Zawody

Nazwa zawodów:

Le??ny Charytatywny Festiwal Sportu – 10 km bieg

Miejsce i termin: Stalowa Wola, 2020-09-26
Organizator: Grupa Aktywni Uniwheels,
firma SUPERIOR,
MKL Sparta Stalowa Wola
we wsp????pracy z
Centrum Edukacji Zawodowej, Nadle??nictwo Rozwad??w.

Kontakt: e-mail: grupaaktywni@wp.pl

Koordynatorzy biegu:
Wojciech Zieli??ski tel. 570 083 480
Artur Gawor tel. 606 447 478

Opis zawodów: TERMIN I MIEJSCE
Bieg odb?dzie si? w dniu 26 wrze??nia 2020 r. na terenie Nadle??nictwa Rozwad??w.
Baza i Biuro Zawod??w: ??Grzybek? na Ciemnym K?cie w Stalowej Woli.

UCZESTNICTWO I ZG?OSZENIA
1. W Biegu i Crossie MTB prawo startu maj? wy???cznie osoby, kt??re uko??czy??y 18 rok ??ycia
lub 16 rok ??ycia za pisemnym pozwoleniem opiekun??w prawnych.
2. Zg??oszenia: strona internetowa: https://timekeeper.pl/zawody/ od dnia 25 lipca 2020 do
dnia 15 wrze??nia 2020 lub do wyczerpaniu limitu miejsc (300 zawodnik??w ?? 150 os??b
??Pi?teczka Eurofluid? i ??Nordic Walkin z Decathlonem?, 100 os??b ??Sparta??ska Dycha
Superior? i 50 os??b ??Rowerowy Cross MTB Ceratizit?).
3. Wype??nienie Formularza Rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacj? niniejszego
Regulaminu.

OP?ATY
1. Ka??dy uczestnik Biegu ponosi koszty op??aty wpisowej- darowizny na rzecz Aurelki i
Rozalki 55 z?? i 5 z?? na renowacje organ??w w Klasztorze Zakonu Braci Mniejszych
Kapucyn??w w Stalowej Woli.
2. Op??ata wpisowa wynosi 60 z??, niezale??nie od wybranego dystansu.
3. Op??ata startowa: za po??rednictwem p??atno??ci elektronicznych przez
https://timekeeper.pl/zawody/

Wi?cej w regulaminie

Regulamin zawodów: PDF
Lista opłaconych: Lista zawodników z potwierdzoną płatnością
Lista nieopłaconych: Lista zawodników bez potwierdzonej płatności

Rejestracja zamknięta

Lista zapisanych zawodników:

Lp. Nazwisko i Imię Miejscowość Kategoria Klub Wpłata
1 Aleksandrowicz Michal Krak??w Bieg 10km- ??Sparta??ska Dycha SUPERIOR? Brak NIE
2 Aleksandrowicz Jagoda Krak??w Bieg 10km- ??Sparta??ska Dycha SUPERIOR? Brak NIE
3 Bar? Piotr Wolina Bieg 10km- ??Sparta??ska Dycha SUPERIOR? Planeta Nisko TAK
4 Bezubik Barbara Stalowa Wola Bieg 10km- ??Sparta??ska Dycha SUPERIOR? Stalowowolski Klub Biegacza TAK
5 Brzezicki Kamil ??o??ynia Bieg 10km- ??Sparta??ska Dycha SUPERIOR? ??o??y??ska Grupa Biegowa “ZO??KA” NIE
6 Brzyski Piotr Stalowa Wola Bieg 10km- ??Sparta??ska Dycha SUPERIOR? Brak TAK
7 Brzyski Tadeusz Jaroslaw Bieg 10km- ??Sparta??ska Dycha SUPERIOR? Brak NIE
8 Buczek S??awomir Stalowa Wola Bieg 10km- ??Sparta??ska Dycha SUPERIOR? Brak TAK
9 Buksa Andrzej Pysznica Bieg 10km- ??Sparta??ska Dycha SUPERIOR? SKB Stalowa Wola TAK
10 Cetnarski Miros??aw Stalowa Wola Bieg 10km- ??Sparta??ska Dycha SUPERIOR? brak TAK
11 Cie??la Grzegorz Tarnobrzeg Bieg 10km- ??Sparta??ska Dycha SUPERIOR? Brak TAK
12 Dec Miros??aw Stalowa Wola Bieg 10km- ??Sparta??ska Dycha SUPERIOR? Poltra Sp.z o.o. TAK
13 Dyjach Darek Bi??goraj Bieg 10km- ??Sparta??ska Dycha SUPERIOR? Brak NIE
14 Dyjach Rafa?? Bukowa Bieg 10km- ??Sparta??ska Dycha SUPERIOR? Brak NIE
15 Dziewa Przemys??aw Brandwica Bieg 10km- ??Sparta??ska Dycha SUPERIOR? Superior Industries TAK
16 Dziuba Bogdan Jastkowice Bieg 10km- ??Sparta??ska Dycha SUPERIOR? Stalowowolski Klub Biegacza TAK
17 Gali??ska Katarzyna Stalowa Wola Bieg 10km- ??Sparta??ska Dycha SUPERIOR? Stalowowolski Klub Biegacza TAK
18 Garbacik Jacek Stalowa Wola Bieg 10km- ??Sparta??ska Dycha SUPERIOR? SKB Stalowa Wola TAK
19 Godek Piotr Goliszowiec Bieg 10km- ??Sparta??ska Dycha SUPERIOR? Brak NIE
20 Habigier Zdzis??aw Pysznica Bieg 10km- ??Sparta??ska Dycha SUPERIOR? Brak TAK
21 Haliniak Piotr Jastkowice Bieg 10km- ??Sparta??ska Dycha SUPERIOR? Brak TAK
22 Hasiak Maciej Hucisko Bieg 10km- ??Sparta??ska Dycha SUPERIOR? Stalowowolski Klub Biegacza NIE
23 Janczyk Wojciech Gorzyce Bieg 10km- ??Sparta??ska Dycha SUPERIOR? Brak TAK
24 Janiec Sebastian Jastkowice Bieg 10km- ??Sparta??ska Dycha SUPERIOR? Brak TAK
25 Ju??ko Elwira Ostrowiec ??wi?tokrzyski Bieg 10km- ??Sparta??ska Dycha SUPERIOR? Kwadrans Team NIE
26 Ju??ko Rafa?? Ostrowiec ??wi?tokrzyski Bieg 10km- ??Sparta??ska Dycha SUPERIOR? OstroBiec NIE
27 Kaniowska Karolina Lublin Bieg 10km- ??Sparta??ska Dycha SUPERIOR? Brak TAK
28 Kaniowski Piotr Lublin Bieg 10km- ??Sparta??ska Dycha SUPERIOR? Brak TAK
29 Korzeniowska Ma??gorzata Przemy??l Bieg 10km- ??Sparta??ska Dycha SUPERIOR? Przemyski Klub Biegacza NIE
30 Korzeniowski Tomasz Gr?b??w Bieg 10km- ??Sparta??ska Dycha SUPERIOR? FartlekGO NIE
31 Kraso?? ?ukasz Tarnobrzeg Bieg 10km- ??Sparta??ska Dycha SUPERIOR? Brak NIE
32 Krupa Pawe?? Agat??wka Bieg 10km- ??Sparta??ska Dycha SUPERIOR? Stalowowolski Klub Biegacza TAK
33 Krupa Jacek Ruda Bieg 10km- ??Sparta??ska Dycha SUPERIOR? Superior Industries TAK
34 Krzemi??ska Agnieszka Gorzyce Bieg 10km- ??Sparta??ska Dycha SUPERIOR? SPRINT Gorzyce NIE
35 Lesiakowski Jacek Nisko Bieg 10km- ??Sparta??ska Dycha SUPERIOR? Brak NIE
36 Lesiakowski Jacek Nisko Bieg 10km- ??Sparta??ska Dycha SUPERIOR? Brak TAK
37 Ligenza Dominika Lublin Bieg 10km- ??Sparta??ska Dycha SUPERIOR? Brak TAK
38 ?api??ska Anna Przemy??l Bieg 10km- ??Sparta??ska Dycha SUPERIOR? Przemyski Klub Biegacza NIE
39 ?opuch Agnieszka Adam??wka Bieg 10km- ??Sparta??ska Dycha SUPERIOR? brak TAK
40 Majcher Damian Tarnobrzeg Bieg 10km- ??Sparta??ska Dycha SUPERIOR? Brak TAK
41 Marczak Damian Stalowa Wola Bieg 10km- ??Sparta??ska Dycha SUPERIOR? Brak TAK
42 Marzec Ma??gorzata Stalowa Wola Bieg 10km- ??Sparta??ska Dycha SUPERIOR? VRC TAK
43 Mierzwa Szymon Tarnobrzeg Bieg 10km- ??Sparta??ska Dycha SUPERIOR? Brak NIE
44 Mucha Kamil Stalowa Wola Bieg 10km- ??Sparta??ska Dycha SUPERIOR? Brak NIE
45 Musia?? Ewunia Stalowa Wola Bieg 10km- ??Sparta??ska Dycha SUPERIOR? Brak TAK
46 Nica??ek Augustyn Stalowa Wola Bieg 10km- ??Sparta??ska Dycha SUPERIOR? K.E.N. 5 TAK
47 Noga Damian K??oda Bieg 10km- ??Sparta??ska Dycha SUPERIOR? KP PSP Stasz??w TAK
48 Oczkowski Roman Stalowa Wola Bieg 10km- ??Sparta??ska Dycha SUPERIOR? Stalowowolski Klub Biegacza NIE
49 Or??owska Beata Stalowa Wola Bieg 10km- ??Sparta??ska Dycha SUPERIOR? Stalowowolski Klub Biegacza NIE
50 Oszust Piotr Tarnobrzeg Bieg 10km- ??Sparta??ska Dycha SUPERIOR? Superior TAK
51 Pa??ys Tomasz Stalowa Wola Bieg 10km- ??Sparta??ska Dycha SUPERIOR? Superior TAK
52 Paw??owski Andrzej Tarnobrzeg Bieg 10km- ??Sparta??ska Dycha SUPERIOR? TeBeG Runners Team NIE
53 Pieczonka ?ukasz Stalowa Wola Bieg 10km- ??Sparta??ska Dycha SUPERIOR? SUPERIOR TAK
54 Pietrzak Adam Stalowa Wola Bieg 10km- ??Sparta??ska Dycha SUPERIOR? ENEXON STALOWA WOLA NIE
55 Proszowski Piotr Jastkowice Bieg 10km- ??Sparta??ska Dycha SUPERIOR? Stalowowolski Klub Biegacza TAK
56 Puzio Dawid ??upawa Bieg 10km- ??Sparta??ska Dycha SUPERIOR? Polska TAK
57 Puzio Wies??aw Nisko Bieg 10km- ??Sparta??ska Dycha SUPERIOR? Planeta Nisko NIE
58 R?bisz Krzysztof Agat??wka Bieg 10km- ??Sparta??ska Dycha SUPERIOR? Us??ugi Transportowe NIE
59 Rogala Kacper Stalowa Wola Bieg 10km- ??Sparta??ska Dycha SUPERIOR? MKL SPARTA STALOWA WOLA NIE
60 Saja Maciej Stalowa Bieg 10km- ??Sparta??ska Dycha SUPERIOR? Brak NIE
61 Serafin Micha?? Maziarnia Bieg 10km- ??Sparta??ska Dycha SUPERIOR? Superior TAK
62 Siek Kazimierz Zabrnie Bieg 10km- ??Sparta??ska Dycha SUPERIOR? Fartlek GO TAK
63 Siembida Ma??gorzata Borki Bieg 10km- ??Sparta??ska Dycha SUPERIOR? Stalowowolski Klub Biegacza TAK
64 Skawi??ski Andrzej Stalowa Wola Bieg 10km- ??Sparta??ska Dycha SUPERIOR? TAK
65 Skrzypczak Barbara Stalowa Wola Bieg 10km- ??Sparta??ska Dycha SUPERIOR? Stalowowolski Klub Biegacza TAK
66 Sobi??o Dawid Pysznica Bieg 10km- ??Sparta??ska Dycha SUPERIOR? Brak NIE
67 Stach Marcin Zarzecze K.niska Bieg 10km- ??Sparta??ska Dycha SUPERIOR? Planeta Nisko TAK
68 Sudo?? Andrzej Ruda Bieg 10km- ??Sparta??ska Dycha SUPERIOR? ATS WHEELS TAK
69 Szajwaj Kamil Stalowa Wola Bieg 10km- ??Sparta??ska Dycha SUPERIOR? superior industries TAK
70 Szwed Andrzej Stalowa Wola Bieg 10km- ??Sparta??ska Dycha SUPERIOR? BTS TAK
71 Typiak Tomasz Pysznica Bieg 10km- ??Sparta??ska Dycha SUPERIOR? Brak TAK
72 Urba??ski Zbigniew Nowa D?ba Bieg 10km- ??Sparta??ska Dycha SUPERIOR? ZMITEK TEAM NOWA D?BA NIE
73 Urban Ewa Stalowa Wola Bieg 10km- ??Sparta??ska Dycha SUPERIOR? Klub Stalolwowslki Biegacza TAK
74 W??js Grzegorz Stalowa Wola Bieg 10km- ??Sparta??ska Dycha SUPERIOR? Stalowowolski Klub Biegacza TAK
75 Weber Tomasz Stalowa Wola Bieg 10km- ??Sparta??ska Dycha SUPERIOR? RCEZ Nisko TAK
76 Wieczorek Agata Tarnobrzeg Bieg 10km- ??Sparta??ska Dycha SUPERIOR? Fartlek Go TAK
77 Wojtak Krzysztof Nisko Bieg 10km- ??Sparta??ska Dycha SUPERIOR? Brak NIE
78 Wojtasik Grzegorz Stalow? Wola Bieg 10km- ??Sparta??ska Dycha SUPERIOR? Stalowowolski Klub Biegacza TAK
79 Zaj?c ?ukasz Stalowa Wola Bieg 10km- ??Sparta??ska Dycha SUPERIOR? Stalowowolski Klub Biegacza TAK
80 Zych Grzegorz D?bica Bieg 10km- ??Sparta??ska Dycha SUPERIOR? Brak NIE