Zawody

Nazwa zawodów:

??LADEM BIESZCZADZKIEJ TARNINY- IV Bieg Ekologiczny oraz Marsz Nordic Walking

Miejsce i termin: D??winiacz Dolny k. Ustrzyk Dolnych, 2018-10-13
Organizator: ?? Stowarzyszenie Nowoczesne Bieszczady
Plac Chopina 9/11 38-700 UstrzAyki Dolne e-mail: bieg.tarniny@onet.pl,
?? REGON: 363818972 NIP: 6891233647 KRS: 0000603902
Nr Konta: PEKAO S.A. 81 1240 2366 1111 0010 6756 5660
?? KIER0WNIK ZAWOD??W: Kuc Arkadiusz
Nr. Telefonu: 507 068 728

e-mail: niedzwiadek-kuc@wp.pl

Opis zawodów: Cel:

?? Promocja aktywno??ci fizycznej i zdrowego stylu ??ycia.
?? Upowszechnianie biegania oraz NW jako najprostszej formy ruchu.
?? Upowszechnianie walor??w przyrodniczych ora z zasob??w naturalnych las??w bieszczadzkich
?? Integracja ??rodowisk wielopokoleniowych poprzez aktywno??? fizyczn? i kulturow?

TERMIN I MIEJSCE

?? Biegi i NW odb?d? si? 13 pa??dziernika 2018 w D??winiaczu Dolnym k. Ustrzyk Dolnych
?? Dystans dla biegaczy wynosi 2,3 km lub 9,2 km.
?? Dystans Nordic Walking ?? 4,6 km
?? Start bieg??w na dystansach 2,3 i 9,2 km, oraz marszu NW 4,6 KM- rozpoczn? si? o godz. 12:30 ?? D??winiacz Dolny ??stadnina koni Forta
?? Trasa biegu przebiega? b?dzie ??cie??kami polnymi na p?tli 2.3 km umiejscowionej w okolicach stadniny koni ??FORTA?. Trasa jest przedstawiona na mapce sytuacyjnej. ??LADEM BIESZCZADZKIEJ TARNINY

?? Prawo uczestnictwa w biegach na dystansie 2,3 oraz 9,2 km, jak i w marszu NW 4,6 KM, maj? osoby, kt??re uko??czy??y 15 rok ??ycia do dnia imprezy.

OP?ATY

?? Op??ata startowa obowi?zuje za udzia?? w biegu 2,3 i 9,2 km oraz marszu NW 4,6 KM
?? P??atno??? do dnia 08.10.2018?? 40 z??
?? P??atno??? w dniu zawod??w ?? 50 z??
?? Dzieci do 16 roku ??ycia zwolnione s? z op??aty startowej
Nr Konta: PEKAO S.A. 81 1240 2366 1111 0010 6756 5660

Strona WWW: http://www.ustrzyckiklubbiegacza.pl/nasze-imprezy/iv-bieg-ekologiczny/
Regulamin zawodów: PDF
Lista opłaconych: Lista zawodników z potwierdzoną płatnością
Lista nieopłaconych: Lista zawodników bez potwierdzonej płatności

Rejestracja zamknięta

Lista zapisanych zawodników:

Lp. Nazwisko i Imię Miejscowość Kategoria Klub Wpłata
1 Augustyn Klara Ustrzyki Dolne MARSZ NW-4,6km Brak NIE
2 ?wik??a Agnieszka Morawsko BIEG- 9,2km Wichura jaros??aw TAK
3 Bihun Jacek Ustrzyki Dolne BIEG- 9,2km MKS Halicz/ Ustrzycki Klub Biegacza TAK
4 Blajer Maciej Rzesz??w BIEG- 9,2km Brak TAK
5 Blajer El??bieta Rzesz??w BIEG- 9,2km Brak TAK
6 B??yskal Krzysztof Ustrzyki Dolne BIEG- 9,2km MKS Halicz Ustrzyki Dolne TAK
7 Bodniak Tomasz Ustrzyki Dolne BIEG- 9,2km Brak NIE
8 Borycki Artur D?browa Tarnowska BIEG- 9,2km DDC NIE
9 Brendzowski Adam Solina BIEG- 9,2km Solina Team / runonline.pl TEAM NIE
10 Bryl Janina Lubacz??w MARSZ NW-4,6km Brak NIE
11 Bu??ko Oliwia Ustrzyki Dolne BIEG- 2,3km NSS/ MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE NIE
12 Chrapkiewicz Olivia Ustrzyki Dolne MARSZ NW-4,6km Brak NIE
13 Chrobak Dominika Czarna BIEG- 2,3km UKS CZARNA NIE
14 Cybruch Ryszard Ustrzyki Dolne BIEG- 9,2km MKS “Halicz” Ustrzyki Dolne TAK
15 Domiszewski Ignacy Ustrzyki Dolne BIEG- 9,2km MKS Halicz Ustrzyki Dolne TAK
16 Dziubaszewska Ewa Ryman??w MARSZ NW-4,6km NIE
17 Fr?ckowiak Mieczys??aw Ustrzyki Dolne BIEG- 2,3km brak NIE
18 Fundanicz Monika Ustrzyki Dolne BIEG- 9,2km MKS Halicz TAK
19 Galica-Niepok??j Agnieszka Srednie Wielkie MARSZ NW-4,6km Bieszczadzki Klub Nordic Walking TAK
20 Gawlik Jagoda Ustrzyki Dolne BIEG- 2,3km NSS UKN Laworta Ustrzyki Dolne NIE
21 Gnot ?ukasz Ustrzyki Dolne BIEG- 2,3km Brak TAK
22 Gola??ski Andrzej D?browa BIEG- 9,2km Bieszczadzkie Wilki TAK
23 Grz?dziel Darek Ustrzyku Dolne BIEG- 9,2km Bieszczadzki Klub Nordic Walking TAK
24 Gw????d?? Andrzej Munina MARSZ NW-4,6km Wichura Jaros??aw NIE
25 Gw???d? Urszula Munina MARSZ NW-4,6km WICHURA JAROS?AW NIE
26 Haduch Jerzy Pisarowce BIEG- 9,2km Sanok i Okolice TAK
27 Handziak Tomasz Lubacz??w BIEG- 9,2km Blubb TAK
28 Horodejczuk Antoni Rudenka BIEG- 9,2km Horodejczuk TEAM NIE
29 Jakubik Marcin Ustrzyki Dolne BIEG- 9,2km PSG Kro??cienko TAK
30 Janiec Jakub Ropienka MARSZ NW-4,6km Brak TAK
31 Jasiurska Katarzyna Ustrzyki Dolne BIEG- 2,3km MKS Halicz TAK
32 Kandefer Beata Korczyna BIEG- 9,2km aktywnakorczyna.pl TAK
33 Kapral Mateusz Dwernik BIEG- 9,2km Mks Halicz TAK
34 Kapral Adam Dwernik BIEG- 9,2km Mks Halicz TAK
35 Kaszany Karol Ustrzyki Dolne MARSZ NW-4,6km Bieszczadzki Klub Nordic Walking TAK
36 K?dzio??ka Oliwia Ustrzyki Dolne BIEG- 2,3km NSS UKN Laworta Ustrzyki Dolne NIE
37 Kie??tyka Zdzis??awa Jaros??aw BIEG- 9,2km Wichura Jaros??aw NIE
38 Kie??tyka Zdzis??awa Jaros??aw BIEG- 9,2km Wichura Jaros??aw NIE
39 Klamut Ryszard Jablonica Polska BIEG- 9,2km Jab??onica Polska NIE
40 K?odowska Kaja Ustrzyki Dolne BIEG- 2,3km NSS/ MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE NIE
41 Kocik Mi??osz Ustrzyki Dolne MARSZ NW-4,6km Brak NIE
42 Kocik Julia Ustrzyki Dolne MARSZ NW-4,6km Brak NIE
43 Ko??czewska Bo??ena Ustrzyki Dolne MARSZ NW-4,6km Klub Biegacza MKS Halicz / Bieszczadzki Klub Nordic Walking TAK
44 Konik Katarzyna Ustrzyki Dolne MARSZ NW-4,6km Bieszczadzki Klub Nordic Walking TAK
45 Konik Jakub Ustrzyki Dolne MARSZ NW-4,6km Bieszczadzki Klub Nordic Walking TAK
46 Konik Jacek Stefkowa MARSZ NW-4,6km bieszczadzki klub nordic walking TAK
47 Konik Aleksandra Stefkowa MARSZ NW-4,6km bieszczadzki klub nordic walking TAK
48 Konik Miko?aj Stefkowa MARSZ NW-4,6km bieszczadzki klub nordic walking TAK
49 Konik Zuzanna Stefkowa MARSZ NW-4,6km bieszczadzki klub nordic walking TAK
50 Kosmecki Micha? Czarna BIEG- 2,3km UKS CZARNA NIE
51 Kozio?? Wies??aw Krosno BIEG- 9,2km dzikie ??ycie run team NIE
52 Krawczyk Krzysztof ??eglce MARSZ NW-4,6km Brak NIE
53 Kubiszyn Wies??awa Lubacz??w MARSZ NW-4,6km Brak NIE
54 Kubiszyn Ma??gorzata Lubacz??w MARSZ NW-4,6km Brak NIE
55 Kuc Arkadiusz Ustrzyki Dolne BIEG- 9,2km MKS Halicz/ Ustrzycki Klub Biegacza TAK
56 Kuc Pawe?? Ustrzyki Dolne BIEG- 9,2km NSS/MKS Halicz Ustrzyki Dolne NIE
57 Kuc Jakub Ustrzyki Dolne BIEG- 9,2km Brak NIE
58 Kusznirski Kacper Ustrzyki Dolne BIEG- 2,3km NSS/ MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE NIE
59 Kwa??nik Emilia Ustrzyki Dolne BIEG- 2,3km NSS/ MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE NIE
60 Kwoka Roman Bobr??wka BIEG- 9,2km Brak NIE
61 Lachowska Ewa Ustrzyki Dolne MARSZ NW-4,6km MKS Halicz, Bieszczadzki Klub Nordic Walking TAK
62 Lewi??ski Mateusz Ustrzyki Dolne BIEG- 2,3km Brak NIE
63 Lizis Sabina Ustrzyki Dolne BIEG- 9,2km MKS Halicz Ustrzyki Dolne TAK
64 ?awrynowicz Katarzyna Lubacz??w BIEG- 9,2km Lubacz??w NIE
65 ??lazyk Bogus??aw Ustrzyki Dolne BIEG- 9,2km BiOSG NIE
66 ??wist Stanis??aw Wyr?by BIEG- 9,2km Brak NIE
67 Malawski Aleksy Czarna BIEG- 2,3km UKS CZARNA NIE
68 Matyiasik Karolina Ustrzyki Dolne BIEG- 2,3km MKSHalicz klub biegacza TAK
69 Michalik Krystyna Michalik Ustrzyki Dolne MARSZ NW-4,6km Bieszczadzki Klub Nordic Waking TAK
70 Micko?? Pawe?? Ustrzyki Dolne BIEG- 2,3km Brak TAK
71 Miko?? Dariusz Przemy??l BIEG- 9,2km Brak NIE
72 Mokrzycki Janusz Jaros??aw BIEG- 9,2km Wichura jaros??aw TAK
73 N????ka Natalia Czarna BIEG- 2,3km UKS CZARNA NIE
74 Niepok??j J??zef Wrocanka MARSZ NW-4,6km Wrocanka TAK
75 Niepok??j Radoslaw Wrocanka MARSZ NW-4,6km Bieszczadzki Klub Nordic Walking TAK
76 Oleksyk Grzegorz Ustrzyki Dolne BIEG- 2,3km MKSHalicz klub biegacza TAK
77 Oleksyk Malgorzta Ustrzyki Dolne MARSZ NW-4,6km Klub biegacza Halicz Ustrzyki Dolne , Bieszczadzki.Klub Nordic Walking TAK
78 Ostafi??ski Jerzy Munina BIEG- 9,2km Wichura jaros??aw NIE
79 Ozga Kamil Ustrzyki Dolne BIEG- 2,3km NSS/ MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE NIE
80 Pa??acki Daniel Bandr??w Narodowy BIEG- 2,3km Brak TAK
81 Pietru?? Wiktoria Czarna BIEG- 2,3km UKS CZARNA NIE
82 Piszczek Stanis??aw Przemy??l BIEG- 9,2km Brak TAK
83 P??eszka Marek Lutowiska BIEG- 9,2km Otryt Lutowiska TAK
84 P??ocica Marek Jaros??aw BIEG- 9,2km Wichura jaros??aw NIE
85 Podolak Pawe?? Ustrzyki Dolne BIEG- 2,3km Mks Halicz TAK
86 Praso?? Ma??gorzata Ustrzyki Dolne MARSZ NW-4,6km Brak NIE
87 Praso?? Joanna Ustrzyki Dolne MARSZ NW-4,6km Brak NIE
88 Praso?? Urszula Ustrzyki Dolne MARSZ NW-4,6km Brak NIE
89 Pr?dki Renata Ustrzyki Dolne BIEG- 2,3km NSS/ MKS Halicz Ustrzyki Dolne NIE
90 Puszcza??owska-Lizis Ewa Rzesz??w BIEG- 9,2km Uniwersytet Rzeszowski NIE
91 Ryka??a Irena Lubacz??w MARSZ NW-4,6km Brak NIE
92 Sidor Paula Ustrzyki Dolne BIEG- 2,3km NSS/ MKS Halicz Ustrzyki Dolne NIE
93 Skrzypek Wojciech Jaros??aw BIEG- 9,2km Wichura jaros??aw TAK
94 Skubisz Aleksandra Harta BIEG- 9,2km AKTYWNY DYN??W NIE
95 Soko??owski Marek Ryman??w-Zdr??j MARSZ NW-4,6km PTG “SOK???” Ryman??w NIE
96 Sta??czyk Dorota ?odyna MARSZ NW-4,6km Brak NIE
97 Sta??ko Pawe?? Stuposiany BIEG- 9,2km Biesy i Czorty TAK
98 Stasiowski Konrad Boguchwa??a BIEG- 2,3km Brak NIE
99 Strusiewicz Jakub Ustrzyki Dolne BIEG- 2,3km NSS UKN Laworta Ustrzyki Dolne NIE
100 Stukan Piotr Przemy??l BIEG- 9,2km Przemyska Dru??yna G??rska NIE
101 Symula Kacper Ustrzyki Dolne BIEG- 2,3km NSS/ MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE NIE
102 Szmist Jadwiga Szczepancowa BIEG- 2,3km Brak NIE
103 Szmist Szymon Zr?cin BIEG- 9,2km Kb.Athletic Zr?cin NIE
104 Szymula Paula Ustrzyki Dolne BIEG- 9,2km Brak TAK
105 Szyszka And??elika Czarna G??rna BIEG- 9,2km MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE TAK
106 Tomaszek Zbigniew Ustrzyki Dolne BIEG- 9,2km Wojska Terytorialne NIE
107 Tomkiewicz Aleksandra Czarna BIEG- 2,3km UKS CZARNA NIE
108 Trzebi??ska Dominika Horyniec Zdr??j MARSZ NW-4,6km Klub Sportowy Horyniec Zdr??j NIE
109 Uzdejczyk Kamil Solina BIEG- 2,3km sen so??tusa TAK
110 W??jciak Wojciech Olszanica BIEG- 9,2km Spichlerz TAK
111 Zapo??och Bo??ena Sanok BIEG- 9,2km Bieszczadzki Oddzia?? Stra??y Granicznej/IPA Region Bieszczady NIE
112 Ziobro Irena Krosno BIEG- 2,3km Brak NIE
113 Ziobro Tomasz Krosno BIEG- 9,2km Krosno Miasto Szk??a NIE