Zawody

Nazwa zawodów:

V BIEG ??Spe??nia? Marzenia?

Miejsce i termin: Rudnik nad Sanem, 2019-09-21
Organizator: 1.Stowarzyszenie na Rzecz Os??b Niepe??nosprawnych ??Poprowad?? Mnie przez ??wiat??,
2.Specjalny O??rodek Szkolno-Wychowawczy w Rudniku nad Sanem.
Opis zawodów: TERMIN ?? MIEJSCE ?? TRASA

1.   Bieg odb?dzie si? dnia 21.09.2019 r. (sobota), drogami asfaltowymi prowadz?cymi przez: Miasto i Gmin? Rudnik nad Sanem oraz tereny le??ne Nadle??nictwa Rudnik.
Start o godzinie 12.00.
2.   Start i meta: Rudnik nad Sanem, ul. Mickiewicza 38, plac Specjalnego O??rodka Szkolno-Wychowawczego.
3.    Dystans ?? 5 km.
4.   Trasa tworzy p?tl? zamkni?t? z wyra??nie i jednoznacznie oznaczonymi pionowo s??upkami co 1 km oraz w miar? mo??liwo??ci pogodowych poziomo za pomoc? farby zmywalnej. Punkt ??ywieniowy ?? Start/Meta oraz na trasie ?? ok.2,5 km.
5.   Bieg odbywa si? przy ograniczonym ruchu. Na wszystkich kluczowych zakr?tach
i rozwidleniach trasa zabezpieczona b?dzie przez wolontariuszy.

VI. UCZESTNICTWO

1.Uczestnikiem biegu mo??e zosta? ka??da osoba, kt??ra do dnia biegu tj. 21.09.2019 r. uko??czy 16 lat. W przypadku os??b niepe??noletnich wymagane jest o??wiadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wyra??eniu zgody na bieg (o??wiadczenie dost?pne na stronie organizatora).
2.Ka??dy zawodnik staruje wy???cznie na w??asn? odpowiedzialno???, co potwierdza z??o??eniem podpisu pod o??wiadczeniem o zdolno??ci do udzia??u w biegu.
3.Wszyscy zawodnicy startuj?cy w biegu musz? zosta? zweryfikowani w Biurze Zawod??w. Zawodnik podczas weryfikacji musi posiada? dow??d to??samo??ci ze zdj?ciem (dow??d osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacj? szkoln? dla wieku 16 lat), celem kontroli daty urodzenia.
4.Ka??dy zawodnik musi wyrazi? zgod? na przetwarzanie danych osobowych dla cel??w weryfikacji i umieszczenia w komunikacie ko??cowym.

Regulamin zawodów: PDF
Lista opłaconych: Lista zawodników z potwierdzoną płatnością
Lista nieopłaconych: Lista zawodników bez potwierdzonej płatności

Rejestracja zamknięta

Lista zapisanych zawodników:

Lp. Nazwisko i Imię Miejscowość Kategoria Klub Wpłata
1 Moskal Zenon Przysz??w Bieg 5km Brak TAK
2 Bar? Piotr Wolina Bieg 5km Planeta Nisko TAK
3 Bere??a??ska Sonia Stalowa Wola Bieg 5km Brak TAK
4 Bezubik Barbara Stalowa Wola Bieg 5km Brak TAK
5 Bigas Kamil Sarzyna Bieg 5km Brak TAK
6 Blajer El??bieta Rzesz??w Bieg 5km Brak NIE
7 Blajer Maciej Rzesz??w Bieg 5km Brak TAK
8 B???dek Piotr Kamie?? Bieg 5km PROSWIM NIE
9 Bochenek Sylwia Rudnik Nad Sanem Bieg 5km Brak TAK
10 Brzyski Piotr Stalowa Wola Bieg 5km Brak NIE
11 Cal Sylwester Nowa Sarzyna Bieg 5km 1977 NIE
12 Cudzi??o Aleksandra Nisko Bieg 5km Brak TAK
13 Czech Mariusz Nisko Bieg 5km 1967 NIE
14 Czech Danuta Nisko Bieg 5km 1967 NIE
15 Czopor-Hasiak Urszula Nisko Bieg 5km Planeta Nisko TAK
16 Delekta Ma??gorzata Korabina Bieg 5km Brak NIE
17 Domaradzka Ma?gorzata Rzesz??w Bieg 5km BT WAGABUNDA TAK
18 Domaradzki Grzegorz Rzesz??w Bieg 5km BT WAGABUNDA TAK
19 Dr?g Piotr Krzaki Bieg 5km Brak TAK
20 Dryps Ryszard Nowa Sarzyna Bieg 5km NOWOSARZY??SKA GRUPA BIEGOWA TAK
21 Dybka Agnieszka Pysznica Bieg 5km KKS Victoria Stalowa Wola NIE
22 Fil Hubert Munina Bieg 5km Jaros??awski Biegacz NIE
23 Fra??czak Ma??gorzata Rzesz??w Bieg 5km Brak TAK
24 Haszto Zuzanna Le??ajsk Bieg 5km Brak NIE
25 Haszto Zuzanna Le??ajsk Bieg 5km Brak TAK
26 Ho?ub Wac?aw Jaros?aw Bieg 5km JAROS?AWSKI BIEGACZ TAK
27 Jargi??o Robert Jastkowice Bieg 5km Stalowowolski Klub Biegacza TAK
28 J?drek Grzegorz ??townia Bieg 5km ??towski Biegacz TAK
29 Jednacz Kamil Jasiennik Stary Bieg 5km Brak TAK
30 Juda Tomasz Nisko Bieg 5km Brak TAK
31 Ju??ko Rafa?? Ostrowiec ??wi?tokrzyski Bieg 5km OstroBiec NIE
32 Kabat Daniel 7 Stalowa Wola Bieg 5km Stalowowolski klub biegacza NIE
33 Kaczy??ska Alicja Rzesz??w Bieg 5km Perfect Runner Team NIE
34 Kaltenberg Janusz Jaros??w Bieg 5km Brak TAK
35 Kargol Katarzyna Hucisko Bieg 5km CWKS Resovia NIE
36 Kiper Maciej Jaros??aw Bieg 5km JAROS?AWSKI BIEGACZ NIE
37 Kiper El??bieta Jaros??aw Bieg 5km Jaros??awski Biegacz NIE
38 Kisiel Michal Zbydni??w Bieg 5km Brak TAK
39 Kopacz Adam Nowa Sarzyna Bieg 5km Nowosarzy??ska Grupa Biegowa TAK
40 Kopacz Piotr Jelna Bieg 5km Brak TAK
41 Korczy??ska-Kwitek Basia Stalowa Wola Bieg 5km KwitekTeam NIE
42 Koruc Monika Polany Bieg 5km Brak TAK
43 Kotu??a Ma??gorzata Rudnik Nad Sanem Bieg 5km Brak TAK
44 Kraso?? Marcin Hucisko Bieg 5km Brak TAK
45 Krawczak Marian Stalowa Wola Bieg 5km Stalowowolski Klub Biegacza TAK
46 Kuczma Piotr Rzesz??w Bieg 5km Projektant Rzesz??w TAK
47 Kurowska Irena Rzesz??w Bieg 5km Brak TAK
48 Kwitek Grzegorz Stalowa Wola Bieg 5km KwitekTeam NIE
49 Lesiczka Robert Cha??upki/rudnik Nad Sanem Bieg 5km LO Nisko NIE
50 Lisowski Albert Stalowa Wola Bieg 5km Brak TAK
51 ??ak Arkadiusz Jaros??aw Bieg 5km Jaros??awska Grupa Biegowa Sok???? NIE
52 ??urawski Mieczys?aw Stalowa Wola Bieg 5km STALOWOWOLSKI KLUB BIEGACZA TAK
53 ??nie??ek Krzysztof Nisko Bieg 5km Planeta Nisko TAK
54 ?opuch Agnieszka Adam??wka Bieg 5km brak NIE
55 Machowska Aneta Korabina Bieg 5km Brak TAK
56 Maciewicz Teresa Munina Bieg 5km Brak TAK
57 Marchut Kazimierz Jelna Bieg 5km Nowosarzy??ska Grupa Biegowa TAK
58 Marzec Ma??gorzata Stalowa Wola Bieg 5km Brak NIE
59 Maziarz Izabela Nisko Bieg 5km brak TAK
60 Michalska Katarzyna Rudnik Nad Sanem Bieg 5km Biegam Rudnik nad Sanem TAK
61 M??ynarski Stanis??aw Zarzecze K. Niska Bieg 5km Stalowowolski Klub Biegacza TAK
62 Nalepa Tomasz Jan??w Lubelski Bieg 5km GUKS Modliborzyce TAK
63 Nowak Marcin Stalowa Wola Bieg 5km stalowowolski klub biegacza NIE
64 Oleksak Tomasz Nisko Bieg 5km Brak NIE
65 Pasierb Pawe?? Soko????w Ma??opolski Bieg 5km Brak NIE
66 Pawlak Anna Przemy??l Bieg 5km Brak TAK
67 Paw??owski Jacek Nisko Bieg 5km Brak TAK
68 Paw??owski Krzysztof Nisko Bieg 5km Brak TAK
69 Pi?tek Sebastian Rzesz??w Bieg 5km Brak NIE
70 Piz??o Tomasz Rzesz??w Bieg 5km Decathlon Rzesz??w TAK
71 Plewa Mateusz Jan??w Lubelski Bieg 5km LJA STALTECH TEAM TAK
72 Plewa Mateusz Jan??w Lubelski Bieg 5km LJA STALTECH TEAM NIE
73 Prus Adam Stalowa Wola Bieg 5km Brak TAK
74 Ragan Monika Szyperki Bieg 5km Brak NIE
75 Rodziewicz Krzysztof Zarzecze Bieg 5km Brak NIE
76 Rodziewicz Krzysztof Zarzecze Bieg 5km Brak NIE
77 Rogowska Gabriela Mielec Bieg 5km Brak NIE
78 Rogowski Tomasz Mielec Bieg 5km Brak NIE
79 Sarzynski Stanislaw ?a??cut Bieg 5km Brak NIE
80 Siek Kazimierz Zabrnie Bieg 5km Brak NIE
81 Siembida Ma??gorzata Ulan??w Bieg 5km Stalowowolski Klub Biegacza TAK
82 Siembida Gertruda Stalowa Wola Bieg 5km Stalowowolski Klub Biegacza NIE
83 Skrzypczak Barbara Stalowa Wola Bieg 5km Stalowowolski Klub biegacza TAK
84 Sobi??o Dawid Pysznica Bieg 5km Brak TAK
85 Sojka Anna Zarzecze /nisko Bieg 5km stalowowolski klub biegacza TAK
86 Sowa Magdalena Rudnik Nad Sanem Bieg 5km Brak TAK
87 Sowa Agnieszka Rudnik Nad Sanem Bieg 5km Brak NIE
88 Spira??a Janusz Rzesz??w Bieg 5km Rzeszowski Klub Sopelek TAK
89 Stach Marcin Zarzecze K.niska Bieg 5km TAK
90 Starzecka Joanna Jaros??aw Bieg 5km Brak TAK
91 Stec Karolina Tarnobrzeg Bieg 5km Harpagan Tarnobrzeg TAK
92 Strza??ka Agnieszka Mostki Bieg 5km Brak TAK
93 Stus Marta Nisko Bieg 5km 1977 TAK
94 Stus Mariusz Nisko Bieg 5km Planeta Nisko TAK
95 Szabat Wies??aw Annopol Bieg 5km Brak TAK
96 Szarek Alicja Rudnik Nad Sanem Bieg 5km Brak TAK
97 Szkoda Robert Bi??goraj Bieg 5km Bi??goraj Biega TAK
98 Tabasz W??adys??aw Ropczyce Bieg 5km OSP NIE
99 Tomaszewski Maciej Widna G??ra/paw??osi??w Bieg 5km JGB,, Sok????” Jaros??aw/Gukla Bratkowice TAK
100 Trojanowski Piotr Rudnik Nad Sanem Bieg 5km SOSW Rudnik nad Sanem NIE
101 Urba??ski Zbigniew⁸ Nowa D?ba Bieg 5km ZMITEK TEAM NOWA D?BA NIE
102 Urban Ewa Stalowa Wola Bieg 5km Klub Biegacza Stalowowolski NIE
103 Urban Ewa Stalowa Wola Bieg 5km Klub Biegacza Stalowowolski NIE
104 Walat Adrian Rzesz??w Bieg 5km 3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej / 31blp TAK
105 Warcho?? Pawe?? Nisko Bieg 5km Planeta Nisko TAK
106 W??js Grzegorz Stalowa Wola Bieg 5km Stalowowolski Klub Biegacza TAK
107 W?sik Janek Korabina Bieg 5km Brak NIE
108 W?sik Marzena Korabina Bieg 5km Pani TAK
109 Werla Daniel Rudnik Nad Sanem Bieg 5km Szko??a podstawowa nr 2 NIE
110 Wilczy??ski Witold Je??owe Bieg 5km Klub Matiego Je??owe TAK
111 Wojtak Krzysztof Nisko Bieg 5km Brak TAK
112 Wojtak Bohdan Nisko Bieg 5km Brak TAK
113 Wo?niak Gra??yna Nisko Bieg 5km PLANETA NISKO TAK
114 Wo??oszyn Mariusz Mostki Bieg 5km Brak TAK
115 Wyka Tomasz Kamie?? Bieg 5km Brak NIE
116 Zaj?c Barbara Zarzecze /nisko Bieg 5km stalowowolski klub biegacza TAK
117 Zakrzewska Bogus??awa Nisko Bieg 5km Brak TAK
118 Zdeb Artur Rudnik Nad Sanem Bieg 5km Biegam dla siebie NIE