Zawody

Nazwa zawodów:

Bieg Spe??niamy Marzenia

Miejsce i termin: Rudnik nad Sanem, 2015-09-19
Organizator: 1. Stowarzyszenie na Rzecz Os??b Niepe??nosprawnych ??Poprowad?? Mnie przez ??wiat??,
2. Specjalny O??rodek szkolno-Wychowawczy w Rudniku nad Sanem,
Opis zawodów: Dystans: 5km i 10 km

Bieg b?dzie prowadzony drogami asfaltowymi prowadz?cymi przez Miasto i Gmin? Rudnik nad Sanem oraz tereny le??ne Nadle??nictwa Rudnik.

Strona WWW: http://poprowadzmnieprzezswiat.eu/
Regulamin zawodów: PDF

Zarejestruj się