Zawody

Nazwa zawodów:

III Nocny Bieg i Marsz w Wilkowie w ramach III Nocnego Maratonu Wok???? ??wi?tokrzyskich Zalew??w Wodnych

Miejsce i termin: Wilk??w (gm. Bodzetyn), 2020-09-25
Organizator: Fundacja Promocji i Rozwoju Sportu ProlandSport
Opis zawodów: Bieg
Dystans oko??o 14,7km

7 okr???e?? po 2,1 km

Nordic Walking

10,5 km

5 okr???e??

Nr konta bankowego do wp??at :

32 1950 0001 2006 0052 1791 0002

Wi?cej w regulaminie.

UWAGA! Limit 150 OP?ACONYCH ZAWODNIK??W.

Regulamin zawodów: PDF
Lista opłaconych: Lista zawodników z potwierdzoną płatnością
Lista nieopłaconych: Lista zawodników bez potwierdzonej płatności

Rejestracja zamknięta

Lista zapisanych zawodników:

Lp. Nazwisko i Imię Miejscowość Kategoria Klub Wpłata
1 Adamczyk Joanna Wolica Nocny Bieg w Wilkowie Wloczykij ??wi?tokrzyski NIE
2 Antas Mariola Kielce Nocny Bieg w Wilkowie Brak TAK
3 Arabasz Dawid Suchedni??w Nocny Bieg w Wilkowie Brak TAK
4 Babiarz Izabela Bodzentyn Nocny Marsz NW w Wilkowie Brak TAK
5 Balcerak Mariusz Skar??ysko Kamienna Nocny Bieg w Wilkowie WT??RPOL TRIATHLON NIE
6 Banaszczyk Grzegorz Szyd??owiec Nocny Bieg w Wilkowie Czarnecki Run Team TAK
7 Bastrzyk Tomasz Skar??ysko-Kamienna Nocny Bieg w Wilkowie Mechanik i Przyjaciele TAK
8 Bastrzyk Renata Skar??ysko Kamienna Nocny Marsz NW w Wilkowie Brak TAK
9 Bazak Andrzej Kielce Nocny Bieg w Wilkowie Brak TAK
10 Bernat Damian Bli??yn Nocny Bieg w Wilkowie CZARNECKI RUN TEAM TAK
11 Blajer Maciej Rzesz??w Nocny Marsz NW w Wilkowie Brak TAK
12 Blajer El??bieta Rzesz??w Nocny Marsz NW w Wilkowie Brak TAK
13 Borkowska Hanna Radom Nocny Bieg w Wilkowie Biegiem Radom! TAK
14 Borkowski Sebastian Radom Nocny Bieg w Wilkowie Street Run Radom TAK
15 Borkowski Jerzy Radom Nocny Bieg w Wilkowie Biegiem Radom! TAK
16 Brociek Damian Ostrowiec ??wietokrzyski Nocny Bieg w Wilkowie Szukam klubu TAK
17 Brzezina Ewa Sochaczew Nocny Marsz NW w Wilkowie Brak TAK
18 Brzezina Jozef Maciej Sochaczew Nocny Marsz NW w Wilkowie Brak TAK
19 Buchcic Anna Kielce Nocny Marsz NW w Wilkowie Brak TAK
20 Chylicki Marian Radom Nocny Bieg w Wilkowie biegiem ! radom TAK
21 Czarnecka Lidia Bli??yn Nocny Bieg w Wilkowie CZARNECKI RUN TEAM TAK
22 Czarnecki Rafa? Bli??yn Nocny Bieg w Wilkowie CZARNECKI RUN TEAM TAK
23 Czarnecki Kamil Skarzysko Kamienna Nocny Bieg w Wilkowie Czarnecki run team NIE
24 Da??ska Ma??gorzata Radom Nocny Bieg w Wilkowie Brak TAK
25 Da??ski Rafa?? Radom Nocny Bieg w Wilkowie Brak TAK
26 D?browski ?ukasz Ostrowiec ??wi?tokrzyski Nocny Bieg w Wilkowie OstroBiec TAK
27 D??ski Rafa?? Radom Nocny Bieg w Wilkowie Brak NIE
28 Domaga??a Marcin J?drzej??w Nocny Bieg w Wilkowie Brak TAK
29 Dul?ba Pawe?? Zagna??sk Nocny Bieg w Wilkowie Brak TAK
30 Dulemba Zbigniew Skar??ysko-Kamienna Nocny Bieg w Wilkowie Brak TAK
31 Filipiak Katarzyna Pu??awy Nocny Marsz NW w Wilkowie Brak TAK
32 Furma??czuk Helena Skar??ysko-Kamienna Nocny Marsz NW w Wilkowie Morsy z Madagaskaru TAK
33 Gaj?cka Marta Radom Nocny Bieg w Wilkowie Street Run Radom TAK
34 Gajewicz-Rogala Gabriela Kielce Nocny Marsz NW w Wilkowie Kijowe Lejdis TAK
35 G?bska Marta Bli??yn Nocny Bieg w Wilkowie Czarnecki Run Team TAK
36 G?bski Jacek Bli??yn Nocny Bieg w Wilkowie Czarnecki Run Team TAK
37 G?bura Artur Brz??stowa Nocny Bieg w Wilkowie Brak TAK
38 Grad Katarzyna Kielce Nocny Bieg w Wilkowie Brak NIE
39 Gruszka Marcin Ostrowiec ??w. Nocny Bieg w Wilkowie Go??dzielin Biega TAK
40 Iwan Tomasz Kielce Nocny Bieg w Wilkowie Wo??niakRunningTeam TAK
41 Jackowski Zbigniew J?drzej??w Nocny Bieg w Wilkowie ??wi?tokrzyski w????czykij TAK
42 Jagu?? ?ukasz M?chocice Kapitulne Nocny Bieg w Wilkowie Brak NIE
43 Jasztal Ma??gorzata Paw????w Nocny Marsz NW w Wilkowie Brak TAK
44 Jasztal Izabela Paw????w Nocny Bieg w Wilkowie Brak TAK
45 Jedynak Mariusz Starachowice Nocny Bieg w Wilkowie Brak TAK
46 Karwacki Marcin Kucz??w Nocny Marsz NW w Wilkowie Brak NIE
47 Karwacki Marcin Kucz??w Nocny Marsz NW w Wilkowie Brak NIE
48 Karwacki Marcin Kucz??w Nocny Bieg w Wilkowie Brak NIE
49 K?pi??ski Miko??aj Bodzentyn Nocny Bieg w Wilkowie JOD?A BODZENTYN TAK
50 Klamka Wioletta Kielce Nocny Bieg w Wilkowie W????czykij ??wi?tokrzyski NIE
51 Kowalska Urszula Radom Nocny Bieg w Wilkowie Brak TAK
52 Kraczy??ski ?ukasz J?drzej??w Nocny Bieg w Wilkowie Brak NIE
53 Krakowski Jerzy Mielec Nocny Marsz NW w Wilkowie ASNW PTG Sok???? 1893 Mielec NIE
54 Kramer Rafa?? Radom Nocny Bieg w Wilkowie Brak TAK
55 Krawczyk Magdalena ??wi?ta Katarzyna Nocny Marsz NW w Wilkowie Brak TAK
56 Krzemi??ska Agnieszka Kielce Nocny Marsz NW w Wilkowie Kijowe Lejdis TAK
57 Ksel Agata Mas????w Nocny Bieg w Wilkowie 11 NIE
58 Ku??dub Robert G?sawy Rz?dowe Niwy Nocny Bieg w Wilkowie Brak NIE
59 Ku??aga Ma??gorzata Psary Stara Wie?? Nocny Bieg w Wilkowie Brak NIE
60 Kupis Karol Bodzentyn Nocny Bieg w Wilkowie Brak NIE
61 Kwiecie?? Dawid Kielce Nocny Bieg w Wilkowie Brak NIE
62 ??o???dek Justyna Suchedni??w Nocny Bieg w Wilkowie Czarnecki Run Team NIE
63 Luberska Monika Radom Nocny Marsz NW w Wilkowie Brak TAK
64 Luberska Monika Radom Nocny Marsz NW w Wilkowie Brak NIE
65 ??wierczy??ski Tomasz Bli??yn Nocny Bieg w Wilkowie STS NIE
66 Maciejewski Robert Kielce Nocny Marsz NW w Wilkowie Brak TAK
67 Maciejski Janusz Bodzentyn Nocny Bieg w Wilkowie Dru??yna Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn TAK
68 Michalec Wojciech Radom Nocny Bieg w Wilkowie Street Run Radom NIE
69 Michta Monika Bodzentyn Nocny Marsz NW w Wilkowie Brak NIE
70 Minkina Miros??aw Warszawa Nocny Bieg w Wilkowie Brak TAK
71 Minner Roman G??rno Nocny Bieg w Wilkowie BBL Kielce NIE
72 M??udzi??ski Piotr Mirzec Nocny Bieg w Wilkowie Zabiegane Starachowice NIE
73 Moskwa Katarzyna Radom Nocny Bieg w Wilkowie Street Run Radom TAK
74 Motyka Ernest Radom Nocny Bieg w Wilkowie Brak TAK
75 Niemaszewski Ernest Bodzentyn Nocny Bieg w Wilkowie Jod??a Bodzentyn TAK
76 Niemiec Ryszard Suchedni??w Nocny Marsz NW w Wilkowie Morsy z Madagaskaru TAK
77 O??ub S??awomir Skar??ysko Kamienna Nocny Bieg w Wilkowie Lepsi ni?? wczoraj TAK
78 Pacholski ?ukasz Radom Nocny Bieg w Wilkowie Street Run Radom TAK
79 Pankowski Mariusz Bodzentyn Nocny Bieg w Wilkowie Brak TAK
80 Pasek Tomasz Taarnobrzeg Nocny Bieg w Wilkowie Brak TAK
81 P????torak Konrad Kielce Nocny Bieg w Wilkowie Brak TAK
82 Pi??ro Wies??aw Wola Jachowa Nocny Marsz NW w Wilkowie ??GW IPA TAK
83 Pietrus Piotr Bieleckie M??yny Nocny Bieg w Wilkowie Biegn? ??eby Bartek m??g?? biega? TAK
84 Powr??zek Dominik Starachowice Nocny Bieg w Wilkowie Brak TAK
85 Praszek ?ukasz Kielce Nocny Bieg w Wilkowie Stokowczyki Team TAK
86 Prucnal Wanda Skar??ysko-Kamienna Nocny Bieg w Wilkowie ??ycie Lubi Pr?dko??? TAK
87 Prucnal Pawe?? Warszawa Nocny Bieg w Wilkowie Steppenwolf TAK
88 Przepi??ra Renata Kielce Nocny Bieg w Wilkowie Biegam dla medali NIE
89 Przeworska Basia ??czna Nocny Bieg w Wilkowie Czarnecki Run Team TAK
90 Przeworska Basia ??czna Nocny Bieg w Wilkowie Czernecki Run Team NIE
91 Rak Patryk I????a Nocny Bieg w Wilkowie Ekipa Bielachy NIE
92 Religa Aleksander Starachowice Nocny Bieg w Wilkowie Brak TAK
93 Rutkowska Ma??gorzata Stary Jawor Nocny Bieg w Wilkowie Brak TAK
94 Ryc?bel Sylwester Kobylany Nocny Bieg w Wilkowie Brak TAK
95 Rychlicki Waldemar Augustow Nocny Bieg w Wilkowie Brak TAK
96 Sadza Anna Skar??ysko-Kamienna Nocny Bieg w Wilkowie Mechanik i przyjaciele NIE
97 Serafin Anna Wrzawy Nocny Marsz NW w Wilkowie Face Nordic Walking Team TAK
98 Sidlo-Galkowska Malgorzata Kielce Nocny Bieg w Wilkowie Brak TAK
99 Sieradzki Wojciech Li??nik Du??y Kolonia Nocny Marsz NW w Wilkowie Brak NIE
100 Sito Karol Bodzentyn Nocny Bieg w Wilkowie Dru??yna Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn TAK
101 Skiba Dariusz Bodzentyn Nocny Bieg w Wilkowie Dru??yna Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn TAK
102 Skowron Ma??gorzata Radom Nocny Bieg w Wilkowie STREET RUN RADOM TAK
103 S??awek Dawid Brzezie/paw????w Nocny Bieg w Wilkowie Brak NIE
104 Snopek Teresa Kielce Nocny Marsz NW w Wilkowie Brak TAK
105 Snopek Arkadiusz Skar??ysko-Kamienna Nocny Bieg w Wilkowie Brak NIE
106 Sobczyk Piotr Kielce Nocny Marsz NW w Wilkowie Brak TAK
107 Sobieraj Grzegorz Bodzentyn Nocny Bieg w Wilkowie Dru??yna Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn TAK
108 Socha??ski Andrzej Brzustowiec Nocny Bieg w Wilkowie OSP TAK
109 Soko??owski Marek Ryman??w-Zdr??j Nocny Marsz NW w Wilkowie PTG Sok???? Ryman??w NIE
110 St?pie?? Pawe?? ??niadka Trzecia Nocny Bieg w Wilkowie ULKS Jod??a Bodzentyn TAK
111 Stefa??ski Pawe?? Radom Nocny Bieg w Wilkowie Brak TAK
112 Stefan Marek S?dzisz??w Ma??opolski Nocny Marsz NW w Wilkowie Face Nordic Walking Team NIE
113 Strzelec Edyta Kielce Nocny Bieg w Wilkowie Skrzydlaci dzieciom TAK
114 Suligowska Marta Skar??ysko-Kamienna Nocny Bieg w Wilkowie Brak TAK
115 Suligowski Robert Skar??ysko-Kamienna Nocny Bieg w Wilkowie Brak TAK
116 Szafra??ski Zygmunt Bodzentyn Nocny Bieg w Wilkowie Dru??yna Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn TAK
117 Szczepa??ska Agnieszka Kielce Nocny Marsz NW w Wilkowie Brak NIE
118 Szczukiewicz Marzena Wola Kopcowa Nocny Marsz NW w Wilkowie Brak NIE
119 Szewczyk Marcin Bilcza Nocny Bieg w Wilkowie CZARNECKI RUN TEAM TAK
120 Szostak Sylwester Ostrowiec ??wi?tokrzyski Nocny Bieg w Wilkowie Brak TAK
121 Sztandera Piotr Parsz??w Nocny Bieg w Wilkowie CZARNECKI RUN TEAM TAK
122 Szwed Krzysztof Starachowice Nocny Marsz NW w Wilkowie Brak NIE
123 Szypu??a Tomasz Radom Nocny Bieg w Wilkowie STREET RUN RADOM TAK
124 Telka Andrzej Kielce Nocny Bieg w Wilkowie Brak TAK
125 Telka Pawe?? Kielce Nocny Bieg w Wilkowie Ekipa Bielachy NIE
126 Telka Katarzyna Bodzentyn Nocny Marsz NW w Wilkowie Brak NIE
127 Trela Katarzyna Bodzentyn Nocny Marsz NW w Wilkowie Brak NIE
128 Tronkowski Artur Radom Nocny Bieg w Wilkowie Brak TAK
129 Tusie?? Barbara Bodzentyn Nocny Marsz NW w Wilkowie zycie lubi pr?dko??? NIE
130 W??jcicki Ernest Bodzentyn Nocny Bieg w Wilkowie Dru??yna Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn TAK
131 W?troba Marcin Starachowice Nocny Bieg w Wilkowie Brak TAK
132 Wi?ckowska Magdalena Jaworznia Nocny Marsz NW w Wilkowie Brak TAK
133 Wi?zowska Monika Radom Nocny Bieg w Wilkowie STREET RUN RADOM NIE
134 Winiarczyk Tomasz Wola Kopcowa Nocny Bieg w Wilkowie AZS UJK Kielce TAK
135 W??odarczyk Marian Skarzysko Kam Nocny Bieg w Wilkowie Stalowowolski Klub Biegacza TAK
136 Wojtasiewicz Wojciech Kielce Nocny Bieg w Wilkowie Stowarzyszenie “Rowerowe ??wi?tokrzyskie” TAK
137 Wo?? Ewa Rytwiany Nocny Bieg w Wilkowie Brak NIE
138 Wotli??ski Andrzej Skar??ysko-Kamienna Nocny Bieg w Wilkowie Mechanik i przyjaciele NIE
139 Zaczkiewicz Konrad Kielce Nocny Marsz NW w Wilkowie AKTK PTTK Sabat NIE
140 Zaczkiewicz Anna Kielce Nocny Marsz NW w Wilkowie AKTK PTTK Sabat NIE
141 Zegad??o Katarzyna Suchedni??w Nocny Marsz NW w Wilkowie Brak TAK