Zawody

Nazwa zawodów:

VI STALOWA DYCHA

Miejsce i termin: Stalowa Wola, 2018-07-08
Organizator: Organizatorem imprezy jest Stalowowolski Klub Biegacza oraz Instytut Studi??w Wschodnich.
Opis zawodów: 1. D??ugo??? trasy 10 km po nawierzchni asfaltowej i betonowej.
2. Start i Meta: 1 Sierpnia ?? Hutnicza ?? Ofiar Katynia ?? E. Kwiatkowskiego ?? E. Orzeszkowej ?? Niez??omnych ?? Podle??na ?? 1 Sierpnia. (dwie p?tle ?? trasa p??aska ?? oznakowana co 1 km.).
3. Na trasie Biegu rozstawiony b?dzie jeden punkt z wod? na ok. 5 km.

Zawodnik??w obowi?zuje limit czasu wynosz?cy 1 godz. 45 min. od strza??u startera. Zawodnicy, kt??rzy po up??ywie wskazanego wy??ej czasu nie dotr? do mety nie b?d? klasyfikowani. Pomiar odbywa si? przy pomocy chip??w, kt??re zawodnik pobiera wraz z numerem w biurze zawod??w. Chipa nale??y koniecznie zwr??ci? Organizatorowi bezpo??rednio po uko??czeniu biegu. Posiadanie numeru oraz chipa jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie ko??cowym.

Wi?cej w regulaminie.

Strona WWW: http://skbstalowawola.pl/
Regulamin zawodów: PDF

Zarejestruj się