Zawody

Nazwa zawodów:

Bieg o Kryszta??owe Jab??ko W??jta Gminy Obraz??w- 5km i NW

Miejsce i termin: Obraz??w, 2019-09-07
Organizator: Stowarzyszenie ??NASZ REGION?
Opis zawodów: Obrazowskie Biegi o Puchar W??jta Gminy Obraz??w odb?d? si? w dniu 07.09.2019 r. (sobota) na terenie gminy Obraz??w. Biuro zawod??w b?dzie znajdowa? na placu targowym przy Zespole Gospodarki Komunalnej w Obrazowie, Obraz??w 54, 27-641 Obraz??w.
Biegi dzieci?co ?? m??odzie??owe odb?d? si? przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Obrazowie, Obraz??w 121, 27-641 Obraz??w.

Bieg 5 km
Zg??oszenia zawodnik??w do biegu OPEN na dystansie 5 km przyjmowane s? drog? elektroniczn?, link do zapis??w znajduje si? na stronie www.obrazow.pl i www.stowarzyszenienaszregion.pl oraz
w biurze zawod??w w dniu 07.09.2019 r.
Rejestracja elektroniczna b?dzie obowi?zywa? do dnia 02.09.2019 r. do godziny 24:00. Op??ata startowa dla zawodnik??w, kt??rzy dokonaj? p??atno??ci za po??rednictwem https://timekeeper.pl/zawody/:
?? do dnia 30 czerwca 2019 r. ?? 20 z??;
?? od 1 lipca do 2 wrze??nia 2019 r.?? 25 z??;
?? w biurze zawod??w w dniu 7 wrze??nia 2019 r. ?? 30 z??.

Marsz NORDIC WALKING
Zg??oszenia zawodnik??w do Marszu Nordic Walking na dystansie 5 km przyjmowane s? drog? elektroniczn?, link do zapis??w znajduje si? na stronie www.obrazow.pl
i www.stowarzyszenienaszregion.pl oraz w biurze zawod??w w dniu 07.09.2019 r.
Rejestracja elektroniczna b?dzie obowi?zywa? do dnia 02.09.2019 r. do godziny 24:00. Op??ata startowa w marszu Nordic Walking dla zawodnik??w, kt??rzy dokonaj? p??atno??ci za po??rednictwem https://timekeeper.pl/zawody/:
?? do dnia 30 czerwca 2019 r. ??20 z??;
?? od 1 lipca do 2 wrze??nia 2019 r.?? 25 z??;
?? w biurze zawod??w w dniu 7 wrze??nia 2019 r. ?? 30 z??.

Uwaga: Zawodnicy, kt??rzy zarejestruj? si? i op??ac? start w poszczeg??lnej konkurencji do 30 czerwca br. otrzymaj? koszulki z w??asnym nadrukiem (imi? zawodnika).

Wi?cej w regulaminie

Regulamin zawodów: PDF
Lista opłaconych: Lista zawodników z potwierdzoną płatnością
Lista nieopłaconych: Lista zawodników bez potwierdzonej płatności

Rejestracja zamknięta

Lista zapisanych zawodników:

Lp. Nazwisko i Imię Miejscowość Kategoria Klub Wpłata
1 Bidas Renata Sandomierz Marsz NW 5km bike equipa sandomierz TAK
2 Blajer Maciej Rzesz??w Bieg 5km Brak NIE
3 Borycka Anna Sandomierz Marsz NW 5km Brak TAK
4 Borycka Magdalena Kielce Marsz NW 5km Biegaj?ce W????czykije TAK
5 Borycki Anna Sandomierz Marsz NW 5km Brak NIE
6 Chamera Wies??aw Lipa Marsz NW 5km Stalowowolski Klub Biegacza NIE
7 Czernik Iwona Tarnobrzeg Bieg 5km Brak TAK
8 Czernik Marcin Tarnobrzeg Bieg 5km Brak NIE
9 Czernik Marcin Tarnobrzeg Bieg 5km Brak TAK
10 Delekta Ma??gorzata Korabina Bieg 5km Brak TAK
11 Dobek Anna ??wi?tniki Marsz NW 5km Brak TAK
12 Dr?g Piotr Krzaki Bieg 5km Skb Stalowa Wola TAK
13 Dul Jurand Tarnobrzeg Bieg 5km Witar Tarnobrzeg NIE
14 Firlej Renata Tarnobrzeg Bieg 5km Brak TAK
15 G??recka Danuta Gorzyce Bieg 5km Dream_Team TAK
16 Gi??a Monika Sandomierz Marsz NW 5km Brak TAK
17 Go???bek Magdalena Brzostowa G??ra Bieg 5km Brak NIE
18 Gr?bowiec Magdalena Sandomierz Bieg 5km Brak TAK
19 Gruszka Marcin Go??dzielin Bieg 5km Go??dzielin Biega TAK
20 Gruszka Ewa Go??dzielin Bieg 5km Go??dzielin Biega TAK
21 Hasiak Maciej Hucisko Bieg 5km Stalowowolski Klub Biegacza NIE
22 Jarocka Ma??gorzata Stalowa Wola Bieg 5km Stalowowolski Klub Biegacza TAK
23 Jasztal Izabela Paw????w Bieg 5km Stowarzyszenie Gmina Paw????w Plus NIE
24 Ju??ko Elwira Ostrowiec ??wi?tokrzyski Marsz NW 5km NIE
25 Kaczmarska Anna Wierzbiny Bieg 5km Dru??yna W??jta TAK
26 Kaleta Aneta Obraz??w Marsz NW 5km Brak NIE
27 Kalita Mateusz ??abno Bieg 5km Gang Zakr?conych Masters??w TAK
28 Kapa??a Monika Tarnobrzeg Bieg 5km Brak TAK
29 Karasi??ski Radek Tarnobrzeg Bieg 5km Kopalnia Mocy NIE
30 Karda?? Monika Paw????w Bieg 5km Juventa Kobex Starachowice NIE
31 Karpi??ska Anna Tarnobrzeg Bieg 5km Witar Tarnobrzeg TAK
32 Kilarska Agata ??wi?tniki Marsz NW 5km Brak NIE
33 Kilia??ska Edyta Obraz??w Marsz NW 5km Dru??yna W??jta NIE
34 Kopacz Marek Kolbuszowa Marsz NW 5km KKNW TAK
35 Kopacz El??bieta Kolbuszowa Marsz NW 5km KKNW TAK
36 Koryci??ska Natalia Obraz??w Bieg 5km Dru??yna W??jta TAK
37 Kozak Teresa Kolbuszowa Marsz NW 5km KOLBUSZOWSKI KLUB NORDIC WALKING TAK
38 Lipa Dominika Paw????w Bieg 5km Stowarzyszenie Gmina Paw????w Plus NIE
39 Lipa Dominika Paw????w Bieg 5km Stowarzyszenie Gmina Paw????w Plus NIE
40 ??urawski Mieczys??aw Stalowa Wola Bieg 5km Stalowowolski Klub Biegacza TAK
41 Lubera Teresa Kolbuszowa Marsz NW 5km kknw TAK
42 ?azowska Kasia Tarnobrzeg Bieg 5km Kopalnia Mocy Tarnobrzeg NIE
43 ?eptuch Tomasz Rzesz??w Bieg 5km Stalowowolski Klub Biegacza NIE
44 Machowska Aneta Korabina Bieg 5km Brak TAK
45 Ma??ek Marta Cygany Bieg 5km Brak TAK
46 Ma??ek Artur Cygany Bieg 5km 1968 TAK
47 Marzec Agnieszka Sandomierz Bieg 5km FUCHS OIL TEAM TAK
48 Marzec Grzegorz Sandomierz Bieg 5km FUCHS OIL TEAM TAK
49 Marzec Janusz Sandomierz Bieg 5km Brak TAK
50 Marzec Ma??gorzata Stalowa Wola Bieg 5km Brak NIE
51 Matysiak Agnieszka Tarnobrzeg Bieg 5km Kopalnia Mocy Tarnobrzeg NIE
52 Misiak El??bieta Stalowa Wola Marsz NW 5km brak TAK
53 Moskal Zbigniew Nisko Bieg 5km Brak TAK
54 Nowak Marcin Stalowa Wola Bieg 5km stalowowolski klub biegacza NIE
55 Ochmerak Ewa G??az??w Marsz NW 5km Brak TAK
56 Olech Bo??ena Komorna Marsz NW 5km Brak TAK
57 Oleksak Tomasz Nisko Bieg 5km Brak TAK
58 Orawiec Katarzyna Komorna Marsz NW 5km Brak NIE
59 Paterek Grzegorz Tarnobrzeg Bieg 5km WITAR NIE
60 Paw??owski Andrzej Tarnobrzeg Bieg 5km TeBeG Runners Team TAK
61 Paw??owski Jacek Nisko Bieg 5km Brak TAK
62 Paw??owski Krzysztof Nisko Bieg 5km Brak TAK
63 Pietruszka Natalia Jugoszow Marsz NW 5km XXX NIE
64 Plewa Mateusz Jan??w Lubelski Bieg 5km LJA STALTECH TEAM TAK
65 P??aneta Ewelina Tarnobrzeg Bieg 5km Witar Tarnobrzeg TAK
66 P??aneta Julia Tarnobrzeg Marsz NW 5km WITAR TARNOBRZEG TAK
67 Polit Anna Obraz??w Marsz NW 5km Dru??yna W??jta TAK
68 Puto Leszek Po??aniec Marsz NW 5km Brak NIE
69 Puto Ewelina Po??aniec Marsz NW 5km Brak NIE
70 Raszek Ma??gorzata ??wi?tniki Marsz NW 5km Brak NIE
71 Rudziejewska Magdalena Annopol Marsz NW 5km Brak TAK
72 Rudziejewski Wojciech Annopol Marsz NW 5km Brak TAK
73 Saj El??bieta Kolbuszowa Marsz NW 5km KOLBUSZOWSKI KLUB NORDIC WALKING TAK
74 Samo??yk Anna Gorzyce Bieg 5km DreamTeam TAK
75 Serafin Anna Wrzawy Marsz NW 5km Face Nordic Walking Team NIE
76 Siero?? Jacek Samdomierz Marsz NW 5km TSA/Mosir Sandomierz TAK
77 Siero?? Jacek Samdomierz Marsz NW 5km TSA/Mosir Sandomierz NIE
78 Siero?? Jacek Samdomierz Marsz NW 5km TSA/Mosir Sandomierz NIE
79 Sitko Ma??gorzata Kolbuszowa Marsz NW 5km Kolbuszowski Klub Nordic Walking TAK
80 Skowron Tomasz Tarnobrzeg Marsz NW 5km Brak TAK
81 Skowron Tomasz Tarnobrzeg Marsz NW 5km Brak TAK
82 S??omka Karolina Samborzec Bieg 5km Dru??yna W??jta TAK
83 S??owik Daniel ??abno K. Tarnowa Bieg 5km Gang Zakr?conych Masters??w TAK
84 Smardz Anna Beata Obraz??w Marsz NW 5km Dru??yna W??jta NIE
85 Sojka Anna Zarzecze /nisko Bieg 5km stalowowolski klub biegacza TAK
86 St?pie?? El??bieta Lenarczyce Marsz NW 5km Brak TAK
87 St?pie?? Julia Lenarczyce Marsz NW 5km 2 lo Sandomierz TAK
88 St?pie??-Walas Luiza Stasz??w Marsz NW 5km Brak TAK
89 Styga Krystyna Kolbuszowa Marsz NW 5km Kolbuszowski Klub Nordic Walking TAK
90 Sudo?? Maria Kolbuszowa Marsz NW 5km KOLBUSZOWSKI KLUB NORDIC WALKING TAK
91 Szczud??o Teresa Obraz??w Marsz NW 5km Dru??yna W??jta NIE
92 Szostak Sylwester Ostrowiec ??wi?tokrzyski Bieg 5km Brak TAK
93 Ta??aj Anna Zawidza Bieg 5km Brak TAK
94 Ta??aj Kamila Zawidza Bieg 5km Witar Tarnobrzeg TAK
95 Tr?towicz Beata Kolbuszowa Marsz NW 5km KOLBUSZOWSKI KLUB NORDIC WALKING TAK
96 Tr?towicz Aleksandra Kolbuszowa Marsz NW 5km KOLBUSZOWSKI KLUB NORDIC WALKING TAK
97 Trela Marek Tarnobrzeg Bieg 5km Witar Tarnobrzeg TAK
98 Tylutki Agnieszka Tarnobrzeg Marsz NW 5km TeBeG Runners Team NIE
99 Urban Ewa Stalowa Wola Bieg 5km Stalowowolski Klub Biegacza TAK
100 W?sik Jan Korabina Bieg 5km Pan TAK
101 W?sik Marzena Bojan??w Bieg 5km Pani TAK
102 Wi??niewski Jacek Sandomierz Marsz NW 5km uks siedleszczany NIE
103 Wo??niak Jakub Gorzyce Bieg 5km SPRINT Gorzyce NIE
104 Wo?? Damian Sandomierz Bieg 5km Poczta Polska NIE
105 Wo??oszyn Mariusz Mostki Bieg 5km Brak TAK
106 Wr??bel Bogus??aw Kolbuszowa Marsz NW 5km Kolbuszowski Klub Nordic Walking TAK
107 Wr??bel Halina Kolbuszowa Marsz NW 5km Kolbuszowski Klub Nordic Walking TAK
108 Zaj?c Barbara Zarzecze /nisko Bieg 5km stalowowolski klub biegacza TAK