Zawody

Nazwa zawodów:

Bieg Po Serce Zb??ja Spod Z??otej G??rki

Miejsce i termin: Andrych??w, 2019-09-15
Organizator: Gmina Andrych??w, 34-120 Andrych??w, ul. Rynek 15, NIP: 551-00-13-406, w imieniu kt??rego dzia??a Miejski O??rodek Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie, 34-120 Andrych??w, ul. Rynek 27, reprezentowany przez Marcina Putyr? ?? Dyrektora Miejskiego O??rodka Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie

Opis zawodów: TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odb?dzie si? dnia 15 wrze??nia 2019 r. (niedziela).
2. Biuro zawod??w zlokalizowane jest na Placu Mickiewicza. Czynne w dniu imprezy
od 9:00-16:00.
3. Start biegu o godz. 12:00, zako??czenie 16:00, og??oszenie wynik??w 17:00.
4. Organizator wyznaczy?? w centrum Andrychowa dwie trasy:
?? piesza przebiega? b?dzie z Placu Mickiewicza przez ul. Legion??w, Park Miejski,
ul. Rynek.
?? rowerowa przebiega? b?dzie z Placu Mickiewicza przez ul. Legion??w, ul. Rynek oraz 1 Maja (droga wojew??dzka nr 781)

Wi?cej w regulaminie.

O??WIADCZENIE RODZIC??W

Regulamin zawodów: PDF
Lista opłaconych: Lista zawodników z potwierdzoną płatnością
Lista nieopłaconych: Lista zawodników bez potwierdzonej płatności

Rejestracja zamknięta

Lista zapisanych zawodników:

Lp. Nazwisko i Imię Miejscowość Kategoria Klub Wpłata
1 Adamczyk Micha?? Wieprz Trasa rowerowa CKZiU ANDRYCH??W TAK
2 Adamczyk Amelia Su??kowice – ??g Trasa piesza ZSS Su??kowice – ??g

3 Adamus – Adamczyk Alicja Andrych??w Trasa piesza Brak

4 Andrejko Anna Andrych??w Trasa piesza Brak

5 ?wiertka Kacper Andrych??w Trasa rowerowa Brak TAK
6 ?wiertka Krzysztof Andrych??w Trasa rowerowa Brak TAK
7 ?wiertka Maria Andrych??w Trasa rowerowa Brak TAK
8 Badowska El??bieta K?ty Trasa piesza Brak TAK
9 Bankowska Bozena Andrychow Trasa piesza Brak TAK
10 Bankowska Adrianna Andrychow Trasa piesza Brak TAK
11 B?k Artur Wadowice Trasa rowerowa Brak TAK
12 Bizo?? Tymoteusz Roczyny Trasa rowerowa Brak TAK
13 Bizo?? Jaros??aw Roczyny Trasa rowerowa Brak TAK
14 B??achut Magdalena Bulowice Trasa piesza Brak TAK
15 Braczkowski Kornel Andrych??w Trasa rowerowa Zwi?zek Strzelecki Oddzia?? Krak??w im. Pierwszej Kompanii Kadrowej

16 Bryndza Rafa?? Inwa??d Trasa rowerowa Brak

17 Buda Jakub Su??kowice – ??g Trasa piesza ZSS Su??kowice – ??g

18 Buda Andrzej Andrych??w Trasa piesza Brak TAK
19 Buda Agata Andrych??w Trasa piesza Brak TAK
20 Bury Jolanta Brzezinka Trasa piesza SP SPSK w Brzezince TAK
21 Bury Natalia Andrychow Trasa piesza Brak

22 Bury Emilia Brzezinka Trasa piesza SP SPSK w Brzezince TAK
23 Byrdziak Jakub Su??kowice – ??g Trasa piesza ZSS Su??kowice – ??g

24 Ca??us Miko??aj Su??kowice – ??g Trasa rowerowa ZSS Su??kowice – ??g

25 Chmiel Mateusz Brzezinka Trasa piesza SP SPSK w Brzezince TAK
26 Cinal Jakub Roczyny Trasa rowerowa LO Sk??odowska

27 Czarnik Jakub Andrychow Trasa piesza Brak

28 Czarnik Aleksandra Andrychow Trasa piesza Brak

29 Czarnik Beata Andrychow Trasa piesza Brak

30 Deka Kamil Andrych??w Trasa rowerowa Brak TAK
31 Dr?g Julia Jaszczurowa Trasa piesza Brak TAK
32 Dr?g Wojciech Jaszczurowa Trasa piesza Brak TAK
33 Dr?g Weronika Jaszczurowa Trasa piesza Brak TAK
34 Dr?gowska Marta Andrych??w Trasa rowerowa Brak TAK
35 Dubel Nikodem Andrych??w Trasa rowerowa Zwi?zek Strzelecki Oddzia?? Krak??w im. Pierwszej Kampanii Kadrowej TAK
36 Dubel Kacper Andrych??w Trasa piesza Zwi?zek Strzelecki Oddzia?? Krak??w im. Pierwszej Kampanii Kadrowej TAK
37 Dyduch Mariusz Roczyny Trasa rowerowa Brak TAK
38 Ekiert Krzysztof Andrych??w Trasa piesza Andrych??w Running TAK
39 El??bieciak Patrycja Brzezinka Trasa piesza SP SPSK w Brzezince TAK
40 Ferenc Justyna Laskowa Trasa piesza TAK
41 Flisek-Karama??ska Agnieszka Andrych??w Trasa rowerowa Brak TAK
42 Frydel Dominika Roczyny Trasa rowerowa SP. nr. 2 TAK
43 Frydel Patrycja Roczyny Trasa rowerowa SP. nr. 2 TAK
44 Frydel Sabina Roczyny Trasa rowerowa Brak TAK
45 Frydel Marcin Roczyny Trasa rowerowa Brak TAK
46 Ga??uszka Patrycja Brzezinka Trasa piesza SP SPSK w Brzezince TAK
47 Gawro??ska-Ma??ysz Magdalena Andrych??w Trasa piesza Brak TAK
48 G??ra Damian Su??kowice – ??g Trasa rowerowa ZSS Su??kowice – ??g

49 G??ralczyk Jacek Andrych??w Trasa rowerowa Brak TAK
50 G??rny Mi??osz Brzezinka Trasa rowerowa Brak TAK
51 G??rny Joanna Brzezinka Trasa rowerowa Brak TAK
52 G?dek Aleksandra Su??kowice Trasa piesza

53 G?dek Wiktor Su??kowice – ??g Trasa rowerowa ZSS Su??kowice – ??g

54 Gibas Beata Andrych??w Trasa piesza Brak

55 Gierszewski Antoni Brzezinka Trasa piesza SP SPSK Brzezinka TAK
56 Giza Wojciech Roczyny Trasa rowerowa Brak TAK
57 Godawa Gabriela Su??kowice – ??g Trasa piesza ZSS Su??kowice – ??g

58 Grzes??o Mateusz Nidek Trasa piesza Biegacz amator TAK
59 Guzdek Dariusz Andrych??w Trasa rowerowa Brak

60 Gwo??dziewicz Wiktor Andrych??w Trasa rowerowa Zwi?zek Strzelecki Oddzia?? Krak??w im. Pierwszej Kompani Kadrowej TAK
61 Gwo\xdziewicz Wiktor Andrych??w Trasa rowerowa Zwi?zek Strzelecki Oddzia?? Krak??w im. Pierwszej Kompani Kardowej

62 Hankus Tadeusz Andrych??w Trasa piesza HKS Run TAK
63 Hankus Anna Andrych??w Trasa piesza HKS Run TAK
64 Hodur Pawe?? Andrych??w Trasa rowerowa ZS 10 TAK
65 Hodur S??awomir Andrych??w Trasa rowerowa Mitech TAK
66 Hodur Krzysztof Andrych??w Trasa rowerowa SP3 TAK
67 Homel Daniel Bulowice Trasa rowerowa Zwi?zek Strzelecki Oddzia?? Krak??w im. Pierwszej Kompanii Kadrowej

68 Jab??o??ski Rados??aw Andrych??w Trasa rowerowa Brak TAK
69 Janeczko Tomasz Roczny Trasa rowerowa Brak TAK
70 Jarzyna Agata Andrychow Trasa piesza Brak

71 Jarzyna Bartosz Andrychow Trasa piesza Brak

72 Jaworska Magda Andrych??w Trasa rowerowa Brak TAK
73 Jod??owski Dawid Andrych??w Trasa rowerowa Liceum og??lnokszta??c?ce marii sk??odowskiej Curie

74 Jopek Agnieszka Zag??rnik Trasa rowerowa Brak

75 Jopek Agnieszka Zag??rnik Trasa rowerowa Brak

76 Kaczmarczyk Rafa?? Targanice Trasa rowerowa Brak

77 Kalamus-G?dek Beata Su??kowice Trasa piesza Brak

78 Kapela Karolina Brzezinka Trasa piesza SP SPSK w Brzezince TAK
79 Kapera Izabela Zag??rnik Trasa piesza Brak

80 Kapera Natalia Zag??rnik Trasa piesza Brak

81 Karbowiak Martyna Brzezinka Trasa piesza SP SPSK w Brzezince TAK
82 Karcz Dorota Su??kowice Trasa piesza Brak TAK
83 Karcz Robert Andrych??w Trasa rowerowa Brak TAK
84 Kasperek Anna Witanowice Trasa piesza Brak TAK
85 Kasperek Julia Witanowice Trasa piesza Brak TAK
86 Kasperek Magdalena Witanowice Trasa piesza Brak TAK
87 Kasperek Tomasz Witanowice Trasa piesza JRG ANDRYCH??W TAK
88 Kasprzak Rados??aw Su??kowice Trasa piesza LO Andrych??w im. Marii Sk??odowskiej-Curie TAK
89 K?dzio?ka Irena Andrych??w Trasa rowerowa LO ANDRYCH??W TAK
90 K?dzio?ka ?ukasz Andrych??w Trasa rowerowa Brak TAK
91 K?dzio?ka Helena Andrych??w Trasa rowerowa SP NR 4 ANDRYCH??W TAK
92 K?dzio?ka Karol Andrych??w Trasa piesza Brak TAK
93 K?dzio?ka Anna Andrych??w Trasa piesza Brak TAK
94 Kegel Milena Zag??rnik Trasa piesza Szko??a

95 Kido?? Gra??yna Brzezinka Trasa rowerowa PTTK ,,Cha??upa” TAK
96 Kierczak Marzena Su??kowice-???g Trasa piesza Brak TAK
97 Kierczak Klaudia Su??kowice-???g Trasa piesza LO Andrych??w TAK
98 Kiznar Tomasz Rzyki Trasa piesza ANDRYCH??W RUNNING TAK
99 K??aput Maja Brzezinka Trasa piesza SP SPSK w Brzezince TAK
100 K??aput Mateusz Brzezinka Trasa piesza SP SPSK w Brzezince TAK
101 Kobia??ka Kazimierz Andrych??w Trasa piesza Brak

102 Kobielus Stanis??aw Andrych??w Trasa rowerowa indywidualnie TAK
103 Kobielus Bo??ena Andrych??w Trasa rowerowa indywidualnie TAK
104 Kobielus Maciek Andrych??w Trasa rowerowa indywidualnie TAK
105 Kobielus Maksymilian Andrych??w Trasa rowerowa indywidualnie TAK
106 Kocemba Anna Bulowice Trasa piesza Brak

107 Kocia Agnieszka Su??kowice Trasa piesza Brak TAK
108 Kocia Anna Su??kowice Trasa piesza Brak TAK
109 Koczur Arkadiusz Targanice Trasa piesza Brak TAK
110 Koczur Joanna Su??kowice-???g Trasa piesza Brak TAK
111 Koczur Arkadiusz Targanice Trasa piesza Brak

112 Koczur Milena Su??kowice-???g Trasa rowerowa ZSS su??kowice- ??g TAK
113 Koczur Robert Su??kowice-???g Trasa piesza Brak TAK
114 Koczur-Lot Marta Andrych??w Trasa piesza Brak

115 Kolber Alicja Targanice Trasa piesza Brak TAK
116 Kolber Mateusz Targanice Trasa piesza mks Andrych??w TAK
117 Kolber Pawe?? Targanice Trasa piesza LO Andrych??w TAK
118 Kolber Barbara Targanice Trasa piesza IFitt TAK
119 Ko??uch Magdalena Brzezinka Trasa piesza SP SPSK w Brzezince TAK
120 Konieczny Bart??omiej Wadowice Trasa piesza Brak TAK
121 Kosar Zbigniew Su??kowice Trasa rowerowa Brak TAK
122 Kosar Joanna Su??kowice Trasa piesza Brak TAK
123 Kosek Dariusz Andrych??w Trasa rowerowa Brak TAK
124 Kowal??wka Maja Andrych??w Trasa rowerowa Brak TAK
125 Kowal??wka Mateusz Andrych??w Trasa rowerowa Brak TAK
126 Kowal??wka Lucyna Andrych??w Trasa rowerowa Brak TAK
127 Krawczyk Anna Targanice Trasa piesza Brak TAK
128 Kr??liczek Agnieszka Andrych??w Trasa piesza Brak TAK
129 Kr??liczek Helena Andrych??w Trasa piesza Brak TAK
130 Kr??liczek Amelia Brzezinka Trasa piesza SP SPSK w Brzezince TAK
131 Kryska Szymon Zag??rnik Trasa rowerowa Szko??a podstawowa w Zag??rniku

132 Kryta Barbara Roczyny Trasa rowerowa Brak TAK
133 Kryta Maria Roczyny Trasa rowerowa Brak TAK
134 Krzak Ma??gorzata Andrych??w Trasa piesza Brak

135 Krzak Anna Andrych??w Trasa rowerowa Brak

136 Krzak Henryk Andrych??w Trasa piesza Brak

137 Krzysto?? Szymon Wieprz Trasa rowerowa Brak

138 Kudela Wies??awa Andrych??w Trasa rowerowa Brak TAK
139 Kudela Piotr Andrych??w Trasa rowerowa Brak TAK
140 Kud??acik Szymon Zag??rnik Trasa piesza Brak

141 Kud??acik Konrad Brzezinka Trasa piesza SP SPSK w Brzezince TAK
142 Kud??acik Jakub Zag??rnik Trasa piesza Brak

143 Kud??acik Grzegorz Roczyny Trasa piesza Brak TAK
144 Kud??acik Jakub Zag??rnik Trasa piesza Brak

145 Kud??acik-Miku??a Ma??gorzata Roczyny Trasa rowerowa Brak TAK
146 Kuliberda Natalia Brzezinka Trasa piesza SP SPSK w Brzezince TAK
147 Ku??ma Tomasz Andrych??w Trasa rowerowa Brak TAK
148 Ku??ma Norbert Andrych??w Trasa rowerowa Brak TAK
149 Kurzyniec Aneta Roczyny Trasa rowerowa Brak

150 Lipnicka Julia Giera??towice Trasa rowerowa Brak

151 Lipnicki Patryk Giera??towice Trasa piesza Brak

152 Lipnicki Jakub Giera??towice Trasa rowerowa Brak

153 Lot Ryszard Andrych??w Trasa piesza Brak

154 ??ydek Sylwia Krak??w Trasa piesza Brak

155 ??ydek Gabriela Andrych??w Trasa piesza Brak

156 Lyson Piotr Chocznia Trasa piesza Brak

157 Lyson Leon Chocznia Trasa piesza Inwald

158 Lyson Piotr Chocznia Trasa piesza Inwald

159 Lyson Magdalena Chocznia Trasa piesza Brak

160 ??ciga Renata Rzyki Trasa rowerowa Brak TAK
161 ??ciga Zuzanna Rzyki Trasa piesza Brak TAK
162 ??liwa Krzysztof Chocznia Trasa piesza Andrych??w Runnig TAK
163 ??wierczy??ski Jerzy Andrych??w Trasa rowerowa Brak

164 ?yso?? Gabriela Roczyny Trasa rowerowa Brak TAK
165 ?yso?? Kasia Roczyny Trasa rowerowa Brak TAK
166 ?yso?? Martyna Roczyny Trasa rowerowa Brak TAK
167 ?yso?? Maksymilian Inwa??d Trasa piesza Brak

168 ?yso?? Maja Inwa??d Trasa piesza Brak

169 ?yso?? Joanna Inwa??d Trasa piesza Brak

170 Magiera Filip Brzezinka Trasa piesza SP SPSK w Brzezince

171 Magiera Micha?? Brzezinka Trasa piesza SP SPSK w Brzezince TAK
172 Magiera Maja Brzezinka Trasa piesza SP SPSK w Brzezince TAK
173 Majdak Jakub Bulowice Trasa rowerowa Centrum Kszta??cenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie TAK
174 Majdak Julia Bulowice Trasa rowerowa Szko??a Podstawowa nr 4 Andrych??w TAK
175 Majdak Ma??gorzata Bulowice Trasa rowerowa Brak TAK
176 Ma??ysiak Przemys??aw Andrych??w Trasa rowerowa Brak TAK
177 Ma??ysiak Wiktoria Andrych??w Trasa rowerowa Brak TAK
178 Ma??ysiak Bo??ena Andrych??w Trasa rowerowa Brak TAK
179 Ma??ysiak Magdalena Andrych??w Trasa rowerowa Szko??a Podstawowa nr 4 w Andrychowie TAK
180 Ma??ysiak Kinga Andrych??w Trasa piesza Szko??a Podstawowa nr 4 TAK
181 Ma??ysiak Agnieszka Andrych??w Trasa piesza Brak

182 Ma??ysiak Agnieszka Andrych??w Trasa piesza Brak TAK
183 Ma??ysz Maksymilian Andrych??w Trasa piesza Brak TAK
184 Manda Bogdan Andrych??w Trasa piesza Brak

185 Manda Anna Roczyny Trasa piesza Brak TAK
186 Manda Dariusz Roczyny Trasa piesza Brak TAK
187 Manda Aleksandra Andrych??w Trasa piesza Brak

188 Maniarska Patrycja Roczyny Trasa rowerowa Brak TAK
189 Marczak Jakub Andrych??w Trasa rowerowa Szko??a Podstawowa im. Miko??aja Kopernika w Andrychowie TAK
190 Marek Sylwia Targanice Trasa rowerowa Brak TAK
191 Marek Kacper Targanice Trasa rowerowa Brak TAK
192 Martin Weronika Su??kowice – ??g Trasa piesza ZSS Su??kowice – ??g

193 Matejko Wiktoria Zag??rnik Trasa piesza Szko??a

194 Matejko Kamil Zag??rnik Trasa piesza Zesp???? szk???? samorz?dowych w Zag??rniku

195 Matyjasik Artur G???bowice Trasa rowerowa Brak TAK
196 Matyszkowicz Grzegorz Su??kowice Trasa piesza Brak TAK
197 Matyszkowicz Renata Su??kowice Trasa piesza Brak TAK
198 Matyszkowicz Grzegorz Su??kowice Trasa rowerowa Brak TAK
199 Matyszkowicz Jakub Su??kowice Trasa rowerowa Brak TAK
200 Miarka Alicja Zagornik Trasa rowerowa Brak TAK
201 Miarka Mariusz Zagornik Trasa rowerowa Agmar TAK
202 Miarka Agnieszka Zagornik Trasa rowerowa Brak TAK
203 Miarka Szymon Zagornik Trasa rowerowa Brak TAK
204 Miarka Dariusz Andrych??w Trasa rowerowa Brak

205 Michalec Przemys??aw Inwa??d Trasa rowerowa Brak

206 Micha?ek Jacek Czaniec Trasa piesza Brak TAK
207 Micha?ek Jakub Czaniec Trasa piesza Brak TAK
208 Micha?ek Milena Czaniec Trasa piesza Brak TAK
209 Micha?ek Ma?gorzata Czaniec Trasa piesza Brak TAK
210 Michniewicz – B?k Marzena Wadowice Trasa rowerowa Zag??rnik TAK
211 Migda??ek Justyna Andrych??w Trasa rowerowa Brak

212 Migda??ek Krystian Andrych??w Trasa rowerowa Brak

213 Miko??ajko Robert Andrych??w Trasa rowerowa Brak TAK
214 Miko??ajko Emilia Andrych??w Trasa rowerowa Brak TAK
215 Miku??a Tymoteusz Andrych??w Trasa rowerowa extra fruits jacek miku??a TAK
216 Miku??a Jacek Andrych??w Trasa rowerowa extra fruits jacek miku??a TAK
217 Miku??a Miko??aj Andrych??w Trasa rowerowa extra fruits jacek miku??a TAK
218 Miodo??ska Agata Su??kowice Trasa piesza Brak TAK
219 Miodonski Robert Su??kowice Trasa piesza Brak TAK
220 Mitoraj Hanna K?ty Trasa piesza Brak TAK
221 Mrzyg????d Katarzyna Andrych??w Trasa piesza Promyczek

222 Niemczyk Jagoda Andrych??w Trasa piesza Szko??a Podstawowa nr 4 TAK
223 Niemczyk Miko??aj Andrych??w Trasa piesza MKS Andrych??w TAK
224 Niemczyk Pawe?? Andrych??w Trasa rowerowa Brak TAK
225 Noga Natalia Brzezinka Trasa piesza SP SPSK w Brzezince TAK
226 Og??rek Wies??aw Andrych??w Trasa rowerowa PTTK Cha??upa TAK
227 Ogieg??o Marek Andrych??w Trasa rowerowa PTTK Cha??upa

228 Olszewska Oliwia Andrych??w Trasa piesza Kwiaciarnia Konwalia

229 Osowska Izabela Su??kowice Trasa piesza Brak

230 Osowska Edyta Roczyny Trasa rowerowa OSP Roczyny TAK
231 Osowski Marcin Andrych??w Trasa piesza #tatadietetyk TAK
232 Osowski Mateusz Su??kowice – ??g Trasa rowerowa ZSS Su??kowice – ??g

233 Ostafin Lena K?ty Trasa piesza Brak TAK
234 Palkij Mateusz Targanice Trasa rowerowa Brak

235 Palkij Katarzyna Targanice Trasa rowerowa Brak

236 Palkij Julia Targanice Trasa rowerowa Brak

237 Pa??osz Natala Wieprz Trasa piesza Brak TAK
238 Paszewska Paulina Andrych??w Trasa rowerowa Brak

239 Paszewski ?ukasz Andrych??w Trasa rowerowa Brak

240 Pawlik Rafa?? Lanckorona Trasa piesza Brak

241 P?czek Barbara Su??kowice Trasa piesza Brak TAK
242 Pilch Piotr Andrych??w Trasa rowerowa Sp2 Andrych??w

243 Pilch Katarzyna Andrych??w Trasa rowerowa Brak

244 Pilch Marcin Andrych??w Trasa rowerowa Brak

245 Piwowarska Aleksandra Bulowice Trasa piesza Brak

246 Piwowarska Aleksandra Bulowice Trasa piesza Brak

247 Pluta Tola Brzezinka Trasa piesza SP SPSK w Brzezince TAK
248 Pluta Sebastian Targanice Trasa rowerowa Brak TAK
249 P??onka Angelika Zag??rnik Trasa piesza Szko??a

250 P??onka Arkadiusz Andrych??w Trasa piesza Brak TAK
251 Poce??ujko Jadwiga Targanice Trasa piesza Brak TAK
252 Podoba Kamil My??lenice Trasa rowerowa Brak TAK
253 Polak Krystian Giera??towice Trasa piesza Brak

254 Polak Wojciech Andrych??w Trasa piesza Brak

255 Pomiet??o Rafa?? Rzyki Trasa rowerowa Brak

256 Pomiet??o Monika Rzyki Trasa rowerowa Brak

257 Przebinda-Niemczyk Katarzyna Andrych??w Trasa piesza I Liceum Og??lnokszta??c?ce TAK
258 Pszcz????ka Szymon Inwa??d Trasa rowerowa Brak

259 Pszcz????ka Rados??aw Inwa??d Trasa rowerowa Brak

260 Rokowska Ilona Brzezinka Trasa piesza SP SPSK w Brzezince TAK
261 Ro??ek Zuzanna Brzezinka Trasa piesza SP SPSK Brzezinka TAK
262 Rusinek Gabriela Brzezinka Trasa piesza SP SPSK w Brzezince TAK
263 Saferna Paulina Nidek Trasa piesza Brak TAK
264 Saferna Artur Nidek Trasa piesza Andrych??w Running TAK
265 Saferna Dawid Andrych??w Trasa piesza Techplast sp z o.o.

266 Samborski Jan Andrych??w Trasa rowerowa Zwi?zek Strzelecki Oddzia?? Krak??w im. Pierwszej Kompanii Kadrow TAK
267 Schabowicz Dawid Roczyny Trasa rowerowa Brak TAK
268 Schabowicz Kamila Roczyny Trasa rowerowa Brak TAK
269 Sierp Samanta Brzezinka Trasa piesza SP SPSK w Brzezince TAK
270 S??awi??ska-Dr?g Ewelina Jaszczurowa Trasa piesza Brak TAK
271 Smaza Katarzyna Su??kowice Trasa piesza Brak TAK
272 Smaza Daria Brzezinka Trasa piesza SP SPSK w Brzezince TAK
273 Smaza Jolanta Roczyny Trasa piesza SPSK w Brzezince

274 Smolec Wojciech Andrych??w Trasa rowerowa Brak TAK
275 Smolec Agnieszka Andrych??w Trasa rowerowa Szko??a Podstawowa nr 2 TAK
276 Soda Anna Sanok Trasa piesza Brak

277 Sordyl Iwona Andrych??w Trasa piesza Brak TAK
278 Sordyl Marcin Inwa??d Trasa rowerowa Brak TAK
279 Sordyl Franciszek Roczyny Trasa rowerowa Brak TAK
280 Sordyl Anna Inwa??d Trasa piesza ZSS Inwa??d TAK
281 Sordyl Lukasz Roczyny Trasa rowerowa Brak TAK
282 Sordyl Antoni Roczyny Trasa rowerowa Brak TAK
283 Sordyl Kamila Inwa??d Trasa piesza ZSS Inwa??d TAK
284 Sordyl Dariusz Roczyny Trasa rowerowa Brak TAK
285 Sordyl Joanna Roczyny Trasa rowerowa Brak TAK
286 Sordyl Mateusz Andrych??w Trasa rowerowa Brak TAK
287 Sosnowska Aleksandra Targanice Trasa piesza Lo andrych??w

288 Sosnowska Aleksandra Targanice Trasa piesza Lo andrych??w

289 Sosnowska Aleksandra Targanice Trasa piesza Lo andrych??w

290 Stachera Amelia Brzezinka Trasa piesza SP SPSK w Brzezince TAK
291 Stopa Patrycja Zawadka Trasa piesza Brak

292 Stuglik Witold Inwa??d Trasa rowerowa Podstawowa lnwa??d TAK
293 Stuglik Zosia Inwa??d Trasa rowerowa Podstawowa lnwa??d

294 Stuglik Zosia Inwa??d Trasa rowerowa Podstawowa lnwa??d

295 Stuglik Iwona Inwa??d Trasa rowerowa Brak TAK
296 Stuglik Szymon Inwa??d Trasa rowerowa Brak TAK
297 Stuglik Zosia Inwa??d Trasa rowerowa Podstawowa lnwa??d

298 Stuglik Szymon Inwa??d Trasa rowerowa Brak

299 Stuglik Zosia Inwa??d Trasa rowerowa Podstawowa lnwa??d TAK
300 Stypu??a Patryk Andrych??w Trasa piesza Brak

301 Swako?? Adam Andrych??w Trasa rowerowa Brak TAK
302 Swierczy??ska Ewa Andrych??w Trasa rowerowa Brak

303 Szeliga Paulina Bulowice Trasa piesza Brak

304 Szemik Antonina Su??kowice – ??g Trasa piesza ZSS Su??kowice – ??g

305 Szwed Barbara Zag??rnik Trasa piesza Brak TAK
306 Szwed Mateusz Zag??rnik Trasa rowerowa SzweDZIKI TAK
307 Szwed Marcin Zag??rnik Trasa rowerowa SzweDZIKI TAK
308 Szwed Roman Zag??rnik Trasa rowerowa SzweDZIKI TAK
309 Szwed Dariusz Zag??rnik Trasa rowerowa SzweDZIKI TAK
310 Szwed Aleksandra Zag??rnik Trasa piesza Brak TAK
311 Szwed Katarzyna Zag??rnik Trasa rowerowa SzweDZIKI TAK
312 Szwed ?ukasz Zag??rnik Trasa rowerowa SzweDZIKI TAK
313 Szwed Krzysztof Zag??rnik Trasa piesza Brak TAK
314 Szwed Anna Zag??rnik Trasa piesza Brak TAK
315 Szymik-Kud??acik Renata Roczyny Trasa piesza Brak TAK
316 Talar ?ukasz Su??kowice Trasa piesza Brak TAK
317 Talar Ma??gorzata Su??kowice Trasa piesza Brak TAK
318 Talar Daniel Su??kowice Trasa piesza MKS Andrych??w TAK
319 Talik Anna Brzezinka Trasa piesza SP SPSK w Brzezince TAK
320 Toka Monika Andrych??w Trasa piesza I Liceum Og??lnokszkta??c?ce

321 Tomczyk Edyta Su??kowice Trasa rowerowa Brak

322 Tomczyk Edyta Su??kowice Trasa rowerowa Brak

323 Tomczyk Edyta Su??kowice Trasa rowerowa Brak

324 Tomiczek Nataniel Su??kowice – ??g Trasa rowerowa ZSS Su??kowice – ??g

325 Trzaska Agnieszka Inwa??d Trasa piesza Brak TAK
326 Trzaska Pawel Inwa??d Trasa piesza Brak TAK
327 Wac??awek Adrian Brzezinka Trasa piesza SP SPSK w Brzezince TAK
328 Walczak Zuzanna Targanice Trasa piesza Brak TAK
329 Walczak Oliwia Brzezinka Trasa piesza SP SPSK w Brzezince TAK
330 Walczak Justyna Brzezinka Trasa piesza SP SPSK w Brzezince TAK
331 Walczak Wioletta Zag??rnik Trasa piesza Brak

332 Walczak Wiktor Zag??rnik Trasa piesza Brak

333 Walczak Aleksandra Zag??rnik Trasa piesza Brak

334 Wa???ka Mateusz Pu??awy Trasa piesza Zwi?zek Strzelecki Oddzia?? Krak??w im. Pierwszej Kompanii Kadrowej TAK
335 Wasilewski Piotr Andrych??w Trasa piesza Brak TAK
336 Wenda Jakub Andrychow Trasa piesza IFITT

337 Wielek Martyna Brzezinka Trasa piesza SP SPSK w Brzezince TAK
338 Wisiorek Barbara Andrych??w Trasa piesza Brak

339 W??odarczak Ewelina Roczyny Trasa piesza SP SPSK Brzezinka TAK
340 Wojciechowicz Monika W?gierska G??rka Trasa piesza Brak

341 Wojewodzic Julita Su??kowice-???g Trasa piesza LO Andrych??w TAK
342 Wojewodzic Gabriela Su??kowice-???g Trasa rowerowa Brak TAK
343 Wojewodzic Andrzej Su??kowice-???g Trasa rowerowa Brak TAK
344 Wojewodzic Gra??yna Roczyny Trasa piesza Brak TAK
345 Wojewodzic Monika Andrych??w Trasa piesza Brak TAK
346 Wojewodzic Krzysztof Roczyny Trasa rowerowa Brak TAK
347 Wojtal Katarzyna Andrych??w Trasa rowerowa Brak

348 Wo??ek Oliwia Su??kowice – ??g Trasa piesza ZSS Su??kowice – ??g

349 Yomczyk Pawe?? Su??kowice Trasa rowerowa Brak

350 Zaj?c Kinga Wieprz Trasa piesza Brak TAK
351 Zaj?c Mateusz Wieprz Trasa piesza LO w Andrychowie TAK
352 Zaj?c Iga Wieprz Trasa piesza Brak TAK
353 Zareba Anna Andrych??w Trasa piesza Brak

354 Zareba Anna Andrych??w Trasa piesza Brak TAK
355 Zawarus Aneta Andrych??w Trasa rowerowa OSP Andrych??w

356 Zi?ba Agata Bulowice Trasa piesza MOSKiT

357 Zi?ba Micha?? Bulowice Trasa rowerowa Brak TAK
358 Zi?ba Tomasz Andrych??w Trasa rowerowa Brak

359 Ziemich??d Marysia Targanice Trasa rowerowa SPSK Brzezinka

360 Ziemich??d Piotr Targanice Trasa rowerowa SPSK Brzezinka

361 Ziemich??d Grzegorz Targanice Trasa rowerowa Brak

362 Ziemich??d Agnieszka Targanice Trasa piesza ZSS Su??kowice – ??g