Zawody

Nazwa zawodów:

IV Mini Galicja Maraton

Miejsce i termin: Jaros??aw, 2017-09-03
Organizator: Miejski O??rodek Sportu i Rekreacji w Jaros??awiu
Urz?d Miasta Jaros??awia;
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Jaros??awskiego
Jaros??awska Grupa Biegowa ??Sok?????;

Adres kontaktowy:

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Jaros??awskiego, ul. Cerkiewna ž ,37-500 Jaros??aw
Tel.16 624 87 32 lub 574 230 560
Email:biuro@srp.jaroslaw.pl

Opis zawodów: IV Mini Galicja Maraton odb?dzie si? 03.09.2017
?? Start i meta biegu na Rynku w Jaros??awiu, godz. 14.00
?? D??ugo??? trasy ?? 5 KM
?? Trasa b?dzie oznakowana co 1 km znakami poziomymi

Dane do wp??aty:
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Jaros??awskiego
Bank Sp????dzielczy w Jaros??awiu

Nr konta 2690 9600 0420 0100 6618 3600 01

Tytu??em: Darowizna op??ata startowa 15 z?? ?? Imi? i nazwisko

Regulamin zawodów: PDF
Lista opłaconych: Lista zawodników z potwierdzoną płatnością
Lista nieopłaconych: Lista zawodników bez potwierdzonej płatności

Rejestracja zamknięta

Lista zapisanych zawodników:

Lp. Nazwisko i Imię Miejscowość Kategoria Klub Wpłata
1 Aleksandra Kropiwnicka Jaros??aw 4,2 km Brak NIE
2 Amro??kiewicz Patrycja Nowe Brusno 4,2 km Amro??kiewicz Team TAK
3 ?wik??a Agnieszka Morawsko 4,2 km Wichura Jaros??aw TAK
4 Bana?? Mateusz Jaros??aw 4,2 km KPP Jaros??aw IPA Przemy??l TAK
5 Barna?? Katarzyna Jaros??aw 4,2 km Brak TAK
6 Barna?? Bart??omiej Jaros??aw 4,2 km Brak TAK
7 Blajer El??bieta Rzesz??w 4,2 km Brak TAK
8 Blok Magdalena Tuczempy 4,2 km Brak NIE
9 Bluczak Kacper Jaros??aw 4,2 km publiczne gimnazjum nr.5 w Jaros??awiu TAK
10 Brodowiucz Ma??gorzata Jaros??aw 4,2 km BBL Jaros??aw TAK
11 Bronowski Jacek Jaros??aw 4,2 km Szko??a Podstawowa Nr 11 z Oddzia??ami Integracyjnymi NIE
12 Buczko Maria Oleszyce 4,2 km Run Run Oleszyce NIE
13 Cetnar Miros??aw Munina 4,2 km Brak NIE
14 Chadas Maryna Warszawa 4,2 km Maryna Chadas TAK
15 Chanas Klaudia Tuchla 4,2 km Brak NIE
16 Chrzanowski Mateusz ??wi?te 4,2 km Brak NIE
17 Czubi??ski Jakub Przemy??l 4,2 km Blok b NIE
18 D?bek Barbara Rzesz??w 4,2 km Brak TAK
19 Dec Jan Przeworsk 4,2 km Przeworska Grupa Biegowa TAK
20 Dernoga Pawe?? Jaros??aw 4,2 km Brak TAK
21 Drabik Justyna Jaros??aw 4,2 km Brak NIE
22 Dryps Ryszard Jelna 4,2 km NOWOSARZY??SKA GRUPA BIEGOWA TAK
23 Drzyma??a El??bieta Cz?stkowice 4,2 km Brak TAK
24 Drzyma??a Krzysztof Cz?stkowice 4,2 km Brak TAK
25 Frankiewicz Sabina Munina 4,2 km Brak NIE
26 Frankiewicz Sabina Munina 4,2 km Brak NIE
27 Gajdzi??ska Joanna Munina 4,2 km Brak TAK
28 G??recki Patryk Jaros??aw 4,2 km PG FOTO NIE
29 G???b Tomasz Jaros??aw 4,2 km Brak TAK
30 G??uszak Kamil Jaros??aw 4,2 km Street Workout Jaros??aw TAK
31 Grabska Jagoda Jaros??aw 4,2 km Run Team Jaros??aw TAK
32 Grunt Paulina Cz?stkowice 4,2 km Brak NIE
33 Gw????d?? Andrzej Munina 4,2 km Wichura Jaros??aw TAK
34 Gw???d? Urszula Munina 4,2 km WICHURA JAROS?AW NIE
35 Hala Lucyna Wi?zownica 4,2 km Brak TAK
36 Hanas Wojciech Jaros??aw 4,2 km Street Workout Jaros??aw TAK
37 Hanasiewicz Krzysztof Jaros??aw 4,2 km Brak TAK
38 Iwanowski Hubert Jaros??aw 4,2 km Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Jaros??awiu im. ??wi?tej Kr??lowej Jadwigi NIE
39 J?druch??w Maciej Rzesz??w 4,2 km Brak TAK
40 Jop Pawe?? Jaros??aw 4,2 km Jaros??awska Grupa Biegowa Sok???? NIE
41 Kajdzik Adrian Jaros??aw 4,2 km Street Workout Jaros??aw TAK
42 Kardasz Dominik Pola??czyk 4,2 km Solina Team NIE
43 Kardasz Patryk Pola??czyk 4,2 km Solina Team NIE
44 Kaszowski Wojciech Jaros??aw 4,2 km brak TAK
45 Kaszowski Jakub Jaros??aw 4,2 km Brak TAK
46 Kici??ska Dorota Przemy??l 4,2 km Brak NIE
47 Kobia??ka Sylwia Jaros??aw 4,2 km Brak TAK
48 Korman Szczepan Jaros??aw 4,2 km Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Jaros??awiu im. ??wi?tej Kr??lowej Jadwigi NIE
49 Kosa??ka Krzysztof Jaros??aw 4,2 km Brak NIE
50 Kowalski Jakub Jaros??aw 4,2 km Run Team Jaros??aw NIE
51 Kozak Piotr Jaros??aw 4,2 km Fundacja “Kreatywno??? Pro Bono” NIE
52 Kruk Zbigniew Ga? 4,2 km Przeworska Grupa Biegowa TAK
53 Kruk Agnieszka Jaros??aw 4,2 km Brak NIE
54 Krzemi??ska Barbara Rzesz??w 4,2 km Brak TAK
55 Krzemi??ski Maciej Rzesz??w 4,2 km T TAK
56 Krzy??ko Marek Nowa Wie?? 4,2 km Brak TAK
57 Krzy??ko Marcin Rzesz??w 4,2 km Brak TAK
58 Kubiszyn Marta Jaros??aw 4,2 km Brak NIE
59 Kubrak Aleksandra Sieniawa 4,2 km PWSTE NIE
60 Kulka Piotrek Jaros??aw 4,2 km TAK
61 Kwiecie?? Jakub Jaros??aw 4,2 km Brak TAK
62 ??ak Arkadiusz Jaros??aw 4,2 km Jaros??awska Grupa Biegowa ??Sok?????/ ZSTiO w Jaros??awiu NIE
63 ??ak Jacek Jaros??aw 4,2 km Brak NIE
64 ??ak Arkadiusz Jaros??aw 4,2 km Jaros??awska Grupa Biegowa ??Sok?????/ ZSTiO w Jaros??awiu NIE
65 ??ak Adrian Jaros??aw 4,2 km Brak NIE
66 ??wi?der Ma??gorzata Sieniawa 4,2 km Brak TAK
67 Mach Karol W??lka Pe??ki??ska 4,2 km Zesp???? Szk???? Technicznych i Ogolnoksztalcacych TAK
68 Marcinkiewicz Barbara Jaros??aw 4,2 km Brak TAK
69 Marycka Kinga Jaros??aw 4,2 km Brak TAK
70 Mirek Pawe?? Maleniska 4,2 km Brak NIE
71 Mirek Kazmierz Maleniska 4,2 km OSP Paw??osi??w TAK
72 M?odowiec Krzysztof Futory 4,2 km CZARNI OLESZYCE TAK
73 Mokrzycki Janusz Jaros??aw 4,2 km Wichura Jaros??aw TAK
74 Moszkowicz Malgorzata Pe??kinie 4,2 km Brak NIE
75 Motyka Kamil Jaros??aw 4,2 km Jaros??awska Grupa Biegowa Sok???? TAK
76 Motyka Sylwester Zgoda 4,2 km Brak NIE
77 Motyka Kornelia Zgoda 4,2 km NIE
78 Naspi??ska Kamila Wi?zownica 4,2 km Brak NIE
79 Obcowski Jakub Stare Sio??o 4,2 km Brak TAK
80 Ochab Justyna Jaros??aw 4,2 km TAK
81 Oczkowski Artur Jaros??aw 4,2 km Street Workout Jaros??aw TAK
82 Oleksak Marek Jagie????a 4,2 km 1969 TAK
83 Pelc Anna Oleszyce 4,2 km Brak NIE
84 Petranik Kamila Oleszyce 4,2 km Brak NIE
85 Piszczek Stanis??aw Przemy??l 4,2 km Brak TAK
86 Pl?s Justyna Munina 4,2 km Brak TAK
87 Podolak Krzysztof Zgoda 4,2 km Brak NIE
88 Podolec Alicja Jaros??aw 4,2 km BBL Jaros??aw TAK
89 Przep??ata ?ukasz Cetula 4,2 km Brak TAK
90 Pukas Tomasz Zalesie 4,2 km Run Run Oleszyce TAK
91 Roga Ryszard Cz?stkowice 4,2 km Orange IRON team TAK
92 Roga Mariola Cz?stkowice 4,2 km Brak TAK
93 Saramaga Janusz Lubacz??w 4,2 km Brak TAK
94 S?czawa Ewa Munina 4,2 km BBL JAROS?AW TAK
95 S?kowska El??bieta Rzesz??w 4,2 km Rzeszowski Klub Mors??w “Sopelek” TAK
96 S?kowski Andrzej Rzesz??w 4,2 km Rzeszowski Klub Mors??w “Sopelek” TAK
97 Semerko Aneta Przemy??l 4,2 km Brak NIE
98 Socha Ma??gorzata Wi?zownica 4,2 km Brak TAK
99 Stec Aneta Jaros??aw 4,2 km Szko??a Podstawowa nr.11 w Jaros??awiu TAK
100 Suchorska-Dziedzic Ewa Rzesz??w 4,2 km Brak TAK
101 Szablan Wioletta Jaros??aw 4,2 km Jaros??awska Grupa Biegowa Sok???? TAK
102 Szablan Lucjan Jaros??aw 4,2 km Brak NIE
103 Szyd??owski Roman Jaros??aw 4,2 km Brak NIE
104 Szynal Sebastian Jaros??aw 4,2 km Publiczne Gimnazjum nr3 TAK
105 Tarnowska Iwona Jaros??aw 4,2 km Brak NIE
106 Tarnowski Grzegorz Jaros??aw 4,2 km Jaros??awska Grupa Biegowa Sok???? TAK
107 Tomaszewska Aleksandra Tyniowice 4,2 km Brak TAK
108 Tomaszewski Maciej Widna G??ra/paw??osi??w 4,2 km JGB ”Sok????” Jaros??aw/Resovia Rzesz??w TAK
109 Tylka Pawe? Jaros?aw 4,2 km Jaros??awska Grupa Biegowa “Sok????” TAK
110 Urba??ski Wojciech Jaros??aw 4,2 km PWSTE NIE
111 Warecki Rados??aw Przeworsk 4,2 km Przeworska Grupa Biegowa NIE
112 Wawre??czuk Izabela Oleszyce 4,2 km Brak NIE
113 Weselak Adam Urzejowice 4,2 km Brak TAK
114 Wlaz??o Maciej Jaros??aw 4,2 km Brak NIE
115 Wojtas Natalia Wierzbna 4,2 km Brak TAK
116 Wo??osz Marcin Radymno 4,2 km Biuro Wo??osz TAK
117 Zakrzacki Patryk Dobkowice 4,2 km SP im. Jana Paw??a II w Dobkowicach TAK
118 Zakrzacki Adrian Dobkowice 4,2 km Brak TAK
119 Zazula Pawe?? Jaros??aw 4,2 km Brak TAK
120 Zazula Magdalena Jaros??aw 4,2 km Brak TAK
121 Z??omko Monika Munina 4,2 km Brak TAK
122 Zuchowska Ewa Wietlin 4,2 km Brak NIE
123 Zuchowska Ewa Wietlin 4,2 km Brak NIE