Zawody

Nazwa zawodów:

Biegi Górskie Sanok 2019- 50km SŁONNY

Miejsce i termin: Sanok, 2019-09-21
Organizator: Łukasz Łagożny
F.H.U. LUKALL Łukasz Łagożny
ul. Przemyska 70
38-500 Sanok
NIP 687 172 86 01
Opis zawodów: TERMIN I MIEJSCE

20-21 września 2019 r. Sanok, Muzeum Budownictwa Ludowego, Park Etnograficzny ,
ul. Rybickiego 3, 38-500 Sanok.

UCZESTNICTWO

W biegu głównym prawo startu mają osoby, które wypełniły formularz zgłoszeniowy, wpłaciły wpisowe i ukończyły 16 lat do 20 września 2019 r. Osoby niepełnoletnie mogą startować w biegu za okazaniem pisemnej zgody prawnego opiekuna. W biegu na 124 km osoby niepełnoletni nie mogą wziąć udziału.
Limit uczestników biegu wynosi:
10 km : 200 osób,
30 km : 200 osób,
50 km : 200 osób,
124 km : 100 osób.

Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów
w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń lub z innych niezależnych od organizatora powodów.

Zapisy do biegu głównego odbywać się będą przy pomocy formularza elektronicznego dostępnego na stronie www.biegigorskiesanok.pl od 01.02.2019 do 15.09.2019 r . po wpłaceniu wpisowego lub osobiście 20 i 21 września 2019 roku w biurze zawodów – tylko w przypadku wolnego limitu zgłoszeń. Organizator może odmówić przyjęcia zgłoszenia z innych przyczyn.

Osoba zarejestrowana powinna w ciągu 14 dni od rejestracji opłacić start. Jeżeli wpłata nie zostanie zarejestrowana, osoba ta zostanie skreślona z listy. Osoby zarejestrowane po dniu 10.09.2019 muszą opłacić start do dnia 15.09.2019, w przeciwnym razie zostaną skreślone z listy startowej.

Uczestnicy biegu na 50 km zobowiązani są do wpłacenia wpisowego:
110 zł – przy wpłacie na konto od dnia 1 lutego do dnia 30 czerwca 2019r.
130 zł – przy wpłacie na konto od dnia 1 lipca do dnia 15 września 2019r
150 zł – przy wpłacie w biurze zawodów.

Wpłat można dokonywać za pomocą formularza zgłoszeniowego lub na konto: 12 1240 2340 1111 0010 4748 6798, w tytule wpłaty proszę napisać imię i nazwisko zawodnika oraz bieg, np: „Jan Kowalski, bieg Orli”.
Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów, zostały zdyskwalifikowane lub też nie wzięły udziału w zawodach.
Organizator dopuszcza przekazywanie wpisowego oraz miejsca na liście startowej na rzecz innej osoby najpóźniej do dnia 01.09.2019r. W przypadku wycofania się zawodnika z biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi.

Faktury: za udział w biegu są wystawiane maksymalnie do 15 dnia następnego miesiąca od daty wpłaty oraz tylko przy bezpośredniej wpłacie na konto organizatora (nie za pomocą formularza zgłoszeniowego!) – po tym terminie nie ma możliwości wystawienia faktury.

Strona WWW: https://www.biegigorskiesanok.pl/regulamin/
Regulamin zawodów: PDF
Lista opłaconych: Lista zawodników z potwierdzoną płatnością
Lista nieopłaconych: Lista zawodników bez potwierdzonej płatności

Zarejestruj się

Lista zapisanych zawodników:

Lp. Nazwisko i Imię Miejscowość Kategoria Klub Wpłata
1 Amrożkiewicz – Gromek Judyta Sanok 50km SŁONNY Amrożkiewicz Team/ San-Reh Bogdan Gromek

2 Bodnarchuk Maksym Rzeszów 50km SŁONNY Brak TAK
3 Curzydło Bogdan Sanok 50km SŁONNY Pozytywnie Zabiegani Sanok TAK
4 Czyżowska Adrianna Błażowa 50km SŁONNY Brak

5 Czyżowska Adrianna Błażowa 50km SŁONNY Brak

6 Dabrowska Agnieszka Sanok 50km SŁONNY Pozytywnie Zabiegani Sanok TAK
7 Domaradzka-Kaszubowicz Wiktoria Sanok 50km SŁONNY Pozytywnie Zabiegani Sanok

8 Dulęba Tomasz Rzeszów 50km SŁONNY Brak TAK
9 Dziedzic Witold Rzeszów 50km SŁONNY Rzeszowskie Gazele i Gepardy TAK
10 Goleś Grzegorz Giedlarowa 50km SŁONNY Metalzbyt Polska TAK
11 Grzywacz Wojciech Gorzyce 50km SŁONNY Fartlek

12 Haduch Piotr Sanok 50km SŁONNY Brak

13 Haduch Piotr Sanok 50km SŁONNY Brak

14 Haduch Piotr Sanok 50km SŁONNY Brak

15 Haduch Piotr Sanok 50km SŁONNY Brak

16 Jakubowski Jakub Rzeszów 50km SŁONNY DzikiTim TAK
17 Kapelan Anna Przemyśl 50km SŁONNY Fitness z Pasją/PKB

18 Kłosowski Karol Modlnica 50km SŁONNY Brak TAK
19 Leśniak-Popiel Marta Sanok 50km SŁONNY Pozytywnie Zabiegani Sanok

20 Machucki Adrian Rzeszów 50km SŁONNY Brak

21 Mitura Wojciech Parczew 50km SŁONNY 1974

22 Mitura Wojciech Parczew 50km SŁONNY 1974

23 Oleszycka Aneta Rzeszów 50km SŁONNY Brak

24 Orybkiewicz Marcin Pielnia 50km SŁONNY KM PSP Rzeszów

25 Peszek Bogdan Dynów 50km SŁONNY Aktywny Dynów

26 Posadzki Paweł Sanok 50km SŁONNY MPfoto Maria Posadzka Fotograf

27 Skrzyszowska Edyta Sanok 50km SŁONNY 3PBOT TAK
28 Sulewski Maciej Ostrołęka 50km SŁONNY Biegam Bo Lubię – Ostrołęka

29 Wojtak Mariusz Wólka Tanewska 50km SŁONNY Planeta Nisko

30 Zìęzio Tomasz Tomaszów Lubelski 50km SŁONNY Aktywny Dynów

31 Zięba Sabina Świlcza 50km SŁONNY Forever Team