Zawody

Nazwa zawodów:

Marsz NW Do Serca Kołłątaja – PRZEŁOĹťONE

Miejsce i termin: StaszĂłw, 2020-05-02
Organizator: 1. Organizatorzy
1.1. Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
1.2. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie
1.3. Stowarzyszenie Aktywna Kraina
2. Partnerzy
2.1. Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Staszów
2.2. Grupa Enea – Elektrownia Połaniec

Osoba do kontaktu: Tomasz Klimek, tel. 504 152 188, email: aktywnakraina@onet.pl, tklimek@poczta.onet.pl

Opis zawodów: Zawody odbędą się w następujących kategoriach i na dystansach
a) bieg główny (M, K) – 10 km,
b) marsz Nordic Walking (M, K) – 10 km.
5.2. W biegu oraz marszu Nordic Walking mogą wziąć udział zawodnicy, którzy przedstawią w biurze zawodów aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w imprezie lub złożą oświadczenie o udziale w imprezie na własną odpowiedzialność.
5.3. W biegu głównym mogą wziąć udział zawodnicy, którzy w dniu startu ukończyli 16 lat.
5.4. W marszu Nordic Walking mogą wziąć udział zawodnicy, którzy w dniu startu ukończyli 12 lat.
5.5. Niepełnoletni zawodnicy zobowiązani są do posiadania oświadczenia rodziców uprawniającego do uczestnictwa w zawodach sportowych, o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w imprezie lub ważnych badań lekarskich.
5.6. Zawodnicy startują wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponoszą związane z tym ryzyko. Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała, urazów fizycznych (w tym śmierci) a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
5.7. Zawodnicy uczestniczą w zawodach na koszt delegujących organizacji lub własny.
5.8. Bieg główny nie odbędzie się w przypadku zgłoszenia się mniej niż 20 zawodników. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz wniosła opłatę startową.
5.9. Limit czasu na pokonanie trasy biegu głównego i marszu Nordic Walking wynosi 2 godziny. Po tym czasie trasa biegu zostanie zamknięta, a zawodnicy którzy nie osiągnęli linii mety pozostają nieklasyfikowani.
5.10. Osoby przebywające na trasie po upływie wyznaczonego czasu robią to na własną odpowiedzialność, a w związku ze wznowieniem ruchu pojazdów, zobowiązane są do przestrzegania przepisów ustawy o ruch drogowym.

Więcej w regulaminie

ZAWODY PRZEŁOŻONE NA INNY TERMIN. SZCZEGÓŁY WKRÓTCE

Regulamin zawodów: PDF
Lista opłaconych: Lista zawodników z potwierdzoną płatnością
Lista nieopłaconych: Lista zawodników bez potwierdzonej płatności

Rejestracja zamknięta

Lista zapisanych zawodników:

Lp. Nazwisko i Imię Miejscowość Kategoria Klub Wpłata
1 Duda Aleksander TarnĂłw Marsz NW – 10km Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Świat Pracy TarnĂłw

2 Słowik Daniel Ĺťabno K. Tarnowa Marsz NW – 10km Gang Zakręconych MastersĂłw TAK