Zawody

Nazwa zawodów:

Bieg Integracyjny

Miejsce i termin: Rudnik nad Sanem, 2017-09-23
Organizator: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Rudniku nad Sanem oraz Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat”
Opis zawodów: 1. Bieg odbędzie się dnia 23.09.2017r. (sobota), drogami asfaltowymi prowadzącymi
przez: Miasto i Gminę Rudnik nad Sanem, o godzinie 12.00.
2. Start i meta: Rudnik nad Sanem, ul. Mickiewicza 38, plac Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.
3. Dystans – 2 km.
4. Trasa tworzy pętlę zamkniętą z wyraźnie i jednoznacznie oznaczonymi pionowo
sł upkami co 1 km oraz w miarę możliwości pogodowych poziomo za pomocą farby
zmywalnej. Na trasie znajdują się punkt żywieniowy – woda po 1 km.
5. Bieg odbywa się przy ograniczonym ruchu. Na wszystkich kluczowych zakrętach
i rozwidleniach trasa zabezpieczona będzie przez wolontariuszy.
UCZESTNICTWO
1. Uczestnikiem biegu na 2 km może zostać każda osoba peł noletnia, która do dnia
biegu tj. do dnia 23.09.2017 r. ukończy 18 lat, posiadająca ważne Orzeczenie o
stopniu niepeł nosprawności wydane przez Powiatowy/Miejski lub Wojewódzki zespół
do sprawy orzekania o niepeł nosprawności. Ze względu na profil trasy (górzysty i po
drogach nie tylko asfaltowych) Organizator nie przewiduje uczestnictwa w zawodach
osób na wózkach inwalidzkich.

Więcej w Regulamine.

Strona WWW: http://www.poprowadzmnieprzeswiat.eu/
Regulamin zawodów: PDF
Lista opłaconych: Lista zawodników z potwierdzoną płatnością
Lista nieopłaconych: Lista zawodników bez potwierdzonej płatności

Rejestracja zamknięta

Jeszcze nikt się nie zarejestrował!