Zawody

Nazwa zawodów:

Biegi Górskie Sanok 2019- 30km ORLI

Miejsce i termin: Sanok, 2019-09-21
Organizator: Łukasz Łagożny
F.H.U. LUKALL Łukasz Łagożny
ul. Przemyska 70
38-500 Sanok
NIP 687 172 86 01
Opis zawodów: TERMIN I MIEJSCE

20-21 września 2019 r. Sanok, Muzeum Budownictwa Ludowego, Park Etnograficzny ,
ul. Rybickiego 3, 38-500 Sanok.

UCZESTNICTWO

W biegu głównym prawo startu mają osoby, które wypełniły formularz zgłoszeniowy, wpłaciły wpisowe i ukończyły 16 lat do 20 września 2019 r. Osoby niepełnoletnie mogą startować w biegu za okazaniem pisemnej zgody prawnego opiekuna. W biegu na 124 km osoby niepełnoletni nie mogą wziąć udziału.
Limit uczestników biegu wynosi:
10 km : 200 osób,
30 km : 200 osób,
50 km : 200 osób,
124 km : 100 osób.

Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów
w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń lub z innych niezależnych od organizatora powodów.

Zapisy do biegu głównego odbywać się będą przy pomocy formularza elektronicznego dostępnego na stronie www.biegigorskiesanok.pl od 01.02.2019 do 15.09.2019 r . po wpłaceniu wpisowego lub osobiście 20 i 21 września 2019 roku w biurze zawodów – tylko w przypadku wolnego limitu zgłoszeń. Organizator może odmówić przyjęcia zgłoszenia z innych przyczyn.

Osoba zarejestrowana powinna w ciągu 14 dni od rejestracji opłacić start. Jeżeli wpłata nie zostanie zarejestrowana, osoba ta zostanie skreślona z listy. Osoby zarejestrowane po dniu 10.09.2019 muszą opłacić start do dnia 15.09.2019, w przeciwnym razie zostaną skreślone z listy startowej.

Uczestnicy biegu na 30 km zobowiązani są do wpłacenia wpisowego:
90 zł – przy wpłacie na konto od dnia 1 lutego do dnia 30 czerwca 2019r.
110zł – przy wpłacie na konto od dnia 1 lipca do dnia 15 września 2019r.
130 zł – przy wpłacie w biurze zawodów

Wpłat można dokonywać za pomocą formularza zgłoszeniowego lub na konto: 12 1240 2340 1111 0010 4748 6798, w tytule wpłaty proszę napisać imię i nazwisko zawodnika oraz bieg, np: „Jan Kowalski, bieg Orli”.
Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów, zostały zdyskwalifikowane lub też nie wzięły udziału w zawodach.
Organizator dopuszcza przekazywanie wpisowego oraz miejsca na liście startowej na rzecz innej osoby najpóźniej do dnia 01.09.2019r. W przypadku wycofania się zawodnika z biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi.

Faktury: za udział w biegu są wystawiane maksymalnie do 15 dnia następnego miesiąca od daty wpłaty oraz tylko przy bezpośredniej wpłacie na konto organizatora (nie za pomocą formularza zgłoszeniowego!) – po tym terminie nie ma możliwości wystawienia faktury.

Strona WWW: https://www.biegigorskiesanok.pl/regulamin/
Regulamin zawodów: PDF
Lista opłaconych: Lista zawodników z potwierdzoną płatnością
Lista nieopłaconych: Lista zawodników bez potwierdzonej płatności

Zarejestruj się

Lista zapisanych zawodników:

Lp. Nazwisko i Imię Miejscowość Kategoria Klub Wpłata
1 Ćwiąkała Halina Krosno 30km ORLI Athletic Zrecin

2 Bernaś Dariusz Przysłup 30km ORLI BSCzady TAK
3 Bernaś Dariusz Przysłup 30km ORLI Brak

4 Bielski Roman Potok 30km ORLI Brak

5 Chmiel Michał Rzeszów 30km ORLI Rzeszowskie Gazele i Gepardy

6 Fedak Bohdan Zagórz 30km ORLI 3PBOT / Klub Pod Wisienką TAK
7 Gierula Piotr Rzeszów 30km ORLI Brak TAK
8 Gładysz Lilianna Mielec 30km ORLI Brak

9 Heliński Jacek Krosno 30km ORLI Dzikie Życie Run Team

10 Jachimowski Jarosław Wujskie 30km ORLI Pozytywnie Zabiegani Sanok TAK
11 Jachimowski Jarosław Wujskie 30km ORLI Pozytywnie Zabiegani Sanok

12 Jakubowski Jakub Rzeszów 30km ORLI DzikiTim

13 Józefczyk Tomasz Krosno 30km ORLI Posmakuj Run Team

14 Jędrzejczyk Agnieszka Rzeszów 30km ORLI Rzeszowskie Gazele i Gepardy TAK
15 Kaszycka Dorota Dubiecko 30km ORLI Duch Pogórza

16 Kisielewicz Marcin Chorkówka 30km ORLI Athletic Zręcin

17 Kisielewicz Marcin Leśniówka 30km ORLI Athletic Zręcin

18 Kłudka Zbigniew Rzeszów 30km ORLI Bida Dzida Team TAK
19 Kozioł Wiesław Krosno 30km ORLI dzikie życie run team

20 Krawczyk Jan Kraków 30km ORLI Klub Pod Wisienką TAK
21 Żyłka Ireneusz Sanok 30km ORLI Brak TAK
22 Łuczycka Iwona Sanok 30km ORLI Pozytywnie zabiegani Sanok

23 Mateja Maciej Sanok 30km ORLI Pozytywnie Zabiegani Sanok / AZS PWSZ Sanok / MOSiR Sanok TAK
24 Mryczko Roman DynÓw 30km ORLI Aktywny Dynów

25 Nawrot Bartłomiej Lesko 30km ORLI Kamieniołom

26 Olejarski Marcin Pruchnik 30km ORLI Brak

27 Pajestka Wojtek Sanok 30km ORLI Pozytywnie Zabiegani Sanok/AZS PWSZ TAK
28 Prędki Jerzy Hermanowa 30km ORLI Brak TAK
29 Pyrzak Jacek Rzeszów 30km ORLI Centrum Animacji Społecznej

30 Roczniak Marcin Sanok 30km ORLI Roczniak Team/PZSanok TAK
31 Rodzinka Jan Zręcin 30km ORLI kB,, Athletic Zręcin

32 Rygiel Grzegorz Kielce 30km ORLI RygTeam

33 Rygiel Aleksandra Kielce 30km ORLI RygTeam

34 Stęchły Marcin Sanok 30km ORLI Sanok

35 Szybkowski Marcin Rzeszów 30km ORLI DzikiTim

36 Tkaczyk Wojciech Jedlicze 30km ORLI Brak

37 Urban Ewa Stalowa Wola 30km ORLI Klub Biegacza Stalowowolski Skb

38 Woźny Rafał Sanok 30km ORLI Brak TAK
39 WoŹny Rafał Sanok 30km ORLI Brak

40 Zajdel Łukasz Krosno 30km ORLI Brak