Lista opłaconych

Lista zapisanych zawodników:

Lp. Nazwisko i Imię Miejscowość Kategoria Wpłata
1 Adamski Grzegorz Frysztak Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
2 Albrycht Katarzyna Kro??cienko Wy??ne Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
3 Andrasz Pawe?? Przemy??l Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
4 Andrasz Ewelina Przemy??l Bieg wczasowicz??w – oko??o 3,2km (1 p?tla) TAK
5 Bernat Tomasz Ustjanowa G??rna Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
6 B???dzi??ski Grzegorz Rzesz??w Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
7 B??yskal Krzysztof Ustrzyki Dolne Bieg wczasowicz??w – oko??o 3,2km (1 p?tla) TAK
8 Bocek S??awomir Boguchwa??a Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
9 Brzozowski Leszek Gorlice Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
10 Burak Bart??omiej Przemy??l Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
11 Burak Adam Przemy??l Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
12 Burz Jowita Rzesz??w Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
13 Burz Kornelia Rzesz??w Bieg wczasowicz??w – oko??o 3,2km (1 p?tla) TAK
14 Chodyna Kamila Stasz??w Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
15 Chudziaszek Mateusz L?bork Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
16 Czajka Tomasz Kurznie Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
17 Czybir Emilia Gubin Bieg wczasowicz??w – oko??o 3,2km (1 p?tla) TAK
18 Domiszewska Maria Ustrzyki Dolne Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
19 Dworza??ski Marcin Ryman??w Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
20 Dzier??ak Edward Cierpisz Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
21 Elasri Abderrahim Chorz??w Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
22 Fedio Marek Ostr??w Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
23 Fedio Karolina Przemy??l Bieg wczasowicz??w – oko??o 3,2km (1 p?tla) TAK
24 Folta Anita Zarszyn Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
25 G??rowski Mateusz Sanok Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
26 Gierlotka Rafa?? Katowice Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
27 Glanowski Zenon Sosnowiec Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
28 Goraj-Przybylska Dorota Polska, Zarzecze Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
29 Haduch Jerzy Pisarowce Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
30 Hrymak Stanis??aw Lubacz??w Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
31 Hydzik ?ukasz Sanok Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
32 Hyle??ski Marek Sanok Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
33 Jachimowski Jaros??aw Sanok Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
34 Jakubik Marcin Ustrzyki Dolne Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
35 Ja??tal Piotr Domaszowice Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
36 Janas Marian Baligr??d Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
37 Januszko Maciej Wroc??aw Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
38 Kaczmarski Grzegorz Rzesz??w Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
39 Kalinowska Lucyna Przemy??l Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
40 Ka??mierska Monika Prochowice Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
41 Ka??mierski Krzysztof Prochowice Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
42 Kaszany Piotr Ustrzyki Dolne Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
43 Kaszany Karol Ustrzyki Dolne Bieg wczasowicz??w – oko??o 3,2km (1 p?tla) TAK
44 Kawka Ida Grodzisk Mazowiecki Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
45 Konopka Henryk Wincentyk Rudenka Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
46 Kor??yk Marek Czarna Dolna Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
47 Krawiec Alan Przeworsk Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
48 Kr???el Bartosz Jaslo Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
49 Kuropatwa Gabriel Przemy??l Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
50 Kuropatwa Kazimierz Przemy??l Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
51 Kusiak Krzysztof Sanok Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
52 Lepiarz Sylwester Wron??w Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
53 Lizis Sabina Ustrzyki Dolne Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
54 ??ak Pawe?? Krzemienna Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
55 ??ak Anna Krzemienna Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
56 ??ak Oliwia Dydnia Bieg wczasowicz??w – oko??o 3,2km (1 p?tla) TAK
57 ??cibor Jaros??aw Przemy??l Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
58 ??wi?ch Anna Strzy????w Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
59 Macek Bogus??awa Wyszatyce Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
60 Ma??ecki Eliasz Aleksandr??w ???dzki Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
61 Micko?? Pawe?? Ustrzyki Dolne Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
62 Miko?? Darek Przemy??l Bieg wczasowicz??w – oko??o 3,2km (1 p?tla) TAK
63 Moskowicz Stefan M??odowice Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
64 Mucha Wac??aw Krasiczyn Bieg wczasowicz??w – oko??o 3,2km (1 p?tla) TAK
65 Niedzielski Dariusz Dyn??w Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
66 Nowosielski Marek Sanok Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
67 Ochyra Karolina Lesko Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
68 Ochyra Krzysztof Lesko Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
69 Ochyra Konrad Lesko Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
70 Oleksyk Grzegorz Ustrzyki Dolne Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
71 O??ga Sebastian Tychy Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
72 Pac Miko??aj Sko??osz??w Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
73 Paradowski Pawe?? Rzesz??w Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
74 Piszczek Stanis??aw Przemy??l Bieg wczasowicz??w – oko??o 3,2km (1 p?tla) TAK
75 Pli?? Mateusz Rzesz??w Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
76 Podlasek Pawe?? D?bica Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
77 Podlasek Patrycja D?bica Bieg wczasowicz??w – oko??o 3,2km (1 p?tla) TAK
78 Podsadowski Zbigniew Gorlice Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
79 Pola??ska Julia Przemy??l Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
80 Polny Daniel Sanok Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
81 Ptak Mateusz Nienasz??w Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
82 Radyk Anna Przemy??l Bieg wczasowicz??w – oko??o 3,2km (1 p?tla) TAK
83 Radyk Aleksandra Przemy??l Bieg wczasowicz??w – oko??o 3,2km (1 p?tla) TAK
84 Radyk Jakub Przemy??l Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
85 Radyk Joanna Przemy??l Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
86 Siwak Ryszard Krak??w Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
87 Skawi??ski Tomasz Sanok Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
88 S??owi??ska Dominika Wroc??aw Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
89 Soko??owska Aneta Ryman??w Zdr??j Bieg wczasowicz??w – oko??o 3,2km (1 p?tla) TAK
90 Stach Jacek Olchowa Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
91 Sta??czyk Kamil Ba?t??w Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
92 Swrafin Jacek Rzesz??w Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
93 Sycz Barbara Kniazyce Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
94 Szeremeta Tomek Wojtkowa Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
95 Szuba Dariusz Przemy??l Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
96 Turosz Iwona Sanok Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
97 Turosz Zbigniew Le??ajsk Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
98 Uzdejczyk Kamil Ustrzyki Dolne Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
99 W?grzyn Krzysztof Krasne Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
100 W?grzyn Ma??gorzata Krasne Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
101 Wojciechowska Milena B?dzin Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
102 Wojciechowski Pawe?? B?dzin Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
103 Wosik Wojciech Kunow Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
104 Zaj?czkowski Krzysztof Dubiecko Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
105 Zapo??och Bo??ena Uherce Mineralne Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
106 Zar?ba Jolanta Rzesz??w Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
107 Zasadzi??ska Barbara Przemy??l Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
108 Zatorska-Pleskacz Izabela Wrocanka Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
109 Zawadzka Renata Rzesz??w Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
110 Zawadzki Andrzej Rzesz??w Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK
111 Zdzioch Jan Tomasz??w Lubelski Bieg wczasowicz??w – oko??o 3,2km (1 p?tla) TAK
112 Zielinski Sebastian Sanok Bieg g????wny- oko??o 9,5km (3p?tle) TAK