Zawody

Nazwa zawodów:

Bieg 80-lecia Przemys??u Lotniczego w Mielcu

Miejsce i termin: Mielec, 2018-04-14
Organizator: Urz?d Miejski w Mielcu oraz Studio Wizualne Damian G?siewski wraz z Partnerami honorowymi Polskimi Zak??adami Lotniczymi w Mielcu oraz Lotniskiem Mielec zapraszaj? na wieczorny bieg z okazji 80-lecia przemys??u lotniczego po pasie startowym mieleckiego lotniska. B?dzie to pierwszy taki bieg w naszym mie??cie.
Opis zawodów: W tym roku Mielec obchodzi 80-lecie przemys??u lotniczego. W 1938 r. rozpocz???a dzia??alno??? fabryka lotnicza PZL Mielec-WP II podejmuj?c produkcj? samolot??w bombowych PZL-37 ?o??. By?? to wa??ny impuls w dziejach miasta i jedno z wa??niejszych wydarze?? w jego kilkusetletniej historii. Dzieje mieleckiego lotnictwa pisana by??a r????nymi wydarzeniami. Jednak niezaprzeczalne jest to, ??e dzi?? trudno wyobrazi? sobie lepsz? wizyt??wk? miasta. Poniewa?? wyj?tkowe okazje, wymagaj? specjalnej oprawy i celebracji, pragniemy zaprosi? wszystkich lubi?cych aktywny wypoczynek do wsp??lnego ??wi?towania w nietypowy spos??b.

14 kwietnia 2018 r. b?dziecie mie? niecodzienn? okazj? przebiec 6,5 km tras? po pasie startowym mieleckiego lotniska w otoczeniu statk??w powietrznych, b?d?cych wizyt??wk? miasta. Start i meta zawod??w b?d? zlokalizowane obok wie??y kontroli lot??w.

Biegacze wystartuj? o godz. 19:00 w blaskach zachodz?cego s??o??ca , a kierunek b?d? im wyznacza? zapalone ??wiat??a pasa startowego.

To bieg okoliczno??ciowy, jedyny w swoim rodzaju. To wyj?tkowa okazja aby wzbogaci? si? m.in. o unikalny pami?tkowy medal, kt??ry b?dzie Wam przypomina?? o tej niecodziennej rocznicy. Idealn? pami?tk? b?dzie r??wnie?? wyj?tkowa koszulka biegowa z sylwetkami mieleckich statk??w powietrznych.

Zapraszamy do zapis??w, prze??yjmy to ??wi?to wsp??lnie.

Op??aty startowej nale??y dokona? poprzez klikni?cie przycisku ??op??a? start?

Ze wzgl?du na osi?gni?ty limit miejsc,rejestracja uczestnik??w zosta??a zako??czona.

Regulamin zawodów: PDF
Lista startowa: PDF
Lista opłaconych: Lista zawodników z potwierdzoną płatnością
Lista nieopłaconych: Lista zawodników bez potwierdzonej płatności

Rejestracja zamknięta

Lista zapisanych zawodników:

Lp. Nazwisko i Imię Miejscowość Kategoria Klub Wpłata
1 Antosz-Cholewa Barbara Dabrowa Tarnowska Bieg 6,5km Brak TAK
2 ?wi?ka??a Magdalena B??onie Bieg 6,5km PZL TAK
3 ?wik Janusz Mielec Bieg 6,5km Wiatr We W??osach TAK
4 Bajur Barbara Krakow Bieg 6,5km ITMBW Krak??w TAK
5 Ba?a Bo??ena Grabiny Bieg 6,5km Brak TAK
6 Baran Arkadiusz Bobrowniki Wielkie Bieg 6,5km OCR Team Masters Gym TAK
7 Baran Pawe?? G??og??w Ma??opolski Bieg 6,5km Brak TAK
8 Barna?? Mateusz Mielec Bieg 6,5km PZL TAK
9 B?k Tadeusz Mielec Bieg 6,5km Brak TAK
10 B?k Miros??aw Mielec Bieg 6,5km Zabiegani Mielec TAK
11 Bigos Ewelina Tuszyma Bieg 6,5km Joy Fitness TAK
12 Bo??ek Wojtek Brzostek Bieg 6,5km D?bickie Gepardy TAK
13 Bo??ek Arkadiusz Mielec Bieg 6,5km Ch??opaki ze Starego Mielca TAK
14 Borowiec Jaromir Rzesz??w Bieg 6,5km Jerry Rotor Team TAK
15 Bro??ek Dariusz Zabawa Bieg 6,5km OCR Team Masters Gym TAK
16 Bro??ek Magdalena Zabawa Bieg 6,5km OCR Team Masters Gym TAK
17 Bronhard Rafa?? Rzesz??w Bieg 6,5km Brak TAK
18 Brudkiewicz-Pa??dziora Aneta Wierzchos??awice Bieg 6,5km Ekipa z Tarnowa TAK
19 Buczko Grzegorz Lubacz??w Bieg 6,5km Biegomania Lubacz??w/ IPA Przemy??l TAK
20 Budzy?? Pawe? Tarn??w Bieg 6,5km Brak TAK
21 Burek Marcin Mielec Bieg 6,5km PZL TAK
22 Cena Jakub Mielec Bieg 6,5km Brak TAK
23 Charyga Wojciech Mostki Bieg 6,5km ….. TAK
24 Chmiel Maciej Mielec Bieg 6,5km Ch??opaki ze Starego Mielca TAK
25 Chmielowiec Agnieszka Mielec Bieg 6,5km Brak TAK
26 Chmielowiec Kinga Warszawa Bieg 6,5km Brak TAK
27 Chmura Katarzyna Tusz??w Narodowy Bieg 6,5km Zabiegani Mielec TAK
28 Cholewa Grzegorz Dabrowa Tarnowska Bieg 6,5km Brak TAK
29 Cie??la Hubert Mielec Bieg 6,5km Brak TAK
30 Cynkier Kamil Mielec Bieg 6,5km PZL TAK
31 Cyzio Piotr Pustk??w- Osiedle Bieg 6,5km PZL TAK
32 Czapiga Robert Mielec Bieg 6,5km Brak TAK
33 Czegus Marcin Po??aniec Bieg 6,5km Running Po??aniec TAK
34 Czegus Aneta Po??aniec Bieg 6,5km Running Po??aniec TAK
35 Czerwi??ski ?ukasz Mielec Bieg 6,5km Brak TAK
36 Da??kov?? Andrea Pre??ov Bieg 6,5km MARAS team TAK
37 D?bek Urszula Tarnobrzeg Bieg 6,5km TeBeG Runners Team TAK
38 Dejnaka Mariola Rzesz??w Bieg 6,5km Stowarzyszenie ” Dzikie Mustangi” TAK
39 D??ugo?? Justyna ??g Tarnowski Bieg 6,5km GANG ??CIGACZY TAK
40 D??ugo?? Andrzej ??g Tarnowski Bieg 6,5km GANG ??CIGACZY TAK
41 Domaga??a Karolina Mielec Bieg 6,5km Zabiegani Mielec TAK
42 Domin Ewelina Mielec Bieg 6,5km PZL TAK
43 Dro??ak Wojciech Mielec Bieg 6,5km Brak TAK
44 Dubiel Witold G??uch??w Bieg 6,5km ?TC ?a??cut TAK
45 Dudek Dariusz Mielec Bieg 6,5km Zabiegani Mielec TAK
46 Dykas Gra??yna Mielec Bieg 6,5km PZL TAK
47 Dykas Katarzyna Mielec Bieg 6,5km Brak TAK
48 Dymek Mateusz Mielec Bieg 6,5km Perfect Runner Team TAK
49 Dziadosz Paulina Mielec Bieg 6,5km Brak TAK
50 Dziadosz Rafa?? Jan??w Lubelski Bieg 6,5km PZL TAK
51 Filar Marek Brzostek Bieg 6,5km PZL TAK
52 Filip-Klocek Marlena ????yny Bieg 6,5km Brak TAK
53 Florek Marcin Pilzno Bieg 6,5km M???czy??ni ??w. J??zefa TAK
54 Florek Micha?? Krak??w Bieg 6,5km jw 2771 TAK
55 Furdyna Rafa?? Mielec Bieg 6,5km Zabiegani Mielec TAK
56 Galus ?ukasz Podlesie Bieg 6,5km Brak TAK
57 Gawe?? Maria Brze??nica Bieg 6,5km Dzikie Mustangi TAK
58 Gawor Artur Stalowa Wola Bieg 6,5km Planeta Nisko TAK
59 Gawor Monika Stalowa Wola Bieg 6,5km Planeta Nisko TAK
60 G??rka Janusz Krak??w Bieg 6,5km PZL TAK
61 G??rkiewicz Micha?? Osiek Bieg 6,5km AZS AGH Krak??w TAK
62 G??az Krzysztof Kolbuszowa Bieg 6,5km PZL TAK
63 G??az El??bieta Ja??lany Bieg 6,5km Zabiegani Mielec TAK
64 G??az Jacek Ja??lany Bieg 6,5km Zabiegani Mielec TAK
65 Go??ciniak Miko??aj Leszno Bieg 6,5km Politechnika Rzeszowska TAK
66 Gorczyca Angelika Rzesz??w Bieg 6,5km Brak TAK
67 Grabowy ?ukasz D?bica Bieg 6,5km KB Marato??czyk D?bica TAK
68 Grygiel Jacek Nowa D?ba Bieg 6,5km Brak TAK
69 Gu??a Marek Mielec Bieg 6,5km Brak TAK
70 Gut Jacek Hucisko Bieg 6,5km Black Jack Team/OSP Hucisko TAK
71 Hala Lucyna Wi?zownica Bieg 6,5km Brak TAK
72 Haldas Elzbieta Kolbuszowa Bieg 6,5km Brak TAK
73 Ignac Julia Rzemie?? Bieg 6,5km Brak TAK
74 Iwanicz Barbara Mielec Bieg 6,5km Brak TAK
75 Jacek S??awomir Soko????w Ma??opolski Bieg 6,5km Evitka Team TAK
76 Jagodzi??ska Paulina Mielec Bieg 6,5km Zabiegani Mielec TAK
77 Jaje El??bieta Mielec Bieg 6,5km Brak TAK
78 Janocha Przemys??aw Dobieszyn Bieg 6,5km Brak TAK
79 Jarosz Micha?? Mielec Bieg 6,5km OMK Smoczka TAK
80 Jasik Joanna Sandomierz Bieg 6,5km TSA Sandomierz TAK
81 Jasi??ski Marcin Mielec Bieg 6,5km Brak TAK
82 J?druch??w Maciej Rzesz??w Bieg 6,5km Brak TAK
83 Jemio??o Micha?? Mielec Bieg 6,5km Ch??opaki ze Starego Mielca TAK
84 Jendrichovsk?? Danka Ra???any Bieg 6,5km MARAS team TAK
85 Jungiewicz Beata Po??aniec Bieg 6,5km RUNNING PO?ANIEC TAK
86 Kalita Andrzej Radomysl Wielki Bieg 6,5km Brak TAK
87 Kamuda Grzegorz Lubacz??w Bieg 6,5km Biegomania Lubacz??w TAK
88 Kapica Krystian Potok G??rny Bieg 6,5km Brak TAK
89 Kap??on Krzysztof Soko????w Ma??opolski Bieg 6,5km TG Sok???? Zakopane TAK
90 Kardy?? Grzegorz Mielec Bieg 6,5km PZL TAK
91 Karnat Dariusz Nowa D?ba Bieg 6,5km Brak TAK
92 Kasza Mariusz Dobrynin Bieg 6,5km PZL TAK
93 Kawa Barbara Wola ??yrakowska Bieg 6,5km KB Marato??czyk D?bica TAK
94 Kazimierczak Emilia Mielec Bieg 6,5km Brak TAK
95 Kazio Alina Stalowa Wola Bieg 6,5km SKB Stalowa Wola TAK
96 Kielbasa Miroslaw Tarnow Bieg 6,5km Ekipa z Tarnowa TAK
97 Kin Rafa?? Odrzyko?? Bieg 6,5km AZS PWSZ KROSNO TAK
98 Klocek Konrad ????yny Bieg 6,5km Brak TAK
99 Kobylarz Anna Mielec Bieg 6,5km Brak TAK
100 Kobylarz Robert Mielec Bieg 6,5km Brak TAK
101 Kochowska El??bieta Sokolniki Bieg 6,5km TeBeG Runners Team TAK
102 Kokoszka Tomasz Mielec Bieg 6,5km Heli-One TAK
103 Kolanko Micha?? Kro??cienko Wy??ne Bieg 6,5km InfoSoftware / Grupa Po??cigowa TAK
104 Ko??acz Tadeusz Mielec Bieg 6,5km PZL TAK
105 Kopacz Natalia Mielec Bieg 6,5km PZL TAK
106 Kowalik Mariusz Po??aniec Bieg 6,5km RUNNING PO?ANIEC TAK
107 Kozio?? Wojciech G??ra Motyczna Bieg 6,5km PZL TAK
108 Kozio?? Pawe?? Mielec Bieg 6,5km Turlaj dropsa TAK
109 Kozio?? Dominika D?bica Bieg 6,5km D?bickie Gepardy TAK
110 Kozub Tomasz Mielec Bieg 6,5km Zabiegami Mielec TAK
111 Kraj????kov?? Katar?na Pre??ov Bieg 6,5km MARAS team TAK
112 Krasuska Marta ??czna Bieg 6,5km Brak TAK
113 Krupa Pawe?? Rzeszow Bieg 6,5km Brak TAK
114 Kularz Maciej Gorzyce Bieg 6,5km “SPRINT” Gorzyce TAK
115 Kulas Marek Nagawczyna Bieg 6,5km D?bicki Klub Kolarski GRYF TAK
116 Kulig Tomasz D?bica Bieg 6,5km D?bickie Gepardy TAK
117 Kusowski Jakub Ocieka Bieg 6,5km Dzikie Mustangi TAK
118 Kwiatek ?ukasz Mielec Bieg 6,5km Brak TAK
119 Kyc Robert Rzesz??w Bieg 6,5km Heli-One TAK
120 Lada Zyta Tarn??w Bieg 6,5km PZL TAK
121 Latos Jakub Mielec Bieg 6,5km PZL TAK
122 Lech Jakub Palik??wka Bieg 6,5km Brzosteckie Owieczki Run Team TAK
123 Lecho??czak Rafa?? Mielec Bieg 6,5km PZL TAK
124 Leja Marek Jaros??aw Bieg 6,5km BBL Sandomierz TAK
125 Le??niak Kamil Mielec Bieg 6,5km Artemis TAK
126 Lewandowski Pawe?? Rzesz??w Bieg 6,5km Brak TAK
127 Lik Micha?? Rybnik Bieg 6,5km Brak TAK
128 Litwin Faustyna W??lka Podle??na Bieg 6,5km Brak TAK
129 Lonca Liliana Mielec Bieg 6,5km Zabiegani Mielec TAK
130 ?dzieb??o ?ukasz Pilzno Bieg 6,5km Dzikie Mustangi TAK
131 ??urek Agnieszka Brze??nica Bieg 6,5km Dzikie Mustangi TAK
132 ?agowska Katarzyna Mielec Bieg 6,5km Brak TAK
133 ?azorko Karolina Mielec Bieg 6,5km Brak TAK
134 ??ledziowski Andrzej Krak??w Bieg 6,5km Lacho Team TAK
135 ??wi?tek Bogus??aw Brze??nica Bieg 6,5km Dzikie Mustangi TAK
136 ??wi?tek Joanna Brze??nica Bieg 6,5km Dzikie Mustangi TAK
137 ??wi?toniowska Justyna Rzesz??w Bieg 6,5km Spartan Race Training Group Rzesz??w TAK
138 ?yko Izydor Stalowa Wola Bieg 6,5km FIFARAFA Stalowa Wola TAK
139 Machowski Bart??omiej Szczepa??cowa Bieg 6,5km Machoney Team TAK
140 Magda ?ukasz Mielec Bieg 6,5km Brak TAK
141 Makuch Joanna Cieszan??w Bieg 6,5km Biegomania Lubacz??w TAK
142 Malik Aleksandra Rzesz??w Bieg 6,5km Rzeszowski Hasacz TAK
143 Ma??ek Pawe?? Rzesz??w Bieg 6,5km Brak TAK
144 Maras Ladislav Presov Bieg 6,5km MARAS team TAK
145 Marciniec Sylwia D?browa Tarnowska Bieg 6,5km Run Team D?browa Tarnowska TAK
146 Marciniec Tomasz D?browa Tarnowska Bieg 6,5km Run Team D?browa Tarnowska TAK
147 Mardeusz Bernadetta D?bica Bieg 6,5km Srtg D?bica TAK
148 Marecki ?ukasz Soko????w Ma??opolski Bieg 6,5km Mors TAK
149 Markowicz Anna Mielec Bieg 6,5km PZL TAK
150 Maziarska Ewa Mielec Bieg 6,5km PZL TAK
151 Mazur Tomasz Brze??nica Bieg 6,5km PZL TAK
152 Mazur Anna Mielec Bieg 6,5km Brak TAK
153 Mazurek Dariusz Stalowa Wola Bieg 6,5km Fifarafa Stalowa Wola TAK
154 Mazurkiewicz Wojciech Mielec Bieg 6,5km AVIATORS/CALYPSO MIELEC TAK
155 M?czka Katarzyna Stasz??w Bieg 6,5km Bbl staszow TAK
156 Mella Marcello Chile, Temuco Bieg 6,5km Brak TAK
157 Menet Antonina Krosno Bieg 6,5km AZS PWSZ KROSNO TAK
158 Mica?? Marcin Rudna Ma??a Bieg 6,5km Brak TAK
159 Mierzy??ski Grzegorz Mielec Bieg 6,5km ARTEMIS TAK
160 Minkina Tomek Sandomierz Bieg 6,5km Brak TAK
161 Mokrzycki Micha?? Mielec Bieg 6,5km PZL TAK
162 Momola Mateusz Mielec Bieg 6,5km PZL TAK
163 Mordasiewicz Anna Tuszyma Bieg 6,5km Brak TAK
164 Mr??z Miros??aw ??ar??wka Bieg 6,5km PZL TAK
165 Mycek Ewelina Padew Narodowa Bieg 6,5km Brak TAK
166 Namiota Marek D?bica Bieg 6,5km Brak TAK
167 Namiota Urszula D?bica Bieg 6,5km KB Maratonczyk TAK
168 Nawrot Jakub Mielec Bieg 6,5km Basco2 Team TAK
169 Nem?? Arkadiusz Stasz??w Bieg 6,5km STARiS Stasz??w TAK
170 Niedba??a 2 Piotr Mielec Bieg 6,5km PZL TAK
171 Niedba??a1 Piotr Mielec Bieg 6,5km PZL TAK
172 Niedzia??ek Agata Rzesz??w Bieg 6,5km siepomaga.pl TAK
173 Niemirowski Gabriel Rzesz??w Bieg 6,5km Heli-One TAK
174 Nieznaj Beata Mielec Bieg 6,5km ZABIEGANI MIELEC TAK
175 Nieznaj Marcin Mielec Bieg 6,5km Zabiegani Mielec TAK
176 Nogaj Bart??omiej D?bica Bieg 6,5km Brak TAK
177 Nosek Krystian Bia??obrzegi Bieg 6,5km Grodziska Grupa Biegowa Szalone ??????wie TAK
178 Nowakowska Alina Rzesz??w Bieg 6,5km Heli-One TAK
179 Nurkiewicz Magdalena Stasz??w Bieg 6,5km STARiS Stasz??w TAK
180 Obarski Tomasz Sandomierz Bieg 6,5km AMATOR TAK
181 Ochab Maciej Mielec Bieg 6,5km PZL TAK
182 Ocha?? Katarzyna Mielec Bieg 6,5km Zabiegani Mielec TAK
183 Opali??ski Micha?? Pustynia Bieg 6,5km Klub Biegacza Marato??czyk D?bica TAK
184 Orkisz Martyna ??yrak??w Bieg 6,5km Brak TAK
185 Ortyl Katarzyna Mielec Bieg 6,5km Zabiegani Mielec TAK
186 Ostrowski ?ukasz Mielec Bieg 6,5km Brak TAK
187 Ozimek Katarzyna Mielec Bieg 6,5km Brak TAK
188 Papka Beata Krzcin Bieg 6,5km Brak TAK
189 Papka Michalina Krzcin Bieg 6,5km Brak TAK
190 Papka Pawe?? Krzcin Bieg 6,5km Brak TAK
191 Paw??owski Andrzej Tarnobrzeg Bieg 6,5km TeBeG Runners Team TAK
192 P?kala Pawe?? Rytwiany Bieg 6,5km BBL Stasz??w TAK
193 P?kala Klaudia D?bica Bieg 6,5km PZL TAK
194 Piechota Adam Mielec Bieg 6,5km PZL TAK
195 Pie??kosz Wojciech Rzesz??w Bieg 6,5km Brak TAK
196 Pier??g Agnieszka Grochowe Bieg 6,5km PZL TAK
197 Pierog Maciej Mielec Bieg 6,5km Brak TAK
198 Pi??at Edward Mielec Bieg 6,5km PZL TAK
199 Plewniok Jaros??aw Mielec Bieg 6,5km Brak TAK
200 Podpora Arkadiusz Mielec Bieg 6,5km Brak TAK
201 Podraza Stanis??aw D?bica Bieg 6,5km Brak TAK
202 Pogoda Adam Mielec Bieg 6,5km Brak TAK
203 Polniaszek Jakub D?bica Bieg 6,5km D?bickie Gepardy TAK
204 Po??niak Joanna Trzebownisko Bieg 6,5km Brak TAK
205 Popielska-Nem?? Dorota Stasz??w Bieg 6,5km BBL Stasz??w TAK
206 Pot?pa Dawid Tarnobrzeg Bieg 6,5km Brak TAK
207 Pruchnik Gabriela Przewrotne Bieg 6,5km Black Jack Team/OSP Przewrotne TAK
208 Przyby??o ?ukasz Mielec Bieg 6,5km PZL TAK
209 Pu? Dawid Mielec Bieg 6,5km OMK SMOCZKA TAK
210 Rabiasz Renata Niebocko Bieg 6,5km AZS PWSZ KROSNO TAK
211 Ra?? Agnieszka Krak??w Bieg 6,5km WALCZE TAK
212 R?czka Daniel Mielec Bieg 6,5km brak TAK
213 R?czka Maciej Mielec Bieg 6,5km Firma Tarapata TAK
214 R?czka Anna Mielec Bieg 6,5km brak TAK
215 R??any Katarzyna Szczucin Bieg 6,5km PZL TAK
216 Rojek J??zef Ropczyce Bieg 6,5km Brak TAK
217 Ruga??a Konrad Krak??w Bieg 6,5km Brak TAK
218 Rzeszuci??ski Andrzej Mielec Bieg 6,5km Zabiegani Mielec TAK
219 Rzeszutek Magdalena Mielec Bieg 6,5km PZL TAK
220 Samborska Weronika Brzyska Bieg 6,5km Nowy Styl Group Running Team TAK
221 Sankowski Szymon Mielec Bieg 6,5km Zabiegani Mielec TAK
222 S?del Waldemar Tarnpbrzeg Bieg 6,5km TeBeG Runners Team TAK
223 Seremet Piotr Tarn??w Bieg 6,5km www.s-projekty.pl TAK
224 Sidor Grzegorz Mielec Bieg 6,5km PZL TAK
225 Sie??ko Robert Mielec Bieg 6,5km Zabiegani Mielec TAK
226 Siembida Ma??gorzata Ulan??w Bieg 6,5km Stalowowolski Klub Biegacza TAK
227 Siero?? Jacek Sandomierz Bieg 6,5km TSA Sandomierz TAK
228 Skawi??ska Justyna Sanok Bieg 6,5km Brak TAK
229 Sk??rski Dariusz Jaros??aw Bieg 6,5km Brak TAK
230 Skowronek Anna Krak??w Bieg 6,5km Z bieganiem mi do twarzy TAK
231 S??owik Anna Krosno Bieg 6,5km AZS PWSZ Krosno TAK
232 S??owik Daniel ??abno Bieg 6,5km OCR Team Master’s Gym TAK
233 Sobczyk Piotr Rzesz??w Bieg 6,5km Turlaj dropsa TAK
234 Soja Wac??aw Mielec Bieg 6,5km GARDNER TEAM MIELEC TAK
235 Sowa Catherine Mielec Bieg 6,5km Politechnika Rzeszowska im. Ignacego ?ukasiewicza TAK
236 Stachyra Jaros??aw Mielec Bieg 6,5km PZL TAK
237 Stala Tomasz D?biaki Bieg 6,5km PZL TAK
238 Stefa??ska Maria Przemy??l Bieg 6,5km Brak TAK
239 Stefa??ski Ireneusz Przemy??l Bieg 6,5km Brak TAK
240 Stempie?? Bernadetta Mielec Bieg 6,5km Brak TAK
241 Strzelecki Andrzej Mielec Bieg 6,5km PZL TAK
242 Sum Rafa?? Mielec Bieg 6,5km OMK Smoczka TAK
243 Sumiec Zygmunt Mielec Bieg 6,5km Zabiegani Mielec TAK
244 Sumiec Krystyna Mielec Bieg 6,5km Zabiegani Mielec TAK
245 Szczygie?? Anna Lubacz??w Bieg 6,5km Biegomania Lubacz??w TAK
246 Szl?k Maciej Mieec Bieg 6,5km PZL TAK
247 Szmur??o Patryk Mielec Bieg 6,5km PZL TAK
248 Szpunar Daniel ?a??cut Bieg 6,5km Brak TAK
249 Szweda Sebastian Po?aniec Bieg 6,5km RUNNING PO?ANIEC TAK
250 Szweda Barbara Po?aniec Bieg 6,5km RUNNING PO?ANIEC TAK
251 Szyma??ska Karolina Mostki Bieg 6,5km Brak TAK
252 Szyma??ski Micha?? Mostki Bieg 6,5km Brak TAK
253 Szymczyk Grzegorz Mielec Bieg 6,5km Zabiegani Mielec TAK
254 Tabor Roman Pustk??w Bieg 6,5km Brak TAK
255 Tokarz Waldemar Paszczyna Bieg 6,5km Dzikie Mustangi TAK
256 Truniarz Pawe?? Mielec Bieg 6,5km Brak TAK
257 Turbiarz Krzysztof Stalowa Wola Bieg 6,5km FIFARAFA STALOWA WOLA TAK
258 Turza Miros??aw Dachn??w Bieg 6,5km KRESOWIANIE TAK
259 Tylutki Agnieszka Tarnobrzeg Bieg 6,5km TeBeG Runners Time TAK
260 Ujas Maciej Mielec Bieg 6,5km PZL TAK
261 Ujas El??bieta Mielec Bieg 6,5km PZL TAK
262 Walania Kinga G??og??w Ma??opolski Bieg 6,5km TKKF “Sok????” G??og??w Ma??opolski TAK
263 Walicki Sebastian Soko????w M??p. Bieg 6,5km MORS TAK
264 Wes???? Tomasz Rzesz??w Bieg 6,5km Brak TAK
265 Wiatr Sylwia Tarn??w Bieg 6,5km Gang ??cigaczy TAK
266 Wi?cek Piotr Kolbuszowa Bieg 6,5km Brak TAK
267 Wicherski Grzegorz Mielec Bieg 6,5km Brak TAK
268 Wieczorek Agata Tarnobrzeg Bieg 6,5km TeBeG Runners Team TAK
269 Wiercioch Witold Jasionka Bieg 6,5km TAK
270 Wilk Wies??aw Mielec Bieg 6,5km Brak TAK
271 Wilk Katarzyna D?bica Bieg 6,5km Wilcza_wataha TAK
272 Wilk Artur D?bica Bieg 6,5km Wilcza_wataha TAK
273 Wilk Karolina Mielec Bieg 6,5km Brak TAK
274 W??odarczyk Marian Stalowa Wola Bieg 6,5km SKB Stalowa Wola TAK
275 W??oszczyna Konrad Mielec Bieg 6,5km Brak TAK
276 Wnuk Tomasz Mielec Bieg 6,5km Brak TAK
277 Wnuk Dagmara Mielec Bieg 6,5km Brak TAK
278 Wojtas Piotr Rzesz??w Bieg 6,5km Brak TAK
279 Wojtuszewski Rados??aw Mielec Bieg 6,5km PZL TAK
280 Wo??niak Jakub Gorzyce Bieg 6,5km SPRINT GORZYCE TAK
281 Woszczyna Justyna D?browa Tarnowska Bieg 6,5km PZL TAK
282 Wro??ska Agata Mielec Bieg 6,5km PZL TAK
283 Wrzesie?? Jerzy Sandomierz Bieg 6,5km Tak Lubie Sandomierz TAK
284 Za??ucka Marysia Zaduszniki Bieg 6,5km Brak TAK
285 Zawada Tomasz Grusz??w Ma??y Bieg 6,5km Run Team TAK
286 Zborowski J??zef Stasz??w Bieg 6,5km BBL Stasz??w TAK
287 Ziomek Grzegorz Mielec Bieg 6,5km PZL TAK