Zawody

Nazwa zawodów:

III Wojew??dzki Bieg Szerzawski i Marsz NW ?? Biegaj z Plusem

Miejsce i termin: Szerzawy, 2018-06-10
Organizator: Stowarzyszenie Gmina Paw????w Plus
Opis zawodów: TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odb?dzie si? 10 czerwca 2018 r. w Szerzawach.
2. Start i meta zawod??w umiejscowione zostan? na terenie Zespo??u Szk???? w Szerzawach, a g????wna trasa biegu odbywa? si? b?dzie po drodze wojew??dzkiej nr 752, oraz drogach gminnych.
3. Bieg g????wny odb?dzie si? na dystansie 6000 m.
4. Biuro zawod??w znajdowa? si? b?dzie przy Zespole Szk???? w Szerzawach.
Strona WWW: http://www.sgpp.org.pl/
Regulamin zawodów: PDF
Lista opłaconych: Lista zawodników z potwierdzoną płatnością
Lista nieopłaconych: Lista zawodników bez potwierdzonej płatności

Rejestracja zamknięta

Lista zapisanych zawodników:

Lp. Nazwisko i Imię Miejscowość Kategoria Klub Wpłata
1 Adamski Hubert Starachowice Klasy 3-4, ch??opcy, dystans: 500 m Juventa-Kobex NIE
2 Artomski Grzegorz Modrzewie Klasy 0-2, ch??opcy, dystans: 300 m Brak NIE
3 ?wik??a Adrian Warsz??wek Klasy 0-2, ch??opcy, dystans: 300 m Brak NIE
4 Bernaciak Bartosz Rudnik Szko??y ??rednie, ch??opcy, dystans: 1800 m LKB Rudnik NIE
5 Bielacha Maciej Miedziana G??ra ?? Doro??li, m???czy??ni, dystans: 6000 m. MECHANIK I PRZYJACIELE NIE
6 Bielu?? Arnold Rudki ?? Doro??li, m???czy??ni, dystans: 6000 m. Brak NIE
7 Bielu?? Adrian Kielce ?? Doro??li, m???czy??ni, dystans: 6000 m. Brak NIE
8 B??o??ska Kinga Szerzawy Gimnazjum, dziewczyny, dystans: 1500 m Brak NIE
9 Bonio Monika Kucz??w, Brody, Starachowicki, ??wi?tokrzyskie Gimnazjum, dziewczyny, dystans: 1500 m LKB Rudnik NIE
10 Borkowska Aneta Tarczek Gimnazjum, dziewczyny, dystans: 1500 m Brak NIE
11 Borowiec Kacper Modrzewie Klasy 0-2, ch??opcy, dystans: 300 m Brak NIE
12 Bry??a Grzegorz Stary Bostow ?? Doro??li, m???czy??ni, dystans: 6000 m. Brak NIE
13 Bry??a El??bieta Stary Bostow Doro??li, kobiety, dystans: 6000 m. Brak NIE
14 Capa??a Micha?? Starachowice ?? Doro??li, m???czy??ni, dystans: 6000 m. Juventa Kobex NIE
15 Cicho?? Bogna S??upia Stara Marsz Nordic Walking 6000m Klub Seniora Paw????w NIE
16 Cie??lik Konrad Starachowice ?? Doro??li, m???czy??ni, dystans: 6000 m. KIKI Z AFRYKI NIE
17 Ciemi?ga Jakub Rudnik Gimnazjum, ch??opcy, dystans: 1500 m LKB Rudnik NIE
18 Ciepielewska Ola Rudnik Klasy 3-4, dziewczyny, dystans: 500 m LKB Rudnik NIE
19 Czaja Dominik Brzezie Klasy 5-6, ch??opcy, dystans: 800 m Brak NIE
20 Czaja Kacper Brzezie Gimnazjum, ch??opcy, dystans: 1500 m Brak NIE
21 Czarnota Ma??gorzata Gasawy Rz?dowe Szko??y ??rednie, dziewczyny, dystans: 1800 m Brak NIE
22 Czarnota Ma??gorzata G?sawy Rz?dowe Doro??li, kobiety, dystans: 6000 m. Brak NIE
23 Dachowski Patryk ??wi?tomarz Klasy 0-2, ch??opcy, dystans: 300 m ________________________________________ NIE
24 D?browska Dominika Szerzawy Klasy 0-2, dziewczyny, dystans: 300 m Brak NIE
25 Dria??ski Marcin Osiny ?? Doro??li, m???czy??ni, dystans: 6000 m. Brak NIE
26 Dudek Sylwester Rudnik ?? Doro??li, m???czy??ni, dystans: 6000 m. LKB Rudnik NIE
27 Dudek Sebastian Starachowice Klasy 0-2, ch??opcy, dystans: 300 m Brak NIE
28 Dudek Ewa Starachowice Doro??li, kobiety, dystans: 6000 m. Brak NIE
29 Dyk Micha?? Szerzawy Gimnazjum, ch??opcy, dystans: 1500 m Brak NIE
30 Dziu??ka Maksymilian God??w Klasy 0-2, ch??opcy, dystans: 300 m Brak NIE
31 Fereniec Olga I????a Doro??li, kobiety, dystans: 6000 m. I????a P?dzi NIE
32 Fereniec Natalia I????a Doro??li, kobiety, dystans: 6000 m. I????a pedzi NIE
33 Ga??ek Kacper ?omno Gimnazjum, ch??opcy, dystans: 1500 m Chybice NIE
34 Ga??ek Miko??aj ?omno Klasy 3-4, ch??opcy, dystans: 500 m Brak NIE
35 Gawron Jakub Ostrowiec ??wi?tokrzyski ?? Doro??li, m???czy??ni, dystans: 6000 m. Brak NIE
36 G????d?? Krystian ?omno Szko??y ??rednie, ch??opcy, dystans: 1800 m Brak NIE
37 Glina Dominik Radkowice Gimnazjum, ch??opcy, dystans: 1500 m Brak NIE
38 Glowacka Ma??gorzata Paw????w Doro??li, kobiety, dystans: 6000 m. Stowarzyszenie Gmina Paw????w Plus NIE
39 G????wka Oliwia Rudnik Gimnazjum, dziewczyny, dystans: 1500 m LKB Rudnik NIE
40 G??owacka Aleksandra Starachowice Klasy 5-6, dziewczyny, dystans: 800 m Zabiegane Starachowice NIE
41 G??owacka Gra??yna Ambro????w Marsz Nordic Walking 6000m Klub Seniora Paw????w NIE
42 Grys Natalia Nowy Jaw??r Klasy 3-4, dziewczyny, dystans: 500 m Brak NIE
43 Grzejszczyk Zofia ??niadka Gimnazjum, dziewczyny, dystans: 1500 m Brak NIE
44 Gw????d?? Ireneusz Starachowice ?? Doro??li, m???czy??ni, dystans: 6000 m. Zabiegane Starachowice NIE
45 Heciak Arkadiusz Obraz??w ?? Doro??li, m???czy??ni, dystans: 6000 m. Dru??yna W??jta NIE
46 Hernik Zuzanna Tarczek Klasy 3-4, dziewczyny, dystans: 500 m Brak NIE
47 Iwan Tomasz Wola Jachowa ?? Doro??li, m???czy??ni, dystans: 6000 m. Brak NIE
48 Jab??o??ski Kamil Ostrowiec ??wi?tokrzyski ?? Doro??li, m???czy??ni, dystans: 6000 m. Brak NIE
49 Jagie????o B??a??ej Wawrze??czyce ?? Doro??li, m???czy??ni, dystans: 6000 m. Brak NIE
50 Jagie????o Patryk Brzezie Klasy 5-6, ch??opcy, dystans: 800 m SP Szerzawy NIE
51 Jagie????o Luiza Brzezie Klasy 3-4, dziewczyny, dystans: 500 m SP Szerzawy NIE
52 Jagie??o Micha?? Lubienia ?? Doro??li, m???czy??ni, dystans: 6000 m. Husaria Race Team NIE
53 Ja??tal Piotr Rudnik ?? Doro??li, m???czy??ni, dystans: 6000 m. LKB Rudnik NIE
54 Janikowski Damian Paw????w Szko??y ??rednie, ch??opcy, dystans: 1800 m Brak NIE
55 Jarosz Dawid Krajk??w Gimnazjum, ch??opcy, dystans: 1500 m Chybice NIE
56 Jaroszek Agnieszka I????a Doro??li, kobiety, dystans: 6000 m. Klub I????a P?dzi NIE
57 Jasztal Aleksandra Brzezie Klasy 5-6, dziewczyny, dystans: 800 m Brak NIE
58 Jasztal Izabela Paw????w Doro??li, kobiety, dystans: 6000 m. Stowarzyszenie Gmina Paw????w Plus NIE
59 J????wik Grzegorz Starachowice ?? Doro??li, m???czy??ni, dystans: 6000 m. Brak NIE
60 J?drzejczak Krzysztof Kielce ?? Doro??li, m???czy??ni, dystans: 6000 m. Brak NIE
61 Jedli??ska Agnieszka Kielce Doro??li, kobiety, dystans: 6000 m. Ekstremalni DecaRun NIE
62 Jurzy??ska Wiktoria Paw????w Gimnazjum, dziewczyny, dystans: 1500 m Brak NIE
63 Kaba??a Laura ?omno Klasy 3-4, dziewczyny, dystans: 500 m SP ?omno NIE
64 Kaczmarczyk Genowefa Rzepin Pierwszy Marsz Nordic Walking 6000m Klub Seniora Paw????w NIE
65 Kalinowska Marta Szerzawy Klasy 0-2, dziewczyny, dystans: 300 m Brak NIE
66 Karasi??ski Micha?? Rudnik Szko??y ??rednie, ch??opcy, dystans: 1800 m LKB Rudnik NIE
67 Karwacka Oliwia Starachowice Klasy 0-2, dziewczyny, dystans: 300 m Zabiegane Starachowice NIE
68 Karwacka Alicja Rudnik Gimnazjum, dziewczyny, dystans: 1500 m LKB Rudnik NIE
69 K?dziora Monika Obraz??w Marsz Nordic Walking 6000m Dru??yna W??jta NIE
70 K?dziora Rafa?? Obraz??w Marsz Nordic Walking 6000m Dru??yna W??jta NIE
71 K?pi??ski Miko??aj Bodzentyn ?? Doro??li, m???czy??ni, dystans: 6000 m. ??ubry ninja NIE
72 Klamczy??ska Kinga Jadowniki Klasy 0-2, dziewczyny, dystans: 300 m brak NIE
73 Klamczynski Tobiasz Jadowniki Klasy 5-6, ch??opcy, dystans: 800 m brak NIE
74 Klimas Adrian ?omno Gimnazjum, ch??opcy, dystans: 1500 m Chybice NIE
75 Kluzek Aneta Starachowice Doro??li, kobiety, dystans: 6000 m. Zabiegane Starachowice NIE
76 Kolaszt Micha?? I????a ?? Doro??li, m???czy??ni, dystans: 6000 m. Klub I????a P?dzi NIE
77 Ko??oma??ski Micha?? Kielce ?? Doro??li, m???czy??ni, dystans: 6000 m. OPP Kielce NIE
78 Koniarska Dominika Rudki Klasy 3-4, dziewczyny, dystans: 500 m Brak NIE
79 Koniarski Krzysztof Rudki Szko??y ??rednie, ch??opcy, dystans: 1800 m Brak NIE
80 Konieczny Sylwester Szyd??owiec ?? Doro??li, m???czy??ni, dystans: 6000 m. Brak NIE
81 Koprowska Justyna Nowy Jaw??r Doro??li, kobiety, dystans: 6000 m. Brak NIE
82 Kosmala Paula Rudnik Szko??y ??rednie, dziewczyny, dystans: 1800 m LKB Rudnik NIE
83 Kowalska Kasia Nowa S??upia Doro??li, kobiety, dystans: 6000 m. Masza i Nied??wied?? NIE
84 Kowalska Stanis??awa Wawrze??czyce Marsz Nordic Walking 6000m NIE
85 Kowalska Klaudia Rudnik Klasy 5-6, dziewczyny, dystans: 800 m LKB Rudnik NIE
86 Kozera Wiktoria ?omno Gimnazjum, dziewczyny, dystans: 1500 m Brak NIE
87 Koziel Karol Rudnik Gimnazjum, ch??opcy, dystans: 1500 m LKB Rudnik NIE
88 Kozie?? Maria Rzepin Pierwszy Marsz Nordic Walking 6000m Klub Seniora Paw????w NIE
89 Koz??owska Julia Rzepinek Klasy 0-2, dziewczyny, dystans: 300 m Brak NIE
90 Krzy??anowski Pawe?? Starachowice ?? Doro??li, m???czy??ni, dystans: 6000 m. Brak NIE
91 Kubiec Dawid Starachowice ?? Doro??li, m???czy??ni, dystans: 6000 m. Juventa-Kobex Starachowice NIE
92 Kuby Stara Tarczek Gimnazjum, dziewczyny, dystans: 1500 m Brak NIE
93 Kukla Emil Gadka ?? Doro??li, m???czy??ni, dystans: 6000 m. Brak NIE
94 Kupisz Pawe?? Rzepin Pierwszy Szko??y ??rednie, ch??opcy, dystans: 1800 m Brak NIE
95 Kutera Damian D?browa ?? Doro??li, m???czy??ni, dystans: 6000 m. STS Skar??ysko-Kamienna NIE
96 Kwiatek Bianka Rzepin Kolonia Klasy 0-2, dziewczyny, dystans: 300 m ZSZ Rzepin NIE
97 Kwiatek Micha?? Starachowice ?? Doro??li, m???czy??ni, dystans: 6000 m. Brak NIE
98 Kwiatek Karolina Starachowice Klasy 5-6, dziewczyny, dystans: 800 m Sp 12 NIE
99 Kwiatek Weronika Starachowice Gimnazjum, dziewczyny, dystans: 1500 m Gimnazjum nr2 im. Stefana ??eromskiego w Starachowicach NIE
100 Kwiecie?? Wiktoria Rudnik Klasy 3-4, dziewczyny, dystans: 500 m LKB Rudnik NIE
101 Lange Pawe?? Warszawa ?? Doro??li, m???czy??ni, dystans: 6000 m. Brak NIE
102 Lasek Mateusz I????a ?? Doro??li, m???czy??ni, dystans: 6000 m. Brak NIE
103 Lasek Jakub Radkowice Kolonia Klasy 0-2, ch??opcy, dystans: 300 m im. Wandy Pomianowskiej w Radkowicach NIE
104 Lata?a Jan Szerzawy ?? Doro??li, m???czy??ni, dystans: 6000 m. Brak NIE
105 Lata??a Wiktoria Bronkowice Gimnazjum, dziewczyny, dystans: 1500 m ?ysica Bodzentyn NIE
106 Lata??a Daniel Stary Jaw??r Gimnazjum, ch??opcy, dystans: 1500 m Brak NIE
107 Lata?a Anna Szerzawy Doro??li, kobiety, dystans: 6000 m. Brak NIE
108 Lefek Marlena Paw??ow Doro??li, kobiety, dystans: 6000 m. Brak NIE
109 Lepiarz Sylwester Rudnik ?? Doro??li, m???czy??ni, dystans: 6000 m. LKB Rudnik NIE
110 Lewandowski Marcin Kielce ?? Doro??li, m???czy??ni, dystans: 6000 m. SPRINT GORZYCE NIE
111 Lewocha Rafa?? Jastrz?b ?? Doro??li, m???czy??ni, dystans: 6000 m. Wo??niak RUNNING TEAM NIE
112 Linek Wiktor Szerzawy Klasy 3-4, ch??opcy, dystans: 500 m Brak NIE
113 Lipa Zuzanna Szerzawy Klasy 0-2, dziewczyny, dystans: 300 m Brak NIE
114 Lipa Bartosz Paw????w Klasy 3-4, ch??opcy, dystans: 500 m Stowarzyszenie Gmina Paw????w Plus NIE
115 Lipa Patrycja Paw????w Marsz Nordic Walking 6000m Stowarzyszenie Gmina Paw????w Plus NIE
116 Lipa Krzysztof Paw????w Marsz Nordic Walking 6000m Stowarzyszenie Gmina Paw????w Plus NIE
117 Lipa ??aneta Paw????w Marsz Nordic Walking 6000m Stowarzyszenie Gmina Paw????w Plus NIE
118 Lipa Sylwia Paw????w Klasy 3-4, dziewczyny, dystans: 500 m Stowarzyszenie Gmina Paw????w Plus NIE
119 Lipa Dominika Paw???w Szko??y ??rednie, dziewczyny, dystans: 1800 m Stowarzyszenie Gmina Paw????w Plus NIE
120 Lipa Aleksander Paw???w Klasy 0-2, ch??opcy, dystans: 300 m Brak NIE
121 Lipa Natalia Nowy Jaw??r Klasy 5-6, dziewczyny, dystans: 800 m Brak NIE
122 Lipa Sylwester Nowy Jaw??r ?? Doro??li, m???czy??ni, dystans: 6000 m. Brak NIE
123 Lisicka Urszula Sandomierz Marsz Nordic Walking 6000m Dru??yna W??jta NIE
124 ????obecka Aleksandra ??wi?tomarz Klasy 3-4, dziewczyny, dystans: 500 m Brak NIE
125 ????obecka Marlena Paw????w Doro??li, kobiety, dystans: 6000 m. Brak NIE
126 ???obecki Piotr ??wi?tomarz ?? Doro??li, m???czy??ni, dystans: 6000 m. Brak NIE
127 ???obecki Piotr ??wi?tomarz ?? Doro??li, m???czy??ni, dystans: 6000 m. Brak NIE
128 ??yci??ski Jakub Starachowice ?? Doro??li, m???czy??ni, dystans: 6000 m. Zabiegane Starachowice NIE
129 Luba Rafa?? I????a ?? Doro??li, m???czy??ni, dystans: 6000 m. brak NIE
130 ?abudzi??ska Majka Sandomierz Marsz Nordic Walking 6000m Dru??yna W??jta NIE
131 ??lifierz Krystian Styk??w Gimnazjum, ch??opcy, dystans: 1500 m LKB Rudnik NIE
132 ??miech Marcin Cz?stk??w ?? Doro??li, m???czy??ni, dystans: 6000 m. Brak NIE
133 ??migielski Adam Szerzawy Szko??y ??rednie, ch??opcy, dystans: 1800 m II Liceum Og??lnokszta??c?ce im. Stanis??awa Staszica w Starachowicach NIE
134 ?ukasik Dominika Kielce Doro??li, kobiety, dystans: 6000 m. Brak NIE
135 ??wietilk Marcelina Chybice Klasy 5-6, dziewczyny, dystans: 800 m brak NIE
136 ??wietlik Mateusz Sieradowice Pierwsze ?? Doro??li, m???czy??ni, dystans: 6000 m. ULKS Jod??a Bodzentyn NIE
137 ??wistak Amelia ?omno Klasy 3-4, dziewczyny, dystans: 500 m nie NIE
138 Maci?g Mateusz Starachowice ?? Doro??li, m???czy??ni, dystans: 6000 m. Brak NIE
139 Majcher Zuzanna Rzepinek Klasy 0-2, dziewczyny, dystans: 300 m Brak NIE
140 Majewska Genowefa Rzepin Pierwszy Marsz Nordic Walking 6000m Klub Seniora Paw????w NIE
141 Ma??odobry Wioletta Kolbuszowa Marsz Nordic Walking 6000m Kolbuszowski Klub NW NIE
142 Ma??odobry Andrzej Kolbuszowa Marsz Nordic Walking 6000m Kolbuszowski Klub NW NIE
143 Matysek Natan Brzezie Klasy 3-4, ch??opcy, dystans: 500 m Brak NIE
144 Matysek Kacper Brzezie Klasy 3-4, ch??opcy, dystans: 500 m Brak NIE
145 Matysek Maria Paw????w Marsz Nordic Walking 6000m Klub Seniora Paw????w NIE
146 Matysek Filip Brzezie Klasy 3-4, ch??opcy, dystans: 500 m Brak NIE
147 Mazur Konrad Starachowice ?? Doro??li, m???czy??ni, dystans: 6000 m. STAR STARACHOWICE NIE
148 Mazur Volodymyr Kielce ?? Doro??li, m???czy??ni, dystans: 6000 m. Brak NIE
149 Mergalska Julia Szerzawy Klasy 0-2, dziewczyny, dystans: 300 m SP Szerzawy NIE
150 Mergalski Dominik ?omno Klasy 3-4, ch??opcy, dystans: 500 m SP ?omno NIE
151 Micha??owicz Marzena Starachowice Doro??li, kobiety, dystans: 6000 m. Zabiegani w ch…:) NIE
152 Micha??owicz Wojtek Starachowice Klasy 0-2, ch??opcy, dystans: 300 m STAR STARACHOWICE NIE
153 Mikos Bartosz Radkowice Klasy 3-4, ch??opcy, dystans: 500 m Brak NIE
154 Mikulko Pawe?? ?omno Klasy 3-4, ch??opcy, dystans: 500 m SP ?mno NIE
155 Mikulko Kacper ?omno Klasy 0-2, ch??opcy, dystans: 300 m SP ?omno NIE
156 M??udzi??ski Piotr Mirzec ?? Doro??li, m???czy??ni, dystans: 6000 m. Brak NIE
157 Mokrzanska Anita Rudnik Gimnazjum, dziewczyny, dystans: 1500 m LKB Rudnik NIE
158 Niemaszewski Ernest Podg??rze ?? Doro??li, m???czy??ni, dystans: 6000 m. Brak NIE
159 Niewczas Adrian Szerzawy Klasy 3-4, ch??opcy, dystans: 500 m Brak NIE
160 Niewczas Damian Szerzawy Klasy 0-2, ch??opcy, dystans: 300 m Brak NIE
161 Niewczas Wiktoria Szerzawy Klasy 0-2, dziewczyny, dystans: 300 m Brak NIE
162 Nosek Rafa?? Kielce ?? Doro??li, m???czy??ni, dystans: 6000 m. NIE
163 Nowak Jakub Rzepin Kolonia Klasy 3-4, ch??opcy, dystans: 500 m NIE
164 Nowak Krystian Szerzawy Gimnazjum, ch??opcy, dystans: 1500 m Fc szerzawy NIE
165 Nowak Krystian Szerzawy Klasy 5-6, ch??opcy, dystans: 800 m Fc szerzawy NIE
166 Nowak Dawid ??wi?tomarz Klasy 3-4, ch??opcy, dystans: 500 m Brak NIE
167 Nowak Kacper Rzepin Klasy 0-2, ch??opcy, dystans: 300 m PSP Rzepin NIE
168 Nowak Marcin I????a ?? Doro??li, m???czy??ni, dystans: 6000 m. I????a P?dzi NIE
169 Nowak Kacper Starachowice Gimnazjum, ch??opcy, dystans: 1500 m Barakuda Starachowice NIE
170 Nowak Filip Starachowice Klasy 5-6, ch??opcy, dystans: 800 m Brak NIE
171 Nowak Olaf Skar??ysko – Kamienna Klasy 3-4, ch??opcy, dystans: 500 m SP1 NIE
172 Nowak Krystian ??wi?tomarz Klasy 0-2, ch??opcy, dystans: 300 m Brak NIE
173 Nowak Dariusz Skar??ysko-Kamienna ?? Doro??li, m???czy??ni, dystans: 6000 m. BUDRYS TEAM NIE
174 Olchowik S??awomir Starachowice ?? Doro??li, m???czy??ni, dystans: 6000 m. Brak NIE
175 Orczyk Julia D?browa Klasy 5-6, dziewczyny, dystans: 800 m PSP D?browa NIE
176 Orczyk Natalia D?browa Klasy 5-6, dziewczyny, dystans: 800 m PSP D?browa NIE
177 Orczyk Zuzanna D?borwa Klasy 3-4, dziewczyny, dystans: 500 m PSP D?browa NIE
178 Orczyk Konrad D?browa ?? Doro??li, m???czy??ni, dystans: 6000 m. Stowarzyszenie Gmina Paw????w Plus NIE
179 Osowski Bartosz Starachowice ?? Doro??li, m???czy??ni, dystans: 6000 m. Brak NIE
180 Osowski Dominik Starachowice ?? Doro??li, m???czy??ni, dystans: 6000 m. Brak NIE
181 Pankowski Mariusz Baszowice ?? Doro??li, m???czy??ni, dystans: 6000 m. Brak NIE
182 Pi??ro Karol Ambro????w Gimnazjum, ch??opcy, dystans: 1500 m Brak NIE
183 Piwnik Jakub Brzezie Klasy 5-6, ch??opcy, dystans: 800 m Brak NIE
184 Piwnik Bartosz Brzezie Klasy 5-6, ch??opcy, dystans: 800 m Brak NIE
185 Poche? Ja?? Paw??ow Klasy 0-2, ch??opcy, dystans: 300 m Brak NIE
186 Poche? Zuzia Paw??ow Klasy 3-4, dziewczyny, dystans: 500 m Brak NIE
187 Poche? Pawe?? Paw????w Szko??y ??rednie, ch??opcy, dystans: 1800 m brak NIE
188 Poche? Dorota Szerzawy Klasy 3-4, dziewczyny, dystans: 500 m Brak NIE
189 Poche? Joanna Paw????w Doro??li, kobiety, dystans: 6000 m. Brak NIE
190 Poche? Adam Szerzawy Klasy 0-2, ch??opcy, dystans: 300 m Brak NIE
191 Poche? Jan Paw????w ?? Doro??li, m???czy??ni, dystans: 6000 m. Brak NIE
192 Po??oga Kacper Szerzawy Klasy 0-2, ch??opcy, dystans: 300 m brak NIE
193 Po??oga Mateusz Rzepin Pierwszy Szko??y ??rednie, ch??opcy, dystans: 1800 m ZESP??? SZK??? ZAWODOWYCH NR 2 W STARACHOWICACH NIE
194 Po??oga Szymon Bronkowice ?? Doro??li, m???czy??ni, dystans: 6000 m. Brak NIE
195 Ponikowska Emilia Paw????w Klasy 0-2, dziewczyny, dystans: 300 m Brak NIE
196 Potrzeszcz Bartek Rudnik Szko??y ??rednie, ch??opcy, dystans: 1800 m LKB Rudnik NIE
197 Potrzeszcz Julia Rudnik Klasy 3-4, dziewczyny, dystans: 500 m LKB Rudnik NIE
198 Potrzeszcz Wiktoria Rudnik Klasy 3-4, dziewczyny, dystans: 500 m LKB Rudnik NIE
199 Potrzeszcz Bogus??aw Rudnik ?? Doro??li, m???czy??ni, dystans: 6000 m. LKB Rudnik NIE
200 Potrzeszcz Andrzej Rudnik ?? Doro??li, m???czy??ni, dystans: 6000 m. LKB Rudnik NIE
201 Powr??zek Dominik Starachowice ?? Doro??li, m???czy??ni, dystans: 6000 m. Brak NIE
202 Pozoga Jakub Radkowice ?? Doro??li, m???czy??ni, dystans: 6000 m. NIE
203 Prokopiuk Robert Piaseczna Gorka ?? Doro??li, m???czy??ni, dystans: 6000 m. Biegn? zeby Bartek m??g?? biegac NIE
204 Pytel Kacper Tarczek Gimnazjum, ch??opcy, dystans: 1500 m Brak NIE
205 Pyza Marcin Sadowie ?? Doro??li, m???czy??ni, dystans: 6000 m. Gimnazjum w Sadowiu NIE
206 Pyza Krzysztof Sadowie ?? Doro??li, m???czy??ni, dystans: 6000 m. Brak NIE
207 Rajkowska-Stachowicz Kinga Ruda Marsz Nordic Walking 6000m Brak NIE
208 R????alski Dawid Pi??cz??w Szko??y ??rednie, ch??opcy, dystans: 1800 m Brak NIE
209 R????alski Kamil Pi??cz??w Szko??y ??rednie, ch??opcy, dystans: 1800 m Brak NIE
210 Rejkowicz Szymek Rzepin Gimnazjum, ch??opcy, dystans: 1500 m Brak NIE
211 Rejkowicz Patrycja Rzepin Drugi Klasy 3-4, dziewczyny, dystans: 500 m Brak NIE
212 Roesler Klaudia Starachowice Gimnazjum, dziewczyny, dystans: 1500 m Juventa-Kobex Starachowice NIE
213 Rokosz Kacper I????a ?? Doro??li, m???czy??ni, dystans: 6000 m. Brak NIE
214 Rusin Irmina ??wi??lina Klasy 3-4, dziewczyny, dystans: 500 m Brak NIE
215 Rydzowski B??a??ej ?omno Klasy 3-4, ch??opcy, dystans: 500 m Brak NIE
216 Rzadkowska Anna Kielce Doro??li, kobiety, dystans: 6000 m. Brak NIE
217 Sad??o Piotr ??wi??lina Klasy 0-2, ch??opcy, dystans: 300 m Brak NIE
218 Sagan Karolina Kielce Doro??li, kobiety, dystans: 6000 m. Brak NIE
219 Sepio??o Dawid D?browa ?? Doro??li, m???czy??ni, dystans: 6000 m. OGA Animal NIE
220 Sepio??o Wojciech Radkowice Klasy 3-4, ch??opcy, dystans: 500 m Brak NIE
221 Sepio??o Olaf Bronowice Klasy 5-6, ch??opcy, dystans: 800 m brak NIE
222 Sepio??o Kamil Bronkowice Klasy 3-4, ch??opcy, dystans: 500 m Brak NIE
223 Serwicki Leonard Nowy Bost??w Gimnazjum, ch??opcy, dystans: 1500 m Brak NIE
224 Sielwanowska Wiktoria I????a Doro??li, kobiety, dystans: 6000 m. I????a P?dzi NIE
225 Sikora Dariusz Rudnik Klasy 5-6, ch??opcy, dystans: 800 m LKB Rudnik NIE
226 Sikora Zbigniew Rudnik ?? Doro??li, m???czy??ni, dystans: 6000 m. LKB Rudnik NIE
227 Sikora Miko??aj Radkowice Klasy 3-4, ch??opcy, dystans: 500 m Brak NIE
228 Sitarska Wiktoria ??ciegnia Klasy 3-4, dziewczyny, dystans: 500 m Brak NIE
229 Sitarska Agnieszka ??ciegnia Doro??li, kobiety, dystans: 6000 m. Brak NIE
230 Sitarski Antoni ??ciegnia Klasy 0-2, ch??opcy, dystans: 300 m Brak NIE
231 Skrzeczyna Martyna Tarczek Klasy 0-2, dziewczyny, dystans: 300 m NIE
232 Skrzeczyna Mi??osz Tarczek Klasy 5-6, ch??opcy, dystans: 800 m ?ysica Bodzentyn NIE
233 Skuza Sebastian Ostro??anka ?? Doro??li, m???czy??ni, dystans: 6000 m. Brak NIE
234 S??awek Dawid Brzezie ?? Doro??li, m???czy??ni, dystans: 6000 m. Brak NIE
235 S??awek Wiktoria ??wi??lina Klasy 0-2, dziewczyny, dystans: 300 m Brak NIE
236 Sobera Izabela I????a Doro??li, kobiety, dystans: 6000 m. Brak NIE
237 Spad??o Ma??gorzata ??wi??lina Klasy 0-2, dziewczyny, dystans: 300 m Brak NIE
238 Spad??o Maciej ??wi??lina Klasy 5-6, ch??opcy, dystans: 800 m Brak NIE
239 Stachowicz Igor Ruda Klasy 5-6, ch??opcy, dystans: 800 m Starachowicki Klub Karate Kyokushin NIE
240 Stachowicz Emil Ruda Klasy 3-4, ch??opcy, dystans: 500 m Brak NIE
241 Sta??czak Lidia Starachowice Doro??li, kobiety, dystans: 6000 m. ZABIEGANE STARACHOWICE NIE
242 Staszewska Maja Szerzawy Klasy 3-4, dziewczyny, dystans: 500 m PSP Szerzawy NIE
243 Staszewski Piotr Brzezie Klasy 3-4, ch??opcy, dystans: 500 m Brak NIE
244 St?pniewski Alan Ruda Klasy 3-4, ch??opcy, dystans: 500 m Lkb Rudnik NIE
245 St?pniewski Norbert Starachowice Doro??li, kobiety, dystans: 6000 m. Lkb Rudnik NIE
246 Stefa??ski Tomasz Ambro????w ?? Doro??li, m???czy??ni, dystans: 6000 m. Brak NIE
247 Stepniewski Dawid Starachowice Gimnazjum, ch??opcy, dystans: 1500 m Sp nr 12 NIE
248 Stepniewski Dominik Starachowice ?? Doro??li, m???czy??ni, dystans: 6000 m. Brak NIE
249 Sulej Mateusz Wola Jachowa ?? Doro??li, m???czy??ni, dystans: 6000 m. Brak NIE
250 Szcze??niak Czes??aw Szyd??owiec ?? Doro??li, m???czy??ni, dystans: 6000 m. Brak NIE
251 Szkoda Maja Starachowice Klasy 0-2, dziewczyny, dystans: 300 m Juventa-Kobex NIE
252 Szutko Barbara Starachowice Doro??li, kobiety, dystans: 6000 m. Zabiegane Starachowice NIE
253 Szwed Krzysztof Maciej Starachowice Marsz Nordic Walking 6000m NIE
254 Szwed Marzanna Starachowice Marsz Nordic Walking 6000m NIE
255 Szwugier Wiktor Szerzawy Klasy 3-4, ch??opcy, dystans: 500 m Brak NIE
256 Szyma??ski Szymon Skar??ysko Kamienna Szko??y ??rednie, ch??opcy, dystans: 1800 m STS Skar??ysko Kamienna NIE
257 Tr?towicz Aleksandra Kolbuszowa Marsz Nordic Walking 6000m KKNW NIE
258 Tr?towicz Beata Kolbuszowa Marsz Nordic Walking 6000m KKNW NIE
259 Trepka Jakub Wieloborowice Klasy 0-2, ch??opcy, dystans: 300 m PSP Chybice NIE
260 Turek Kamil Kielce ?? Doro??li, m???czy??ni, dystans: 6000 m. Masza i Nied??wied?? NIE
261 Tworek Krzysztof Obraz??w Marsz Nordic Walking 6000m Dru??yna W??jta NIE
262 Wac??awik ?ukasz Starachowice ?? Doro??li, m???czy??ni, dystans: 6000 m. Zabiegani w Ch……:) NIE
263 Wac??awik Jakub Franciszek Starachowice Klasy 3-4, ch??opcy, dystans: 500 m Juventa Kobex Starachowice NIE
264 Walczyk Kamil Mak??w ?? Doro??li, m???czy??ni, dystans: 6000 m. Zabiegany Skaryszew NIE
265 W??jcicka Wiktoria Brzezie 68 Klasy 3-4, dziewczyny, dystans: 500 m Brak NIE
266 W??jcik Dawid Szerzawy Klasy 0-2, ch??opcy, dystans: 300 m Brak NIE
267 W??jcik Sandra Jadowniki Klasy 5-6, dziewczyny, dystans: 800 m brak NIE
268 W??jcik Bartosz Jadowniki Klasy 0-2, ch??opcy, dystans: 300 m brak NIE
269 W??jcik Ksawery Jadowniki Klasy 0-2, ch??opcy, dystans: 300 m brak NIE
270 Werecki Pawlo Rudnik ?? Doro??li, m???czy??ni, dystans: 6000 m. LKB Rudnik NIE
271 Werenkowicz Jadwiga Starachowice Marsz Nordic Walking 6000m Brak NIE
272 Werenkowicz-Wrona Ilona Paw????w Doro??li, kobiety, dystans: 6000 m. LKB Rudnik NIE
273 Wi?cek Bartosz Bronkowice Szko??y ??rednie, ch??opcy, dystans: 1800 m 2 liceum og??lnokszta??c?ce NIE
274 Wiecha Wiktor Szerzawy Klasy 5-6, ch??opcy, dystans: 800 m SP Szerzawy NIE
275 Wiecha Jan Rudnik Klasy 5-6, ch??opcy, dystans: 800 m LKB Rudnik NIE
276 Wiecha Gabriela Szerzawy Klasy 5-6, ch??opcy, dystans: 800 m SP Sze??awy NIE
277 Winiarski Micha?? Starachowice ?? Doro??li, m???czy??ni, dystans: 6000 m. Brak NIE
278 Witkowska Zuzanna Brzezie Klasy 0-2, dziewczyny, dystans: 300 m BRAK NIE
279 Witkowska Amelia Brzezie Klasy 3-4, dziewczyny, dystans: 500 m BRAK NIE
280 Wojnar Weronika Starachowice Gimnazjum, dziewczyny, dystans: 1500 m Juventa-Kobex Starachowice NIE
281 Wojtan Amelia Starachowice Klasy 3-4, dziewczyny, dystans: 500 m Juwenta-Kobex NIE
282 Wojtan Marcin Starachowice ?? Doro??li, m???czy??ni, dystans: 6000 m. Brak NIE
283 Wojtan Marcin Starachowice ?? Doro??li, m???czy??ni, dystans: 6000 m. Brak NIE
284 Wojtan Beata Starachowice Doro??li, kobiety, dystans: 6000 m. ZABIEGANE STARACHOWICE NIE
285 Wojteczek Marta Tarczek Gimnazjum, dziewczyny, dystans: 1500 m Brak NIE
286 Wojton Micha?? Starachowice ?? Doro??li, m???czy??ni, dystans: 6000 m. JUVENTA-KOBEX STARACHOWICE NIE
287 Wr??bel Iwona Starachowice Doro??li, kobiety, dystans: 6000 m. Brak NIE
288 Wr??bel Jacek Starachowice ?? Doro??li, m???czy??ni, dystans: 6000 m. Brak NIE
289 Wrona Aleksandra Paw????w Klasy 3-4, dziewczyny, dystans: 500 m Brak NIE
290 Wrona Krzysztof Warsz??wek Klasy 5-6, ch??opcy, dystans: 800 m Brak NIE
291 Wrotniak Laura Suchedni??w Klasy 0-2, dziewczyny, dystans: 300 m NIE
292 Wrotniak Aleksander Suchedni??w Klasy 0-2, ch??opcy, dystans: 300 m NIE
293 Wrzesie?? Ma??gorzata Sandomierz Marsz Nordic Walking 6000m Dru??yna W??jta NIE
294 Wzorek Helena Ambro????w Marsz Nordic Walking 6000m Klub Seniora Paw????w NIE
295 Zarychta Katarzyna God??w Klasy 5-6, dziewczyny, dystans: 800 m Brak NIE
296 Zarychta Rafa?? God??w ?? Doro??li, m???czy??ni, dystans: 6000 m. Brak NIE
297 Zawadzki Pawe?? Ostrowiec ??wi?tokrzyski ?? Doro??li, m???czy??ni, dystans: 6000 m. Brak NIE
298 Zychowicz Aleksandra Starachowice Klasy 3-4, dziewczyny, dystans: 500 m Juventa-Kobex Starachowice NIE
299 Zychowicz Julia Wawrze??czyce Klasy 0-2, dziewczyny, dystans: 300 m Brak NIE
300 Zychowicz Kacper Starachowice Gimnazjum, ch??opcy, dystans: 1500 m Juventa-Kobex Starachowice NIE