnym nadrukiem (imi? zawodnika).

Wi?cej w regulaminie

Regulamin zawodów: PDF
Lista opłaconych: Lista zawodników z potwierdzoną płatnością
Lista nieopłaconych: Lista zawodników bez potwierdzonej płatności

Rejestracja zamknięta

Lista zapisanych zawodników:

Lp. Nazwisko i Imię Miejscowość Kategoria Klub Wpłata
1 Augustyn Andrzej Stalowa Wola Bieg 10km Stalowowolski Klub Biegacza TAK
2 Bajur Ania Sandomierz Bieg 10km Tak Lubi? Sandomierz TAK
3 Basak Justyna Dwikozy Bieg 10km Wkurw_team NIE
4 Bidas Pawe?? Sandomierz Bieg 10km bike equipa sandomierz TAK
5 Blajer El??bieta Rzesz??w Bieg 10km Brak TAK
6 Blajer Maciej Rzesz??w Bieg 10km Brak TAK
7 Borycki ?ukasz Kielce Bieg 10km Biegaj?ce W????czykije TAK
8 Bronhard Rafa?? G??og??w Ma??opolski Bieg 10km 21 BSP, TKKF Sok???? NIE
9 Brzozowska Paulina Stalowa Wola Bieg 10km Bike Equipa Sandomierz TAK
10 Brzozowski ?ukasz Stalowa Wola Bieg 10km Bike Equipa Sandomierz TAK
11 Brzuszek Jerzy Nowa D?ba Bieg 10km ZMITEK TEAM NOWA D?BA NIE
12 Brzyszcz Karol Sandomierz Bieg 10km Brak TAK
13 Cie??lak Artur Zagna??sk Bieg 10km Gmina Zagna??sk NIE
14 D?bek Urszula Tarnobrzeg Bieg 10km TeBeG Runners Team NIE
15 Dr?g Piotr Krzaki Bieg 10km Skb Stalowa Wola NIE
16 Dybus Iwona Sandomierz Bieg 10km Brak TAK
17 Franos Edyta Sandomierz Bieg 10km Tak Lubi? Sandomierz TAK
18 Gajek Karol Sandomierz Bieg 10km Brak TAK
19 Go??os Mariusz Stalowa Wola Bieg 10km Stalowowolski Klub Biegacza TAK
20 Gwo??dziowska Edyta Tarnobrzeg Bieg 10km Witar Tarnobrzeg TAK
21 Ha??ka Marcin Tarnobrzeg Bieg 10km marIanteam TAK
22 Ha??ka Anna Tarnobrzeg Bieg 10km marIanteam TAK
23 He?man Marcin O??ar??w Mazowiecki Bieg 10km Brak NIE
24 Homziakov Yevhenii Krzywy R??g Bieg 10km Brak TAK
25 Jakubik Miros??aw Zaleszany Bieg 10km Fartlek GO NIE
26 Ja??tal Piotr Kielce Bieg 10km LKB Rudnik / AZS UJK Kielce NIE
27 Jargi??o Robert Jastkowice Bieg 10km Stalowowolski Klub Biegacza TAK
28 Jedli??ski Tomasz Sandomierz Bieg 10km Brak TAK
29 Jedli??ski Tomasz Sandomierz Bieg 10km Brak NIE
30 Jednacz Kamil Jasiennik Stary Bieg 10km Brak TAK
31 Jusko Rafa?? Ostrowiec ??wi?tokrzyski Bieg 10km OstroBiec TAK
32 Kania Przemyslaw Styk??w Bieg 10km DB-TRANS STARACHOWICE TAK
33 Kapusta Anna Obraz??w Bieg 10km TSA Sandomierz TAK
34 Kapusta Wiktor Chobrzany Bieg 10km Brak NIE
35 Kapustaa Wiktor Samborzec Bieg 10km Brak NIE
36 Karasi??ski Radek Tarnobrzeg Bieg 10km Witar Tarnobrzeg NIE
37 Komorowski Mateusz Str?czk??w Bieg 10km Brak NIE
38 Krawczak Marian Stalowa Wola Bieg 10km Stalowowolski Klub Biegacza TAK
39 Kr??l Karol Chwa??ki Bieg 10km Dolina Meneli TAK
40 Kr??l Eugeniusz Wysiad????w Bieg 10km Prezes OSP Wysiad????w TAK
41 Krupa Pawe?? Agat??wka Bieg 10km Stalowowolski Klub Biegacza TAK
42 Krz?stek Danuta Tarnobrzeg Bieg 10km Kopalnia Mocy Tarnobrzeg TAK
43 Krz?stek Zbigniew Tarnobrzeg Bieg 10km Kopalnia Mocy Tarnobrzeg TAK
44 Krzemi??ska Agata Sandomierz Bieg 10km Bike Equipa Sandomierz TAK
45 Kulas Karol Nisko Bieg 10km Brak TAK
46 Ku??mi??ski Zbigniew Sandomierz Bieg 10km POCZTEX TAK
47 Kwitek Damian Sandomierz Bieg 10km Brak NIE
48 Laska Tomasz Zawichost Bieg 10km Zawichost Biega NIE
49 Lepiarz Sylwester Wron??w Bieg 10km LKB RUDNIK TAK
50 Lisowski Albert Stalowa Wola Bieg 10km Brak TAK
51 ???d??o Jacek Mielec Bieg 10km PERFECT RUNNER TEAM NIE
52 ??ebrowska Jolanta Pu??awy Bieg 10km Potrenujemy? Chemik Noxy Pu??awy TAK
53 ??ebrowska Jolanta Pu??awy Bieg 10km Potrenujemy? Chemik Noxy Pu??awy NIE
54 ?ata Waldemar Sandomierz Bieg 10km TAK LUBI? SANDOMIERZ NIE
55 ?azowska Kasia Tarnobrzeg Bieg 10km Kopalnia Mocy NIE
56 ??lefarski Wojciech Zagna??sk Bieg 10km Gmina Zagna??sk NIE
57 ?ukiewicz Katarzyna Zajeziorze Bieg 10km Brak TAK
58 Maci?g Alina Sandomierz Bieg 10km Bike Equipa Sandomierz TAK
59 Majecki Robert Sandomierz Bieg 10km 3 Sandomierski Batalion Radiotechniczny NIE
60 Maroszek Mateusz Dwikozy Bieg 10km Brak TAK
61 Matysiak Agnieszka Tarnobrzeg Bieg 10km Kopalnia Mocy Tarnobrzeg NIE
62 M??ynarski Stanis??aw Zarzecze K. Niska Bieg 10km Stalowowolski Klub Biegacza TAK
63 M??ynek Grzegorz Stalowa Wola Bieg 10km Brak TAK
64 Nalepa Tomasz Jan??w Lubelski Bieg 10km GUKS Modliborzyce TAK
65 Noga Damian K??oda Bieg 10km KP PSP Sandomierz TAK
66 Oczkowski Roman Stalowa Wola Bieg 10km Stalowowolski Klub Biegacza NIE
67 Oczkowski Roman Stalowa Wola Bieg 10km Stalowowolski Klub Biegacza TAK
68 Or??owska Beata Stalowa Wola Bieg 10km Stalowowolski Klub Biegacza NIE
69 Or??owski Wojciech Stalowa Wola Bieg 10km LANS LAS NIE
70 Orzechowski Marek Sandomierz Bieg 10km Tak Lubi? Sandomierz TAK
71 Orzexhowski Marek Sandomierz Bieg 10km Tak Lubi? Sandomierz NIE
72 Paw??owski Andrzej Tarnobrzeg Bieg 10km TeBeG Runners Team NIE
73 Piku??a Tomasz Stalowa Wola Bieg 10km Stalowowolski Klub Biegacza TAK
74 Piotrowski Krzysztof Zagna??sk Bieg 10km Gmina Zagna??sk NIE
75 Placha Piotr Tarnobrzeg Bieg 10km Kopalnia Mocy Tarnobrzeg TAK
76 P??aneta Marcin Tarnobrzeg Bieg 10km Witar Tarnobrzeg TAK
77 Pokrywka Ryszard Stalowa Wola Bieg 10km Stalowowolski Klub Biegacza NIE
78 Rychlak-Bo??ek Monika Stalowa Wola Bieg 10km Stalowowolski Klub Biegcza NIE
79 Rykowska Iwona Kielce Bieg 10km Brak TAK
80 Rykowski Marcin Kielce Bieg 10km Brak TAK
81 Rzepka Wojciech Ciszyca Bieg 10km osp ciszyca NIE
82 Salva Micha?? Zagna??sk Bieg 10km GOSiR Zagna??sk NIE
83 Siek Kazimierz Zabrnie Bieg 10km Fartlek GO NIE
84 Siembida Dawid Ulan??w Bieg 10km KKS VICTORIA STALOWA WOLA TAK
85 Siembida Grzegorz Borki Bieg 10km Brak TAK
86 Siembida Ma??gorzata Borki Bieg 10km Stalowowolski Klub Biegacza NIE
87 Siembida Ma??gorzata Ulan??w Bieg 10km Stalowowolski Klub Biegacza TAK
88 Siembida Gertruda Stalowa Wola Bieg 10km Stalowowolski Klub Biegacza TAK
89 Skrzypczak Barbara Stalowa Wola Bieg 10km Stalowowolski Klub Biegacza TAK
90 Sobo?? Ewelina Sandomierz Bieg 10km Tak Lubi? Sandomierz NIE
91 Socha Kacper Chwa??ki Bieg 10km Dolina Meneli TAK
92 Sojka Anna Zarzecze /nisko Bieg 10km stalowowolski klub biegacza NIE
93 St?p??r Marcin Zagna??sk Bieg 10km Gmina Zagna??sk NIE
94 Strza??ka Agnieszka Mostki Bieg 10km Brak TAK
95 Strzelec Agnieszka Zagna??sk Bieg 10km Gmina Zagna??sk NIE
96 Surowiec Patrycja Rzesz??w Bieg 10km CWKS Resovia Rzesz??w NIE
97 Szabat Wies??aw Annopol Bieg 10km Brak TAK
98 Szwed Andrzej Stalowa Wola Bieg 10km BTS NIE
99 Trela Julita Zagna??sk Bieg 10km Gmina Zagna??sk NIE
100 Tworek Krzysztof Obraz??w Bieg 10km Dru??yna W??jta TAK
101 Urba??ski Zbigniew Nowa D?ba Bieg 10km ZMITEK TEAM NOWA D?BA NIE
102 Walania Kinga G??og??w Ma??opolski Bieg 10km TKKF Sok???? G??og??w Ma??opolski NIE
103 Warzy??ski Beniamin Tarnobrzeg Bieg 10km TVTwarz TAK
104 W??jcik Tomasz Gorzyce Bieg 10km ZMITEK TEAM NOWA D?BA NIE
105 W??js Grzegorz Stalowa Wola Bieg 10km Stalowowolski Klub Biegacza TAK
106 Wieczorek Agata Tarnobrzeg Bieg 10km TeBeG Runners Team TAK
107 Wo?niak Tomasz Sandomierz Bieg 10km TAK LUBI? SANDOMIERZ TAK
108 Zaj?c Barbara Zarzecze /nisko Bieg 10km stalowowolski klub biegacza NIE
109 Zajder Pawe?? Sandomierz Bieg 10km PiK TAK
110 Zaw???? Pawe?? Stalowa Wola Bieg 10km Bike Equipa Sandomierz TAK
111 Zych Rafa?? Sandomierz Bieg 10km Amator TAK