Zawody

Nazwa zawodów:

Bieg Czterolistnej Koniczynki

Miejsce i termin: Munina gm. Jaros??aw, 2015-07-26
Organizator: 1.Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Jaros??awskiego.
2. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Munina
3. Urz?d Gminy Jaros??aw.
Opis zawodów: Bieg ?? dystans 5 km
Nordic Walking- 5 km

Klasyfikacje wiekowe, dru??ynowe i biegaj?cych rodzin.
Op??ata startowa nie mniej ni?? 10z??. Wysoko??? kwoty wedle uznania uczestnik??w.
W przypadku dokonanej przez Uczestnik??w biegu op??aty startowej ponad 10 z??, nadwy??ka zostanie przekazana na cele statutowe organizatora, w tym przypadku konkretnie na zakup kajak??w ?? niezb?dnych do rozwoju turystki wodnej na rzece SAN.

Strona WWW: http://www.srp.jaroslaw.pl/
Regulamin zawodów: PDF

Zarejestruj się