Zawody

Nazwa zawodów:

BIEG dla Niepodleg??ej, Rajd Nordic Walking -CZUDEC

Miejsce i termin: Czudec, 2018-06-16
Organizator: Organizatorem imprezy jest Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

WSP???ORGANIZATORZY:

O??rodek Kultury w Czudcu

Gmina Czudec

Starostwo Powiatowe w Strzy??owie

PARTNERZY:

SKKT Przygoda

Opis zawodów: IDEA BIEGU dla NIEPODLEG?EJ

Impreza wpisuje si? w cykl dzia??a?? PCEN ??Szko??a dla Niepodleg??ej?, organizowanych z
okazji setnej rocznicy odzyskania niepodleg??o??ci.

TERMIN I MIEJSCE

Bieg odb?dzie si? 16 czerwca 2018 roku.

Start i meta zlokalizowane b?d? na Rynku w Czudcu

TRASA

Dystans: 11 km, (80% nawierzchnia asfaltowa, 20% szuter i ??cie??ki)

Start biegu, start Rajdu i Marszu: godz. 10:00,

Obowi?zuje limit czasu: dla biegaczy 2h, a dla uczestnik??w marszu 3h

Trasa oznakowana co 1 km, na czas trwania biegu ruch drogowy zostanie wstrzymany,

obowi?zuje ruch prawostronny (dok??adna mapa trasy na stronie: www.pcen.pl)

Uwaga: trasa wymagaj?ca, ca??kowite przewy??szenie terenu: 162m

WARUNKI UCZESTNICTWA w BIEGU G???WNYM

A. Impreza ma charakter otwarty, niekomercyjny, uczestnicy pokrywaj? tylko koszty
uczestnictwa.

B. Prawo uczestnictwa w biegu g????wnym 11km maj? osoby pe??noletnie, oraz osoby
w wieku od 16 lat, je??li maj? pisemn? zgod? rodzic??w.

C. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu b?dzie w??asnor?czne podpisanie
za??wiadczenia o braku przeciwwskaza?? zdrowotnych do uczestnictwa w biegu, kt??re
b?dzie dost?pne w biurze zawod??w /Dz.Ustaw nr 101, poz 1095/ lub przedstawienie
przez uczestnika za??wiadczenia lekarskiego o braku przeciwskaza?? do udzia??u w biegu.

D. PAKIET STARTOWY Bieg G????wny

Wszyscy zawodnicy startuj?cy w biegu, rajdzie jak i marszu musz? zosta?
zweryfikowani w biurze zawod??w. UWAGA ! Op??ata nie podlega zwrotowi w przypadku
nieuczestniczenia w biegu, rajdzie czy w marszu. Podczas weryfikacji zawodnicy
musz? posiada? dow??d to??samo??ci.

Regulamin zawodów: PDF
Lista opłaconych: Lista zawodników z potwierdzoną płatnością
Lista nieopłaconych: Lista zawodników bez potwierdzonej płatności

Rejestracja zamknięta

Lista zapisanych zawodników:

Lp. Nazwisko i Imię Miejscowość Kategoria Klub Wpłata
1 Ba? Wies??aw Rac??aw??wka Rajd Nordic Walking-11km Brak TAK
2 Ba??chan Krzysztof Cdec Bieg-11km CPR RZESZOW TAK
3 Ba??chan Konrad Babica Bieg-11km Brak TAK
4 Baran Pawe?? Czudec Bieg-11km Brak NIE
5 Bednarz Karol Trzciana Bieg-11km RAJ-TATR NIE
6 Belcar Bo??ena ?a??cut Rajd Nordic Walking-11km Brak NIE
7 Biela Natalia Przedmie??cie Czudeckie Rajd Nordic Walking-11km Brak TAK
8 Bober Andrzej Domaradz Bieg-11km Brak TAK
9 Borowiec Ma??gorzata Czudec Rajd Nordic Walking-11km Brak TAK
10 Bronhard Rafa?? Rzesz??w Bieg-11km 21 BATALION DOWODZENIA TAK
11 Buka??a S??awomir Czudec Bieg-11km Brak TAK
12 Bury??a Leszek ??ki Dukielskie Bieg-11km Brak TAK
13 Cebula Barbara Rzesz??w Rajd Nordic Walking-11km Brak NIE
14 Cebula Barbara Rzesz??w Rajd Nordic Walking-11km Brak NIE
15 Chlebek Tomasz Rzesz??w Bieg-11km Brak TAK
16 Chlebi??ska Paulina Rzesz??w Bieg-11km Rzeszowskie Gazele i Gepardy TAK
17 Chlebi??ski Jerzy Rzesz??w Rajd Nordic Walking-11km Brak TAK
18 Cie??la Krzysztof Rzesz??w Bieg-11km Brak TAK
19 Cwanek-Florek Ewa Rzesz??w Rajd Nordic Walking-11km Przeworska Grupa Biegowa NIE
20 Czarnik Maciej Czudec Bieg-11km Fun&Run TAK
21 Czarnik Miros??aw Strzy????w Bieg-11km Brak TAK
22 Czarnik Maria Strzy????w Bieg-11km Brak TAK
23 Czech Andrzej Czudec Bieg-11km Rzeszowski Klub Mors??w “Sopelek” NIE
24 Dec Katarzyna Rzesz??w Bieg-11km Brak NIE
25 Dmitrowska Iwona Le??ajsk Bieg-11km SP W??lka ??towska TAK
26 Dmitrowski Grzegorz Le??ajsk Bieg-11km Brak TAK
27 Drogo?? Ma??gorzata Strzy????w Rajd Nordic Walking-11km Brak TAK
28 Drogo?? Ma??gorzata Strzy????w Rajd Nordic Walking-11km Brak NIE
29 Dubiel Aleksander Nowa Sarzyna Bieg-11km SP Nowa Sarzyna NIE
30 Dudek S??awomir Przedmie??cie Czudeckie Bieg-11km Brak TAK
31 Dyba?? Dariusz Czudec Bieg-11km Brak TAK
32 Dziuba Bogdan Jastkowice Bieg-11km Stalowowolski Klub Biegacza NIE
33 Gandawska Jolanta Czudec Rajd Nordic Walking-11km Brak NIE
34 Gandawska Agnieszka Nowa Wie?? Rajd Nordic Walking-11km Brak NIE
35 Gatarska Marta Pstr?gowa Rajd Nordic Walking-11km Brak NIE
36 Gatarska Kinga Pstr?gowa Bieg-11km Brak NIE
37 G??rski Grzegorz Rzesz??w Bieg-11km Brak NIE
38 Golonka Mateusz Gorlice Bieg-11km GUKLA BRATKOWICE KORZENIOWSKI.PL NIE
39 Gr?dysa Marek Rzesz??w Rajd Nordic Walking-11km 1 BSP TAK
40 Haszto Zdzis??aw Le??ajsk Bieg-11km Nowosarzy??ska Grupa Biegowa TAK
41 Hnat??w Tomasz Czudec Bieg-11km Brak TAK
42 Iskra Grzegorz Czudec Bieg-11km KP PSP STRZY????W TAK
43 Iskrzycka Magdalena Rzesz??w Bieg-11km aSPAwen NIE
44 Iskrzycki Andrzej Rzesz??w Bieg-11km Brak NIE
45 Jod??owski Andrzej Czudec Bieg-11km Fun&Run TAK
46 Kami??ska Agnieszka Czudec Bieg-11km Helga NIE
47 Kami??ska Agnieszka Czudec Bieg-11km Helga Team TAK
48 Karkut Micha?? Zabor??w Bieg-11km Fun & Run TAK
49 Kasprowicz Piotr Wy??ne Bieg-11km Fun&Run TAK
50 Kasprowicz Justyna Wy??ne Bieg-11km Fun&Run TAK
51 Kawa??ek Adam Rzesz??w Rajd Nordic Walking-11km PCEN NIE
52 Kopacz Piotr Nowa Sarzyna Bieg-11km Brak NIE
53 Kruk Zbigniew Ga? Rajd Nordic Walking-11km Wydry Galicja/Przeworska Grupa Biegowa TAK
54 Kuczmenda Katarzyna Trzebownisko Bieg-11km Brak NIE
55 Kusiak Stanis??aw Majdan ??towski Bieg-11km PCEN NIE
56 Kusiak Andrzej Nowa Sarzyna Bieg-11km SP Nowa Sarzyna TAK
57 Kusiak Paulina Rzesz??w Bieg-11km Brak TAK
58 Kwiek Damian Czudec Bieg-11km Brak TAK
59 Litwin Karolina B??a??owa Bieg-11km Brak NIE
60 ??li?? Marzena Rzesz??w Bieg-11km Brak TAK
61 ?uszczyc Anna Rzesz??w Bieg-11km Brak NIE
62 Majewska Barbara Godowa Rajd Nordic Walking-11km Brak TAK
63 Majewski Maciej Godowa Rajd Nordic Walking-11km Brak TAK
64 Mirek Monika Le???jsk Bieg-11km Brak TAK
65 Mr??z Magdalena Rzesz??w Bieg-11km Brak NIE
66 My??liwiec Wojciech Przedmie??cie Czudeckie Bieg-11km Brak TAK
67 Niemirowski Gabriel Rzesz??w Bieg-11km Brak TAK
68 Nieroda Magdalena Przedmie??cie Czudeckie 490 Bieg-11km Brak NIE
69 Oleksak Marek Gniewczyna Rajd Nordic Walking-11km Wydry Galicja TAK
70 Panocha Daniel Tarn??w Bieg-11km fanklub Andrzeja Guzika TAK
71 Pietrasz Tomasz Golcowa Bieg-11km —- TAK
72 Piwko Maciej Babica Bieg-11km Brak TAK
73 Piwko Miros??aw Przedmie??cie Czudeckie Bieg-11km Brak TAK
74 Piwko Wojciech Babica Bieg-11km Brak TAK
75 Piz??o Tomasz Rzesz??w Bieg-11km Brak NIE
76 Pomianek Robert Czudec Bieg-11km Brak TAK
77 Reczkowska-Bury??a Katarzyna ??ki Dukielskie Bieg-11km Szko??a Podstawowa w R??wnem TAK
78 Rochowski Piotr Stalowa Wola Bieg-11km Stalowowolski Klub Biegacza TAK
79 Rozborski Krzysztof Czudec Bieg-11km 21 Batalion Dowodzenia TAK
80 Siembida Ma??gorzata Ulan??w Bieg-11km Stalowowolski Klub Biegacza TAK
81 S??aby Ma??gorzata Niechobrz Bieg-11km NIechBiega TAK
82 Smole?? Pawe?? Brzostek Bieg-11km Brzosteckie Owieczki TAK
83 Smole?? Patryk Brzostek/rzesz??w Bieg-11km BRZOSTECKIE OWIECZKI TEAM TAK
84 Sty??-Litwin Magdalena W??lka Podle??na Bieg-11km Brak NIE
85 Sudacki Sebastian Czudec Bieg-11km OSP Czudec TAK
86 Surowiec Grzegorz Rzesz??w Bieg-11km Besta sp z o.o. TAK
87 Szeliga Gerard Czudec Bieg-11km Brak TAK
88 Szpakowski Andrzej Niewodna Bieg-11km Fun&Run TAK
89 Tajchman Jaros??aw Rzesz??w Bieg-11km Stajnia Balona TAK
90 Tereszkiewicz Szymon Rzesz??w Bieg-11km Brak TAK
91 Trojnar Angelika Czudec Rajd Nordic Walking-11km Brak TAK
92 Walania Kinga G??og??w Ma??opolski Bieg-11km TKKF “Sok????” G??og??w Ma??opolski TAK
93 W??och S??awomir Krosno Bieg-11km SP 6 Krosno TAK
94 Wydro Agata Strzy????w Bieg-11km Fun & Run NIE
95 Ziobro-My??liwiec Anna Przedmie??cie Czudeckie Bieg-11km Brak TAK