Lista nieopłaconych

Lp. Nazwisko i Imię Miejscowość Kategoria Wpłata
1 ?wik??a Marcelina Warsz??wek KAT. KLAS GIMNAZJALNYCH DZIEWCZYN, 1500 m NIE
2 ?wik??a Adrian Warsz??wek KAT. KLAS 0-2 CH?OPC??W, DYSTANS 300 m NIE
3 Babryka Ivan Ukraine KAT. M???CZYZN, DYSTANS 5 000 m NIE
4 Banasik Ola Ka??k??w KAT. KLAS 5-6 DZIEWCZYN, DYSTANS 800 m NIE
5 Barbaryka Oleksandr Ukraine KAT. M???CZYZN, DYSTANS 5 000 m NIE
6 Barna?? Sebastian Krak??w KAT. M???CZYZN, DYSTANS 5 000 m NIE
7 Bernaciak Bartosz Rudnik KAT. KLAS SZK??? ??REDNICH CH?OPC??W, 1800 m NIE
8 Bernaciak Olga Rudnik KAT. KLAS GIMNAZJALNYCH DZIEWCZYN, 1500 m NIE
9 Bernacki Kamil Ostrowiec ??wi?tokrzyski KAT. M???CZYZN, DYSTANS 5 000 m NIE
10 Bi??czak Margareta Starachowice KAT. KOBIET, DYSTANS 5 000 m NIE
11 Bonio Monika Rudnik KAT. KLAS GIMNAZJALNYCH DZIEWCZYN, 1500 m NIE
12 Borkowska Magdalena Rudnik KAT. KLAS 3-4 DZIEWCZYN, DYSTANS 500 m NIE
13 Brzoszkiewicz Kinga Starachowice KAT. KOBIET, DYSTANS 5 000 m NIE
14 Capa??a Micha?? Starachowice KAT. M???CZYZN, DYSTANS 5 000 m NIE
15 Chlopek Artur Nowa S??upia KAT. M???CZYZN, DYSTANS 5 000 m NIE
16 Chudak Artur Ka??k??w KAT. M???CZYZN, DYSTANS 5 000 m NIE
17 Chudak Krzysztof Ka??k??w KAT. M???CZYZN, DYSTANS 5 000 m NIE
18 Chudzik Katarzyna Ostrowiec ??wi?tokrzyski KAT. KOBIET, DYSTANS 5 000 m NIE
19 Chudzik Arkadiusz Ostrowiec ??wi?tokrzyski KAT. M???CZYZN, DYSTANS 5 000 m NIE
20 Cie??la Jakub Chybice KAT. KLAS GIMNAZJALNYCH CH?OPC??W, 1500 m NIE
21 Cie??la Jakub ?omno KAT. KLAS GIMNAZJALNYCH CH?OPC??W, 1500 m NIE
22 Cie??lik Konrad Starachowice KAT. M???CZYZN, DYSTANS 5 000 m NIE
23 Ciemiega Jakub Rudnik KAT. KLAS GIMNAZJALNYCH CH?OPC??W, 1500 m NIE
24 Ciepielewski Rados??aw God??w KAT. M???CZYZN, DYSTANS 5 000 m NIE
25 Cioroch Kacper Grabk??w KAT. KLAS 0-2 CH?OPC??W, DYSTANS 300 m NIE
26 Cioroch Fabian Grabk??w KAT. KLAS 0-2 CH?OPC??W, DYSTANS 300 m NIE
27 Cioroch Milena Grabk??w KAT. KLAS 3-4 DZIEWCZYN, DYSTANS 500 m NIE
28 Czarnota Ma??gorzata G?sawy Rzadowe KAT. KLAS SZK??? ??REDNICH DZIEWCZYN, 1800 m NIE
29 Del?g Agnieszka Starachowice KAT. KOBIET, DYSTANS 5 000 m NIE
30 D??ugosz Marcelina Stasz??w KAT. KOBIET, DYSTANS 5 000 m NIE
31 D??ugosz Jacek Starachowice KAT. M???CZYZN, DYSTANS 5 000 m NIE
32 Doma??ska Natalia Chybice KAT. KLAS GIMNAZJALNYCH DZIEWCZYN, 1500 m NIE
33 Doma??ski Krystian Chybice KAT. KLAS 3-4 CH?OPC??W, DYSTANS 500 m NIE
34 Dr????d?? Tomasz Lubienia KAT. M???CZYZN, DYSTANS 5 000 m NIE
35 Dudek Sylwester Rudnik KAT. M???CZYZN, DYSTANS 5 000 m NIE
36 Dziu??ka Maksymilian God??w KAT. KLAS 0-2 CH?OPC??W, DYSTANS 300 m NIE
37 Figiel Ilona Grabk??w KAT. KLAS 3-4 DZIEWCZYN, DYSTANS 500 m NIE
38 Ga??ek Kacper Chybice KAT. KLAS GIMNAZJALNYCH CH?OPC??W, 1500 m NIE
39 Ga??ek Kacper ?omno KAT. KLAS GIMNAZJALNYCH CH?OPC??W, 1500 m NIE
40 Gawlak ?ukasz Ostrowiec ??wi?tokrzyski KAT. M???CZYZN, DYSTANS 5 000 m NIE
41 Gawlak Adrian Ostrowiec ??wi?tokrzyski KAT. KLAS 0-2 CH?OPC??W, DYSTANS 300 m NIE
42 G????d?? Krystian ?omno KAT. KLAS SZK??? ??REDNICH CH?OPC??W, 1800 m NIE
43 G????d?? Anna Wielka Wie?? KAT. KOBIET, DYSTANS 5 000 m NIE
44 G?bka Karol Ostrowiec ??w. KAT. M???CZYZN, DYSTANS 5 000 m NIE
45 Glina Dominik Radkowice KAT. KLAS GIMNAZJALNYCH CH?OPC??W, 1500 m NIE
46 Glowacka Ma??gorzata Trzeszk??w KAT. KOBIET, DYSTANS 5 000 m NIE
47 G??owacka Maria Chybice KAT. KLAS 3-4 DZIEWCZYN, DYSTANS 500 m NIE
48 G??owacki Mateusz Ambro????w KAT. KLAS SZK??? ??REDNICH CH?OPC??W, 1800 m NIE
49 G??owacki Miko??aj Chybice KAT. KLAS 3-4 CH?OPC??W, DYSTANS 500 m NIE
50 Gos Jakub Rudnik KAT. KLAS SZK??? ??REDNICH CH?OPC??W, 1800 m NIE
51 Gruszczy??ska Monika Barcza KAT. KOBIET, DYSTANS 5 000 m NIE
52 Gruszczy??ski Marcin Kielce KAT. M???CZYZN, DYSTANS 5 000 m NIE
53 Grzelec Adam Kielce KAT. M???CZYZN, DYSTANS 5 000 m NIE
54 Gursiel Tomasz Kielce KAT. M???CZYZN, DYSTANS 5 000 m NIE
55 Gw???d? Ireneusz Starachowice KAT. M???CZYZN, DYSTANS 5 000 m NIE
56 Hamera Maciej Paw????w KAT. M???CZYZN, DYSTANS 5 000 m NIE
57 Imielinska Pola Rudnik KAT. KLAS 5-6 DZIEWCZYN, DYSTANS 800 m NIE
58 Jagie????o Luiza Brzezie KAT. KLAS 3-4 DZIEWCZYN, DYSTANS 500 m NIE
59 Jagie????o Paulina Chybice KAT. KLAS GIMNAZJALNYCH DZIEWCZYN, 1500 m NIE
60 Jagie????o Weronika ?omno KAT. KLAS SZK??? ??REDNICH DZIEWCZYN, 1800 m NIE
61 Jagie????o Patryk Brzezie KAT. KLAS 5-6 CH?OPC??W, DYSTANS 800 m NIE
62 Jagie??o Karol Lubienia KAT. M???CZYZN, DYSTANS 5 000 m NIE
63 Jagie??o Micha?? Lubienis KAT. M???CZYZN, DYSTANS 5 000 m NIE
64 Ja??tal Piotr Domaszowice KAT. M???CZYZN, DYSTANS 5 000 m NIE
65 Janasiak Wiktoria Starachowice KAT. KLAS 0-2 DZIEWCZYN, DYSTANS 300 m NIE
66 Jarosz Wojciech Starachowice KAT. M???CZYZN, DYSTANS 5 000 m NIE
67 Jarosz Jakub Krajk??w KAT. KLAS 0-2 CH?OPC??W, DYSTANS 300 m NIE
68 Jarosz Dawid Chybice KAT. KLAS GIMNAZJALNYCH CH?OPC??W, 1500 m NIE
69 Jarosz Angelika Paw????w KAT. KOBIET, DYSTANS 5 000 m NIE
70 Jaworski Sebastian Chybice KAT. KLAS GIMNAZJALNYCH CH?OPC??W, 1500 m NIE
71 Jedli??ska Agnieszka Kielce KAT. KOBIET, DYSTANS 5 000 m NIE
72 Jedli??ski Przemys??aw Kielce KAT. KLAS 0-2 CH?OPC??W, DYSTANS 300 m NIE
73 Jedli??ski Krzysztof Kielce KAT. KLAS 0-2 CH?OPC??W, DYSTANS 300 m NIE
74 Jeziorska Maja God??w KAT. KLAS 3-4 DZIEWCZYN, DYSTANS 500 m NIE
75 Kaba??a Laura ?omno KAT. KLAS 3-4 DZIEWCZYN, DYSTANS 500 m NIE
76 Kacuga Kinga Ba?t??w KAT. KOBIET, DYSTANS 5 000 m NIE
77 Kaczmarska Wiktoria D?browa KAT. KLAS 3-4 DZIEWCZYN, DYSTANS 500 m NIE
78 Kaczmarska Julia D?browa KAT. KLAS 0-2 DZIEWCZYN, DYSTANS 300 m NIE
79 Karasinski Michal Rudnik KAT. KLAS SZK??? ??REDNICH CH?OPC??W, 1800 m NIE
80 Kartasi??ska Julia Rzepin Kolonia KAT. KLAS 3-4 DZIEWCZYN, DYSTANS 500 m NIE
81 Karwacka Alicja Rudnik KAT. KLAS GIMNAZJALNYCH DZIEWCZYN, 1500 m NIE
82 Kasprzyk Dawid Jeziorko KAT. KLAS SZK??? ??REDNICH CH?OPC??W, 1800 m NIE
83 Kasprzyk Dawid Jeziorko KAT. M???CZYZN, DYSTANS 5 000 m NIE
84 Katus Rafa?? I????a KAT. M???CZYZN, DYSTANS 5 000 m NIE
85 Kawalec Konrad Starachowice KAT. M???CZYZN, DYSTANS 5 000 m NIE
86 K?pi??ski Miko??aj Bodzentyn KAT. M???CZYZN, DYSTANS 5 000 m NIE
87 Kielisz Weronika Chybice KAT. KLAS 3-4 DZIEWCZYN, DYSTANS 500 m NIE
88 Klepner S??awomir Starachowice KAT. M???CZYZN, DYSTANS 5 000 m NIE
89 Klepner Bartek Starachowice KAT. KLAS 3-4 CH?OPC??W, DYSTANS 500 m NIE
90 Klimas Adrian ?omno KAT. KLAS GIMNAZJALNYCH CH?OPC??W, 1500 m NIE
91 K??usek Paula Sosn??wka KAT. KOBIET, DYSTANS 5 000 m NIE
92 Ko??odziejski Kamil Kielce KAT. M???CZYZN, DYSTANS 5 000 m NIE
93 Koniarz Grzegorz D?browa KAT. M???CZYZN, DYSTANS 5 000 m NIE
94 Kosiarska Maria Chybice KAT. KLAS 5-6 DZIEWCZYN, DYSTANS 800 m NIE
95 Kosmala Paula Rudnik KAT. KLAS SZK??? ??REDNICH DZIEWCZYN, 1800 m NIE
96 Koszarska Natalia Kucz??w KAT. KLAS 0-2 DZIEWCZYN, DYSTANS 300 m NIE
97 Koszarska Milena Kucz??w KAT. KOBIET, DYSTANS 5 000 m NIE
98 Kota??ska Klaudia Skar??ysko-Kamienna KAT. KOBIET, DYSTANS 5 000 m NIE
99 Kotwa Olga Ostrowiec ??w. KAT. KOBIET, DYSTANS 5 000 m NIE
100 Kowalska Klaudia Rudnik KAT. KLAS 5-6 DZIEWCZYN, DYSTANS 800 m NIE
101 Kravchenko Tatiana Ukraine KAT. KOBIET, DYSTANS 5 000 m NIE
102 Kubiec Dawid Starachowice KAT. M???CZYZN, DYSTANS 5 000 m NIE
103 Kucharczyk Adrian Chybice KAT. KLAS 3-4 CH?OPC??W, DYSTANS 500 m NIE
104 Kulik Jakub Chybice KAT. KLAS 5-6 CH?OPC??W, DYSTANS 800 m NIE
105 Kusiak Micha?? Kielce KAT. M???CZYZN, DYSTANS 5 000 m NIE
106 Kustra Dariusz Kielce KAT. M???CZYZN, DYSTANS 5 000 m NIE
107 Kutera Damian D?browa KAT. M???CZYZN, DYSTANS 5 000 m NIE
108 Kuzka Konrad Bodzentyn KAT. KLAS 3-4 CH?OPC??W, DYSTANS 500 m NIE
109 Kwarciak Wiktoria Rudnik KAT. KLAS GIMNAZJALNYCH DZIEWCZYN, 1500 m NIE
110 Kwiatek Micha?? Starachowice KAT. M???CZYZN, DYSTANS 5 000 m NIE
111 Kwiatek Bianka Rzepin Kolonia KAT. KLAS 0-2 DZIEWCZYN, DYSTANS 300 m NIE
112 Kwiecie?? Bernadetta God??w KAT. KLAS 3-4 DZIEWCZYN, DYSTANS 500 m NIE
113 Kwiecien Natalia Rudnik KAT. KLAS SZK??? ??REDNICH DZIEWCZYN, 1800 m NIE
114 Kwiecien Wiktoria Rudnik KAT. KLAS 3-4 DZIEWCZYN, DYSTANS 500 m NIE
115 Lasek Jakub Radkowice Kolonia KAT. KLAS 0-2 CH?OPC??W, DYSTANS 300 m NIE
116 Lasek Bartosz Ambro????w KAT. KLAS GIMNAZJALNYCH CH?OPC??W, 1500 m NIE
117 Lasek Karol Chybice KAT. KLAS 5-6 CH?OPC??W, DYSTANS 800 m NIE
118 Lata??a Daniel Jaw??r Stary KAT. KLAS 5-6 CH?OPC??W, DYSTANS 800 m NIE
119 Lata??a Agnieszka Bodzentyn KAT. KOBIET, DYSTANS 5 000 m NIE
120 Lata??a Wiktoria Bronkowice KAT. KLAS GIMNAZJALNYCH DZIEWCZYN, 1500 m NIE
121 Lata??a Amelia Chybice KAT. KLAS GIMNAZJALNYCH DZIEWCZYN, 1500 m NIE
122 Lepiarz Sylwester Rudnik KAT. KOBIET, DYSTANS 5 000 m NIE
123 Lepiarz Sylwester Wron??w KAT. M???CZYZN, DYSTANS 5 000 m NIE
124 Lewocha Rafa?? Jastrz?b KAT. M???CZYZN, DYSTANS 5 000 m NIE
125 Lipa Bartosz Paw????w KAT. KLAS 3-4 CH?OPC??W, DYSTANS 500 m NIE
126 Lipa Sylwia Paw????w KAT. KLAS 3-4 DZIEWCZYN, DYSTANS 500 m NIE
127 Lipa Dominika Paw????w KAT. KLAS SZK??? ??REDNICH DZIEWCZYN, 1800 m NIE
128 ???obecki Piotr ??wietomarz KAT. M???CZYZN, DYSTANS 5 000 m NIE
129 ??piewak Sebastian Lubienia KAT. M???CZYZN, DYSTANS 5 000 m NIE
130 ?ukasiewicz Dominika Ostrowiec ??w KAT. KOBIET, DYSTANS 5 000 m NIE
131 ?ukasiewicz Sebastian Miedziana G??ra KAT. M???CZYZN, DYSTANS 5 000 m NIE
132 ??wietlik Miko??aj Chybice KAT. KLAS 3-4 CH?OPC??W, DYSTANS 500 m NIE
133 ??wietlik Miko??aj Chybice KAT. KLAS 3-4 CH?OPC??W, DYSTANS 500 m NIE
134 Maci?g Mateusz Starachowice KAT. M???CZYZN, DYSTANS 5 000 m NIE
135 Majecki Robert Modrzewie KAT. M???CZYZN, DYSTANS 5 000 m NIE
136 Makowska Anna Staw Kunowski KAT. KOBIET, DYSTANS 5 000 m NIE
137 Matyszek Agnieszka Rudnik KAT. KOBIET, DYSTANS 5 000 m NIE
138 Mazur Aleksandra Chybice KAT. KLAS 3-4 DZIEWCZYN, DYSTANS 500 m NIE
139 Mazur Konrad Starachowice KAT. M???CZYZN, DYSTANS 5 000 m NIE
140 Mergalski Adrian Rzepin KAT. KLAS GIMNAZJALNYCH CH?OPC??W, 1500 m NIE
141 Michalec Wojciech Radom KAT. M???CZYZN, DYSTANS 5 000 m NIE
142 Mikos Piotr Ka??k??w KAT. M???CZYZN, DYSTANS 5 000 m NIE
143 Mikos Bartosz Ka??k??w KAT. KLAS 3-4 CH?OPC??W, DYSTANS 500 m NIE
144 Mikos Pawe?? Ka??k??w KAT. KLAS 5-6 CH?OPC??W, DYSTANS 800 m NIE
145 Mikos Gabriela God??w KAT. KLAS 0-2 DZIEWCZYN, DYSTANS 300 m NIE
146 Mikos Piotr Ka??k??w KAT. KLAS GIMNAZJALNYCH CH?OPC??W, 1500 m NIE
147 Minda Lukasz Starachowice KAT. M???CZYZN, DYSTANS 5 000 m NIE
148 Moczyd??owski Krzysztof Krynki KAT. M???CZYZN, DYSTANS 5 000 m NIE
149 Niemaszewski Ernest Bodzentyn KAT. M???CZYZN, DYSTANS 5 000 m NIE
150 Nowak Dariusz Skar??ysko-Kamienna KAT. M???CZYZN, DYSTANS 5 000 m NIE
151 Nowak Klaudia Rudnik KAT. KLAS 0-2 DZIEWCZYN, DYSTANS 300 m NIE
152 Nowak Jakub Ka??k??w KAT. KLAS 5-6 CH?OPC??W, DYSTANS 800 m NIE
153 Okseniuk Siergiej Kovel KAT. M???CZYZN, DYSTANS 5 000 m NIE
154 Orczyk Rafa?? Kalkow KAT. M???CZYZN, DYSTANS 5 000 m NIE
155 Orczyk S??awek Kalkow KAT. M???CZYZN, DYSTANS 5 000 m NIE
156 Orczyk Konrad D?browa KAT. M???CZYZN, DYSTANS 5 000 m NIE
157 Osowski Dominik Starachowice KAT. M???CZYZN, DYSTANS 5 000 m NIE
158 Osowski Bartosz Starachowice KAT. M???CZYZN, DYSTANS 5 000 m NIE
159 Pankowski Mariusz Baszowice KAT. M???CZYZN, DYSTANS 5 000 m NIE
160 Paprot Filip Rudnik KAT. KLAS GIMNAZJALNYCH CH?OPC??W, 1500 m NIE
161 Perchel Nikola Paw????w KAT. KOBIET, DYSTANS 5 000 m NIE
162 Per??owska Katarzyna ??czany KAT. KOBIET, DYSTANS 5 000 m NIE
163 Poche? Adam Bodzentyn KAT. M???CZYZN, DYSTANS 5 000 m NIE
164 Poche? Zuzanna Wawrze??czyce 14c KAT. KLAS 3-4 DZIEWCZYN, DYSTANS 500 m NIE
165 Poche? Jan Wawrze??czyce KAT. KLAS 0-2 CH?OPC??W, DYSTANS 300 m NIE
166 Poche? Jan Paw????w KAT. M???CZYZN, DYSTANS 5 000 m NIE
167 Poche? Wiktoria Ka??k??w KAT. KLAS 3-4 DZIEWCZYN, DYSTANS 500 m NIE
168 Poche? Dominika Chybice KAT. KLAS 3-4 DZIEWCZYN, DYSTANS 500 m NIE
169 Poche? Maja Ka??k??w KAT. KLAS 0-2 DZIEWCZYN, DYSTANS 300 m NIE
170 Po??oga Patryk Chybice KAT. KLAS 5-6 CH?OPC??W, DYSTANS 800 m NIE
171 Ponikowska Zuzanna Chybice KAT. KLAS 5-6 DZIEWCZYN, DYSTANS 800 m NIE
172 Powr??zek Dominik Starachowice KAT. M???CZYZN, DYSTANS 5 000 m NIE
173 Pozoga Jakub Radkowice KAT. M???CZYZN, DYSTANS 5 000 m NIE
174 Prucnal Wanda Skar??ysko-Kamienna KAT. KOBIET, DYSTANS 5 000 m NIE
175 Przygoda Damian Buk??wka KAT. M???CZYZN, DYSTANS 5 000 m NIE
176 Przygoda Karol Starachowice KAT. KLAS 3-4 CH?OPC??W, DYSTANS 500 m NIE
177 Przygoda Sylwester Starachowice KAT. M???CZYZN, DYSTANS 5 000 m NIE
178 Przygoda Sylwester Starachowice KAT. KLAS SZK??? ??REDNICH CH?OPC??W, 1800 m NIE
179 Przygoda Rafa? Starachowice KAT. M???CZYZN, DYSTANS 5 000 m NIE
180 Racka Aleksandra God??w KAT. KLAS 3-4 DZIEWCZYN, DYSTANS 500 m NIE
181 Racki Cezary God??w KAT. KLAS 0-2 CH?OPC??W, DYSTANS 300 m NIE
182 Rogalski Sebastian Skar??ysko – Kamienna KAT. KLAS SZK??? ??REDNICH CH?OPC??W, 1800 m NIE
183 Roma??ska Zuzanna Chybice KAT. KLAS 3-4 DZIEWCZYN, DYSTANS 500 m NIE
184 Rutkowska Ma??gorzata Jawor KAT. KOBIET, DYSTANS 5 000 m NIE
185 Rycombel Weronika Ka??k??w KAT. KLAS 3-4 DZIEWCZYN, DYSTANS 500 m NIE
186 Rydzowska Luiza Chybice KAT. KLAS GIMNAZJALNYCH DZIEWCZYN, 1500 m NIE
187 Rzadkowska Anna Kielce KAT. KOBIET, DYSTANS 5 000 m NIE
188 Sad??owska Aleksandra Starachowice KAT. KOBIET, DYSTANS 5 000 m NIE
189 Salwerowicz Ernest Nowa S??upia KAT. M???CZYZN, DYSTANS 5 000 m NIE
190 Sepi???? Patrycja D?browa KAT. KLAS 0-2 DZIEWCZYN, DYSTANS 300 m NIE
191 Sepi???? Patrycja D?browa KAT. KLAS 0-2 DZIEWCZYN, DYSTANS 300 m NIE
192 Sepio??o Wiktoria D?browa KAT. KLAS 5-6 DZIEWCZYN, DYSTANS 800 m NIE
193 Shelest Lydmyla Ukraine KAT. KOBIET, DYSTANS 5 000 m NIE
194 Sikora Dariusz Rudnik KAT. KLAS 3-4 CH?OPC??W, DYSTANS 500 m NIE
195 Sikora Miko??aj Radkowice KAT. KLAS 3-4 CH?OPC??W, DYSTANS 500 m NIE
196 Sikora Katarzyna Rzepin Kolonia KAT. KOBIET, DYSTANS 5 000 m NIE
197 Sikora Miko??aj Radkowice KAT. KLAS 3-4 CH?OPC??W, DYSTANS 500 m NIE
198 Sikora Nikol Rzepin Kolonia KAT. KLAS 3-4 DZIEWCZYN, DYSTANS 500 m NIE
199 Sitarska Wiktoria Bodzentyn KAT. KLAS 3-4 DZIEWCZYN, DYSTANS 500 m NIE
200 Sitarska Agnieszka Bodzentyn KAT. KOBIET, DYSTANS 5 000 m NIE
201 Sitarski Antoni Bodzentyn KAT. KLAS 0-2 CH?OPC??W, DYSTANS 300 m NIE
202 Skobel Tomasz Radom KAT. M???CZYZN, DYSTANS 5 000 m NIE
203 Slifierz Kacper Rudnik KAT. KLAS 3-4 CH?OPC??W, DYSTANS 500 m NIE
204 Slifierz Krystian Rudnik KAT. KLAS 5-6 CH?OPC??W, DYSTANS 800 m NIE
205 S??omi??ska Nadia Chybice KAT. KLAS 3-4 DZIEWCZYN, DYSTANS 500 m NIE
206 Sobolewski Miko??aj Adam??w KAT. M???CZYZN, DYSTANS 5 000 m NIE
207 Soczumska Angelika Nap?k??w KAT. KOBIET, DYSTANS 5 000 m NIE
208 Spad??o Ma??gorzata Chybice KAT. KLAS GIMNAZJALNYCH DZIEWCZYN, 1500 m NIE
209 Sprawka Anna Starachowice KAT. KOBIET, DYSTANS 5 000 m NIE
210 Sputkowski Jerzy Radom KAT. M???CZYZN, DYSTANS 5 000 m NIE
211 Sta??czak Paulina Starachowice KAT. KOBIET, DYSTANS 5 000 m NIE
212 Stanios Jan Radom KAT. KLAS 3-4 CH?OPC??W, DYSTANS 500 m NIE
213 St?pie?? Lena D?browa KAT. KLAS 0-2 DZIEWCZYN, DYSTANS 300 m NIE
214 St?pniewski Norbert Starachowice KAT. M???CZYZN, DYSTANS 5 000 m NIE
215 Stepniewski Alan Rudnik KAT. KLAS 3-4 CH?OPC??W, DYSTANS 500 m NIE
216 Stycze?? Grzegorz Ostrowiec ??w. KAT. M???CZYZN, DYSTANS 5 000 m NIE
217 Stycze?? Monika Ostrowiec ??wi?tokrzyski KAT. KOBIET, DYSTANS 5 000 m NIE
218 Styczy??ski Daniel Kalkow KAT. M???CZYZN, DYSTANS 5 000 m NIE
219 Szczygielska Monika Starachowice KAT. KOBIET, DYSTANS 5 000 m NIE
220 Szwed Krzysztof Maciej Starachowice KAT. M???CZYZN, DYSTANS 5 000 m NIE
221 Szyma??ski Tobiasz Rzepin Pierwszy KAT. KLAS 0-2 CH?OPC??W, DYSTANS 300 m NIE
222 Talik Anna God??w KAT. KLAS 3-4 DZIEWCZYN, DYSTANS 500 m NIE
223 Tarnowski Maciej Zwola KAT. M???CZYZN, DYSTANS 5 000 m NIE
224 Tusie??-Kuzka Magdalena Bodzentyn KAT. KOBIET, DYSTANS 5 000 m NIE
225 Vesely Mateusz Szyd?owiec KAT. KLAS SZK??? ??REDNICH CH?OPC??W, 1800 m NIE
226 Vesely Mateusz Szyd?owiec KAT. M???CZYZN, DYSTANS 5 000 m NIE
227 Walkiewicz Karolina Rudnik KAT. KLAS GIMNAZJALNYCH DZIEWCZYN, 1500 m NIE
228 Walkiewicz Patrycja Rudnik KAT. KLAS SZK??? ??REDNICH DZIEWCZYN, 1800 m NIE
229 W??jcicki Jaros??aw ??czany KAT. M???CZYZN, DYSTANS 5 000 m NIE
230 W??jcik Jakub Jadowniki KAT. KLAS 5-6 CH?OPC??W, DYSTANS 800 m NIE
231 W??jcik Mi??osz Starachowice KAT. KLAS 0-2 CH?OPC??W, DYSTANS 300 m NIE
232 W??jcik Sandra Jadowniki KAT. KLAS 5-6 DZIEWCZYN, DYSTANS 800 m NIE
233 W??jcik Ma??gorzata Starachowice KAT. KOBIET, DYSTANS 5 000 m NIE
234 Wi?c??aw Ma??gorzata Starachowice KAT. KOBIET, DYSTANS 5 000 m NIE
235 Winkowska Joanna Radkowice Kolonia 1 KAT. KOBIET, DYSTANS 5 000 m NIE
236 Winkowski Piotr Radkowice Kolonia 1 KAT. M???CZYZN, DYSTANS 5 000 m NIE
237 Wojtan Beata Starachowice KAT. KOBIET, DYSTANS 5 000 m NIE
238 Wojton Bart??omiej Chybice KAT. KLAS GIMNAZJALNYCH CH?OPC??W, 1500 m NIE
239 Wr??blewska Aleksandra Chybice KAT. KLAS 5-6 DZIEWCZYN, DYSTANS 800 m NIE
240 Wrona Maria Chybice KAT. KLAS 3-4 DZIEWCZYN, DYSTANS 500 m NIE
241 Zabawska Dominika Chybice KAT. KLAS GIMNAZJALNYCH DZIEWCZYN, 1500 m NIE
242 Zab??ocka Natalia Warszawa KAT. KLAS 0-2 DZIEWCZYN, DYSTANS 300 m NIE
243 Zapa??a Pawe?? God??w KAT. KLAS 5-6 CH?OPC??W, DYSTANS 800 m NIE
244 Zapa??a Przemys??aw God??w KAT. KLAS 3-4 CH?OPC??W, DYSTANS 500 m NIE
245 Zarychta Katarzyna Rudnik KAT. KLAS 5-6 DZIEWCZYN, DYSTANS 800 m NIE
246 Z?ba??a Karina Chybice KAT. KLAS 5-6 DZIEWCZYN, DYSTANS 800 m NIE
247 Zieja Klaudia Rudki KAT. KOBIET, DYSTANS 5 000 m NIE
248 Zychowicz Kacper Starachowice KAT. M???CZYZN, DYSTANS 5 000 m NIE
249 Zychowicz Kacper Starachowice KAT. KLAS GIMNAZJALNYCH CH?OPC??W, 1500 m NIE