Zawody

Nazwa zawodów:

XV Bieg Kmit??w – biegi m??odzie??owe

Miejsce i termin: Nowy Wisnicz k/Bochni, 2019-10-05
Organizator: Organizatorem XV Biegu Kmit??w jest Stowarzyszenie Bochniak??w i Mi??o??nik??w Ziemi Boche??skiej Oddzia?? Nowy Wi??nicz ?? Towarzystwo Mi??o??nik??w Wi??nicza
Opis zawodów:

TERMIN I MIEJSCE
5 pa??dziernika 2019r. Stadion Sportowy WKS-u Szreniawa Nowy Wi??nicz
Biuro zawod??w w budynkach na stadionie sportowym WKS-u Szreniawa Nowy Wi??nicz
5. PROGRAM ZAWOD??W
Odbi??r pakiet??w startowych:
Biegi m??odzie??owe i rodzinne 8:00 ?? 10:00
Nordic Walking 8:00 ?? 11:30
Bieg G????wny 8:00 ?? 12:00
Otwarcie zawod??w ?? godz. 10:00
10:15 ?? 12:00 biegi w kategoriach m??odzie??owych oraz Bieg Rodzinny
12:30 start Biegu G????wnego i Nordic Walking
Oko??o godz. 14:30 dekoracja bieg??w.

Wi?cej w regulaminie.

Regulamin zawodów: PDF
Lista opłaconych: Lista zawodników z potwierdzoną płatnością
Lista nieopłaconych: Lista zawodników bez potwierdzonej płatności

Rejestracja zamknięta

Lista zapisanych zawodników:

Lp. Nazwisko i Imię Miejscowość Kategoria Klub Wpłata
1 Bakalarz Karol ?omna dzieci rocznik 2008-2009 Podstawowa im Stanis??awa Lubomirskiego NIE
2 Basara Oliwia Skawina dzieci rocznik 2008-2009 Treco laser NIE
3 Batko Artur Nowy Wi??nicz dzieci rocznik 2010 i m??odsze Szko??a Podstawowa w Nowym Wi??niczu NIE
4 Bereta Natalia Nowy Wi??nicz dzieci rocznik 2008-2009 Podstawow? im.Stanis??awa Lubomirskiego NIE
5 Bidas Zofia Nowy Wi??nicz dzieci rocznik 2008-2009 WKS Szreniawa Nowy Wi??nicz NIE
6 Bieniek Micha?? Bochnia m??odzie?? rocznik 2002-2003 Creative Bochnia Biega Team NIE
7 Bigas Lena Stary Wi??nicz dzieci rocznik 2010 i m??odsze BeeGees team NIE
8 Bigas Hania Stary Wi??nicz dzieci rocznik 2010 i m??odsze BeeGees Team NIE
9 Bigas Hubert Stary Wi??nicz dzieci rocznik 2010 i m??odsze BeeGees Team NIE
10 Bodzioch Magdalena Nowy Wi??nicz dzieci rocznik 2008-2009 WKS Szreniawa Nowy Wi??nicz NIE
11 Brzegowa Anna Kopaliny dzieci rocznik 2008-2009 Szko??a podstawowa w Nowym Wi??niczu NIE
12 Budka Martynka Limanowa dzieci rocznik 2010 i m??odsze Brak NIE
13 Budka Julia Limanowa dzieci rocznik 2008-2009 Brak NIE
14 Bukowski Maksymilian Nowy Wi??nicz dzieci rocznik 2008-2009 WKS Szreniawa Nowy Wi??nicz NIE
15 Bu??awa Ma??gosia ?omna dzieci rocznik 2010 i m??odsze Brak NIE
16 Burdak Bart??omiej ?omna dzieci rocznik 2010 i m??odsze Szko??a Podstawowa im. Stanis??awa Lubomirskiego w Nowym Wi??niczu NIE
17 Cholewa Zofia Stary Wisnicz dzieci rocznik 2006-2007 Szko??a Podstawowa Imienia Jana Paw??a II w Starym Wi??niczu NIE
18 Cicho?? Tomasz Stary Wi??nicz m??odzie?? rocznik 2004-2005 Brak NIE
19 Cicho?? Adam Stary Wi??nicz dzieci rocznik 2008-2009 Szko??a podstawowa w Starym Wi??niczu NIE
20 Daniec Przemys??aw Nowy Wi??nicz dzieci rocznik 2010 i m??odsze SP Nowy Wi??nicz NIE
21 Dominik Karol Nowy Wi??nicz dzieci rocznik 2010 i m??odsze Szko??a Podstawowa w Nowym Wi??niczu NIE
22 Dominik Tomasz Nowy Wi??nicz dzieci rocznik 2010 i m??odsze Szko??a Podstawowa w Nowym Wi??niczu NIE
23 Drabik Ewelina Nowy Wi??nicz dzieci rocznik 2010 i m??odsze w Nowy Wi??niczu NIE
24 Duch Marlena Nowy Wi??nicz dzieci rocznik 2006-2007 Szko??a Podstawowa w Nowym Wi??niczu NIE
25 Duch Marlena Nowy Wi??nicz dzieci rocznik 2006-2007 Szko??a Podstawowa w Nowym Wi??niczu NIE
26 Dudek Patrycja Kopaliny dzieci rocznik 2006-2007 Szko??a Podstawowa w Nowym Wi??niczu NIE
27 Dziedzic Igor Stary Wi??nicz dzieci rocznik 2008-2009 Szko??a Podstawowa im. Jana Paw??a II w Starym Wi??niczu NIE
28 Dziura Iga Borek dzieci rocznik 2008-2009 Brak NIE
29 Filipczyk Roksana Stary Wi??nicz dzieci rocznik 2008-2009 Szko??a Podstawowa im. S.Lubomirskiego w Nowym Wi??niczu NIE
30 Filipek Jan Nowy Wi??nicz dzieci rocznik 2008-2009 SP Nowy Wi??nicz NIE
31 Filipek Krzysztof Nowy Wi??nicz m??odzie?? rocznik 2002-2003 WKS Szreniawa Nowy Wi??nicz NIE
32 Fio??ek Sylwia Stary Wi??nicz dzieci rocznik 2006-2007 Szko??a Podstawowa w Nowym Wi??niczu NIE
33 Gaw?d Aleksandra Nowy Wi??nicz dzieci rocznik 2008-2009 WKS Szreniawa Nowy Wi??nicz NIE
34 Gaw?d Szymon Nowy Wi??nicz dzieci rocznik 2006-2007 WKS Szreniawa Nowy Wi??nicz NIE
35 Gaworczyk Joanna Nowy Wi??nicz dzieci rocznik 2010 i m??odsze Zesp???? szk???? im. Stanis??awa Lubomirskiego w Nowym Wi??niczu NIE
36 Gaworczyk Katarzyna Nowy Wi??nicz dzieci rocznik 2006-2007 Zesp???? szk???? im. Stanis??awa Lubomirskiego w Nowym Wi??niczu NIE
37 G??rska Aleksandra ?omna dzieci rocznik 2008-2009 Szko??a Podstawowa NIE
38 G?sior Zuzanna Gromnik dzieci rocznik 2008-2009 Podstawowa NIE
39 Gicala Karol Por?ba Spytkowska dzieci rocznik 2010 i m??odsze Szko??a Podstawowa NIE
40 Gicala Zuzanna Por?ba Spytkowska dzieci rocznik 2010 i m??odsze Przedszkole NIE
41 Gicala Filip Nowy Wisnicz dzieci rocznik 2010 i m??odsze Podstawowa Szkolna1 NIE
42 Gorczy??ski Szymon Nowy Wi??nicz dzieci rocznik 2008-2009 podstawowa NIE
43 He??mecka Anna Stary Wi??nicz dzieci rocznik 2010 i m??odsze Szko??a Podstawowa w Nowym Wi??niczu NIE
44 Ho??yst Maja Nowy Wi??nicz dzieci rocznik 2008-2009 WKS Szreniawa Nowy Wi??nicz NIE
45 Irzykowska Zosia Nowy Wi??nicz dzieci rocznik 2010 i m??odsze Szko??a Podstawowa im. St. Lubomirskiego w Nowym Wi??niczu NIE
46 Janik Zofia Brze??nica m??odzie?? rocznik 2004-2005 Creative Bochnia biega team NIE
47 Janik Wojciech Brze??nica dzieci rocznik 2006-2007 Creative Bochnia biega team NIE
48 Janik Anna Brze??nica dzieci rocznik 2008-2009 Creative Bochnia biega team NIE
49 Je??ewski Filip Sosnowiec dzieci rocznik 2006-2007 WIKING Team Je??ewscy NIE
50 Kaczmarczyk Kornelia Stary Wi??nicz dzieci rocznik 2006-2007 szko??a w Starym Wisniczu NIE
51 Kaczmarczyk Izabela Nowy Wi??nicz dzieci rocznik 2008-2009 Podstawowa NIE
52 Kaczmarek Mi?osz Bochnia dzieci rocznik 2010 i m??odsze BRAK NIE
53 Karteczka Ernest Nowy Wi??nicz dzieci rocznik 2010 i m??odsze Szko??a Podstawowa NIE
54 Kazior Julia Leksandrowa dzieci rocznik 2006-2007 Szko??a podstawowa w Nowym Wi??niczu NIE
55 K?dra Patryk Nowy Wi??nicz dzieci rocznik 2008-2009 Szko??a Podstawowa w Nowym Wi??niczu NIE
56 K?dra Krzysztof Nowy Wi??nicz dzieci rocznik 2010 i m??odsze Szko??a Podstawowa w Nowym Wi??niczu NIE
57 Kici??ska Anna Przemy??l m??odzie?? rocznik 2004-2005 UKS Tempo 05 NIE
58 Kici??ski Krzysztof Przemy??l dzieci rocznik 2006-2007 Brak NIE
59 Kierepka Jakub Nowy Wi??nicz dzieci rocznik 2010 i m??odsze Brak NIE
60 Kierepka Kacper Nowy Wi??nicz dzieci rocznik 2010 i m??odsze Brak NIE
61 Klejdys Jakub Stary Wi??nicz dzieci rocznik 2010 i m??odsze Podstawowa w kobylu NIE
62 Klejdys Micha?? Stary Wi??nicz dzieci rocznik 2008-2009 Podstawowa w kobylu NIE
63 K?osowska Weronika Nowy Wisnicz dzieci rocznik 2008-2009 SZKO?A PODSTAWOWA NOWY WISNICZ NIE
64 K?osowska-Stochel Natalia Nowy Wisnicz dzieci rocznik 2010 i m??odsze SZKO?A PODSTAWOWA NOWY WISNICZ NIE
65 Kmiecik Stanis??aw Nowy Wi??nicz dzieci rocznik 2006-2007 WKS Szreniawa Nowy Wi??nicz NIE
66 Kokoszka Filip Nowy Wi??nicz dzieci rocznik 2008-2009 WKS Szreniawa Nowy Wi??nicz NIE
67 Kokoszka Magdalena Nowy Wi??nicz dzieci rocznik 2010 i m??odsze Szko??a Podsatwowa Nowy Wi??nicz NIE
68 Kokoszka Karolina Nowy Wi??nicz m??odzie?? rocznik 2004-2005 WKS Szreniawa Nowy Wi??nicz NIE
69 Kolarz Dominika Stary Wi??nicz dzieci rocznik 2008-2009 STARY WI??NICZ NIE
70 Kolarz Nikola Nowy Wi??nicz dzieci rocznik 2008-2009 Podstawowa Nowy Wi??nicz NIE
71 Kolarz Marlena Stary Wi??nicz dzieci rocznik 2008-2009 Stary Wi??nicz NIE
72 Kolarz Patryk Nowy Wi??nicz dzieci rocznik 2010 i m??odsze Podstawowa Nowy Wi??nicz NIE
73 Ko??uchowicz Martyna Nowy Wi??nicz dzieci rocznik 2006-2007 szko??a podstawowa Nowy Wi??nicz NIE
74 Konieczny Norbert Much??wka dzieci rocznik 2008-2009 Szko??a Podstawowa NIE
75 Konior Natalia Nowy Wi??nicz dzieci rocznik 2008-2009 Szko??a Podstawowa w Nowym Wi??niczu NIE
76 Kowalik Julia Kobyle dzieci rocznik 2008-2009 Szko??a podstawowa w Kobylu NIE
77 Kowali??ski Tomasz Nowy Wi??nicz dzieci rocznik 2006-2007 WKS Szreniawa Nowy Wi??nicz NIE
78 Krawczyk Mateusz Stary Wisnicz dzieci rocznik 2008-2009 Szko??a podstawowa im Jana Paw??a II w NIE
79 Krotos Joanna Kopaliny m??odzie?? rocznik 2004-2005 Szko??a Podstawowa Nowy Wi??nicz NIE
80 Krotos Natalia Kopaliny dzieci rocznik 2008-2009 Szko??a Podstawowa Nowy Wi??nicz NIE
81 Kuc Szymon Nowy Wi??nicz dzieci rocznik 2010 i m??odsze Szko??a Podstawowa w Nowym Wi??niczu NIE
82 Kukla Karol Much??wka m??odzie?? rocznik 2004-2005 SP NOWY WISNICZ NIE
83 Ku??ma Patryk Leksandrowa dzieci rocznik 2010 i m??odsze Brak NIE
84 Ku??ma Krystian Leksandrowa dzieci rocznik 2010 i m??odsze Brak NIE
85 Kurczyna Filip Brze??nica dzieci rocznik 2010 i m??odsze Brak NIE
86 Kurczyna Karolina Brze??nica dzieci rocznik 2010 i m??odsze Brak NIE
87 Kurzeja Eliza Kamienica dzieci rocznik 2010 i m??odsze Brak NIE
88 Kwiatek Jakub Wi??nicz Ma??y dzieci rocznik 2008-2009 Szko??a podstawowa im. Jana Paw??a II w starym wi??niczu NIE
89 Lema??ska Magdalena Nowy Wi??nicz dzieci rocznik 2010 i m??odsze WKS Szreniawa Nowy Wi??nicz NIE
90 Lema??ski Aleksander Nowy Wi??nicz dzieci rocznik 2008-2009 WKS Szreniawa Nowy Wi??nicz NIE
91 ?ach Emilia Wi??nicz Ma??y dzieci rocznik 2006-2007 Szko??a Podstawowa im. Jana Paw??a II w Starym Wi??niczu NIE
92 ??leboda Nikola Po??om Du??y dzieci rocznik 2006-2007 Szko??a Podstawowa w Nowym Wii??niczu NIE
93 ??leboda Nikola Po??om Du??y dzieci rocznik 2006-2007 Szko??a Podstawowa Nowy Wi??nicz NIE
94 Marsza??ek Nikodem Nowy Wi??nicz dzieci rocznik 2010 i m??odsze Szko??a Podstawowa w Nowym Wi??niczu NIE
95 Marsza??ek Nikodem Nowy Wi??nicz dzieci rocznik 2010 i m??odsze szko??a Podstawowa w Nowym Wi??niczu NIE
96 Marsza??ek Dominik Nowy Wi??nicz dzieci rocznik 2008-2009 Szko??a Podstawowa w Nowym Wi??niczu NIE
97 Maurek Anna Krak??w dzieci rocznik 2006-2007 Na sportowo weso??o i zdrowo NIE
98 Maurek Kacper Krak??w dzieci rocznik 2010 i m??odsze Na sportowo weso??o i zdrowo NIE
99 Maurek Jan Krak??w dzieci rocznik 2010 i m??odsze Na sportowo weso??o i zdrowo NIE
100 Mikulska Oliwia Nowy Wi??nicz dzieci rocznik 2008-2009 WKS Szreniawa Nowy Wi??nicz NIE
101 Mikulska Ewa Bochnia dzieci rocznik 2008-2009 Brak NIE
102 Mikulski Gabriel Nowy Wi??nicz dzieci rocznik 2008-2009 Szko??a Podstawowa w Nowym Wi??niczu NIE
103 Mikulski Grzegorz Nowy Wi??nicz dzieci rocznik 2010 i m??odsze Szko??a Podstawowa w Nowym Wi??niczu NIE
104 Misiek Szymon Olchawa dzieci rocznik 2010 i m??odsze Szko??a Podstawowa w Nowym Wi??niczu NIE
105 Mroczek Julia Stary Wi??nicz dzieci rocznik 2008-2009 szko??a podstawowa NIE
106 Mroczek Julia Stary Wi??nicz dzieci rocznik 2008-2009 szko??a podstawowa NIE
107 Mucha Magdalena Nowy Wi??nicz dzieci rocznik 2008-2009 Szko??a Podstawowa Nowy Wi??nicz NIE
108 Mus Nikodem Kr??l??wka dzieci rocznik 2010 i m??odsze Brak NIE
109 Mus Oliwier Kr??l??wka dzieci rocznik 2008-2009 Szko??a NIE
110 Musia?? Franciszek Kopaliny dzieci rocznik 2010 i m??odsze Szko??a NIE
111 Nalepka Maciek Stary Wi??nicz dzieci rocznik 2008-2009 szko??a im. Jana Paw??a II w Starym Wi??niczu NIE
112 Niziol Julian Olchawa dzieci rocznik 2010 i m??odsze Brak NIE
113 Nizio?? Julian Olchawa dzieci rocznik 2010 i m??odsze Brak NIE
114 Nizio?? Mieszko Olchawa dzieci rocznik 2010 i m??odsze Brak NIE
115 Obra?? Robert Nowy Wi??nicz dzieci rocznik 2010 i m??odsze Szko??a Podstawowa w Nowym Wi??niczu NIE
116 Obra?? Tomasz Nowy Wi??nicz dzieci rocznik 2010 i m??odsze Szko??a Podstawowa w Nowym Wi??niczu NIE
117 Olearska Natalia Tarn??w dzieci rocznik 2010 i m??odsze Brak NIE
118 Olearska Nikola Tarn??w dzieci rocznik 2010 i m??odsze Brak NIE
119 Olearski Szymon Tarn??w dzieci rocznik 2010 i m??odsze Brak NIE
120 O??wi?cimka Martyna Po??om Du??y dzieci rocznik 2008-2009 Szko??a Podstawowa w Nowym Wi??niczu im. Stanis??awa Lubomirskiego NIE
121 O??wi?cimka Aleksandra Nowy Wi??nicz m??odzie?? rocznik 2004-2005 1 LO Bochnia NIE
122 Osika Mi??osz Kr??l??wka dzieci rocznik 2008-2009 Szko??a Podstawowa w Kr??l??wce NIE
123 Pach Anna Wola Rzedzinska dzieci rocznik 2006-2007 Brak NIE
124 Pajor Nadia Leksandrowa dzieci rocznik 2006-2007 szko??a podstawowa im. Stanis??awa lubomirskiego w Nowym Wi??niczu NIE
125 Panna Krystian Nowy Wi??nicz dzieci rocznik 2010 i m??odsze Brak NIE
126 Paprota Szczepan Lipnica G??rna dzieci rocznik 2008-2009 szko??a podstawowa NIE
127 Polniaszek Kacper D?bica dzieci rocznik 2010 i m??odsze D?bickie Gepardy NIE
128 Polniaszek Kajetan D?bica dzieci rocznik 2010 i m??odsze D?bickie Gepardy NIE
129 Pszeniczny Micha?? Nowy Wi??nicz dzieci rocznik 2010 i m??odsze Podstawowa w Nowym Wi??niczu NIE
130 Ptaszek Leon Nowy Wi??nicz dzieci rocznik 2006-2007 WKS Szreniawa Nowy Wi??nicz NIE
131 Rajca Kacper Much??wka dzieci rocznik 2006-2007 Brak NIE
132 Rojek Amelia Olchawa dzieci rocznik 2010 i m??odsze Szko??a Podstawowa w Nowym Wi??niczu NIE
133 Rudek Filip Nowy Wisnicz dzieci rocznik 2010 i m??odsze Podstawowa nowy wisnicz NIE
134 Rudek Kornelia Nowy Wi??nicz m??odzie?? rocznik 2004-2005 Podstawowa nowy wisnicz NIE
135 Rudek Paulina Nowy Wisnicz dzieci rocznik 2010 i m??odsze Szko??a podstawowa im. St. Lubomirskiego NIE
136 Rynduch Maria Nowy Wi??nicz dzieci rocznik 2010 i m??odsze WKS Szreniawa Nowy Wi??nicz NIE
137 Salwa Zuzanna Po??om Du??y dzieci rocznik 2008-2009 Szko??a Podstawowa im. Stanis??awa Lubomirskiego w Nowym Wi??niczu NIE
138 S?owik Maksymilian Nowy Wi??nicz dzieci rocznik 2010 i m??odsze SZKO?A PODSTAWOWA W NOWYM WI??NICZU NIE
139 S??owik Maksymilian Nowy Wisnic dzieci rocznik 2010 i m??odsze Brak NIE
140 Sowi??ska Anna Nowy Wi??nicz dzieci rocznik 2008-2009 WKS Szreniawa Nowy Wi??nicz NIE
141 Stanek Kacper Bochnia dzieci rocznik 2006-2007 Brak NIE
142 Stanek Kacper Bochnia dzieci rocznik 2006-2007 Brak NIE
143 Stary Szymon Much??wka dzieci rocznik 2010 i m??odsze Szko??a Podstawowa w Much??wce NIE
144 Strach Franio 32-700 dzieci rocznik 2010 i m??odsze Brak NIE
145 Stryjska Lena Krakow dzieci rocznik 2010 i m??odsze Brak NIE
146 Styrna Martyna Nowy Wi??nicz dzieci rocznik 2010 i m??odsze Szko??a Podstawowa Nowy Wi??nicz NIE
147 Styrna Miko??aj Nowy Wi??nicz dzieci rocznik 2008-2009 Szko??a Podstawowa w Starym Wi??niczu NIE
148 Su??ek Mateusz Nowy Wi??nicz m??odzie?? rocznik 2004-2005 WKS Szreniawa Nowy Wi??nicz NIE
149 Su??ek Karol Stary Wi??nicz dzieci rocznik 2006-2007 Stary Wi??nicz NIE
150 Su??ek Klara Stary Wi??nicz dzieci rocznik 2008-2009 Stary Wi??nicz NIE
151 Su??ek Franciszek Stary Wi??nicz dzieci rocznik 2010 i m??odsze Stary Wi??nicz NIE
152 Su??ek Marta Stary Wi??nicz dzieci rocznik 2008-2009 Stary Wi??nicz NIE
153 Surma Sebastian Kr??l??wka dzieci rocznik 2010 i m??odsze AP Futbolica / Szko??a Podstawowa Nowy Wi??nicz NIE
154 Szarek Tomasz Stary Wi??nicz dzieci rocznik 2008-2009 Podstawowa im. Jana Paw??a II NIE
155 Szczepa??ski Patryk Krak??w dzieci rocznik 2010 i m??odsze Brak NIE
156 Szkar??at Mateusz Stary Wi??nicz dzieci rocznik 2010 i m??odsze Szko??a Podstawowa w Nowym Wi??niczu NIE
157 Szpara Grzegorz Nowy Wi??nicz dzieci rocznik 2008-2009 Szko??a Podstawowa im. Stanis??awa Lubomirskiego w Nowym Wi??niczu NIE
158 Szpara Anna Nowy Wi??nicz m??odzie?? rocznik 2004-2005 Szko??a Podstawowa im. Stanis??awa Lubomirskiego w Nowym Wi??niczu NIE
159 Tabor Mateusz Nowy Wi??nicz dzieci rocznik 2010 i m??odsze Szko??a Podstawowa w Nowym Wi??niczu NIE
160 Tabor Oliwia Nowy Wi??nicz dzieci rocznik 2008-2009 Szko??a podstawowa im.Stanis??awa Lubomirskiego w Nowym Wi??niczu NIE
161 Toma??ko Zuzanna Nowy Wisnicz dzieci rocznik 2010 i m??odsze Szko??a Podstawowa w Nowym Wisniczu NIE
162 Tomasko Krystian Nowy Wisnicz dzieci rocznik 2008-2009 Szko??a w Nowym Wisniczu NIE
163 Tomaszewski Hubert Nowy Wi??nicz dzieci rocznik 2010 i m??odsze Szko??a Podstawowa w Nowym Wi??niczu NIE
164 Tryli??ska Milena Po??om Du??y dzieci rocznik 2006-2007 Szko??a Podstawowa w Nowym Wi??niczu im. Stanis??awa Lubomirskiego NIE
165 Tworzyd??o Magdalena Much??wka dzieci rocznik 2006-2007 Szko??a Podstawowa w Much??wce NIE
166 Tworzyd??o Maja Lipnica G??rna dzieci rocznik 2008-2009 Nowy Wi??nicz NIE
167 Wa??ko Maksymilian Stary Wi??nicz dzieci rocznik 2006-2007 Szko??a Podstawowa im Jana Paw??a II w Starym Wi??niczu NIE
168 Wa??ko Igor Stary Wi??nicz dzieci rocznik 2006-2007 Szko??a Podstawowa im Jana Paw??a II w Starym Wi??niczu NIE
169 Warzy??ska Dominika Olchawa dzieci rocznik 2010 i m??odsze Szko??a Podstawowa w Nowym Wi??niczu NIE
170 W??jcik Pawe?? Nowy Wi??nicz dzieci rocznik 2010 i m??odsze Szko??a w Nowym Wi??niczu NIE
171 Wi?ckowska Wiktoria Kr??l??wka dzieci rocznik 2010 i m??odsze PODSTAWOWA NIE
172 W??odarczyk Gabriela Nowy Wi??nicz dzieci rocznik 2010 i m??odsze Zesp???? Szk???? w Nowym Wi??niczu NIE
173 Wolak Micha? Kr??l??wka dzieci rocznik 2010 i m??odsze SZKO?A PODSTAWOWA W KR??L??WCE NIE
174 Wzorek Micha?? Nowy Wi??nicz dzieci rocznik 2006-2007 Podstawowa w Nowym Wisniczu NIE
175 Wzorek Antonina Nowy Wi??nicz dzieci rocznik 2010 i m??odsze Szkola podstawowa w Nowym Wisniczu NIE
176 Wzorek Gabriela Nowy Wi??nicz dzieci rocznik 2008-2009 Szkola podstawowa w Nowym Wisniczu NIE
177 Zagata Jacek Nowy Wi??nicz dzieci rocznik 2010 i m??odsze Zer??wka Nowy Wi??nicz NIE
178 Zagata Stefan Nowy Wi??nicz dzieci rocznik 2010 i m??odsze Podstawowa Nowy Wi??nicz NIE
179 Zagrodzka Zofia Nowy Wi??nicz dzieci rocznik 2008-2009 WKS Szreniawa Nowy Wi??nicz NIE
180 Zambrowska Jolanta Kopaliny dzieci rocznik 2010 i m??odsze Brak NIE
181 Zarabska Kinga Nowy Wi??nicz m??odzie?? rocznik 2004-2005 Szko??a Podstawowa w Nowym Wi??niczu NIE
182 Zarabski Kacper Nowy Wi??nicz dzieci rocznik 2010 i m??odsze Szko??a Podstawowa w Nowym Wi??niczu NIE
183 Zar?ba Miko??aj Raciborowice m??odzie?? rocznik 2004-2005 Publiczne Salezja??skie Liceum NIE
184 Zieli??ski-Roggeveen Karol Nowy Wi??nicz dzieci rocznik 2010 i m??odsze Szko??a Podstawowa w Nowym Wi??niczu NIE