Zawody

Nazwa zawodów:

III Nocny Bieg i Marsz w W?chocku w ramach III Nocnego Maratonu Wok???? ??wi?tokrzyskich Zalew??w Wodnych

Miejsce i termin: W?chock, 2020-09-11
Organizator: Fundacja Promocji i Rozwoju Sportu ProlandSport
Opis zawodów: Bieg
Dystans oko??o 14,4km

6 okr???e?? po 2,4 km

Nordic Walking

9,6 km

4 okr???enia

Nr konta bankowego do wp??at :

32 1950 0001 2006 0052 1791 0002

lub p??atno??? automatyczna poprzez przyci??ni?cie guzika ??op??a? start? obok swojego nazwiska na li??cie uczestnik??w.

Wi?cej w regulaminie.

UWAGA! Limit 150 OP?ACONYCH ZAWODNIK??W.

Regulamin zawodów: PDF
Lista opłaconych: Lista zawodników z potwierdzoną płatnością
Lista nieopłaconych: Lista zawodników bez potwierdzonej płatności

Rejestracja zamknięta

Lista zapisanych zawodników:

Lp. Nazwisko i Imię Miejscowość Kategoria Klub Wpłata
1 Adamczyk Joanna Wolica Nocny Bieg w W?chocku Wloczykij ??wi?tokrzyski NIE
2 Antas Mariola Kielce Nocny Bieg w W?chocku Brak TAK
3 Arabasz Dawid Suchedni??w Nocny Bieg w W?chocku Brak TAK
4 Babiarz Izabela Bodzentyn Nocny Marsz NW w W?chocku Brak TAK
5 Balcerak Mariusz Skar??ysko Kamienna Nocny Bieg w W?chocku WT??RPOL TRIATHLON TAK
6 Bastrzyk Renata Skar??ysko Kamienna Nocny Marsz NW w W?chocku Brak TAK
7 Bastrzyk Tomasz Skar??ysko-Kamienna Nocny Bieg w W?chocku Mechanik i Przyjaciele TAK
8 Bazak Andrzej Kielce Nocny Bieg w W?chocku Brak TAK
9 Bernat Damian Bli??yn Nocny Bieg w W?chocku CZARNECKI RUN TEAM TAK
10 Biegaj Arkadiusz Skar??ysko-Kamienna Nocny Bieg w W?chocku Brak TAK
11 Biegaj Arkadiusz Skar??ysko-Kamienna Nocny Bieg w W?chocku Brak NIE
12 Borkowski Jerzy Radom Nocny Bieg w W?chocku Biegiem Radom! TAK
13 Borkowski Sebastian Radom Nocny Bieg w W?chocku Street Run Radom TAK
14 Brociek Damian Ostrowiec ??wietokrzyski Nocny Bieg w W?chocku Szukam klubu TAK
15 Brzezina Ewa Sochaczew Nocny Marsz NW w W?chocku Brak TAK
16 Brzezina Jozef Maciej Sochaczew Nocny Marsz NW w W?chocku Brak TAK
17 Buchcic Anna Kielce Nocny Marsz NW w W?chocku Brak TAK
18 Chora Sylwester Starachowice Nocny Bieg w W?chocku Brak TAK
19 Chylicki Marian Radom Nocny Bieg w W?chocku biegiem ! radom TAK
20 Cichla Bartosz Opoczno Nocny Bieg w W?chocku Brak NIE
21 Czarnecka Lidia Bli??yn Nocny Bieg w W?chocku CZARNECKI RUN TEAM TAK
22 Czarnecka Paulina Wierzbica Nocny Bieg w W?chocku Brak NIE
23 Czarnecki Rafal Bli??yn Nocny Bieg w W?chocku CZARNECKI RUN TEAM TAK
24 Czech Kamil Kielce Nocny Bieg w W?chocku 3ECHEDUKACJA NIE
25 Da??ski Rafa?? Radom Nocny Bieg w W?chocku Brak TAK
26 Domaga??a Marcin J?drzej??w Nocny Bieg w W?chocku Brak TAK
27 Drabikowski Michal W?chock Nocny Bieg w W?chocku Loggy.pl TAK
28 Dul?ba Pawe?? Zagna??sk Nocny Bieg w W?chocku Brak TAK
29 Dulemba Zbigniew Skar??ysko-Kamienna Nocny Bieg w W?chocku Brak TAK
30 Fija??kowska Aneta Radom Nocny Bieg w W?chocku Brak NIE
31 Filipiak Katarzyna Pu??awy Nocny Marsz NW w W?chocku Brak TAK
32 Furma??czuk Helena Skar??ysko-Kamienna Nocny Marsz NW w W?chocku Morsy z Madagaskaru TAK
33 Gaj?cka Marta Radom Nocny Bieg w W?chocku Street Run Radom TAK
34 Gajewicz-Rogala Gabriela Kielce Nocny Marsz NW w W?chocku Kijowe Lejdis TAK
35 Ga??czy??ska-Szymczyk Karolina Suchedni??w Nocny Bieg w W?chocku Brak TAK
36 G?bska Marta Bli??yn Nocny Bieg w W?chocku Czarnecki Run Team TAK
37 G?bski Jacek Bli??yn Nocny Bieg w W?chocku Czarnecki Run Team TAK
38 G?bura Artur Brz??stowa Nocny Bieg w W?chocku Brak TAK
39 Go???biowska Justyna Skar??ysko-Kamienna Nocny Bieg w W?chocku Brak NIE
40 Go??uzd Marcin Zg??rsko Nocny Bieg w W?chocku POLBRUK RUN TEAM TAK
41 Gruszka Marcin Ostrowiec ??w. Nocny Bieg w W?chocku Go??dzielin Biega TAK
42 Indyk Natalia Krak??w Nocny Marsz NW w W?chocku ??ycie lubi pr?dko??? TAK
43 Indyk Ma??gorzata Krak??w Nocny Marsz NW w W?chocku Brak TAK
44 Indyk Krzysztof Krak??w Nocny Bieg w W?chocku Brak TAK
45 Jackowski Zbigniew J?drzej??w Nocny Bieg w W?chocku ??wi?tokrzyski w????czykij TAK
46 Jagie??o Micha?? Lubienia Nocny Bieg w W?chocku I????a P?dzi NIE
47 Jagu?? ?ukasz M?chocice Kapitulne Nocny Bieg w W?chocku Brak TAK
48 Jarosz Wojciech Starachowice Nocny Bieg w W?chocku Juventa Kobex Starachowice NIE
49 Jasztal Izabela Paw????w Nocny Marsz NW w W?chocku Brak TAK
50 Jasztal Ma??gorzata Paw????w Nocny Marsz NW w W?chocku Brak TAK
51 Jedynak Mariusz Starachowice Nocny Bieg w W?chocku Brak TAK
52 K?pi??ski Miko??aj Bodzentyn Nocny Bieg w W?chocku K?paClub TAK
53 Klamka Wioletta Kielce Nocny Bieg w W?chocku W????czykij ??wi?tokrzyski NIE
54 Konieczny Sylwester Szyd??owiec Nocny Bieg w W?chocku Brak TAK
55 Kosior Pawe?? Ostrowiec ??wi?tokrzyski Nocny Bieg w W?chocku Brak TAK
56 Kowalska Urszula Radom Nocny Bieg w W?chocku Brak TAK
57 Kraczy??ski ?ukasz J?drzej??w Nocny Bieg w W?chocku ??wi?tokrzyski W????czykij NIE
58 Krakowski Jerzy Mielec Nocny Marsz NW w W?chocku ASNW PTG Sok???? 1893 Mielec NIE
59 Kramer Rafa?? Radom Nocny Bieg w W?chocku Brak TAK
60 Krawczyk Magdalena ??wi?ta Katarzyna Nocny Marsz NW w W?chocku Brak TAK
61 Krzemi??ska Agnieszka Kielce Nocny Marsz NW w W?chocku Kijowe Lejdis TAK
62 Ku??dub Robert G?sawy Rz?dowe Niwy Nocny Bieg w W?chocku Brak NIE
63 Ku??aga Ma??gorzata Psary Stara Wie?? Nocny Bieg w W?chocku Brak TAK
64 Lepiarz Sylwester Wasniow Nocny Bieg w W?chocku MUAY RUNNING TEAM / LKB RUDNIK NIE
65 Lesisz Sylwia Bodzentyn Nocny Marsz NW w W?chocku Brak TAK
66 Lesisz Marcin Bodzentyn Nocny Bieg w W?chocku ULKS Jod??a Bodzentyn TAK
67 Lisik Przemyslaw Warszawa Nocny Bieg w W?chocku Warsaw run club NIE
68 ???obecki Piotr ??wi?tomarz Nocny Bieg w W?chocku DANIEL WOSIK TERVEL TEAM TAK
69 Luberska Monika Radom Nocny Marsz NW w W?chocku Brak TAK
70 Luberski Pawe?? Radom Nocny Marsz NW w W?chocku Brak TAK
71 Luze??czyk Pawe?? W?chock Nocny Bieg w W?chocku Brak TAK
72 Machocki Rafa?? Kielce Nocny Marsz NW w W?chocku Brak NIE
73 Maciejewski Robert Kielce Nocny Marsz NW w W?chocku Brak TAK
74 Maciejski Janusz Bodzentyn Nocny Bieg w W?chocku Dru??yna Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn TAK
75 Majchrzak S??awomir Starachowice Nocny Bieg w W?chocku UKS Tych??w Stary TAK
76 Michalec Wojciech Radom Nocny Bieg w W?chocku Street Run Radom TAK
77 Michta Monika Bodzentyn Nocny Marsz NW w W?chocku Brak TAK
78 Minkina Miros??aw Warszawa Nocny Bieg w W?chocku Brak TAK
79 Minner Roman G??rno Nocny Bieg w W?chocku BBL Kielce NIE
80 M??udzi??ski Piotr Mirzec Nocny Bieg w W?chocku Zabiegane Starachowice NIE
81 Moskwa Katarzyna Radom Nocny Bieg w W?chocku STREET RUN RADOM TAK
82 Moskwa Wojciech Wielka Wie?? Nocny Bieg w W?chocku Brak NIE
83 Motyka Ernest Radom Nocny Bieg w W?chocku Brak TAK
84 Munik Karol Radom Nocny Bieg w W?chocku Bieg Uliczny Radom NIE
85 Niemiec Ryszard Suchedni??w Nocny Marsz NW w W?chocku Morsy z Madagaskaru TAK
86 Nowak Arkadiusz Krak??w Nocny Marsz NW w W?chocku Prolandsport TAK
87 O??ub S??awomir Skar??ysko Kamienna Nocny Bieg w W?chocku Lepsi ni?? wczoraj TAK
88 Pacholski ?ukasz Radom Nocny Bieg w W?chocku Street Run Radom NIE
89 Pacholski ?ukasz Radom Nocny Bieg w W?chocku Street Run Radom TAK
90 Pankowski Mariusz Baszowice Nocny Bieg w W?chocku Brak TAK
91 Pasek Tomasz Tarnobrzeg Nocny Bieg w W?chocku Brak TAK
92 Pasi??ska – Skowron Sylwia Szczodrkowice Nocny Marsz NW w W?chocku Pruszy??ski Sport Team NIE
93 P????torak Konrad Kielce Nocny Bieg w W?chocku Brak TAK
94 Pietrus Piotr Kielce Nocny Bieg w W?chocku Biegn? ??eby Bartek m??g?? biega? TAK
95 Poche? Mariola Skar??ysko Kamienna Nocny Bieg w W?chocku Brak NIE
96 Powr??zek Dominik Starachowice Nocny Bieg w W?chocku Brak TAK
97 Prucnal Pawe?? Warszawa Nocny Bieg w W?chocku Steppenwolf TAK
98 Prucnal Wanda Skar??ysko-Kamienna Nocny Bieg w W?chocku ??ycie Lubi Pr?dko??? TAK
99 Prygiel Agnieszka W?chock Nocny Marsz NW w W?chocku Brak TAK
100 Przeworska Basia ??czna Nocny Bieg w W?chocku Czarnecki Run Team TAK
101 Przygoda Anna Starachowice Nocny Marsz NW w W?chocku Brak TAK
102 Rak Patryk I????a Nocny Bieg w W?chocku Ekipa Bielachy NIE
103 Rdzanek ?ukasz August??w Nocny Bieg w W?chocku Brak NIE
104 Religa Marcin Kielce Nocny Bieg w W?chocku Brak TAK
105 Rutkowska Ma??gorzata Stary Jawor Nocny Bieg w W?chocku Brak TAK
106 Ryc?bel Sylwester Kobylany Nocny Bieg w W?chocku Brak TAK
107 Rychlicki Waldemar August??w 82a Nocny Bieg w W?chocku Brak TAK
108 Rychlicki Wa August??w Nocny Bieg w W?chocku Brak NIE
109 Sadza Anna Skar??ysko-Kamienna Nocny Bieg w W?chocku Mechanik i przyjaciele TAK
110 Serafin Dariusz Starachowice Nocny Bieg w W?chocku Zabiegane Starachowice TAK
111 Serafin Magdalena Starachowice Nocny Bieg w W?chocku Zabiegane Starachowice TAK
112 Serafin Anna Wrzawy Nocny Marsz NW w W?chocku Face Nordic Walking Team TAK
113 Sitkowski Pawe?? W?chock Nocny Bieg w W?chocku Brak TAK
114 Sito Karol Bodzentyn Nocny Bieg w W?chocku Dru??yna Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn TAK
115 Skiba Dariusz Bodzentyn Nocny Bieg w W?chocku Dru??yna Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn TAK
116 Skowron Ma??gorzata Radom Nocny Bieg w W?chocku STREET RUN RADOM TAK
117 S??awek Dawid Brzezie/paw????w Nocny Bieg w W?chocku Brak TAK
118 Snopek Arkadiusz Skar??ysko-Kamienna Nocny Bieg w W?chocku Brak NIE
119 Snopek Teresa Kielce Nocny Marsz NW w W?chocku Brak TAK
120 Sobczyk Piotr Kielce Nocny Marsz NW w W?chocku Brak NIE
121 Sobieraj Grzegorz Bodzentyn Nocny Bieg w W?chocku Dru??yna Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn TAK
122 Socha??ski Andrzej Brzustowiec Nocny Bieg w W?chocku OSP TAK
123 Soko??owski Marek Ryman??w-Zdr??j Nocny Marsz NW w W?chocku PTG Sok???? Ryman??w NIE
124 Sowa – Kuty??a Agata W?chock Nocny Marsz NW w W?chocku Brak TAK
125 St?pie?? Pawe?? ??niadka Trzecia Nocny Bieg w W?chocku ULKS Jod??a Bodzentyn TAK
126 St?pie?? Dorota Kielce Nocny Marsz NW w W?chocku Kijowe Lejdis NIE
127 Stefa??ski Pawe?? Radom Nocny Bieg w W?chocku Brak TAK
128 Stefan Marek S?dzisz??w Ma??opolski Nocny Marsz NW w W?chocku Face Nordic Walking Team NIE
129 Suligowska Marta Skar??ysko-Kamienna Nocny Bieg w W?chocku Brak TAK
130 Suligowski Robert Skar??ysko Kamienna Nocny Bieg w W?chocku Brak TAK
131 Su??ecki Kamil Starachowice Nocny Bieg w W?chocku Juventa Kobex Starachowice NIE
132 Szafra??ski Zygmunt Bodzentyn Nocny Bieg w W?chocku Dru??yna Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn TAK
133 Szato?? Ania Krak??w Nocny Bieg w W?chocku Brak NIE
134 Szostak Sylwester Ostrowiec ??wi?tokrzyski Nocny Bieg w W?chocku Brak TAK
135 Sztandera Piotr Parsz??w Nocny Bieg w W?chocku Czarnecki Run Team TAK
136 Szymczyk Pawe?? Suchedni??w Nocny Bieg w W?chocku Brak TAK
137 Szymczyk Karolina Suchedni??w Nocny Marsz NW w W?chocku Brak TAK
138 Szypu??a Tomasz Radom Nocny Bieg w W?chocku STREET RUN RADOM TAK
139 Szyszka Przemys??aw Wierzbica Nocny Bieg w W?chocku Brak NIE
140 Telka Katarzyna Bodzentyn Nocny Marsz NW w W?chocku Brak TAK
141 Telka Andrzej Kielce Nocny Bieg w W?chocku Brak TAK
142 Telka Pawe?? Kielce Nocny Bieg w W?chocku Ekipa Bielachy NIE
143 Trela Katarzyna Bodzentyn Nocny Marsz NW w W?chocku Brak TAK
144 Tronkowski Artur Radom Nocny Bieg w W?chocku Brak TAK
145 Tusie?? Barbara Bodzentyn Nocny Marsz NW w W?chocku Brak TAK
146 Wanat Kamil Krak??w Nocny Bieg w W?chocku Brak NIE
147 W??jcicki Ernest Bodzentyn Nocny Bieg w W?chocku Dru??yna Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn TAK
148 W?troba Marcin Starachowice Nocny Bieg w W?chocku Brak TAK
149 We??pa Przemys??aw Skar??ysko-Kamienna Nocny Bieg w W?chocku CZARNECKI RUN TEAM NIE
150 Wi?zowska Monika Radom Nocny Bieg w W?chocku STREET RUN RADOM NIE
151 Wieczorek Monika W?chock Nocny Bieg w W?chocku Brak TAK
152 Wieczorek Wioleta W?chock Nocny Bieg w W?chocku Zabiegane Starachowice TAK
153 Wi??niewski Pawe?? Starachowice Nocny Marsz NW w W?chocku Brak NIE
154 Winiarski Micha?? Starachowice Nocny Bieg w W?chocku Brak NIE
155 Winiarski Micha?? Starachowice, Starachowicki, ??wi?tokrzyskie Nocny Bieg w W?chocku Brak NIE
156 W??odarczyk Marian Skarzysko Kam Nocny Bieg w W?chocku Stalowowolski Klub Biegacza TAK
157 Wojtan Marcin Starachowice Nocny Bieg w W?chocku Juventa-Kobex NIE
158 Wojtasiewicz Wojciech Kielce Nocny Bieg w W?chocku Stowarzyszenie “Rowerowe ??wi?tokrzyskie” TAK
159 Wo?? Ewa Rytwiany Nocny Bieg w W?chocku Brak NIE
160 Wotli??ski Andrzej Skar??ysko-Kamienna Nocny Bieg w W?chocku Mechanik i przyjaciele TAK
161 Zawadzka Joanna Chmielnik Nocny Bieg w W?chocku RUN TEAM CHMIELNIK NIE
162 Zegad??o Katarzyna Suchedni??w Nocny Marsz NW w W?chocku Brak TAK