Lista opłaconych

Lista zapisanych zawodników:

Lp. Nazwisko i Imię Miejscowość Kategoria Wpłata
1 Adamski Krzysztof Bobrowniki P????maraton TAK
2 Any?? Maria B?dzin P????maraton TAK
3 Arnold Katarzyna Sosnowiec P????maraton TAK
4 Barczyk Jolanta Cz?stochowa P????maraton TAK
5 Barczyk Ma??gorzata Tarnowskie G??ry 5km TAK
6 Barczyk Bogdan Cz?stochowa P????maraton TAK
7 Biedra Krystyna B?dzin 5km TAK
8 Bregu??a Ewa Tarnowskie G??ry 5km TAK
9 Brewka Joachim Lubliniec 5km TAK
10 Bul Dariusz Prudnik P????maraton TAK
11 Cie??luk Marcin Cz?stochowa 5km TAK
12 Czarnik Agnieszka Tarnowskie G??ry P????maraton TAK
13 Czempik Aniela Chorz??w 5km TAK
14 Czempik Kornelia Chorz??w 5km TAK
15 Czerski Krzysztof ???d?? P????maraton TAK
16 D?browska El??bieta Bia??a 5km TAK
17 Dembi??ska Sylwia Bia??a 5km TAK
18 Dolistowska Ewa Ruda ??l?ska P????maraton TAK
19 Dolistowski Marek Ruda ??l?ska P????maraton TAK
20 Drygalska Aleksandra B?dzin P????maraton TAK
21 Drynda Franciszek Tarnowskie G??ry 5km TAK
22 Dybe?? Agnieszka Cz?stochowa 5km TAK
23 Dziechciarczyk Malgorzata Tarnowskie G??ry 5km TAK
24 Ernt Grzegorz Bobrowniki 5km TAK
25 Ficek Katarzyna Katowice 5km TAK
26 Frydrych Krzysztof Prudnik P????maraton TAK
27 Galiczek Lidia Gliwice 5km TAK
28 Galiczek Bronis??aw Gliwice 5km TAK
29 G??recka Iwona ??wi?toch??owice 5km TAK
30 G?bska El??bieta B?dzin P????maraton TAK
31 G?sewicz – Filipiak Agnieszka Tarnowskie G??ry 5km TAK
32 Geier Helena Bia??a 5km TAK
33 Grabowska Anna Bytom P????maraton TAK
34 Gruszka Anna Wojkowice P????maraton TAK
35 Gruszka Micha?? Lubliniec 5km TAK
36 Gruszka Micha?? Lubliniec P????maraton TAK
37 Gutowska Urszula K??obuck P????maraton TAK
38 Gutowski Dariusz K??obuck P????maraton TAK
39 Gwarek Anita Warszawa P????maraton TAK
40 Hajduk Franciszek Tarnowskie G??ry P????maraton TAK
41 Hauke Iwona Siemonia 5km TAK
42 Hilgner Katarzyna Tarnowskie G??ry 5km TAK
43 Hryndio Jerzy Katowice P????maraton TAK
44 Inglant Krystyna Chorz??w 5km TAK
45 Janoszka Halina Lubliniec 5km TAK
46 Janoszka Irena Radzionk??w P????maraton TAK
47 Janoszka Krzysztof Lubliniec 5km TAK
48 Janus Krzysztof Wo??czyn P????maraton TAK
49 Jasik Katarzyna Stradunia 5km TAK
50 Jasi??ska Dorota Lubliniec 5km TAK
51 Jezusek Barbara Ruda ??l?ska P????maraton TAK
52 Jureczko Katarzyna Lubliniec 5km TAK
53 Kami??ska Beata Cz?stochowa P????maraton TAK
54 Kasprzak Tadeusz Osiek 5km TAK
55 Kasprzik Jolanta Toszek P????maraton TAK
56 Kasprzik Bernard Toszek P????maraton TAK
57 Kirsz Mariola Tarnowskie G??ry 5km TAK
58 Kochaniak Maria ???d?? P????maraton TAK
59 Kochman Krzysztof Sosnowiec P????maraton TAK
60 Ko??cie?? Joanna Bytom 5km TAK
61 Kompa??a Alina Tarnowskie G??ry 5km TAK
62 Kosmala-Jask??lska Joanna Tarnowskie G??ry 5km TAK
63 Koszucka Barbara Katowice 5km TAK
64 Kowalska Ewa Tarnowskie G??ry 5km TAK
65 Kowalski Marcin Tarnowskie G??ry 5km TAK
66 Kowalski Marek Strzebi?? P????maraton TAK
67 Kozak Renata Cz?stochowa P????maraton TAK
68 Koziarz Jadwiga Katowice 5km TAK
69 Kr??likowska-?oskot Danuta Kozieg??owy 5km TAK
70 Kr??lica Mariusz Rybno P????maraton TAK
71 Kweczka-Janeczek Anna Cz?stochowa P????maraton TAK
72 Lemko Maria Bia??a 5km TAK
73 Lewandowski Jacek Cz?stochowa 5km TAK
74 Libardi-K??y?? Sylwia Gliwice 5km TAK
75 Libera Anna Cz?stochowa 5km TAK
76 Loska Romuald Katowice P????maraton TAK
77 ??bikowski Wac?aw Kowal??wka 17 5km TAK
78 ??uchowicz El??bieta D?browa G??rnicza P????maraton TAK
79 ??czyk Barbara Czelad?? 5km TAK
80 ??czyk Jerzy Czelad?? 5km TAK
81 ??cibisz Bogdan Sosnowiec P????maraton TAK
82 ??witalska Beata Przystaj?? P????maraton TAK
83 ??witalski Robert Przystaj?? P????maraton TAK
84 Machnik Janusz Zawiercie P????maraton TAK
85 Maciuk Bronis??aw Katowice 5km TAK
86 Maciuk Helena Katowice 5km TAK
87 Madera Dawid Katowice P????maraton TAK
88 Mamsfeld Dorota Tarnowskie G??ry 5km TAK
89 Mania Irena Wierusz??w 5km TAK
90 Mrowiec Maria Bytom 5km TAK
91 Mrozi??ski Tadeusz Strzybnica P????maraton TAK
92 Netkowski Wojciech Warszawa P????maraton TAK
93 Nies?ony Ryszard Chorz??w 5km TAK
94 Nogalska Halina Tarnowskie G??ry 5km TAK
95 Nowak Ewa Cz?stochowa 5km TAK
96 Nowicz Anna Ksi???y Las 5km TAK
97 Nowicz Mariusz Ksi???y Las P????maraton TAK
98 Ocysek Zygmunt Katowice P????maraton TAK
99 Paludkiewicz Ewa Nowy Broniszew 5km TAK
100 Paludkiewicz Piotr Czarny Las P????maraton TAK
101 Paludkiewicz Lech Nowy Broniszew P????maraton TAK
102 Paw??owska -Sosin Barbara Chorz??w 5km TAK
103 Pietrusewicz Joanna Warszawa P????maraton TAK
104 Pinis Micha? Blachownia P????maraton TAK
105 Pinis Agnieszka Blachownia P????maraton TAK
106 Pipiro Gra??yna Jastrz?bie-Zdr??j P????maraton TAK
107 Pipiro Grzegorz Jastrz?bie-Zdr??j 5km TAK
108 Pisarska Barbara Tarnowskie G??ry 5km TAK
109 Plewinski Dariusz Myslowice P????maraton TAK
110 Podkocki Piotr Chorz??w P????maraton TAK
111 Podolak Marius Hagen P????maraton TAK
112 Podolak Monika Hagen P????maraton TAK
113 Polewczak Mariusz Zawiercie P????maraton TAK
114 Rabiega Alina Wierusz??w 5km TAK
115 Radziejowski Bogus??aw Cz?stochowa P????maraton TAK
116 Rajek Magdalena Cz?stochowa P????maraton TAK
117 Rajek Tomasz Cz?stochowa 5km TAK
118 Roma??ska Katarzyna Katowice P????maraton TAK
119 Rura??ski Jerzy Katowice 5km TAK
120 Samelzon Marta Tuch??w P????maraton TAK
121 Schneider Leokadia Bia??a 5km TAK
122 Skrz?tek Piotr Tarnowskie G??ry P????maraton TAK
123 Skrz?tek Lucyna Tarnowskie G??ry 5km TAK
124 S??upianek Pawe?? Katowice P????maraton TAK
125 Sobczak Robert Tarnowskie G??ry 5km TAK
126 Somiak Marta Tarnowskie G??ry 5km TAK
127 Somiak Piotr Tarnowskie G??ry P????maraton TAK
128 Sowi??ska Ma??gorzata Zg??obie?? 5km TAK
129 Spycha??a Les??aw Bia??a P????maraton TAK
130 Spycha??a Marzena Bia??a P????maraton TAK
131 Sroka Ma??gorzata Twardowice 5km TAK
132 Stachowiak Beata Katowice 5km TAK
133 Stachowiak Sebastian Katowice P????maraton TAK
134 Stefaniak Emilia Sosnowiec P????maraton TAK
135 Szkamruk Janusz Gliwice P????maraton TAK
136 Szkamruk Bogus??awa Gliwice P????maraton TAK
137 Szrobarczyk Ma??gorzata Karchowice P????maraton TAK
138 Szysler Renata Ruda Sl?ska P????maraton TAK
139 Taisner Aleksandra Ruda ??l?ska P????maraton TAK
140 Taisner Tomasz Ruda ??l?ska P????maraton TAK
141 Tamiola Grazyna Katowice 5km TAK
142 Thomalla Bogdan Zabrze P????maraton TAK
143 Tkocz Adam Ruda ??l?ska P????maraton TAK
144 Topolnicki Konrad Przech??d 5km TAK
145 Wawrzy??czok Krzysztof Tarnowskie G??ry P????maraton TAK
146 Weiner Jakub Prudnik P????maraton TAK
147 Wierachowska Zofia Katowice 5km TAK
148 Wilczek Krzysztof Z?bowice P????maraton TAK
149 Wojtasi??ski Daniel Cz?stochowa 5km TAK
150 Wozi??ska Jolanta Tarnowskie G??ry P????maraton TAK
151 Wr??blewska Jadwiga Bia??a 5km TAK
152 Zagaja Janusz Pok??j P????maraton TAK
153 Zi????kowska Edyta Sosnowiec P????maraton TAK
154 Zi?ba Julia Katowice 5km TAK
155 Zieli??ska Gra??yna Dobieszowice 5km TAK
156 Zuber Monika Ruda ??l?ska P????maraton TAK
157 Zydek Ewa Dobieszowice 5km TAK