Zawody

Nazwa zawodów:

Biegam Bo Lubi? LASY

Miejsce i termin: Czerniawka k. Mi?kisza Nowego pow. jaros??awski, 2015-11-14
Organizator: Organizatorzy.
?? Organizatorem biegu jest Nadle??nictwo Jaros??aw,
?? W??jt Gminy Laszki,
?? Jaros??awska Grupa Biegowa ??Sok?????
?? Klub Sportowy Hetman Laszki
Opis zawodów: ?? Trasy: I Kr??tka 6 km
?? II D??uga 12 km
?? Trasy przebiegaj? drogami le??nymi i gminnymi utwardzonymi 50% i gruntowymi 50% w terenach le??nych.
?? Trasy b?d? oznakowane na za??amaniach i skrzy??owaniach dr??g.
?? Dystans na trasie oznakowany b?dzie co 1 km.
?? MAPA z trasami biegu.
Regulamin zawodów: PDF

Zarejestruj się