Lista nieopłaconych

Lp. Nazwisko i Imię Miejscowość Kategoria Wpłata
1 Augustyniak Andrzej Krak??w M5- (m???czy??ni 61+) NIE
2 Balicki Zbigniew Jaros??aw M3- (m???czy??ni 41-50 lat) NIE
3 Bo??ek Grzegorz Le??ajsk M3- (m???czy??ni 41-50 lat) NIE
4 D?bek Jerzy Hucisko M3- (m???czy??ni 41-50 lat) NIE
5 Fedorowicz Franciszek Le??ajsk M3- (m???czy??ni 41-50 lat) NIE
6 Fus-Zi?ba Eliza Rzesz??w K3-(kobiety 41-50 lat) NIE
7 Ignor Edyta Rzesz??w K1- (kobiety 18-30 lat) NIE
8 Karasinski Mateusz Krakow M3- (m???czy??ni 41-50 lat) NIE
9 Kawa Bart??omiej Gda??sk M2- ( m???czy??ni 31-40 lat) NIE
10 Kokoszka Katarzyna Przeworsk K2-(kobiety 31-40 lat) NIE
11 Kosior Kamil Gwizd??w M1- (m???czy??ni 18-30 lat) NIE
12 Kowalski Jacek Nisko M2- ( m???czy??ni 31-40 lat) NIE
13 Matuszko Mariusz Warszawa M3- (m???czy??ni 41-50 lat) NIE
14 Matuszko Mariusz Warszawa M3- (m???czy??ni 41-50 lat) NIE
15 Pinderska Anna Nowa Sarzyna K2-(kobiety 31-40 lat) NIE
16 Pinderski Rafa? Nowa Sarzyna M2- ( m???czy??ni 31-40 lat) NIE
17 S?k Rzsyard Stalowa Wola M3- (m???czy??ni 41-50 lat) NIE
18 Skrzypczak Barbara Stalowa Wola K2-(kobiety 31-40 lat) NIE
19 Sm?dowski Pawe?? Rzesz??w M1- (m???czy??ni 18-30 lat) NIE
20 Staro?? Lucyna Sarzyna K2-(kobiety 31-40 lat) NIE
21 Staroniowska Marta Sarzyna K2-(kobiety 31-40 lat) NIE
22 Szwedo Bogumi??a Nowa Sarzyna K1- (kobiety 18-30 lat) NIE
23 Tamborski Grzegorz Nisko M2- ( m???czy??ni 31-40 lat) NIE
24 Tomaszewski Maciej Widna G??ra/paw??osi??w M1- (m???czy??ni 18-30 lat) NIE
25 Tomaszewski Maciej Widna G??ra/paw??osi??w M1- (m???czy??ni 18-30 lat) NIE
26 Trzonek Andrzej Zapalow M4- (m???czy??ni 51-60 lat) NIE
27 Urban Ewa Stalowa Wola K2-(kobiety 31-40 lat) NIE
28 W??js Grzegorz Stalowa Wola M2- ( m???czy??ni 31-40 lat) NIE
29 Welter Konrad Le??ajsk M2- ( m???czy??ni 31-40 lat) NIE
30 Wilczy??ski Mateusz Je??owe M1- (m???czy??ni 18-30 lat) NIE
31 Wioletta Olechowska- Dolecka Wioletta Le??ajsk K3-(kobiety 41-50 lat) NIE
32 Zieli??ski Piotr Nowa Sarzyna M1- (m???czy??ni 18-30 lat) NIE
33 Zieli??ski Mateusz Sarzyna M1- (m???czy??ni 18-30 lat) NIE