Zawody

Nazwa zawodów:

Le??ny Charytatywny Festiwal Sportu – 5 km bieg i Nordic Walking

Miejsce i termin: Stalowa Wola, 2020-09-26
Organizator: Grupa Aktywni Uniwheels,
firma SUPERIOR,
MKL Sparta Stalowa Wola
we wsp????pracy z
Centrum Edukacji Zawodowej, Nadle??nictwo Rozwad??w.

Kontakt: e-mail: grupaaktywni@wp.pl

Koordynatorzy biegu:
Wojciech Zieli??ski tel. 570 083 480
Artur Gawor tel. 606 447 478

Opis zawodów: TERMIN I MIEJSCE
Bieg odb?dzie si? w dniu 26 wrze??nia 2020 r. na terenie Nadle??nictwa Rozwad??w.
Baza i Biuro Zawod??w: ??Grzybek? na Ciemnym K?cie w Stalowej Woli.

UCZESTNICTWO I ZG?OSZENIA
1. W Biegu i Crossie MTB prawo startu maj? wy???cznie osoby, kt??re uko??czy??y 18 rok ??ycia
lub 16 rok ??ycia za pisemnym pozwoleniem opiekun??w prawnych.
2. Zg??oszenia: strona internetowa: https://timekeeper.pl/zawody/ od dnia 25 lipca 2020 do
dnia 15 wrze??nia 2020 lub do wyczerpaniu limitu miejsc (300 zawodnik??w ?? 150 os??b
??Pi?teczka Eurofluid? i ??Nordic Walkin z Decathlonem?, 100 os??b ??Sparta??ska Dycha
Superior? i 50 os??b ??Rowerowy Cross MTB Ceratizit?).
3. Wype??nienie Formularza Rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacj? niniejszego
Regulaminu.

OP?ATY
1. Ka??dy uczestnik Biegu ponosi koszty op??aty wpisowej- darowizny na rzecz Aurelki i
Rozalki 55 z?? i 5 z?? na renowacje organ??w w Klasztorze Zakonu Braci Mniejszych
Kapucyn??w w Stalowej Woli.
2. Op??ata wpisowa wynosi 60 z??, niezale??nie od wybranego dystansu.
3. Op??ata startowa: za po??rednictwem p??atno??ci elektronicznych przez
https://timekeeper.pl/zawody/

Wi?cej w regulaminie

Bieg jest zaliczany do III Og??lnopolskiego Biegu o Puchar Prezesa Oddzia??u ZNP w Stalowej Woli. Wi?cej w odr?bnym regulaminie :
TUTAJ

Regulamin zawodów: PDF
Lista opłaconych: Lista zawodników z potwierdzoną płatnością
Lista nieopłaconych: Lista zawodników bez potwierdzonej płatności

Rejestracja zamknięta

Lista zapisanych zawodników:

Lp. Nazwisko i Imię Miejscowość Kategoria Klub Wpłata
1 Gawron W??odzimierz Stalowa Wola Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Brak TAK
2 Babula Katarzyna Stalowa Wola Marsz NW 5km- ??Nordic Walking z Decathlonem ? Fitness Marta Rybak TAK
3 Ba??ka Dariusz Stalowa Wola Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? ZS nr 2 St.Wola TAK
4 Ba??ka Hubert Stalowa Wola Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? ZS nr 2 St.Wola TAK
5 Banasik Magda Stalowa Wola Marsz NW 5km- ??Nordic Walking z Decathlonem ? Fifarafa Stw TAK
6 Bar? Karolina Stalowa Wola Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Superior Industries TAK
7 B?k Ela Pysznica Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Superior TAK
8 Bednarczyk Jacek Stalowa Wola Marsz NW 5km- ??Nordic Walking z Decathlonem ? Superior Industries Production Poland Sp.z o.o. TAK
9 Bednorz Iwona Majdan Golczanski Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Wataha TAK
10 Bezubik Barbara Stalowa Wola Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Stalowowolski Klub Biegacza NIE
11 Blajer El??bieta Rzesz??w Marsz NW 5km- ??Nordic Walking z Decathlonem ? Brak NIE
12 Blajer Maciej Rzesz??w Marsz NW 5km- ??Nordic Walking z Decathlonem ? Brak NIE
13 Blajer El??bieta Rzesz??w Marsz NW 5km- ??Nordic Walking z Decathlonem ? Brak NIE
14 B???d Anna Stalowa Wola Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Superior TAK
15 Bochenek Wiktoria Rudnik Nad Sanem Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Stalowowolski klub biegacza TAK
16 Bo??otiuch Robert Stalowa Wola Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? —– TAK
17 Brak Natalia Stalowa Wola Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Brak TAK
18 Bronhard Rafa?? G??og??w Ma??opolski Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? TKKF Sok????/Perfect Runner Team NIE
19 Buksi??ska Izabella Stalowa Wola Marsz NW 5km- ??Nordic Walking z Decathlonem ? S.O.R. TEAM TAK
20 Buksi??ski Tomasz Stalowa Wola Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Superior FF TAK
21 Bzdo?? Roman Stalowa Wola Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Superior TAK
22 Cagara Monika Rac??awice Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Brak TAK
23 Chaja Wies??aw Jastkowice Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Poltra TAK
24 Chamera Wies??aw Lipa Marsz NW 5km- ??Nordic Walking z Decathlonem ? Stalowowolski Klub Biegacza TAK
25 Cudzi??o Aleksandra Nisko Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Brak TAK
26 Czarnota Andrzej Handzl??wka Marsz NW 5km- ??Nordic Walking z Decathlonem ? HanSon TAK
27 Czerska-Pawelek Dorota Pysznica Marsz NW 5km- ??Nordic Walking z Decathlonem ? CEZ Stalowa Wola TAK
28 Czopor Hasiak Urszula Nisko Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Brak TAK
29 Czuper Agnieszka Stalowa Wola Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Skb Stalowa Wola TAK
30 Dr?g Piotr Krzaki Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Stalowowolski Klub Biegacza TAK
31 Drelich Elzbieta Pysznica Marsz NW 5km- ??Nordic Walking z Decathlonem ? Brak NIE
32 Dudek ?ukasz Stalowa Wola Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? HSW TAK
33 Dul Agnieszka Nisko Marsz NW 5km- ??Nordic Walking z Decathlonem ? Brak TAK
34 Fejkiel Jan Wieliczka Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? EUROFLUID TAK
35 Furman Marta Stalowa Wola Marsz NW 5km- ??Nordic Walking z Decathlonem ? Fitness Club Marta Rybak TAK
36 Gadomska Anna Stalowa Wola Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? CEZ Stalowa Wola TAK
37 Gadomski Grzegorz Stalowa Wola Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? ZS nr 1 “Sikorski” Stalowa Wola TAK
38 Gali??ska Katarzyna Stalowa Wola Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Stalowowolski Klub Biegacza NIE
39 Garbacik Jacek Stalowa Wola Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? SKB Stalowa Wola NIE
40 Garbacz Jakub Stalowa Wola Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Superior Industries NIE
41 Garbacz Jakub Stalowa Wola Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Superior Industries NIE
42 Garbacz Jakub Stalowa Wola Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Superior FF TAK
43 Gawor Monika Stalowa Wola Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Stalowowolski klub biegacza TAK
44 G??reczny Klaudia Maziarnia Marsz NW 5km- ??Nordic Walking z Decathlonem ? Brak NIE
45 G??reczny Klaudia Stalowa Wola Marsz NW 5km- ??Nordic Walking z Decathlonem ? Brak NIE
46 G?bu?? Grzegorz Stalowa Wola Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Stalowowolski Klub Biegacza NIE
47 Grygiel Jacek Nowa D?ba Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? ZMITEK TEAM NOWA D?BA TAK
48 Grzywacz Wojciech Gorzyce Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Fartlek TAK
49 Ha??aj Adam Pysznica Marsz NW 5km- ??Nordic Walking z Decathlonem ? Superior TAK
50 Hamera Sylwia Ostrowiec ??wi?tokrzyski Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Kwadrans Team/BBL OSTROWIEC ??wi?tokrzyski TAK
51 Hamryszczak Beata Stalowa Wola Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Huta Stalowa Wola S.A. NIE
52 Hamryszczak Janusz Stalowa Wola Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Huta Stalowa Wola S.A. NIE
53 Janiec Izabela Jastkowice Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Superior TAK
54 Jargi??o Robert Jastkowice Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Stalowowolski Klub Biegacza TAK
55 Jarocka Ma??gorzata Stalowa Wola Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Stalowowolski Klub Biegacza TAK
56 Ju??ko Andrzej Stalowa Wola Marsz NW 5km- ??Nordic Walking z Decathlonem ? Brak TAK
57 Ju??ko Rafa?? Ostrowiec ??wi?tokrzyski Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? OstroBiec TAK
58 Jurczy??ska Joanna G??og??w Ma??opolski Marsz NW 5km- ??Nordic Walking z Decathlonem ? Brak NIE
59 Kaczy??ska Alicja Rzesz??w Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Brak NIE
60 Ka??don S??awomir Gorzyce Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Brak TAK
61 Karwat Maciej Sosnowiec Marsz NW 5km- ??Nordic Walking z Decathlonem ? CERATIZIT TAK
62 Kasprzak Tadeusz Stalowa Wola Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Brak TAK
63 Kazio Alina Stalowa Wola Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Stalowowolski Klub Biegacza TAK
64 Kochan Grzegorz Stalowa Wola Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Poltra NIE
65 Kochowski Mateusz Stalowa Wola Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Stalowowolski Klub Biegacza TAK
66 Ko??odziej Micha?? Nisko Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Brak TAK
67 Kope? Bogumi?? Stalowa Wola Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Brak TAK
68 Korczak Jacek Warszawa Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Brak TAK
69 Korczy??ska-Kwitek Basia Stalowa Wola Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? KwitekTeam TAK
70 Korzeniowska Ma??gorzata Przemy??l Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Przemyski Klub Biegacza NIE
71 Korzeniowska Ma??gorzata Przemy??l Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? 1971 NIE
72 Kotowski Daniel Stalowa Wola Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Brak TAK
73 Kowal Pawe?? Stalowa Wola Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Superior NIE
74 Kowal Pawe?? Stalowa Wola Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Superior TAK
75 Kramek Agnieszka Stalowa Wola Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Brak TAK
76 Kramek Piotr Stalowa Wola Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Brak TAK
77 Krawczyk Beata Salowa Wola Marsz NW 5km- ??Nordic Walking z Decathlonem ? beatkakrawczyk67@gmail.com TAK
78 Krawiec Artur Rac??awice Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Superior Industries TAK
79 Krupa Monika Agat??wka Marsz NW 5km- ??Nordic Walking z Decathlonem ? Brak TAK
80 Krupa Monika Ruda Marsz NW 5km- ??Nordic Walking z Decathlonem ? ATS WHEELS TAK
81 Kubik Aurelia Stalowa Wola Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Fan Club Bosmana NIE
82 Kukla ?ukasz Stalowa Wola Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Superior Industries TAK
83 Kusz Anna Nisko Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Brak TAK
84 Kwiecie?? Konrad Ostrowiec ??wi?tokrzyski Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Bbl/Kwadrans team NIE
85 Kwitek Grzegorz Stalowa Wola Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? KwitekTeam TAK
86 L?d Wojciech K?pie Zalesza??skie Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Superior TAK
87 Le??niowska Patrycja Gorzyce Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? SPRINT Gorzyce TAK
88 Lewi??ska Anna Stalowa Wola Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Superior TAK
89 Lewi??ska Roman Stalowa Wola Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Superior NIE
90 ?adziak Alina Brandwica Marsz NW 5km- ??Nordic Walking z Decathlonem ? Superior Industries TAK
91 ?api??ska Anna Przemy??l Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Przemyski Klub Biegacza NIE
92 ??piewak Agnieszka Stalowa Wola Marsz NW 5km- ??Nordic Walking z Decathlonem ? Fitness Club Marta Rybak TAK
93 ?uszcz Danuta Stalowa Wola Marsz NW 5km- ??Nordic Walking z Decathlonem ? Marta Rybak TAK
94 ?yko Izydor Stalowa Wola Marsz NW 5km- ??Nordic Walking z Decathlonem ? FIFARAFA Stalowa Wola TAK
95 Mach Edyta Stalowa Wola Marsz NW 5km- ??Nordic Walking z Decathlonem ? Brak TAK
96 Marchut Andrzej Wolina Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? FC Wolina NIE
97 Marchut Anna Wolina Marsz NW 5km- ??Nordic Walking z Decathlonem ? FC Wolina NIE
98 Marsza??ek S??awomir Stalowa Wola Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Poltra TAK
99 M?czka Bart??omiej Stalowa Wola Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? HSW S.A. TAK
100 Michalak Beata Stalowa Wola Marsz NW 5km- ??Nordic Walking z Decathlonem ? Brak TAK
101 Mierzwa Mariusz Mostki Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Skb TAK
102 M??ynarski Stanis??aw Zarzecze Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Stalowowolski Klub Biegacza TAK
103 Modrzewska Magdalena Stalowa Wola Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? HSW S.A. TAK
104 Moskal Zenon Przysz??w Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Brak TAK
105 Muszy??ski Witold Stalowa Wola Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? CEZ Stalowa Wola NIE
106 Nienajad??o Sara Stalowa Wola Marsz NW 5km- ??Nordic Walking z Decathlonem ? Fitness Club Marta Rybak TAK
107 Nieznalska Alicja Stalowa Wola Marsz NW 5km- ??Nordic Walking z Decathlonem ? Brak TAK
108 Nowak Witold Gorzyce Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Superior Industries Stalowa Wola TAK
109 Nowak Robert Stalowa Wola Marsz NW 5km- ??Nordic Walking z Decathlonem ? Superior TAK
110 Oczkowski Zbigniew Stalowa Wola Marsz NW 5km- ??Nordic Walking z Decathlonem ? Brak TAK
111 Oleksak Jan Jarocin Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Komputer-LAN Jan Oleksak TAK
112 Oleksak Izabela Nisko Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Brak NIE
113 Oleksak Tomasz Nisko Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Brak TAK
114 Or??owska Beata Stalowa Wola Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Stalowowolski Klub Biegacza TAK
115 Paj?k Tomasz Stalowa Wola Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Superior TAK
116 Pandel Magdalena Gorzyce Marsz NW 5km- ??Nordic Walking z Decathlonem ? Leniwiec Gorzyce TAK
117 Pandel Mi??osz Gorzyce Marsz NW 5km- ??Nordic Walking z Decathlonem ? Superior Industries TAK
118 Pasieczny Robert Gorzyce Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? FARTLEK GO NIE
119 Pasierb Marek Rzesz??w Marsz NW 5km- ??Nordic Walking z Decathlonem ? Brak NIE
120 Pastuszka Ewelina Ostrowiec ??wi?tokrzyski Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Kwadrans Team TAK
121 Pastuszka ?ukasz Ostrowiec ??wi?tokrzyski Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Kwadrans Team TAK
122 Paw??owski Andrzej Tarnobrzeg Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? TeBeG Runners Team NIE
123 Paw??owski Krzysztof Nisko Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Stalowowolski Klub Biegacza TAK
124 Pi?tkowska Ewa Stalowa Wola Marsz NW 5km- ??Nordic Walking z Decathlonem ? Fitness Club Marta Rybak NIE
125 Pier??g Marek Domostawa Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Komputer-LAN TAK
126 Pier??g Bogdan Golce Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Komputer-LAN TAK
127 Pola??ska Aldona Stalowa Wola Marsz NW 5km- ??Nordic Walking z Decathlonem ? Fitness Club Marta Rybak TAK
128 Pow?ska Wioleta Stalowa Wola Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Stalowowolski Klub Biegacza TAK
129 Przyw??ocki Karol Tarnobrzeg Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? HSW S.A. TAK
130 Puzio Marcin Stalowa Wola Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Brak TAK
131 Ragan Monika Szyperki Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? wataha fit TAK
132 Rdzanek Ma??gorzata Kun??w Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Kwadrans Team NIE
133 Rejzerewicz Marcin Stalowa Wola Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? HSW Running Team TAK
134 Rodze?? Monika Stalowa Wola Marsz NW 5km- ??Nordic Walking z Decathlonem ? Brak TAK
135 Rodzen Pawe?? Stalowa Wola Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? SUPERIOR TAK
136 Rodzen Pawe?? Stalowa Wola Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Brak NIE
137 Rogala Kacper Stalowa Wola Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? MKL SPARTA STALOWA WOLA NIE
138 Ryba Piotr Stalowa Wola Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Brak NIE
139 Ryba Piotr Stalowa Wola Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Brak TAK
140 Ryba Pawe?? Stalowa Wola Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Brak TAK
141 Rybak Marta Stalowa Wola Marsz NW 5km- ??Nordic Walking z Decathlonem ? Fitness Club Marta Rybak TAK
142 Rzemie?? Ryszard Nowa D?ba Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? ZMITEK TEAM NOWA D?BA TAK
143 Sagan Natalia Stalowa Wola Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Superior TAK
144 Sagan Monika Szyperki Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Wataha fit NIE
145 Saj Pawe?? S?dzisz??w Ma??opolski Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Dzikie Mustangi NIE
146 Serwacka Dominika Stalowa Wola Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Stalowowolski Klub Biegacza TAK
147 Serwacka Dominika Stalowa Wola Marsz NW 5km- ??Nordic Walking z Decathlonem ? Stalowowolski Klub Biegacza NIE
148 Skowronek Ilona Stalowa Wola Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Superior Industries TAK
149 Skowronek Anna Stalowa Wola Marsz NW 5km- ??Nordic Walking z Decathlonem ? Brak TAK
150 Skwara Kamila Trze???? Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? SPRINT Gorzyce TAK
151 S??owik Patryk Radomy??l Nad Sanem Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Decathlon Stalowa Wola NIE
152 S??uchocki Piotr Stalowa Wola Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Brak TAK
153 Sojka Anna Zarzecze /nisko Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? stalowowolski klub biegacza NIE
154 Sojka Anna Zarzecze /nisko Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? stalowowolski klub biegacza TAK
155 Sokal Monika Stalowa Wola Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? PSP nr 4 Stalowa Wola TAK
156 Soko??owski Marek Ryman??w-Zdr??j Marsz NW 5km- ??Nordic Walking z Decathlonem ? PTG Sok???? Ryman??w NIE
157 So??tys Teresa Stalowa Wola Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Decathlon Stalowa Wola TAK
158 Statuch Adam Gorzyce Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Brak TAK
159 Stec Agnieszka Stalowa Wola Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Stalowowolski Klub Biegacza TAK
160 Strza??ka Agnieszka Mostki Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Stalowowolski Klub Biegacza TAK
161 Stus Marta Nisko Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Brak TAK
162 Styga Krystyna Kolbuszowa Marsz NW 5km- ??Nordic Walking z Decathlonem ? Kolbuszowski Klub Nordic Walking TAK
163 Szcz?ch Grzegorz Stalowa Wola Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? SUPERIOR STALOWA WOLA TAK
164 Szczupak Dorota Pysznica Marsz NW 5km- ??Nordic Walking z Decathlonem ? Brak TAK
165 Szczupak Natalia Pysznica Marsz NW 5km- ??Nordic Walking z Decathlonem ? Brak TAK
166 Szczupak Aleksandra Pysznica Marsz NW 5km- ??Nordic Walking z Decathlonem ? Brak TAK
167 Szczupak Artur Pysznica Marsz NW 5km- ??Nordic Walking z Decathlonem ? Brak TAK
168 Szkoda Robert Bi??goraj Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Bi??goraj Biega TAK
169 Szostak Maciej Nisko Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Superior TAK
170 Szpunar Mariusz Sonina Marsz NW 5km- ??Nordic Walking z Decathlonem ? HanSon TAK
171 Tarczy??ska Agnieszka Stalowa Wola Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Fun Club Bosmana NIE
172 Trela Marek Tarnobrzeg Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Witar Tarnobrzeg NIE
173 Typiak Dagmara Pysznica Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Brak TAK
174 Urban Ewa Stalowa Wola Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Klub Biegacza Stalowowolski NIE
175 Walania-Bronhard Kinga G??og??w Ma??opolski Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? TKKF Sok????/Perfect Runner Team NIE
176 W??jcik Aneta Stalowa Wola Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? CEZ Stalowa Wola NIE
177 Wiatrowicz Barbara Stalowa Wola Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Stalowowolski Klub Biegacza TAK
178 Wieczorek Agata Tarnobrzeg Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Fartlek Go NIE
179 Wierucka Kinga Stalowa Wola Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Superior TAK
180 Wilgosz Maria Stalowa Wola Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Stalowowolski Klub Biegacza TAK
181 Wi??niewski Jacek Sandomierz Marsz NW 5km- ??Nordic Walking z Decathlonem ? sandomierz NIE
182 Winiarczyk Bart??omiej O??ar??w Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Psi Patrol TAK
183 Winiarczyk Bart??omiej O??ar??w Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Psi Patrol NIE
184 Winiarczyk Klaudia O??ar??w Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Psi Patrol TAK
185 Witalec Anna Boguchwa??a Marsz NW 5km- ??Nordic Walking z Decathlonem ? Brak NIE
186 W??odarczyk Marian Skar??ysko Kamienna Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Stalowowolski Klub Biegacza TAK
187 Wojciechowski Micha?? Tarnobrzeg Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Witar Tarnobrzeg TAK
188 Wojtak Krzysztof Nisko Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Brak TAK
189 Wojtala Barbara Rzeczyca Okr?g??a Marsz NW 5km- ??Nordic Walking z Decathlonem ? Superior Industries TAK
190 Wojtanowski Adrian Gorzyce Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Sprint Gorzyce TAK
191 Wo??niak Jakub Gorzyce Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? SPRINT Gorzyce TAK
192 Wo??niak Gra??yna Nisko Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Brak TAK
193 Wo??ek S??awomir Stalowa Wola Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? MKS Ur NIE
194 Wo??oszyn Mariusz Mostki Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? mariuszwoloszyn7@wp.pl NIE
195 Wo??oszyn Mariusz Mostki Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Brak TAK
196 Zadru??niak. Marlena Jastkowice Marsz NW 5km- ??Nordic Walking z Decathlonem ? Fitness club Marta Rybak TAK
197 Zaj?c Barbara Zarzecze Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? SKB Stalowa Wola TAK
198 Zaorska Justyna Stalowa Wola Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Stalowowolski Klub Biegacza NIE
199 Zarzeczny Micha?? Stalowa Wola Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Huta Stalowa Wola S.A. TAK
200 Zi?ba Patryk Potoczek Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Brak TAK
201 Zieli??ski Wojtek Stalowa Wola Bieg 5km- ??Pi?teczka Eurofluid? Superior Industries Stalowa Wola NIE