Zawody

Nazwa zawodów:

Bieg 100-lecia odzyskania Niepodleg??o??ci-zapisy dla NIEpe??noletnich i dzieci

Miejsce i termin: Jaros??aw, 2018-09-08
Organizator: O??rodek Kultury i formacji Chrze??cija??skiej w Jaros??awiu

Dyrektor Pielgrzymki Biegowej ?? Dominika Biela tel. 883 944 551
Koordynator Pielgrzymki Biegowej ?? Dorota Trudzik, tel. 509 309 861

Opis zawodów: Bieg zostanie zorganizowany w Jaros??awiu w duchu wdzi?czno??ci za 100 lat Niepodleg??o??ci. Przewidujemy, ??e w Biegu udzia?? we??mie 1918 uczestnik??w, pokonuj?c 1918 metr??w. Wszystkich zach?camy do u??ycia symboli narodowych, np. w postaci bia??o-czerwonych opasek, chor?giewek, ubra?? w tych barwach, malowania twarzy, itp. Na mecie wszyscy otrzymaj? medale i pami?tkowe dyplomy nawi?zuj?ce do 100-lecia Niepodleg??o??ci, a najlepsi zawodnicy w poszczeg??lnych kategoriach zostan? dodatkowo nagrodzeni analogicznymi statuetkami. Wolontariuszy obs??uguj?cych zadanie zach?cimy do korzystania ze stroj??w b?d?cych nawi?zaniem do ??klimatu? sprzed 100 lat.

Kategorie:

Klasyfikacja OPEN kobiet i m???czyzn
Klasyfikacja duchowie??stwa i os??b konsekrowanych
Klasyfikacja s??u??b mundurowych
Klasyfikacja os??b niepe??nosprawnych
Klasyfikacja najliczniejszej szko??y (w polu ??klub? prosz? wpisa? tak? sam? nazw? szko??y dla wszystkich zg??aszanych zawodnik??w!)
Klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet i m???czyzn

Op??ata za pomiar czasu wynosi: osoby do 18 roku ??ycia ?? 5 z??, dzieci do 5 roku ??ycia s? zwolnione z op??aty)

REGULAMIN ?? http://opactwo.pl/bieg/regulamin/

Strona WWW: http://www.opactwo.pl/bieg
Regulamin zawodów: PDF
Lista opłaconych: Lista zawodników z potwierdzoną płatnością
Lista nieopłaconych: Lista zawodników bez potwierdzonej płatności

Rejestracja zamknięta

Lista zapisanych zawodników:

Lp. Nazwisko i Imię Miejscowość Kategoria Klub Wpłata
1 Batiuk Aleksandra ?azy 1918m- wiek 5-18lat Witkowski NIE
2 Kaczmaryk ?ukasz ?owce 1918m- wiek 5-18lat Ks Piast Tuczempy NIE
3 Antosiewicz Julia Szowsko 1918m- wiek 5-18lat SP nr 11 NIE
4 Artym Jakub Przemy??l 1918m- wiek 5-18lat UKS TEMPO 5 NIE
5 Augustyn Karol Cieplice 1918m- wiek 5-18lat Witkowski NIE
6 Babiarz Adrian Wi?zownica 1918m- wiek 5-18lat ZSBiO Jaros??aw NIE
7 Babij Aleksandra Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Witkowski NIE
8 Baj Alicja Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat SP 11 Jaros??aw TAK
9 Bal Mateusz Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat SP2 Jaros??aw TAK
10 Balicka Amelia Jaros??aw 1918m- dzieci do 5 roku ??ycia Brak NIE
11 Balicki Gabriel Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat SP 11 Jaros??aw NIE
12 Baran Lena Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Brak TAK
13 Baran Anna Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat SP Nr 4 Jaros??aw TAK
14 Barna?? Jan Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat SP Nr 4 Jaros??aw NIE
15 Barna?? Alicja Jaros??aw 1918m- dzieci do 5 roku ??ycia Brak NIE
16 Bartnik Filip Munina 1918m- wiek 5-18lat Brak NIE
17 Bartnik Filip Munina 1918m- wiek 5-18lat Brak NIE
18 B?k Emilia Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat 1LO Jaros??aw NIE
19 Beczek Anna Przeworsk 1918m- wiek 5-18lat 1 JDH NIE
20 Bem Maciej Dachn??w 1918m- wiek 5-18lat Kresowianie TAK
21 Bereza Katarzyna Paw??osi??w 1918m- wiek 5-18lat 1LO Jaros??aw NIE
22 Bereza Gabriela Sz??wsko 1918m- wiek 5-18lat SP2 Jaros??aw NIE
23 Berwisz Pawe?? Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Witkowski NIE
24 Bhimavarapu Abhijay Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat SP 11 Jaros??aw NIE
25 Bia??y Oliwia Wysoka 1918m- wiek 5-18lat Brak TAK
26 Bielecki Dominik Sonina 1918m- wiek 5-18lat ZHR NIE
27 Biesiadecka Maja Skoloszoq 1918m- wiek 5-18lat Brak NIE
28 Biesiadecka Emilka Skoloszow 1918m- wiek 5-18lat Brak NIE
29 Bilik Emilia Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat SP 10 NIE
30 Birek Julia Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat szko?? podstawowa nr4 NIE
31 Blat Patryk ?a??cut 1918m- dzieci do 5 roku ??ycia Brak NIE
32 Blat Micha?? ?a??cut 1918m- dzieci do 5 roku ??ycia Brak NIE
33 Bluczak Kacper Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat 1LO Jaros??aw NIE
34 Bluczak Kacper Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Brak NIE
35 Bluczak Kacper Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat I Liceum Og??lnokszta??c?ce im.Miko??aja Kopernika w Jaros??awiu NIE
36 Bodzioch Emilia Jaroslaw 1918m- wiek 5-18lat SP 11 TAK
37 Bodzioch Micha?? Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat SP11 TAK
38 Bogdanowicz Amelia Radawa 1918m- wiek 5-18lat Witkowski NIE
39 Borys Agnieszka Ostr??w 1918m- wiek 5-18lat Witkowski NIE
40 Bronowska Eliza Rzesz??w 1918m- wiek 5-18lat SP 11 Jaros??aw NIE
41 Budzi??ska Julia Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Szko??a pod nr 6 im Piotra Skargi w Jaros??awiu aros NIE
42 Budzi??ska Julia Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Brak NIE
43 Budzi??ska Julia Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Brak NIE
44 Bulanowska Weronika Nowa D?ba 1918m- wiek 5-18lat KSM MBKP Nowa D?ba TAK
45 Bulanowski Karol Nowa D?ba 1918m- wiek 5-18lat Brak NIE
46 Bulanowski Micha?? Nowa D?ba 1918m- wiek 5-18lat Brak TAK
47 Bundyra Rafa?? ???wcza 1918m- wiek 5-18lat Witkowski NIE
48 Bury Gabrysia Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Bystrovia TAK
49 Chedczuk Krystian Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat SP 11 Jaros??aw NIE
50 Cielecki Micha?? Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Witkowski NIE
51 Cioch Micha?? Makowisko 1918m- wiek 5-18lat SP w Makowisku NIE
52 Ciupi??ska Magdalena W??lka Pe??ki??ska 1918m- wiek 5-18lat Brak TAK
53 Cukierda Przemys??aw Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat SP 11 Jaros??aw NIE
54 Cukierda Karol Lubacz??w 1918m- wiek 5-18lat SP 11 Jaros??aw NIE
55 Cu??ytek Katarzyna Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Witkowski NIE
56 Cy?? Maciej Morawsko 1918m- wiek 5-18lat Witkowski NIE
57 Cymbalita Rados??aw Suroch??w 1918m- wiek 5-18lat SP Suroch??w NIE
58 Cyrek Miko??aj Rzesz??w 1918m- wiek 5-18lat Brak TAK
59 Czepiel Sandra Koniacz??w 1918m- wiek 5-18lat ZSSCHIO w Jaros??awiu NIE
60 Czerkas Franciszek Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat SP 11 TAK
61 Czerkas Karol Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Brak TAK
62 Czogala Oliwia Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Sp.nr 2 Jaros??aw NIE
63 Czogala Patryk Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Sprawd?? nr 4 Jaros??aw NIE
64 Czogala Bart??omiej Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Sp. Nr 2 Jaros??aw NIE
65 Czuczkiewicz Wiktoria Ostr??w 1918m- dzieci do 5 roku ??ycia Brak NIE
66 Czwa??ga Katarzyna Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat SP2 Jaros??aw NIE
67 Czwa??ga Katarzyna Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat SP2 Jaros??aw NIE
68 Czy?? Maciej Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Witkowski NIE
69 Danicka Karolina Rzesz??w 1918m- wiek 5-18lat SP7 Jaros??aw NIE
70 D?browska Maja Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Brak TAK
71 D?ga Wiktoria Przemy??l 1918m- wiek 5-18lat EKONOMIK JAROS?AW TAK
72 Dechto?? Kuba Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Brak NIE
73 Dechto?? Kuba Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Brak TAK
74 Dinh Manh Patrycja Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Sp nr 2 im. Ks. Stanis??awa Konarskiego w Jaros??awiu NIE
75 Drabicki Szymon Lancut 1918m- wiek 5-18lat ZHR NIE
76 Drabicki Szymon Lancut 1918m- wiek 5-18lat ZHR NIE
77 Drabik Justyna Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Brak NIE
78 Drabik Kamila Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat sp 5 Jaros??aw NIE
79 Dubiel Amelia Rzesz??w 1918m- wiek 5-18lat SP 11 Jaros??aw NIE
80 Duda Micha? Jaros?aw 1918m- dzieci do 5 roku ??ycia ZSTiO NIE
81 Duda Micha? Jaros?aw 1918m- wiek 5-18lat ZSTiO NIE
82 Duszy??ski Maciej Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Brak TAK
83 Dybek Anita Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Brak NIE
84 Dybisz Sylwester Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Brak TAK
85 Dziadecka Alicja Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Szko??a Podstawowa nr 2 w Jaros??awiu TAK
86 Dziadecka Gabriela Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Szko??a Podstawowa nr 11 w Jaros??awiu TAK
87 Dziadecka Gabriela Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat SP 11 Jaros??aw NIE
88 Dziewo??ska Jessica Sko??osz??w 1918m- wiek 5-18lat 1LO Jaros??aw NIE
89 Fila Anita Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Witkowski NIE
90 Flis Zuzanna Jaros??aw 1918m- dzieci do 5 roku ??ycia Brak NIE
91 Flis Julia Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat SP 10 Jaroslaw TAK
92 Flis Micha?? Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat SMS Jaros??aw TAK
93 Flis Maciej Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Brak TAK
94 Florek Wiktoria Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Witkowski NIE
95 Fo??ta J??zefa Przeworsk 1918m- wiek 5-18lat Witkowski NIE
96 Fudali Filip Munina 1918m- wiek 5-18lat JKS TAK
97 Fudali Krystian Makowisko 1918m- wiek 5-18lat SP w Makowisku NIE
98 Furga??a Micha?? Jaros??aw 1918m- dzieci do 5 roku ??ycia Brak TAK
99 Furman Kacper Pruchnik 1918m- wiek 5-18lat Witkowski NIE
100 Gajda Marcin Sz??wsko 1918m- wiek 5-18lat Brak TAK
101 Gamracy Oliwia Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat SP 11 Jaros??aw NIE
102 Gamracy Adrian Cetula 1918m- wiek 5-18lat SP ZAPA???W TAK
103 Garfias Santiago Karol Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Szko??a Podstawowa nr 5 NIE
104 G????ka Adam Wola Buchowska 1918m- wiek 5-18lat Brak NIE
105 G????ka Piotr Wola Buchowska 1918m- wiek 5-18lat Brak NIE
106 G????ka Adam Wola Buchowska 1918m- wiek 5-18lat Brak NIE
107 G????ka Piotr Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Brak NIE
108 G????ka Jolanta Wola Buchowska 1918m- wiek 5-18lat Brak NIE
109 G??rski Hubert Rzesz??w 1918m- wiek 5-18lat SP 11 Jaros??aw NIE
110 Gebali Akram Rzym 1918m- wiek 5-18lat SP 11 Jaros??aw NIE
111 Gembrowicz Maciej Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Brak NIE
112 Gil Agnieszka Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat 1LO Jaros??aw NIE
113 Gilici??ski Karol Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat SP 11 Jaros??aw NIE
114 G???b Kacper Przeworsk 1918m- wiek 5-18lat Brak TAK
115 G???b Julia Przeworsk 1918m- wiek 5-18lat Brak TAK
116 Golba Daniel Nielepkowice 1918m- wiek 5-18lat Brak NIE
117 Go???b Jakub Makowisko 1918m- wiek 5-18lat SP w Makowisku NIE
118 Gondek Anna Mirocin 1918m- wiek 5-18lat Brak NIE
119 Gondek Adrian Mirocin 1918m- wiek 5-18lat Brak NIE
120 Gondek Wojciech Mirocin 1918m- wiek 5-18lat Brak NIE
121 Goryl Gabriela Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Brak NIE
122 Grela Justyna Laszki 3 1918m- wiek 5-18lat ZSOZiR w Radymnie TAK
123 Gre??kow Wiktoria Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Witkowski NIE
124 Grocholski Mateusz Wierzbna 1918m- wiek 5-18lat Witkowski NIE
125 Grochowska Sara Siedleczka 1918m- wiek 5-18lat Witkowski NIE
126 Grzeszka Krzysztof Munina 1918m- wiek 5-18lat 1LO Jaros??aw NIE
127 Gut Wiktoria Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat SP 11 Jaros??aw NIE
128 Hajnosz Izabela Przeworsk 1918m- wiek 5-18lat SP 11 Jaros??aw NIE
129 Hajnosz Dorian Jaroslaw 1918m- wiek 5-18lat Sp.4 NIE
130 Halejcio Kamil Makowisko 1918m- wiek 5-18lat Brak NIE
131 Halwa Karolina Mi?kisz Stary 1918m- wiek 5-18lat Ekonomik Jaros??aw TAK
132 Ha??ys Martyna Wierzbna 1918m- wiek 5-18lat 1LO Jaros??aw NIE
133 Hanejko Dawid Rzesz??w 1918m- wiek 5-18lat SP7 Jaros??aw NIE
134 Hawrylak Micha?? Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat SP2 Jaros??aw NIE
135 Hawry??ko Amelia Munina 1918m- wiek 5-18lat Witkowski NIE
136 Hejsak Julia Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat SP 11 Jaros??aw NIE
137 Herda Gabriel Cieszan??w 1918m- wiek 5-18lat Brak TAK
138 Homa Justyna Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Brak NIE
139 Iwanicki Karol Suroch??w 1918m- wiek 5-18lat SP Suroch??w NIE
140 Iwanowska Ilona Jaros?aw 1918m- wiek 5-18lat Brak NIE
141 Iwanowski Hubert Jaros?aw 1918m- wiek 5-18lat Brak NIE
142 Jab??o??ski Dawid Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Brak NIE
143 Jab??o??ski Dawid Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat SP 11 Jaros??aw NIE
144 Jabta??ska Martyna Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat SP 11 Jaros??aw NIE
145 Jamr??z Szymon Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat SP4 TAK
146 Janawa Nikola Jaros??aw 1918m- dzieci do 5 roku ??ycia SP 2 NIE
147 Janawa Ignacy Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat SP 2 TAK
148 Janicka Zuzanna Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat SP 11 Jaros??aw NIE
149 Jasiewicz Kamil Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat ZSTiO NIE
150 Jaworowska Maja Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat SP nr 10 Jaros??aw/ZHP TAK
151 Jaworowski Filip Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat SP nr 10 Jaros??aw/ZHP TAK
152 Jenczalik Jakub Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat ZSTiO TAK
153 Jop Patrycja Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Jaros??awska Grupa Biegowa Sok???? TAK
154 Jop Dominika Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Jaros??awska Grupa Biegowa Sok???? TAK
155 Jurkiewicz Nikola Nowa Sarzyna 1918m- wiek 5-18lat Brak TAK
156 Kaczmarczyk Piotr Jaroslaw 1918m- dzieci do 5 roku ??ycia ZSTiO NIE
157 Ka???tek Alicja Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat SP2 Jaros??aw NIE
158 Kandefer Kacper Korczyna 1918m- wiek 5-18lat aktywnakorczyna.pl TAK
159 Kap??on Kamila Rokietnica 1918m- wiek 5-18lat 1LO Jaros??aw NIE
160 Kapu??ci??ska Maria ?ancut 1918m- wiek 5-18lat Brak TAK
161 Kapu??ci??ski Mi?osz Jaros?aw 1918m- wiek 5-18lat SZKO?A PODSTAWOWA NR 2 W JAROS?AWIU TAK
162 Karkowski Jan Radymno 1918m- wiek 5-18lat 1LO Jaros??aw NIE
163 Karu?? Wiktoria Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat sp.10 Jaros??aw TAK
164 Katan Dominika Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat SP4 Jaros??aw NIE
165 Katan Dominika Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat SP4 Jaros??aw TAK
166 Katarzy??ski Jakub Sz??wsko 1918m- wiek 5-18lat Brak TAK
167 Kawalec Wiktor Trzciana 1918m- wiek 5-18lat Team Iwo TAK
168 Kawalec Piotr Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Brak TAK
169 Kawulka Tomasz Widna G??ra 1918m- wiek 5-18lat Witkowski NIE
170 Kazimierska Gabriela Suroch??w 1918m- wiek 5-18lat Brak NIE
171 K?dzia Emilia Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Witkowski NIE
172 K?dzierski Wojciech Rzesz??w 1918m- wiek 5-18lat Brak TAK
173 K?dzierski Antoni Rzesz??w 1918m- dzieci do 5 roku ??ycia Brak NIE
174 Kiczek Piotr Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat SP 2 Jaros??aw TAK
175 Kieferling Stanis??aw Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat SP 11 Jaros??aw NIE
176 Kielar Karolina Rieti 1918m- wiek 5-18lat SP 11 Jaros??aw NIE
177 Kiwacka Aleksandra Paw??osi??w 1918m- wiek 5-18lat Witkowski NIE
178 Kiwacki Andrzej Rzesz??w 1918m- wiek 5-18lat SP7 Jaros??aw NIE
179 Klasik Sebastian Rudo??owice 1918m- wiek 5-18lat Szko??a Podstawowa w Rudo??owicach TAK
180 Klasik Miko??aj Rudo??owice 1918m- wiek 5-18lat Szko??a Podstawowa w Rudo??owicach TAK
181 K??ak Krzysztof Jaros??aw 1918m- dzieci do 5 roku ??ycia Brak NIE
182 K??ak Klaudia Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat 1LO Jaros??aw NIE
183 K??ak Adam Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Brak TAK
184 Kochanowicz Jaros??aw Sz??wsko 1918m- wiek 5-18lat Witkowski NIE
185 Kolano Amelia Wysoka 1918m- wiek 5-18lat Brak NIE
186 Kolasa Karol Jod????wka 1918m- wiek 5-18lat Brak NIE
187 Kolasa Aleksandra Jod????wka 1918m- wiek 5-18lat Zesp???? Szk???? Innowacyjnych w Jaros??awiu NIE
188 Kolcz Jakub Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Brak NIE
189 Ko??aczy??ski Jakub Rzesz??w 1918m- wiek 5-18lat SP 11 Jaros??aw NIE
190 Ko??? Mateusz Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat sp 11 w jaros??awiu TAK
191 Ko??cz Jakub Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Brak NIE
192 Ko??odziej Julia Wietlin105 1918m- wiek 5-18lat Brak NIE
193 Koprowicz Ewelina Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Jaros??awska Grupa Biegowa NIE
194 Koprowicz Otylia Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Brak NIE
195 Koprowicz Norbert Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Brak NIE
196 Koprowicz Igor Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Brak NIE
197 Korczewska Amelia Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Brak NIE
198 Korczewska Maja Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Sp. 4 NIE
199 Kornakiewicz Klaudia Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat EKONOMIK JAROS?AW TAK
200 Kornakiewicz Kinga Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat SP11 Jaros??aw TAK
201 Kornakiewicz-Bana?? Paulina Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Witkowski NIE
202 Kornatka Anna Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat 1LO Jaros??aw NIE
203 Kosteczko Dominika Tapin 1918m- wiek 5-18lat 1LO Jaros??aw NIE
204 Kosz??a Krzysztof Wietlin 1918m- wiek 5-18lat KAMIL – BIEGA TEAM NIE
205 Kosz??a Krystian Wietlin 1918m- wiek 5-18lat KAMIL – BIEGA TEAM NIE
206 Kotli??ska Wiktoria Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat SP 2 Jaros??aw NIE
207 Kozak Marcin Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Polska NIE
208 Kozak Michalina Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat 1LO Jaros??aw NIE
209 Kra??niak Kamila Rzesz??w 1918m- wiek 5-18lat SP 11 Jaros??aw NIE
210 Kruszwil Stanis??aw Jaros?aw 1918m- wiek 5-18lat Brak NIE
211 Krzanowski Filip Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Jaros??awskie W????czykije TAK
212 Krzanowski Kacper Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Jaros??awskie W????czykije TAK
213 Krzy??anowska Julia Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Brak TAK
214 Kubas Zuzanna Jaros??aw 1918m- dzieci do 5 roku ??ycia Brak NIE
215 Kubasik Adam Paw??osi??w 1918m- wiek 5-18lat ZSBiO Jaros??aw NIE
216 Kubisz Nikodem Koniacz??w 1918m- wiek 5-18lat Sp nr 2 Jaros??aw TAK
217 Kucab Piotr O??a??sk 1918m- wiek 5-18lat Witkowski NIE
218 Kudyba Wojciech Koniacz??w 1918m- wiek 5-18lat Brak TAK
219 Kudyba Paulina Koniacz??w 1918m- wiek 5-18lat Brak TAK
220 Kudyba Dominik Koniacz??w 1918m- wiek 5-18lat Brak TAK
221 Kulpa Dagmara Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Witkowski NIE
222 Ku??ma Micha?? Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat SP4 NIE
223 Ku??ma Amelia Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat SP4 NIE
224 Ku??niar Damian Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Szko??a Podstawowa nr 2 TAK
225 Ku??niar Nikola Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Szko??a Podstawowa nr 4 TAK
226 Kunior Natalia Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Szko??a podstawowa nr 11 TAK
227 Kurecka Paulina Jankowice 1918m- wiek 5-18lat Witkowski NIE
228 Lasek Natalia Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat 1LO Jaros??aw NIE
229 L?cznar Aleksandra Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Brak NIE
230 L?cznar Adrian Jaros??aw 1918m- dzieci do 5 roku ??ycia Brak NIE
231 Legeny Kamila Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Brak NIE
232 Lis Izabela Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Witkowski NIE
233 Liszewski Szymon Munina 1918m- wiek 5-18lat Brak NIE
234 ??ak Arkadiusz Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Jaros??awska Grupa Biegowa Sok???? TAK
235 ??o??yniak Sebastian Suroch??w 1918m- wiek 5-18lat SP Suroch??w NIE
236 ??o??yniak Kacper Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat SP2 Jaros??aw TAK
237 ??o??yniak Mateusz Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat SP2 Jaros??aw TAK
238 ??yta Maciej Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Sp nr 4 NIE
239 ??yta Maciej Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Szko??a Podstawowa nr 4 NIE
240 Lusio Aleksander Rzeszow 1918m- dzieci do 5 roku ??ycia Brak NIE
241 Lusio Zuzanna Rzeszow 1918m- wiek 5-18lat Brak TAK
242 ??lusarczyk Piotr Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Brak TAK
243 ??wi?der Anna Sieniawa 1918m- wiek 5-18lat Brak TAK
244 ??wi?der Ewa Sieniawa 1918m- wiek 5-18lat Brak TAK
245 ?y??e?? Martyna Paw??osi??w 1918m- wiek 5-18lat SP5Jaros??aw NIE
246 Macia??ek Wiktoria Jaroslaw 1918m- wiek 5-18lat Przedszkole nr 12 NIE
247 Macia??ek Wiktoria Jaroslaw 1918m- wiek 5-18lat Przedszkole nr 12 NIE
248 Macia??ek Patryik Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat SP 11 Jaros??aw NIE
249 Maciejewska Wiktoria Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Brak TAK
250 Maciejewski Micha?? Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat AZS JAROS?AW TAK
251 Maciejko Emilia Dachn??w 1918m- wiek 5-18lat Kresowianie NIE
252 Maciejko Aleksandra Dachn??w 1918m- wiek 5-18lat Kresowianie NIE
253 Madaj Kacper Jaros?aw 1918m- wiek 5-18lat SP NR 11 JAROS?AW NIE
254 Madaj Amelia Jaros?aw 1918m- wiek 5-18lat SP NR 2 JAROS?AW NIE
255 Madej Krystian Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat ZSDiG Jaros??aw TAK
256 Madej Aleksandra Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat SP 11 Jaros??aw NIE
257 Madej Aleksandra Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat sp nr.11 TAK
258 Magdziak Kamila Piwoda 1918m- wiek 5-18lat Szko??a podstawowa im. Jana Paw??a II w Piwodzie TAK
259 Magry?? Julia Przeworsk 1918m- wiek 5-18lat SP 11 Jaros??aw NIE
260 Majkut Jagoda Tuczempy 1918m- dzieci do 5 roku ??ycia Brak TAK
261 Makowski Hubert Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat 1LO Jaros??aw NIE
262 Makuch Michalina Cieszan??w 1918m- wiek 5-18lat Biegomania Lubacz??w TAK
263 Malec Adrian Suroch??w 1918m- wiek 5-18lat SP Suroch??w NIE
264 Ma??gorzata Radocho??ska ??urawica 1918m- dzieci do 5 roku ??ycia Brak NIE
265 Ma??kiewicz Wiktor Rzesz??w 1918m- wiek 5-18lat SP 11 Jaros??aw NIE
266 Mamczura Piotr Munina 1918m- wiek 5-18lat BRAK NIE
267 Markowicz Micha?? Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat SP 11 Jaros??aw NIE
268 Marsza?? Maciej Suroch??w 1918m- wiek 5-18lat SP Suroch??w NIE
269 Masternak Jakub Or??y 1918m- wiek 5-18lat Brak TAK
270 Matrejek Emilia Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Witkowski NIE
271 Mazur Amelia Przeworsk 1918m- wiek 5-18lat SP 11 Jaros??aw NIE
272 M?drek Katarzyna Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Brak TAK
273 M?drek Katarzyna Rzesz??w 1918m- wiek 5-18lat SP7 Jaros??aw NIE
274 Michael Lena Ma??kowice 1918m- dzieci do 5 roku ??ycia Brak NIE
275 Michno Maja Pe??kinie 1918m- wiek 5-18lat Brak TAK
276 Michno Milena Pe??kinie 1918m- wiek 5-18lat Brak TAK
277 Mirek Fabian Maleniska 1918m- wiek 5-18lat Szko??a Podstawowa nr.2 TAK
278 Mirek Mieszko Maleniska 1918m- dzieci do 5 roku ??ycia Szko??a Podstawowa nr.2 TAK
279 Misi?g Hubert Wierzbna 1918m- wiek 5-18lat ZSTIO Jaros??aw NIE
280 Miszczyk Julia Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat SP7 Jaros??aw NIE
281 M??odzi??ski Piotr Lubacz??w 1918m- wiek 5-18lat Biegomania Lubacz??w TAK
282 M??ynarska Karolina Jaros??aw 1918m- dzieci do 5 roku ??ycia SP2 Jaros??aw TAK
283 M??ynarski Micha?? Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat SP2 Jaros??aw TAK
284 Motyka Zuzanna Zgoda 1918m- wiek 5-18lat SP Suroch??w NIE
285 Motyka Aleksandra Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat SP 11 Jaros??aw NIE
286 Motyka Jakub Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat KAMIL – BIEGA TEAM NIE
287 Motyka Oliwia Zgoda 1918m- dzieci do 5 roku ??ycia KAMIL – BIEGA TEAM NIE
288 Mroczka Maciej Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat SP 11 Jaros??aw NIE
289 Mroczka Jakub Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat SP 11 Jaros??aw NIE
290 Mycek Daniel Makowisko 1918m- wiek 5-18lat Sp w Makowisku NIE
291 Mycek Patrycja Makowisko 1918m- wiek 5-18lat SP w Makowisku NIE
292 Naspi??ska Aleksandra Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat EKONOMIK JAROS?AW TAK
293 Nied??wied?? Kornelia Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat SP 10 Jaros??aw/ ZHR NIE
294 Niemczak Ksenia Wysoka 1918m- wiek 5-18lat Brak TAK
295 Niemiec Katarzyna Sz??wsko 1918m- wiek 5-18lat Brak NIE
296 Nietrzeba Natalia Munina 1918m- wiek 5-18lat Sp2 jaros??aw NIE
297 Noga Joanna Piaski 1918m- wiek 5-18lat ZSBiO Jaros??aw NIE
298 Nowak Ewa Radymno 1918m- wiek 5-18lat 1LO Jaros??aw NIE
299 Nowakowska Magdalena Jaros?aw 1918m- wiek 5-18lat SP2JAROS?AW NIE
300 Nowakowski Stanis?aw Jaros?aw 1918m- wiek 5-18lat SP2 JAROS?AW NIE
301 Nowicka Karolina ?a??cut 1918m- wiek 5-18lat ?TC TAK
302 Nowosiad Daniel Kisiel??w 1918m- wiek 5-18lat Witkowski NIE
303 Nyrka Sylwester Kida??owice 1918m- wiek 5-18lat Witkowski NIE
304 Ob??oza Natalia Cz?stkowice 1918m- wiek 5-18lat EKONOMIK JAROS?AW TAK
305 Ochab Amelia Przemysl 1918m- dzieci do 5 roku ??ycia Brak NIE
306 Ochab Amelia Przemysl 1918m- dzieci do 5 roku ??ycia Brak NIE
307 Ochab Amelia Przemysl 1918m- dzieci do 5 roku ??ycia Brak NIE
308 Ochab Anastazja Przemysl 1918m- dzieci do 5 roku ??ycia Brak NIE
309 Ochyra Piotr Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Witkowski NIE
310 Olech Laura Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat SP 11 Jaros??aw NIE
311 Olejarska Paulina Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Witkowski NIE
312 Olejarz Mateusz Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Brak TAK
313 Oleksy Hubert Wi?zownica 1918m- wiek 5-18lat Brak NIE
314 Or??owski Szymon Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Brak TAK
315 Orzech Patrycja Radymno 1918m- wiek 5-18lat Witkowski NIE
316 Paj?k Patryk Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat SP 11 Jaros??aw NIE
317 Pajda Bernadetta Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Witkowski NIE
318 Pajda Micha?? Morawsko 1918m- wiek 5-18lat Brak TAK
319 Pajda Emilia Morawsko 1918m- dzieci do 5 roku ??ycia Brak TAK
320 Pajda Piotr Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Brak NIE
321 Pa??ys Kacper Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Brak NIE
322 Panek Aleksandra Munina 1918m- wiek 5-18lat 1LO Jaros??aw NIE
323 Panta?? Oliwia Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat SP 11 Jaros??aw NIE
324 Panto?? Oliwia Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Brak NIE
325 Paryniak Patrycja Korczowa 1918m- wiek 5-18lat Brak NIE
326 Paryniak Pawe?? Korczowa 1918m- wiek 5-18lat Brak NIE
327 Parzniewska Julia Kolbuszowa 1918m- wiek 5-18lat Witkowski NIE
328 Pasik Andrzej Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat SP 2 im. St. Konarskiego w Jaros??awiu NIE
329 Pasik Zofia Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat SP 2 im. St. Konarskiego w Jaros??awiu NIE
330 Pasternak Wiktor Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Witkowski NIE
331 Pasternak Oliwia Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Witkowski NIE
332 Pawliszyn Micha?? Suroch??w 1918m- wiek 5-18lat SP Suroch??w NIE
333 Paw??owska Katarzyna Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat 1LO Jaros??aw NIE
334 P????ch??opek Dominik Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Zesp???? Szk???? Innowacyjnych w Jaros??awiu TAK
335 P????ch??opek Dominik Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Zesp???? Szk???? Innowacyjnych w Jaros??awiu NIE
336 Pelczar Miko??aj Ka??czuga 1918m- wiek 5-18lat Brak TAK
337 Pels Micha?? Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat SP 11 TAK
338 Pels Gabriel Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat SP 11 TAK
339 Pempu?? Magdalena Przemy??l 1918m- wiek 5-18lat UKS Tempo 5 NIE
340 Pempu?? Remigiusz Przemy??l 1918m- wiek 5-18lat UKS Tempo 5 NIE
341 Pi??ro Dominik Boratyn 1918m- wiek 5-18lat Brak NIE
342 Pi?tek Maksymilian Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Brak NIE
343 Pi?tek Maksymilian Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Witkowski NIE
344 Pi?tnik Zuzanna Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Szko??a Podstawowa nr 5 TAK
345 Pi?tnik Franciszek Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat SMS Jaros??aw TAK
346 Pich Wiktor Pruchnik 1918m- wiek 5-18lat Witkowski NIE
347 Pikor Kamila Boratyn 1918m- wiek 5-18lat EKONOMIK JAROS?AW NIE
348 Plebanek Amelia Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat SP 11 Jaros??aw NIE
349 P??ocica Franciszka Ro??niat??w 1918m- wiek 5-18lat Brak TAK
350 P??ocica Natalia Zarzecze 1918m- wiek 5-18lat Brak TAK
351 P??ocica Alwin Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Jaros??aw NIE
352 P??ocica Ignacy Ro??niat??w 1918m- dzieci do 5 roku ??ycia Brak TAK
353 P??ocica Karol Ro??niat??w 1918m- wiek 5-18lat Brak TAK
354 P??ocica Milan Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat SP nr 2 NIE
355 P??ocica Karol Ro??niat??w 1918m- wiek 5-18lat Brak NIE
356 P??osko?? Jakub Cieszan??w 1918m- wiek 5-18lat Brak NIE
357 Podolec Gabriela Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Witkowski NIE
358 Poprawa Jakub Makowisko 1918m- wiek 5-18lat SP w Makowisku NIE
359 Potacza??a Dawid Le??ajsk 1918m- wiek 5-18lat Brak NIE
360 Potacza??a Wiktor Le??ajsk 1918m- wiek 5-18lat Brak NIE
361 Potacza??a Remigiusz Le??ajsk 1918m- wiek 5-18lat Brak NIE
362 Potoczna Justyna Makowisko 1918m- wiek 5-18lat SP w Makowisku NIE
363 Potoczna Patrycja Przemysl 1918m- wiek 5-18lat Brak TAK
364 Potoczny Joanna Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat SP2 Jaros??aw NIE
365 Potoczny Kacper Przemysl 1918m- wiek 5-18lat Brak TAK
366 Potoczny Julia Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat 1LO Jaros??aw NIE
367 Prajsnar Mateusz Korczyna 1918m- wiek 5-18lat Brak TAK
368 Prajsnar Agnieszka Korczyna 1918m- wiek 5-18lat Brak TAK
369 Prajsnar Magdalena Korczyna 1918m- wiek 5-18lat Brak TAK
370 Pr??chnicki Kamil Mirocin 1918m- wiek 5-18lat ZSTiO NIE
371 Preisner Gabriela Ch??opice 1918m- wiek 5-18lat 1LO Jaros??aw NIE
372 Prokuski Wiktor Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat SP nr 7 w Jaros??awiu TAK
373 Przybylski Adrian Pe??natycze 1918m- wiek 5-18lat Brak TAK
374 Przybylski Aleksander Pe??natycze 1918m- wiek 5-18lat Brak TAK
375 Pukalska Amelia Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat szko??a pod nr 4 NIE
376 Radocho??ska Julia ??urawica 1918m- wiek 5-18lat Brak NIE
377 Radocho??ska Emilia ??urawica 1918m- wiek 5-18lat Brak NIE
378 Radyk Aleksandra Przemy??l 1918m- wiek 5-18lat Brak TAK
379 Radyk Anna Przemy??l 1918m- wiek 5-18lat Brak TAK
380 Rak Aleksandra Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Sp2 jaros??aw NIE
381 Ramski Wiktor Bobr??wka 1918m- wiek 5-18lat Brak TAK
382 R????ycki Rafa?? Koniacz??w 1918m- wiek 5-18lat Witkowski NIE
383 Rejterowski Franciszek Jaros?aw 1918m- wiek 5-18lat Brak NIE
384 Rokosz Kaspian Jaros?aw 1918m- dzieci do 5 roku ??ycia Brak TAK
385 Rokoszy??ska Olivia Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Brak NIE
386 Rokoszy??ski Krzysztof Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Brak NIE
387 Ro??ek Micha?? Sz??wsko 1918m- wiek 5-18lat Brak TAK
388 Ro??ek Mi??osz Sz??wsko 1918m- wiek 5-18lat Zesp???? Szk???? Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego w Jaros??awiu TAK
389 Ro??ek Mi??osz Sz??wsko 1918m- wiek 5-18lat Brak NIE
390 Ruselik Oliwia Suroch??w 1918m- wiek 5-18lat SP Suroch??w NIE
391 Rz?sa Paulina Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Brak NIE
392 Sabat Oliwia Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat 1LO Jaros??aw NIE
393 Sadowski Adrian Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Witkowski NIE
394 Sanocka Amelia Szko?a Podstawowa Radymno 1918m- wiek 5-18lat Brak TAK
395 Segiet Zuzanna Widna G??ra 1918m- wiek 5-18lat 1LO Jaros??aw NIE
396 Serwacki Sebastian Makowisko 1918m- wiek 5-18lat Brak TAK
397 Sidor Filip Rzesz??w 1918m- wiek 5-18lat SP 11 Jaros??aw NIE
398 Sienkiewicz Fabian Jaroslaw 1918m- wiek 5-18lat Sp.4 NIE
399 Sieradzki Patryk Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat SP 11 Jaros??aw NIE
400 Sieradzki Patryk Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Brak NIE
401 Sieradzki Micha?? Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Brak TAK
402 Sitko Miko??aj Sz??wsko 1918m- wiek 5-18lat Brak NIE
403 Skiba Szymon Hruszowice 1918m- wiek 5-18lat Brak NIE
404 Skiba Kamil Hruszowice 1918m- wiek 5-18lat Brak NIE
405 Skrzypek Maja Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Brak TAK
406 Skrzypska Magdalena Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Brak NIE
407 Skrzypski Bartosz Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Brak NIE
408 S??ota Amelia Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat sp 4 w Jaros??awiu TAK
409 Smoliniec Paulina Dachn??w 1918m- wiek 5-18lat BIEGOMANIA LUBACZ??W TAK
410 Smoliniec Anna Dachn??w 1918m- wiek 5-18lat BIEGOMANIA LUBACZ??W TAK
411 Smor?g Oliwia Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Brak NIE
412 Socha Rados??aw Jaros?aw 1918m- wiek 5-18lat Brak TAK
413 Socha?? Kacper Lubacz??w 1918m- wiek 5-18lat Brak TAK
414 Sok???? Kornel Makowisko 1918m- wiek 5-18lat SP w Makowsiku NIE
415 Solki Bartosz Jaroslaw 1918m- wiek 5-18lat Brak NIE
416 Solki Bartosz Jaroslaw 1918m- wiek 5-18lat Brak NIE
417 Solska Karolina Jaroslaw 1918m- wiek 5-18lat Brak TAK
418 Sowa Lena Jaros?aw 1918m- wiek 5-18lat Sp 11 Jaros??aw TAK
419 Starzak Marek Pra??kowce 1918m- wiek 5-18lat Brak TAK
420 St?ch??y Magdalena Pe??kinie 1918m- wiek 5-18lat SP nr 4 NIE
421 St?ch?y Amelia Przemy??l 1918m- wiek 5-18lat SP 6 TAK
422 St?ch?y Miko??aj Przemy??l 1918m- wiek 5-18lat SP 6 TAK
423 St?pi??ski Piotr Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat 1LO Jaros??aw NIE
424 Stec Miko??aj Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Brak TAK
425 Stec Antoni Jaros??aw 1918m- dzieci do 5 roku ??ycia Brak TAK
426 Stelczyk Antonia Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat SP 11 Jaros??aw NIE
427 Stochma??ski Aleksander Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat SP 2 Jaros??aw NIE
428 Superson Karol Widna G??ra 1918m- wiek 5-18lat ZSTiO TAK
429 Superson Aleksandra Widna G??ra 1918m- wiek 5-18lat Szko??a Podstawowa nr 5 NIE
430 Szablan Natalia Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Szko??a podstawowa nr 11 TAK
431 Szablan Natalia Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Jaros??awska Grupa Biegowa Sok???? NIE
432 Szajowska Julia Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Witkowski NIE
433 Sz?sny Karolina Charytany 1918m- wiek 5-18lat ZSBiO Jaros??aw NIE
434 Szczepanik Micha?? Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Brak TAK
435 Szczygie?? Wiktoria Lubacz??w 1918m- wiek 5-18lat Biegomania Lubacz??w TAK
436 Szel?g Patryk Suroch??w 1918m- wiek 5-18lat SP Suroch??w NIE
437 Szko??a Roksana Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat SP2 Jaros??aw NIE
438 Szko??a Emilia Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat SP2 Jaros??aw NIE
439 Szramik Magdalena Pe??kinie 1918m- wiek 5-18lat Witkowski NIE
440 Szular Anna Makowisko 1918m- wiek 5-18lat SP w Makowisku NIE
441 Szwed Patryk Boratyn 1918m- wiek 5-18lat Witkowski NIE
442 Szyk Szymon Jaros?aw 1918m- wiek 5-18lat Brak TAK
443 Szyk Hanna Jaros?aw 1918m- wiek 5-18lat Brak TAK
444 Szyk Jan Jaros?aw 1918m- wiek 5-18lat Brak TAK
445 Szyma??ska And??elika Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Brak NIE
446 Tarnowska Emilia Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat SP 11 Jaros??aw NIE
447 Telega Julia Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Witkowski NIE
448 Teper Alicja Paw??osi??w 1918m- wiek 5-18lat Witkowski NIE
449 Tkaczyszyn Kinga Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Brak NIE
450 Tkaczyszyn Kinga Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Brak TAK
451 Tkaczyszyn Kinga Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Brak NIE
452 Tomaka-Pasternak Renata Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Witkowski NIE
453 Tomaszewski Kamil Jaroslaw 1918m- wiek 5-18lat ZSTiO NIE
454 Tomaszewski Oskar Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat JKS Jaros??aw TAK
455 Trawka Julia ?a??cut 1918m- wiek 5-18lat Brak TAK
456 Trawka Wojciech ?a??cut 1918m- wiek 5-18lat Brak TAK
457 Trawka Weronika ?a??cut 1918m- wiek 5-18lat Brak TAK
458 Trojan Patrycja Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat 1LO Jaros??aw NIE
459 Trzyna Julia Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat SP 11 Jaros??aw NIE
460 Tuczapska Wiktoria Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Brak TAK
461 Tuczapski Szymon Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Brak TAK
462 Tuleja Dawid Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Brak NIE
463 Walanus And??elika Przeworsk 1918m- wiek 5-18lat 1LO Jaros??aw NIE
464 Walczak Gabriela Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Brak TAK
465 Walczak Damian Pe??kinie 1918m- wiek 5-18lat Witkowski NIE
466 Walczak Gabriela Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat SP 11 Jaros??aw NIE
467 Walendorski Jakub Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat SP 11 Jaros??aw NIE
468 Walendowski Jakub Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Szko??a podstawowa nr 11 z oddzia??ami integracyjnymi NIE
469 Wa??ach Klaudia Przeworsk 1918m- wiek 5-18lat Witkowski NIE
470 Warcho?? Kacper Przeworsk 1918m- wiek 5-18lat SP 11 Jaros??aw NIE
471 Warzocha Mariusz Tyniowice 1918m- wiek 5-18lat Brak TAK
472 Wasyliszyn Jakub Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Jaros??awska Grupa Biegowa Sok???? NIE
473 W??jciak Hubert Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Witkowski NIE
474 Wilk Weronika Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Sp 2 Jatos??aw NIE
475 Wi??niewska Joanna Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Brak TAK
476 Wi??niewska Karolina Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Szko??a podstawowa nr 10 TAK
477 Winiarz Beata Cieszan??w 1918m- wiek 5-18lat Brak NIE
478 Winiarz Igor Cieszan??w 1918m- wiek 5-18lat Brak TAK
479 Wojciechowski Nikodem Jaros?aw 1918m- dzieci do 5 roku ??ycia Brak NIE
480 Wojdy??a Milena Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat szko??a podstawowa nr 2 TAK
481 Wojdy??o Wiktoria Wi?zownica 1918m- wiek 5-18lat EKONOMIK JAROS?AW TAK
482 Wojtaszek Paula Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Brak NIE
483 Wo??ny Maksymilian Tuczempy 1918m- wiek 5-18lat 1LO Jaros??aw NIE
484 Wo?? Amelia Makowisko 1918m- wiek 5-18lat Brak TAK
485 Wo?? Wiktor Makowisko 1918m- wiek 5-18lat Brak TAK
486 Wro??ski Piotr Bystrowice 1918m- wiek 5-18lat Brak TAK
487 Wszo?a Mateusz Lubacz??w 1918m- wiek 5-18lat Brak TAK
488 Wszo?a Michalina Lubacz??w 1918m- wiek 5-18lat Brak TAK
489 Wyka Maja Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat SP 11 Jaros??aw NIE
490 Wysocka Alicja Widna G??ra 1918m- wiek 5-18lat 1LO Jaros??aw NIE
491 Wywr??pt Oliwia Bia??ogard 1918m- wiek 5-18lat Witkowski NIE
492 Zab??ocka Patrycja Zapa????w 1918m- wiek 5-18lat Witkowski NIE
493 Zaborowska Milena Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat SP Nr 6 TAK
494 Zago??d??on Aleksandra Sz??wsko 1918m- wiek 5-18lat Witkowski NIE
495 Zaj?c Julia Tulig??owy 1918m- wiek 5-18lat Brak NIE
496 Zaj?c Bartosz Tulig??owy 1918m- wiek 5-18lat Brak NIE
497 Zazula Patrycja Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Brak TAK
498 Zdziebko Dominik Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat Brak TAK
499 Zmorczy??ska Amelia Jaros??aw 1918m- wiek 5-18lat SP2 Jaros??aw NIE
500 Zmorczy??ska Anastazja Jaros??aw 1918m- dzieci do 5 roku ??ycia Przedszkole 12 NIE
501 Zmorczy??ska Antonina Jaros??aw 1918m- dzieci do 5 roku ??ycia Przedszkole 12 NIE
502 Zuchowska Oliwka Wietlin 1918m- wiek 5-18lat Brak TAK
503 Zuchowski Dominik Wietlin 1918m- dzieci do 5 roku ??ycia Brak NIE
504 Zyga Zuzanna Makowisko 1918m- wiek 5-18lat SP w Makowisku NIE