Zawody

Nazwa zawodów:

V Korczy??ski Bieg i NW ??Do Prz?dek?

Miejsce i termin: Korczyna – Czarnorzeki, 2020-09-05
Organizator: W??jt Gminy Korczyna,
GOK w Korczynie, ??Portal aktywnakorczyna.pl?,
Stowarzyszenie ??Prz?dki-ski?,
Kontakt: gok.korczyna.pl, gok@korczyna.pl, aktywnakorczyna.pl/
tel. 134354384
Opis zawodów: 1.Korczyna ?? Czarnorzeki 05.09.2020 rok, start godz. 13.30
Start i meta zlokalizowane b?d? w Czarnorzekach

IV. DYSTANS, TRASA I PUNKTY OD??YWCZE
1.Trasa Biegu liczy 11km
2.Trasa Nordic Walking liczy 9 km.
3.Trasy o charakterze g??rskim i krosowym (50%asfalt, 50% teren) poprowadzone zostan? przez malownicze tereny Czarnorzek, Komborni i Korczyny.

V. OP?ATY STARTOWE
Organizator nie pobiera op??aty startowej

 VI. ZG?OSZENIA I UCZESTNICTWO
1.Do startu dopuszczeni zostan? zawodnicy, kt??rzy w dniu 5 wrze??nia 2020 r. uko??cz? 13 rok ??ycia.
2.Osoby w wieku 13-18 lat (kt??re w dniu 5 wrze??nia 2020 nie osi?gn???y jeszcze pe??noletnio??ci) zobowi?zane s? do posiadania pozwolenia na udzia?? od rodzic??w lub prawnych opiekun??w, z ich podpisem. Warunkiem dopuszczenia do startu jest obecno??? rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawod??w.
Ka??dy zawodnik startuje wy???cznie na swoj? odpowiedzialno??? i wype??nia o??wiadczenie u organizatora.

Wi?cej w regulaminie

Regulamin zawodów: PDF
Lista opłaconych: Lista zawodników z potwierdzoną płatnością
Lista nieopłaconych: Lista zawodników bez potwierdzonej płatności

Rejestracja zamknięta

Lista zapisanych zawodników:

Lp. Nazwisko i Imię Miejscowość Kategoria Klub Wpłata
1 Albrycht Katarzyna Kro??cienko Wy??ne Bieg 11km Brak NIE
2 ?wi?ka??a Halina Krosno Bieg 11km Athletic Zr?cin NIE
3 Bemben Anna Nowa Sarzyna Bieg 11km Brak NIE
4 Bielski Roman Potok Bieg 11km JSST Wojtek MTB NIE
5 Bilik Wojciech Krosno Nordic Walking 9km Samotni W?drowcy NIE
6 Biskup Mariusz Jedlicze Bieg 11km MUKS PODKARPACIE JEDLICZE NIE
7 Biskup Jakub Jedlicze Bieg 11km MUKS PODKARPACIE JEDLICZE NIE
8 Bloch Rados??aw Krosno Bieg 11km Brak NIE
9 Boczar Kamil Korczyna Bieg 11km Brak NIE
10 Borsuk Agnieszka W?g????wka Nordic Walking 9km KrosSki Remsport NIE
11 Bril Piotr Jedlicze Bieg 11km MUKS PODKARPACIE JEDLICZE NIE
12 Buczy??ska Agnieszka ??wierzowa Polska Nordic Walking 9km DORSUM NIE
13 Bytnar Marcel Dukla Bieg 11km Brak NIE
14 Chrzanowski Czes?aw Sosnowiec Nordic Walking 9km MIYS?OWICKI KLUB BIEGACZA No NIE
15 Cyran Andrzej Nowy ??migr??d Bieg 11km Tygrys NIE
16 Czarnota Andrzej Handzl??wka Nordic Walking 9km HanSon NIE
17 Drzyzga Klaudia Korczyna Nordic Walking 9km Brak NIE
18 Durilla D??vid Stropkov Bieg 11km Klub be?cov Stropkov NIE
19 Dziadosz S??awomir Brzoz??w Bieg 11km Brak NIE
20 Filar Henryk Trzebinia Bieg 11km S-kadra z Ostrej G??ry NIE
21 Firlej Jaros?aw Machn??wka Nordic Walking 9km Brak NIE
22 Florek Micha?? Krak??w Nordic Walking 9km Wojsko Polskie NIE
23 Fornal Brygida Iwla Bieg 11km Brak NIE
24 Fornal Wioletta Iwla Nordic Walking 9km Brak NIE
25 Galica-Niepok??j Agnieszka ??rednie Wielkie Nordic Walking 9km Bieszczadzki Klub Nordic Walking NIE
26 Garncarczyk Micha?? Korczyna Bieg 11km Tytus Ryman??w Zdr??j NIE
27 Gazdowicz Micha?? Przysietnica Bieg 11km Brzozowski Klub Biegacza NIE
28 Gerlach Patrycja Czarnorzeki Bieg 11km Brak NIE
29 Gierlach Ewa Korczyna Bieg 11km Brak NIE
30 Gierlasi??ski Krzysztof Krosno Nordic Walking 9km Klub Biegacza Athletic Zr?cin NIE
31 Gle?? Robert Jedlicze Bieg 11km MUKS Podkarpacie Jedlicze NIE
32 Golonka Dawid Jas??o Bieg 11km Jasielskie Pioruny NIE
33 Grabowy ?ukasz D?bica Bieg 11km DKB Marato??czyk D?bica NIE
34 Guzik Pawe?? Krosno Bieg 11km Biegam bo Piotrek nie lubi NIE
35 Heli??ski Jacek Krosno Bieg 11km Dzikie ??ycie Run Team NIE
36 Jaracz Krystian Siedliska ??migrodzkie Bieg 11km KB Athletic Zr?cin NIE
37 Jedziniak Jan Ko??aczyce Bieg 11km Brak NIE
38 Kaczkowski Tomasz Hacz??w Bieg 11km Brak NIE
39 Kandefer Wojciech Korczyna Bieg 11km KB ,,Athletic” Zr?cin NIE
40 Kandefer Beata Korczyna Bieg 11km KB ,,Athletic” Zr?cin NIE
41 Kardach Kamil Ryman??w Zdr??j Bieg 11km Finisz Ryman??w NIE
42 Kic Damian Przemy??l Bieg 11km GUKLA Bratkowice Korzeniowski.pl NIE
43 Klamut Ryszard Jab??onica Polska Bieg 11km KGB Korczyma NIE
44 Kmit Stefan Stropkov Bieg 11km Klub be?cov Stropkov NIE
45 Kocha??ski Tomasz Jedlicze Bieg 11km MUKS Podkarpacie Jedlicze NIE
46 Kozio?? Wies??aw Krosno Bieg 11km dzikie ??ycie run team NIE
47 Kozio?? Syhlwester Potok Bieg 11km Brak NIE
48 Kozyra Urszula Le??ajsk Nordic Walking 9km Klub NW “W????czykije” NIE
49 Krakowski Jerzy Mielec Nordic Walking 9km ASNW PTG Sok???? 1893 Mielec NIE
50 Krawczyk Marzena Iwonicz Nordic Walking 9km PADLINA TEAM NIE
51 Krawczyk Jakub Iwonicz Nordic Walking 9km PADLINA TEAM NIE
52 Krawczyk Ma??gorzata ??eglce Nordic Walking 9km Jest Lepiej Cz?stochowa NIE
53 Krukar Tomasz Iwonicz Bieg 11km Brak NIE
54 Krzanowski Bartek W?gl??wka Nordic Walking 9km Samotni W?drowcy NIE
55 Kubicki ?ukasz Iwonicz Zdr??j Bieg 11km 3PBOT NIE
56 Ku??ma El??bieta Le??ajsk Nordic Walking 9km Klub NW “W????czykije” NIE
57 Kusaj Tomasz D?bica Nordic Walking 9km zawada NIE
58 Kusaj Jakub D?bica Nordic Walking 9km zawada NIE
59 Lasoci??ska Ewa Le??ajsk Nordic Walking 9km Klub NW “W????czykije” NIE
60 Latuszek Bogdan Le??ajsk Nordic Walking 9km Klub NW “W????czykije” NIE
61 Le?? Agnieszka Targowiska Bieg 11km OSP Targowiska NIE
62 Lis Robert Korczyna Nordic Walking 9km Nordic Team NIE
63 ??l?czka Damian Rzesz??w Bieg 11km Biomedycyna Sp. z o.o. Rzesz??w NIE
64 ??wi?ch Anna Strzy????w Bieg 11km Brak NIE
65 Majchrowicz Andrzej Kro??cienko Wy??ne Bieg 11km Klub Biegacz Provident NIE
66 Majewski Maciej Strzy????w Nordic Walking 9km Brak NIE
67 Majewski Leszek Strzy????w Nordic Walking 9km Brak NIE
68 Marczak Piotr Strzy????w Bieg 11km Sok???? Domaradz NIE
69 Markowicz Sabina Krosno Nordic Walking 9km Brak NIE
70 Markowicz Szymon Krosno Bieg 11km Brak NIE
71 Matusz Maciej Hacz??w Bieg 11km Brak NIE
72 Mazan Beata Krosno Bieg 11km Finisz Ryman??w NIE
73 Mazan Piotr Krosno Bieg 11km Finisz Ryman??w NIE
74 Michalski Arkadiusz Dobieszyn Bieg 11km Brak NIE
75 Mika Miros??aw Krosno Bieg 11km Brak NIE
76 Moczarski Miros??aw Le??ajsk Nordic Walking 9km Klub NW “W????czykije” NIE
77 Moskal ??aneta Korczyna Nordic Walking 9km KGB Korczyna NIE
78 Moskowicz Stefan M??odowice Bieg 11km Przemyski Klub Biegacza NIE
79 Muskus Kazimierz Le??ajsk Nordic Walking 9km Klub NW “W????czykije” NIE
80 Niedzielski Dariusz Dyn??w Bieg 11km Aktywny Dyn??w NIE
81 Niemczyk Bogus??aw Le??ajsk Nordic Walking 9km Klub NW “W????czykije” NIE
82 Niepok??j Rados??aw Wrocanka K. Krosna Nordic Walking 9km Gmina Miejsce Piastowe/Bieszczadzki Klub Nordic Walking NIE
83 Nov??k Peter Stropkov Bieg 11km Klub be?cov Stropkov NIE
84 Nowak Jakub Szczepa??cowa Bieg 11km Brak NIE
85 Ochwat Marta Korczyna Nordic Walking 9km KGB Korczyna NIE
86 Oleksy Przemys??aw Rzesz??w Bieg 11km Rzeszowskie Gazele i Gepardy NIE
87 Paradysz Krystian Czarnorzeki Bieg 11km Brak NIE
88 Pasieka Agnieszka Krosno Nordic Walking 9km Brak NIE
89 Pasieka Agnieszka Ustrobna Bieg 11km Brak NIE
90 Pasierb Marek Rzesz??w Nordic Walking 9km Brak NIE
91 P????ch??opek Tomasz Hacz??w Bieg 11km Brak NIE
92 P????ch??opek Dorota Korczyna Bieg 11km Brak NIE
93 P????ch??opek Grzegorz Korczyna Bieg 11km Prz?dki ski NIE
94 Pelczar Dariusz Czarnorzeki Bieg 11km Brak NIE
95 Pelczar Wojciech Dobieszyn Bieg 11km GUKLA Bratkowice Korzeniowski.pl NIE
96 Piskad??o Jacek ??yznow Bieg 11km Nowy Styl Group Running Team NIE
97 P??onka Rafa?? Krasna Bieg 11km #RunnersTogether NIE
98 Podraza Stanis??aw Lubcza Bieg 11km WILKI JOD?OWA NIE
99 Podraza Adam Jod??owa Bieg 11km JOD?OWA NIE
100 Podubny Krystyna Le??ajsk Nordic Walking 9km Klub NW “W????czykije” NIE
101 Podubny Les??aw Le??ajsk Nordic Walking 9km Klub NW “W????czykije” NIE
102 Pokrywka Bo??ena Le??ajsk Nordic Walking 9km Klub NW “W????czykije” NIE
103 Polak Iwona S?dkowa Nordic Walking 9km Brak NIE
104 Polonč??k J??n Ba??a Bieg 11km Brak NIE
105 Prajzner Marta Kroscienko Wy??ne Bieg 11km Brak NIE
106 Prajzner Elzbieta Korczyna Nordic Walking 9km KGB Korczyna NIE
107 Rajchel Rafa?? Hacz??w Bieg 11km Brak NIE
108 Ra?? Agnieszka Krak??w Bieg 11km Husaria Race Team NIE
109 R?palska Agata Kro??cienko Wy??ne Bieg 11km Brak NIE
110 R?palski Marcin Kro??cienko Wy??ne Bieg 11km Brygada RR NIE
111 Reczkowski Andrzej Nienasz??w Bieg 11km KB Athletic Zr?cin NIE
112 Rosc Dawid Rzeszow Bieg 11km Brak NIE
113 Rutkowski ?ukasz Korczyna Bieg 11km Brak NIE
114 Samborska Anna Lipinki Bieg 11km Jasielskie Pioruny NIE
115 Sanocka Barbara Bochnia Bieg 11km Creative Bochnia biega team NIE
116 Sanocki Jan Bochnia Bieg 11km Creative Bochnia biega team NIE
117 Sanocki Jan Bochnia Nordic Walking 9km Creative Bochnia biega team NIE
118 Serafin Jacek Rzesz??w Bieg 11km Brak NIE
119 Simko Zbigniew Le??ajsk Nordic Walking 9km Klub NW “W????czykije” NIE
120 Sk??ra Anna Jedlicze Bieg 11km MUKS Podkarpacie Jedlicze NIE
121 S??owik Grzegorz Iskrzynia Bieg 11km OSP Iskrzynia/aktywnakorczyna.pl NIE
122 Soko??owski Marek Ryman??w-Zdr??j Nordic Walking 9km PTG Sok???? Ryman??w – LO Ryman??w NIE
123 Starzy??ski Roman Krak??w Bieg 11km Wojsko Polskie NIE
124 Stec Gabriela Moszczenica Nordic Walking 9km Gorlicka Grupa Biegowa NIE
125 Stec Gabriela Moszczenica Nordic Walking 9km Gorlicka Grupa Biegowa NIE
126 Styga Krystyna Kolbuszowa Nordic Walking 9km Kolbuszowski Klub Nordic Walking NIE
127 Szafra??ska Ewa Korczyna Nordic Walking 9km KGB Korczyna NIE
128 Szczygie?? Piotr Korczyna Bieg 11km KrosSki Remsport NIE
129 Szmist Szymon Zr?cin Bieg 11km KB Athletic Zr?cin NIE
130 Szmist Jaros??aw Swierzowa Polska Bieg 11km Athletic Zr?cin NIE
131 Szmist Jadzia Szczepa??cowa Bieg 11km KB Athletic Zr?cin NIE
132 Szpunar Mariusz Sonina Nordic Walking 9km HanSon NIE
133 Szuba Dariusz Korczyna Bieg 11km KGB Korczyna NIE
134 Szurlej Paulina Hacz??w Bieg 11km Brak NIE
135 Szwed Krzysztof Starachowice Nordic Walking 9km Brak NIE
136 Szwed Marzanna Starachowice Nordic Walking 9km Brak NIE
137 Tomkiewicz Pawe?? Krosno Bieg 11km Brak NIE
138 Tomkiewicz Tomasz Krosno Bieg 11km Brak NIE
139 Tomkiewicz El??bieta Krosno Bieg 11km Brak NIE
140 Tomkowicz Andrzej Czarnorzeki Bieg 11km ZaDyszka NIE
141 Trojan El??bieta Le??ajsk Nordic Walking 9km Klub NW “W????czykije” NIE
142 Trzem??alski Piotr Korczyna Bieg 11km I LO w Kro??nie NIE
143 Trzem??alski Maciej Korczyna Bieg 11km Aktywna Korczyna NIE
144 Walczak Zbigniew Kro??cienko Wy??ne Nordic Walking 9km Brak NIE
145 Walczak Szymon Kro??cienko Wy??ne Nordic Walking 9km brak NIE
146 Wasyl Franciszek Krak??w Bieg 11km Brak NIE
147 Wicherek Maciej Krak??w Bieg 11km ITMBW NIE
148 Wielgosz Iwona Jas??o Nordic Walking 9km Brak NIE
149 Wierdak Hubert Korczyna Bieg 11km aktywnakorczyna NIE
150 Wierdak Wiktor Korczyna Bieg 11km KKB Mosir Krosno NIE
151 Wiklowska Monika Zr?cin Bieg 11km KB Athletic Zr?cin NIE
152 Wojdy??a Janusz Ko??aczyce Bieg 11km Brak NIE
153 Wojtasiewicz Wincenty Tarnowiec Bieg 11km Brak NIE
154 Wojto?? Ryszard Domaradz Bieg 11km Brak NIE
155 Wojtu?? ?ukasz Pogwizd??w Nowy Bieg 11km Brak NIE
156 Zimoch Oskar Korczyna Nordic Walking 9km Nordic Team NIE
157 Ziobro Tomasz Krosno Bieg 11km KGB Korczyna NIE
158 Zych Micha?? Korczyna Bieg 11km Brak NIE
159 Zych Witold Rogi Nordic Walking 9km Brak NIE
160 Zych Borys Krosno Nordic Walking 9km Budo Krosno NIE