Zawody

Nazwa zawodów:

Tropem Wilczym – Bieg Pami?ci ??o??nierzy Wykl?tych

Miejsce i termin: Przeworsk, 2020-03-01
Organizator: ORGANIZATORZY:
Organizator lokalny: ?? Gminny O??rodek Kultury w Przeworsku/ tel. 16 648 73 97 (wew. 201), gok@przeworsk.net.pl

Organizator i koordynator akcji og??lnopolskiej: ?? Fundacja Wolno??? i Demokracja, Al. Ujazdowskie 37 lok. 2, 00-540 Warszawa, tel/fax: +48226291536, fundacja@wid.org.pl, www.tropemwilczym.pl

Opis zawodów: TERMIN I MIEJSCE

1. Termin: 1 marca 2020 r., godz. 12.00 2. Start: godz. 12:15: dla biegu 9 km ?? plac przed Wiejskim Domem Kultury w Grz?sce
(na miejsce startu b?dzie zorganizowany przez Organizatora transport autokarami; na miejsce odjazdu autokar??w b?d? kierowa? wolontariusze ?? zlokalizowane b?dzie w blisko??ci Biura Zawod??w)
godz. 13:30: dla biegu 1963 m ?? Rynek w Przeworsku 3. Meta: Rynek w Przeworsku Program: Grz?ska ?? Wiejski Dom Kultury 12:00: rozpocz?cie Biegu Tropem Wilczym, od??piewanie Hymnu pa??stwowego,
12:15: start Biegu na dystansie 9 km Przeworsk ?? Rynek 13:30: przybiegni?cie ostatnich zawodnik??w biegu na dystansie 9 km
13:30: rozgrzewka, od??piewanie Hymnu pa??stwowego 13:40: start Biegu na dystansie 1963 m

Wi?cej w regulaminie:

Strona WWW: http://gok.przeworsk.pl/
Regulamin zawodów: PDF
Lista opłaconych: Lista zawodników z potwierdzoną płatnością
Lista nieopłaconych: Lista zawodników bez potwierdzonej płatności

Rejestracja zamknięta

Lista zapisanych zawodników:

Lp. Nazwisko i Imię Miejscowość Kategoria Klub Wpłata
1 Antosz Bogdan Sieniawa 9 km – bieg g????wny Brak TAK
2 Bartman Rafa?? Przeworsk 9 km – bieg g????wny Brak TAK
3 Bartnik Krystian Przeworsk 9 km – bieg g????wny Brak TAK
4 Bazan Tomasz Wysoka G??ogowska 9 km – bieg g????wny Brak TAK
5 Bester Monika Kosina 9 km – bieg g????wny Bester Sklejki Running Team TAK
6 Bester Miko??aj Kosina 1963 m – bieg honorowy ZS Kosina TAK
7 Bester Janusz Kosina 1963 m – bieg honorowy Bester Sklejki Running Team TAK
8 Bia??og??owski Pawe?? Sienn??w 9 km – bieg g????wny 21 daplot TAK
9 Biel??wka Roman Budy ?a??cuckie 9 km – bieg g????wny Grodziska Grupa Biegowa Szalone ??????wie TAK
10 Bobecka Marzena Oleszyce 1963 m – bieg honorowy Brak NIE
11 Bobecka Oliwia Oleszyce 1963 m – bieg honorowy Brak NIE
12 Bondyra Wojciech Ga? 1963 m – bieg honorowy Brak NIE
13 Borcz Maciej Mikulice 9 km – bieg g????wny Brak NIE
14 Borcz Arkadiusz Przeworsk 1963 m – bieg honorowy Zesp???? Szk???? Zawodowych w Przeworsku TAK
15 Botwina Marek Jagie????a 9 km – bieg g????wny Brak TAK
16 Bundyra Arkadiusz Przeworsk 9 km – bieg g????wny Brak TAK
17 Bundyra Katarzyna Grz?ska 1963 m – bieg honorowy Brak TAK
18 Bundyra Antoni Grz?ska 1963 m – bieg honorowy Brak TAK
19 Byrwa Kacper Przeworsk 9 km – bieg g????wny ZSZ Przeworsk NIE
20 Chajec J??zef W??lka Ma??kowa 9 km – bieg g????wny Brak TAK
21 Chlebek Tomasz Rzesz??w 9 km – bieg g????wny Resovia TAK
22 Chlebu?? Artur Mirocin 9 km – bieg g????wny OSP Mirocin TAK
23 Chmaj Piotr ?a??cut 1963 m – bieg honorowy ?a??cut TAK
24 Cholewa Beata ?a??cut 9 km – bieg g????wny Husaria Race Team NIE
25 Cienki Robert Mo??odycz 9 km – bieg g????wny Brak TAK
26 Ciupi??ska Magdalena W??lka Pe??ki??ska 1963 m – bieg honorowy Brak TAK
27 Ciurko Marcin Przeworsk 9 km – bieg g????wny Brak NIE
28 Cynk Adam Manasterz 6 A 9 km – bieg g????wny Przeworska Grupa Biegowa TAK
29 Cyrek Jaros??aw Rzesz??w 9 km – bieg g????wny Brak TAK
30 Czy?? Tomasz Ka??czuga 9 km – bieg g????wny Przeworska Grupa Biegowa TAK
31 Dawidowicz Gabriela Przeworsk 1963 m – bieg honorowy Brak NIE
32 D?browski ?ukasz Palm Harbor 9 km – bieg g????wny ZSZ TAK
33 Dec Mi??osz Mo??odycz 9 km – bieg g????wny Brak NIE
34 Dec-Cienki Marta Mo??odycz 9 km – bieg g????wny Brak TAK
35 Dec-Kie??basa Magdalena Mo??odycz 9 km – bieg g????wny Brak TAK
36 Drapa??a Damian Przeworsk 9 km – bieg g????wny Brak TAK
37 Dryla Piotr Przeworsk 9 km – bieg g????wny 1 batalion czo??g??w TAK
38 Drzystek Konrad Jagie????a 9 km – bieg g????wny Brak TAK
39 Dudek Dominika ?a??cut 9 km – bieg g????wny Brak TAK
40 Duliban-Nowak Gabriela Gniewczyna ?a??cucka, 9 km – bieg g????wny Brak TAK
41 Dziedzic Szymon Przeworsk 1963 m – bieg honorowy Dru??yna Zuch??w M??ode Wilczki NIE
42 Dzie?? Robert Ga? 9 km – bieg g????wny Brak TAK
43 Filipi??ski Bartosz ?a??cut 9 km – bieg g????wny Super Klub B TAK
44 Filipowicz Piotr Przeworsk 1963 m – bieg honorowy Brak TAK
45 Fr?czek Tomasz Przeworsk 9 km – bieg g????wny Brak TAK
46 Frydlewicz Jakub Przeworsk 9 km – bieg g????wny Brak TAK
47 Fudali Wojciech Ka??czuga 9 km – bieg g????wny Brak TAK
48 Fus Przemys??aw ??o??ynia 9 km – bieg g????wny Grodziska Grupa Biegowa Szalone ??????wie TAK
49 Futoma Leszek Przeworsk 9 km – bieg g????wny Brak TAK
50 Gajda Lukasz Przewrosk 9 km – bieg g????wny ED??K Team TAK
51 G??recki Patryk Jaros??aw 1963 m – bieg honorowy PG FOTO NIE
52 G?siorek Micha?? Przeworsk 9 km – bieg g????wny Brak NIE
53 Go??da Emilia Przeworsk 1963 m – bieg honorowy Brak TAK
54 Goraj-Przybylska Dorota Pelnatycze 9 km – bieg g????wny ZSOZiR w Radymnie TAK
55 Gorczyca Angelika ?a??cut 1963 m – bieg honorowy Brak TAK
56 Grodzicka Agnieszka Rzesz??w 9 km – bieg g????wny Brak TAK
57 Grzesik – Bia??y Katarzyna Pe??kinie 1963 m – bieg honorowy Brak TAK
58 Gujda Janusz Przeworsk 9 km – bieg g????wny Brak NIE
59 Halwa Janusz Sz??wsko 9 km – bieg g????wny Bbl NIE
60 Ha??ys Bart??omiej Zag??rze 9 km – bieg g????wny KS Manasterz TAK
61 Harpula Maksymilian Grz?ska 1963 m – bieg honorowy Brak TAK
62 Hasiak Maciej Hucisko 9 km – bieg g????wny Stalowowolski Klub Biegacza TAK
63 Hawro Pawe?? Przeworsk 9 km – bieg g????wny Brak TAK
64 Hawro Katarzyna Przeworsk 1963 m – bieg honorowy Brak TAK
65 Hoj??o Julia Rozb??rz 9 km – bieg g????wny Brak TAK
66 Ho??ub Zuzanna Przeworsk 1963 m – bieg honorowy Brak TAK
67 Hrymak Stanis??aw Lubacz??w 9 km – bieg g????wny Brak TAK
68 Hul – W??jcik Katarzyna Zaczernie 9 km – bieg g????wny Night Runners Zaczernie TAK
69 Jadwisie??czak B??a??ej Pantalowice 1963 m – bieg honorowy Brak NIE
70 Jadwisie??czak Celina Pantalowice 1963 m – bieg honorowy Brak NIE
71 Jagniszczak Natalia Sanok 1963 m – bieg honorowy ZHR TAK
72 Jankowski Dariusz Przeworsk 9 km – bieg g????wny PRZEWORSKA GRUPA BIEGOWA TAK
73 Jankowski Tomasz Przeworsk 9 km – bieg g????wny Brak TAK
74 Jarosz Stanis??aw Przeworsk 9 km – bieg g????wny przeworska grupa biegowa TAK
75 Jucha Weronika Studzian 1963 m – bieg honorowy Brak NIE
76 Kalamarz David Przeworsk 1963 m – bieg honorowy ZSZ NIE
77 Kalamarz David Przeworsk 1963 m – bieg honorowy ZSZ Przeworsk NIE
78 Kara?? Aleksandra Gniewczyna ?a??cucka 1963 m – bieg honorowy ZHR TAK
79 Kara?? Aleksandra Gniewczyna ?a??cucka 1963 m – bieg honorowy ZHR w grupie biegowej NIE
80 Karcz Katarzyna Rzesz??w 9 km – bieg g????wny Brak TAK
81 Kargol Jaromir Kraczkowa 9 km – bieg g????wny X-ray TAK
82 Karu?? Waldemar Zad?browie 9 km – bieg g????wny 14 DAS im.gen.bryg.Wac??awa Wieczorkiewicza NIE
83 Kasperski Tomasz Przeworsk 9 km – bieg g????wny Brak TAK
84 Kawa Kamil Boguchwa??a 9 km – bieg g????wny Brak TAK
85 Kie??b Patrycja D?b??w 1963 m – bieg honorowy UKS Azymut D?b??w NIE
86 Kie??b Wiktoria D?b??w 1963 m – bieg honorowy UKS Azymut D?b??w NIE
87 Kie??basa ?ukasz Mo??odycz 9 km – bieg g????wny Brak TAK
88 Kijanka Filip Przeworsk 9 km – bieg g????wny ZSZ NIE
89 Kilar Korneliusz Przeworsk 1963 m – bieg honorowy Brak TAK
90 Kluz Robert Grz?ska 1963 m – bieg honorowy Brak NIE
91 Kluz Mi??osz Grz?ska 1963 m – bieg honorowy Grz?ska NIE
92 Kokoszka Katarzyna Przeworsk 9 km – bieg g????wny Przeworska Grupa Biegowa TAK
93 Ko??cz Piotr ??o??ynia 9 km – bieg g????wny Brak TAK
94 Konieczny Anita Gniewczyna ?a??cucka 1963 m – bieg honorowy ZHR TAK
95 Konieczny Aleksandra Gniewczyna ?a??. 1963 m – bieg honorowy ZHR TAK
96 Konieczny Julia Gniewczyna ?a??cucka 1963 m – bieg honorowy ZHR TAK
97 Kosz Pawe?? Rzesz??w 9 km – bieg g????wny PGE RUN Obr??t TAK
98 Kot Pawe?? Przeworsk 9 km – bieg g????wny Brak TAK
99 Kotarba Miko??aj Przeworsk 1963 m – bieg honorowy Sp 1 Przeworsk TAK
100 Kotarba Piotr Przeworsk 9 km – bieg g????wny Husaria Race Team / 44 klp TAK
101 Kotlarczyk Ireneusz Krak??w 9 km – bieg g????wny Brak TAK
102 Kotli??ska Kamila D?b??w 1963 m – bieg honorowy UKS Azymut D?b??w NIE
103 Kowal ?ukasz Nowosielce 9 km – bieg g????wny #SamoSieNiePrebiegnie TAK
104 Kowal Julia D?b??w 1963 m – bieg honorowy D?b??w NIE
105 Kozio??ko Tomasz Rudka 9 km – bieg g????wny Brak TAK
106 Krajewska Anna ??wi?te 1963 m – bieg honorowy Brak TAK
107 Krajewski Ryszard ??wi?te 1963 m – bieg honorowy Brak TAK
108 Krawiec Beata Grz?ska 9 km – bieg g????wny Przeworska Grupa Biegowa NIE
109 Krawiec Alan Grz?ska 9 km – bieg g????wny Brak TAK
110 Kr??l Mateusz Przeworsk 9 km – bieg g????wny Brak TAK
111 Kruk Jakub Studzian 1963 m – bieg honorowy UKS Azymutu D?b??w NIE
112 Kruk Wojciech D?b??w 1963 m – bieg honorowy Brak NIE
113 Krupa Maciej Grzeska 1963 m – bieg honorowy Sp ujezna NIE
114 Kubas Robert Pruchnik 9 km – bieg g????wny Jaros??awski Biegacz TAK
115 Kucza ?ukasz Rzesz??w 9 km – bieg g????wny Brak TAK
116 Kucza Mateusz Rzesz??w 9 km – bieg g????wny Brak TAK
117 Kulpa Rafa?? Bia??obrzegi 9 km – bieg g????wny Brak TAK
118 Kulpa Mateusz ??wi?toniowa 9 km – bieg g????wny Brak NIE
119 Ku??niar Iwona Sienn??w 1963 m – bieg honorowy Brak TAK
120 Ku??niar Piotr Sienn??w 1963 m – bieg honorowy Brak TAK
121 Ku??niar Magdalena Bystrowice 1963 m – bieg honorowy Brak TAK
122 Kurylo Karol Przeworsk 1963 m – bieg honorowy Brak TAK
123 Kury??o Beata Ka??czuga 9 km – bieg g????wny Brak TAK
124 Kury??o ?ukasz Ka??czuga 9 km – bieg g????wny Brak TAK
125 Kuzyk Oscar Przeworsk 1963 m – bieg honorowy ZSZ Przeworsk TAK
126 Laszkiewicz Maciek Bircza 9 km – bieg g????wny Brak TAK
127 Le??nicka Agnieszka Przeworsk 1963 m – bieg honorowy UKS Azymut D?b??w/I LO Przeworsk NIE
128 Lenar Grzegorz Ga? 1963 m – bieg honorowy Brak TAK
129 Lencznar Mateusz Krzemienica 1963 m – bieg honorowy Brak NIE
130 Lencznar Maja Krzemienica 1963 m – bieg honorowy Brak NIE
131 Lipi??ska Katarzyna Maleniska 9 km – bieg g????wny Active Team Brz??za Kr??lewska TAK
132 Lipi??ski Wojciech Maleniska 9 km – bieg g????wny Active Team Brz??za Kr??lewska TAK
133 Lis Adam Studzian 1963 m – bieg honorowy D?b??w NIE
134 Lis Antoni Studzian 1963 m – bieg honorowy D?b??w NIE
135 ??ak Arkadiusz Jaros??aw 1963 m – bieg honorowy Jaros??awska Grupa Biegowa Sok???? TAK
136 ??orniak Mateusz Sieniawa 9 km – bieg g????wny Mega Fason Sieniawa NIE
137 ?akomy Karolina D?b??w 1963 m – bieg honorowy UKS Azymut D?b??w TAK
138 ?apa Dariusz Przeworsk 9 km – bieg g????wny Brak TAK
139 ??limak Idalia Ostrowiec ??wi?tokrzyski 1963 m – bieg honorowy Brak NIE
140 ?opuch Agnieszka Adam??wka 9 km – bieg g????wny Brak TAK
141 ?osiniecka Pola Przeworsk 1963 m – bieg honorowy Brak NIE
142 ??wist Ewa ??urawiczki 1963 m – bieg honorowy Brak TAK
143 Magda Arkadiusz Krzemienica 9 km – bieg g????wny STS Jordan Wola Mala TAK
144 Majcher Kinga Jagie????a 9 km – bieg g????wny Brak TAK
145 Marczak Amelia D?b??w 1963 m – bieg honorowy Brak NIE
146 Markowski Kuba D?b??w 1963 m – bieg honorowy Brak NIE
147 Maruszak Barbara Nowosielce 1963 m – bieg honorowy Brak TAK
148 Mazur Mateusz Przeworsk 9 km – bieg g????wny Przeworska Grupa Biegowa TAK
149 Mazur Barbara Przeworsk 9 km – bieg g????wny PRZEWORSKA GRUPA BIEGOWA TAK
150 Mazur Micha?? Przeworsk 9 km – bieg g????wny Brak TAK
151 Mazurek Joanna Przeworsk 1963 m – bieg honorowy Brak TAK
152 Mazurek Filip Przeworsk 1963 m – bieg honorowy Brak TAK
153 Michno Andrzej Pe??kinie 9 km – bieg g????wny Jaros??awski Biegacz NIE
154 Michno Ma??gorzata Pe??kinie 9 km – bieg g????wny Jaros??awski Biegacz NIE
155 Misi??o Damian Przeworsk 9 km – bieg g????wny RS Technology TAK
156 Modrycki Piotr Przeworsk 9 km – bieg g????wny Brak TAK
157 Moskwiak Dariusz Jaros??aw 9 km – bieg g????wny IWARASHII Ju -Jitsu Jaros??aw TAK
158 Mr??z Zuzanna Przeworsk 1963 m – bieg honorowy Przedszkole Nr 3 w Przeworsku TAK
159 Mr??z Miko??aj Przeworsk 1963 m – bieg honorowy ZHR/ SP1 w Przeworsku TAK
160 Mr??z ?ukasz Przeworsk 1963 m – bieg honorowy Przeworska Grupa Biegowa/ ZHR NIE
161 Musia?? Agnieszka Pigany 9 km – bieg g????wny Brak TAK
162 Niemczak Micha?? Markowa 9 km – bieg g????wny Przeworska Grupa Biegowa TAK
163 Niemczak Rafa?? Markowa 9 km – bieg g????wny Brak TAK
164 Niemiec Waldemar Gniewczyna Tryniecka 9 km – bieg g????wny Brak TAK
165 Niezdropa Pawe?? U??az??w 9 km – bieg g????wny Brak TAK
166 Nykiel Grzegorz Laszczyny 9 km – bieg g????wny Bester Sklejki running team TAK
167 Oleksy Przemys??aw Rzesz??w 9 km – bieg g????wny Rzeszowskie Gazele i Gepardy TAK
168 O??ga Mateusz Sieniawa 9 km – bieg g????wny Brak TAK
169 Osi??ski Adam Jaros??aw 9 km – bieg g????wny Jaros??awska Grupa Biegowa Sok???? TAK
170 Osmyk Bartosz D?b??w 1963 m – bieg honorowy UKS ,,Azymut” D?b??w NIE
171 Owsiak Justynka Ka??czuga 9 km – bieg g????wny BDTKNM TAK
172 P Luka Rpz 1963 m – bieg honorowy Brak TAK
173 P Agat Rpz 1963 m – bieg honorowy Brak TAK
174 Pajda Adam Cieszacin Wielki 1963 m – bieg honorowy Brak TAK
175 Pawlak Jerzy Zarzecze 9 km – bieg g????wny Brak TAK
176 Pels Szymon Zarzecze 1963 m – bieg honorowy ZSZ W ZARZECZU TAK
177 Pels Daniel Zarzecze 9 km – bieg g????wny BDTKN TAK
178 Perenc Micha?? Jaros??aw 9 km – bieg g????wny Carpathian Runners TAK
179 Perzanowski Piotr Opole Lubelskie 9 km – bieg g????wny PWSTE Jaros??aw TAK
180 Pieni???ek Krystian Grz?ska 9 km – bieg g????wny Brak TAK
181 Piestrak Aleksandra D?b??w 1963 m – bieg honorowy UKS Azymut D?b??w NIE
182 Piestrak Karolina D?b??w 1963 m – bieg honorowy UKS Azymut D?b??w NIE
183 Pieszko Roman Jaros??aw 9 km – bieg g????wny Brak TAK
184 P??onka Kacper Grzeska 9 km – bieg g????wny ZSZ w Przeworsku TAK
185 P??onka Grzegorz Grzeska 9 km – bieg g????wny Brak TAK
186 Posiak Marcin Przeworsk 9 km – bieg g????wny Brak TAK
187 Powro??nik Monika Gorliczyna 9 km – bieg g????wny RSTECHNOLOGY TAK
188 Powro??nik Tomasz Gorliczyna 9 km – bieg g????wny RSTECHNOLOGY TAK
189 Przesz??owski Rafa?? Grz?ska 9 km – bieg g????wny 14 das Jaroslaw TAK
190 Przewrocki Waldemar Ro??niat??w 1963 m – bieg honorowy Brak TAK
191 Rachfa?? Adam Gniewczyna Tryniecka 9 km – bieg g????wny RS Technology NIE
192 Rak Zbigniew Rzesz??w 9 km – bieg g????wny Mtu Aero Engines NIE
193 R?czka Oliwia D?b??w 1963 m – bieg honorowy Brak NIE
194 Romanik Marcin Jaros??aw 9 km – bieg g????wny Brak TAK
195 Rucha??a Julia D?b??w 1963 m – bieg honorowy Szko??a Podstawowa w D?bowie TAK
196 Rucha??a Kamil Gorliczyna 9 km – bieg g????wny Brak TAK
197 Rutkowski Zygmunt Nowa D?ba 9 km – bieg g????wny ZMITEK TEAM TAK
198 Sarzynski Stanislaw ?a??cut 9 km – bieg g????wny RS TAK
199 Sarzynski Edward Le??ajsk 9 km – bieg g????wny Brak TAK
200 Sas ?ukasz Przeworsk 9 km – bieg g????wny Brak NIE
201 S?k Wies??aw Pruchnik 9 km – bieg g????wny Jaros??awski Biegacz/PERFECT RUNNER TEAM TAK
202 Skrzypski Marcin Jaros??aw 9 km – bieg g????wny Brak TAK
203 S??ysz Mariusz Rog????no 9 km – bieg g????wny 14 das NIE
204 S??ysz Mariusz Kosina 9 km – bieg g????wny Brak TAK
205 Sobala Dariusz Gniewczyna 9 km – bieg g????wny RS Technology TAK
206 Soli??ska Magdalena Jankowice 9 km – bieg g????wny Brak TAK
207 Soli??ski Bart??omiej Jankowice 1963 m – bieg honorowy Wydzia?? ??andarmerii Wojskowej Rzesz??w TAK
208 So??ek Tomasz Gniewczyna Tryniecka 9 km – bieg g????wny Brak NIE
209 So??ek Joanna Gniewczyna Tryniecka 9 km – bieg g????wny NIE
210 Stachurski Piotr Rzesz??w 9 km – bieg g????wny Brak TAK
211 Starzec Micha?? Przeworsk 9 km – bieg g????wny Przeworska grupa biegowa TAK
212 St??j Krzysztof Jaros??aw 9 km – bieg g????wny Bester Sklejki running team TAK
213 Stefanowski Krzysztof Rokietnica 9 km – bieg g????wny 14das/21bsp/18dz TAK
214 Strama Wiktor Przeworsk 1963 m – bieg honorowy ZSZ im. Kr??la Jana III Sobieskiego w Przeworsku NIE
215 Superson B??a??ej Sonina 9 km – bieg g????wny STS Jordan Wola Ma??a TAK
216 Szpila Jacek ??o??ynia 9 km – bieg g????wny ??o??y??ska Grupa Biegowa “ZO??KA” TAK
217 Szpila Paulina Suroch??w 1963 m – bieg honorowy TAK
218 Szpunar Mariusz Sonina 1963 m – bieg honorowy Brak NIE
219 Szpunar Filip Sonina 1963 m – bieg honorowy Brak NIE
220 Szwed Tomasz Przeworsk 9 km – bieg g????wny Brak TAK
221 Szybicki Hubert D?b??w 1963 m – bieg honorowy Brak TAK
222 Telega Tytus Przeworsk 1963 m – bieg honorowy Brak TAK
223 Telega Bart??omiej Przeworsk 9 km – bieg g????wny Przeworska Grupa Biegowa TAK
224 Tomaszewski Maciej Widna G??ra/paw??osi??w 1963 m – bieg honorowy JGB ”Sok????” Jaros??aw/GUKLA Bratkowice NIE
225 Trzonek Andrzej Jaros??aw 9 km – bieg g????wny Jaros??awska Grupa Biegowa Sok???? TAK
226 Urba??ska Ewa Cz?stkowice 1963 m – bieg honorowy Brak TAK
227 Urban Marek Przeworsk 9 km – bieg g????wny PRZEWORSKA GRUPA BIEGOWA TAK
228 Walanus And??elika Przeworsk 9 km – bieg g????wny 1 Liceum Og??lnokszta??c?ce im. Henryka Sienkiewicza w ?a??cucie TAK
229 Walanus Agnieszka Laszczyny 9 km – bieg g????wny Brak TAK
230 Walanus Mariusz Przeworsk 9 km – bieg g????wny Brak TAK
231 Wcis??o Anna Kosina 1963 m – bieg honorowy Brak NIE
232 Wcis??o Blanka Kosina 1963 m – bieg honorowy Brak NIE
233 Welc Antonina D?b??w 1963 m – bieg honorowy Brak NIE
234 Welc Iwona Krak??w 1963 m – bieg honorowy Brak NIE
235 Weselak Pawe?? Urzejowice 9 km – bieg g????wny Brak TAK
236 Wierzbicki Janusz Sieniawa 9 km – bieg g????wny Brak TAK
237 Winiarz Beata Cieszan??w 9 km – bieg g????wny LO lubacz??w TAK
238 Winiarz Sylwester Przeworsk 9 km – bieg g????wny Brak TAK
239 Winiarz Igor Cieszan??w 1963 m – bieg honorowy LO lubacz??w TAK
240 Winiarz Paulina Grz?ska 9 km – bieg g????wny Brak NIE
241 Wojciechowska Honorata Przeworsk 1963 m – bieg honorowy szko??a podstawowa deb??w TAK
242 Wojciechowska Olga Przeworsk 9 km – bieg g????wny Brak TAK
243 Wojtas Piotr ?a??cut 1963 m – bieg honorowy Brak TAK
244 Zamorski Adam Cetula 9 km – bieg g????wny Jaros??awska Grupa Biegowa ” Sok????” NIE
245 Zi?ba Piotr Zarzecze 9 km – bieg g????wny Brak NIE
246 Zi?ba Mariusz Siedleczka 9 km – bieg g????wny Brak TAK
247 Zi?ba Bartosz Przeworsk 1963 m – bieg honorowy Szko??a podstawowa w d?bowie NIE
248 Zi?ba ?ukasz ?opuszka Wielka 9 km – bieg g????wny Husaria Race Team TAK
249 Ziemniak Klaudia D?b??w 1963 m – bieg honorowy Brak NIE
250 Zygmunt Katarzyna Mo??odycz 9 km – bieg g????wny Brak NIE
251 Zyski Dominik Ujezna 1963 m – bieg honorowy Sp z Ujeznej NIE